Docstoc

TAJWID

Document Sample
TAJWID Powered By Docstoc
					TAJWID (Ungu. Seperti yang dulu)

  Tiada gunnah tanpa dengung
  Tiada idgham tiada tanwin
   Tiada idhar ikhfa iqlab
   Tanpa nun dan tanwin

   Semua hukum nun mati
 Dan tanwin menghadap huruf alif
   Hukumnya pasti idhar
     Bukanlah ikhfa

   Semua hukum nun mati
Dan tanwin menghadap huruf wau
  Hukumnya pasti idgham
    Bukanlah iqlab

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1597
posted:5/31/2010
language:Malay
pages:1