registration form - Sportovní web pro kluky Trocha pohybu

Document Sample
registration form - Sportovní web pro kluky Trocha pohybu Powered By Docstoc
					Návrh rozpočtu PSR 2005
                             celkem  hráči    diváci
Vstupní podmínky:         počet účastníků        104     99       5
                 výše příspěvku         x     35      25 EUR
                 počet ubytovatelů       52


Příjmy

Příjmy z příspěvků účastníků         107,700
Příjmy od sponzorů OÚ 4               0
Příjmy od sponzorů magistrát          15,000
Příjmy od sponzorů podnikatelé           0

Příjmy celkem                 122,700

Náklady fixní
Pronájem haly Hostivař             15,000
Poháry                     6,000
Diplomy                     3,000
Upomínky                    4,000

Součet fixní                  28,000

Náklady variabilní
Brunch (600/os)                59,400
Občerstvení při turnaji (70/os)         6,930
Mapa                      2,970
Fontána (100/os)                  0
Tramvaj                       0


Ostatní provozní náklady             2,000

Rezerva 5%                    6,365

Součet variabilní               77,665

Náklady celkem                105,665Zisk/ztráta                  17,035        bez dotací         2,035

případná pozvánka brunch ubyt. za 350     15,600

případný zisk/ztráta               1,435       bez dotací        -13,565

případná pozvánka Fontána ubyt.            0

případný zisk/ztráta               1,435       bez dotací        -13,565
kurz  30
Rozpočet PSR 2001 cashflow
          počet
          zaplacených
          osob        Příjem      Výdaj
                 EUR      Kč
Stav účtu                      0
Poznámka
               Účastníci PRS 2005
nezaplaceno
zaplaceno


      Team:     Kontaktní osoba        spojení       počet hráčů
      level A
      level B+
Mnichov        Robert Bayer     roobertbayer@aol.com             6
Paříž         Danian Wang      danianw@noos.fr
                                             6
     level B -
Rotterdam       Koert Oskam      koerto@yahoo.com               7
Utrecht        Maarten Jongeneelen  maartenjongeneelen@tiscali.nl         8

Drážďany       Ronny Schramm     RonnySchramm@gmx.de              8
Berlín        #REF!         #REF!                     9
Hamburk        #REF!         #REF!                     5
Mannheim       #REF!         #REF!                     8


      level C
Nijmegen       #REF!         #REF!                     8
Kolín         #REF!         #REF!                     8
Utrecht        #REF!         #REF!                     6
Bonn         #REF!         #REF!                     6
Madrid        #REF!         #REF!                     8
Chemnitz       Frank Mayer      queerschlaeger@hotmail.com          6Hráči                                         99
Diváci (platící)                                    5

Celkem účastníci                                   104
Danian Martins, Danian Wang, Michael Cowley
arrive on thursday 5th may at 22h45 at the airport
The others (Richard Nguyen, Nocilas Ronceux,
David Leroy, Stephane) arrive friday 6th of may at
the sametime at the airport.
+ 1 divák
mohou hrát i B+

zaplatí až na místě
mohou hrát i C
hrají špatně, ale jsou prý hezcí
chtějí přijet již ve čtvrtek
mohou hrát i B-
mohou hrát i B-
                             ZbyněkŠimůnek, Paříkova 354/5, Praha 9 - Vysočany, CZ - 190 00
                    REGISTRATION FORM


                       Yes,                                                   REGISTRATION DETAILS

       we are attending the 6th International Volleyball Tournament in Prague                    Team name           TEAM MÜNCHEN       B+
            PRAGUE RAINBOW SPRING 2005                                    Contact person:        Robert Bayer
                                                             Address:           Wielinger Str. 22
                    6 th - 8 th May 2005                               Postcode:              82340
         The registered attendees declare to agree with the following statement:                 City:             Feldafing
                 "Participation is entirely at our own risk.                       Country:           Deutschland
        We understand that CTS cannot be responsible for any damages or injuries.                 Phone:            ++491721484511
          We know that there is no right for any refund of the registration fee                 Telefax:
               in case that a registered participant is not able                      E-mail address:        roobertbayer@aol.com
                to attend the tournament for any reason."

                                                              I would
                                                     Smoker? (Y/N)
                                              Accommo            like to be
Member No.
                                                                     Understand
                                                                             Car in  Comments
                                                                      languages
                                        Sex (M/F)
                               Player or            dation            accomm                          Price:
                                                                             Prague   (alergies,
                 Name            Spectator            with a             odated                         Player: EUR 35,
                                                                            available? vegetarian,
                                (P/S)             host?              with                        Spectator: EUR 25
                                                                             (Y/N)?    etc.)
                                               (Y/N)            member
                                                               No.:
    1   Robert Bayer                 P                N     N                CZ, DE, EN    N      N                35
                                     M M M M M M
    2   Pavel Kubalec                 P                N     N                CZ, DE, EN    N      N                35
    3   Stefan Gauss                 P                Y     Y              4  DE, EN      N      N                35
    4   Reiner Janssen                P                Y     Y              3  DE, EN      N      N                35
    5   Stefan Lutsch                 P                Y     N              6  DE, EN      N      N                35
    6   Ralf Pöhlmann                 P                Y     N              5  DE, EN      N      N                35
    7
    8
                                            Total amount to be paid:                                         210
Please, provide your payment by 31.3.2005 by bank transfer with following details (in the footer):
     Bank Account Number : 157110232/0300                                                           Bank Address: Belehradska 110
     Bank Name: Ceskoslovenska obchodni banka                                                                  120 00 Praha 2
     SWIFT code: CEKO CZ PP                  Bank Account Name: Centrum turistiky a sportu                                  Czech Republic
                             ZbyněkŠimůnek, Paříkova 354/5, Praha 9 - Vysočany, CZ - 190 00
                    REGISTRATION FORM


                        Yes,                                                   REGISTRATION DETAILS

       we are attending the 6th International Volleyball Tournament in Prague                    Team name           Paris          Level B+
            PRAGUE RAINBOW SPRING 2005                                     Contact person:        Danian Wang
                                                              Address:           4 rue St Mathieu
                    6 th - 8 th May 2005                                Postcode:              75018
         The registered attendees declare to agree with the following statement:                  City:             Paris
                 "Participation is entirely at our own risk.                        Country:           France
        We understand that CTS cannot be responsible for any damages or injuries.                 Phone:            0033674834100
          We know that there is no right for any refund of the registration fee                  Telefax:           0033142578899
               in case that a registered participant is not able                       E-mail address:        danianw@noos.fr
                to attend the tournament for any reason."


                                                               I would
                                                      Smoker? (Y/N)
                                               Accommo            like to be
Member No.
                                                                      Understand
                                                                              Car in  Comments
                                                                      languages
                                         Sex (M/F)
                               Player or            dation            accommo                         Price:
                                                                             Prague   (alergies,
                 Name            Spectator            with a             dated                        Player: EUR 35,
                                                                             available? vegetarian,
                                (P/S)             host?              with                        Spectator: EUR 25
                                                                              (Y/N)?    etc.)
                                                (Y/N)            member
                                                                No.:
    1   Danian Wang                  P                Y     N          2,7     Fr, English  N       N                35
                                     M M M M M M M
    2   Daniel Martins                P                Y     N          1,7     Fr, English  N       N                35
    3   Richard Nguyen                P                Y     N                Fr, English  N       N                35
    4   David Leroy                  P                Y     N                Fr, English  N       N                35
    5   Stephane Porion                P                Y     N                Fr, English  N       N                35
    6   Nicolas Ronceux                P                Y     N                Fr, English  N       N                35
    7   Michael Cowley                S                Y     N          1,2            N
                                                                    Fr, English,German      N                25
    8
                                            Total amount to be paid:                                         235
Please, provide your payment by 31.3.2005 by bank transfer with following details (in the footer):
       Bank Account Number : 157110232/0300                                                         Bank Address: Belehradska 110
       Bank Name: Ceskoslovenska obchodni banka                                                                120 00 Praha 2
       SWIFT code: CEKO CZ PP                Bank Account Name: Centrum turistiky a sportu                                  Czech Republic
                             ZbyněkŠimůnek, Paříkova 354/5, Praha 9 - Vysočany, CZ - 190 00
                    REGISTRATION FORM


                        Yes,                                                  REGISTRATION DETAILS

       we are attending the 6th International Volleyball Tournament in Prague                     Team name          Ketelbinkie       level B-
            PRAGUE RAINBOW SPRING 2005                                     Contact person:       Koert Oskam
                                                              Address:          Uitweg 70
                    6 th - 8 th May 2005                                Postcode:          3051 JR
         The registered attendees declare to agree with the following statement:                  City:            Rotterdam
                 "Participation is entirely at our own risk.                        Country:          The Netherlands
        We understand that CTS cannot be responsible for any damages or injuries.                  Phone:           31-10-2183096
          We know that there is no right for any refund of the registration fee                  Telefax:
               in case that a registered participant is not able                       E-mail address:       koerto@yahoo.com
                to attend the tournament for any reason."


                                                               I would
                                                      Smoker? (Y/N)
                                               Accommo            like to be
Member No.
                                                                     Understand
                                                                             Car in  Comments
                                                                      languages
                                         Sex (M/F)
                               Player or             dation            accommo                         Price:
                                                                             Prague   (alergies,
                 Name            Spectator             with a             dated                        Player: EUR 35,
                                                                            available? vegetarian,
                                (P/S)              host?              with                       Spectator: EUR 25
                                                                             (Y/N)?    etc.)
                                                (Y/N)            member
                                                                No.:
    1   Koert Oskam                  p                 y   Engl/Germ
                                                    n                        n                     35
                                     m m m m m m m m
    2   Bernard Jan de Groot             p                 y   Engl/Germ
                                                    n                        n                     35
    3   Henry Uitslag                 p                 y  4 Engl/Germ
                                                    n                        n                     35
    4   Ronald de Wijk                p                 y  3 Engl/Germ
                                                    n                        n                     35
    5   Richard Kemper                p                 y   Engl/Germ
                                                    n                        n                     35
    6   Emile Klep                  p                 y   Engl/Germ
                                                    n                        n                     35
    7   Peter Welleman                p                 y   Engl/Germ
                                                    y                        n                     35
    8   Eric Geers                  s                 y  7 Engl/Germ
                                                    n                        n                     25
                                            Total amount to be paid:                                         270
Please, provide your payment by 31.3.2005 by bank transfer with following details (in the footer):
       Bank Account Number : 157110232/0300                                                         Bank Address: Belehradska 110
       Bank Name: Ceskoslovenska obchodni banka                                                                120 00 Praha 2
       SWIFT code: CEKO CZ PP                Bank Account Name: Centrum turistiky a sportu                                  Czech Republic
                             ZbyněkŠimůnek, Paříkova 354/5, Praha 9 - Vysočany, CZ - 190 00
                    REGISTRATION FORM


                        Yes,                                                  REGISTRATION DETAILS

       we are attending the 6th International Volleyball Tournament in Prague                     Team name          Utrecht Dom-Boys     B- level
            PRAGUE RAINBOW SPRING 2005                                     Contact person:       Maarten Jongeneelen
                                                              Address:          Fivelingo 103
                    6 th - 8 th May 2005                                Postcode:          3524 BJ
         The registered attendees declare to agree with the following statement:                  City:            Utrecht
                 "Participation is entirely at our own risk.                        Country:          The Netherlands
        We understand that CTS cannot be responsible for any damages or injuries.                  Phone:
          We know that there is no right for any refund of the registration fee                  Telefax:
               in case that a registered participant is not able                       E-mail address:       maartenjongeneelen@tiscali.nl
                to attend the tournament for any reason."


                                                               I would
                                                      Smoker? (Y/N)
                                               Accommo            like to be
Member No.
                                                                     Understand
                                                                             Car in  Comments
                                                                      languages
                                         Sex (M/F)
                               Player or             dation            accommo                         Price:
                                                                             Prague   (alergies,
                 Name            Spectator             with a             dated                        Player: EUR 35,
                                                                            available? vegetarian,
                                (P/S)              host?              with                       Spectator: EUR 25
                                                                             (Y/N)?    etc.)
                                                (Y/N)            member
                                                                No.:
    1   Maarten Jongeneelen              P                 Y  Y  N    Y         2                Veg     35,-
                                     M M M M M M M M
    2   Corné Schoonus                P                 Y  Y  N              1                Veg.     35,-
    3   André Besten                 P                 Y  Y  N              4                Veg.     35,-
    4   Quintijn Puite                P                 Y  Y  N    Y         3                      35,-
    5   Peter-Paul Bakker               P                 Y  Y  N                                    35,-
    6   Martin Oortwijn                P                 Y  Y  N    Y                                35,-
    7   Rob Wieleman                 P                 Y  Y  N                                    35,-
    8   Gert Uithol                  P                 Y  Y  N                                    35,-
                                            Total amount to be paid:                                 280,-
Please, provide your payment by 31.3.2005 by bank transfer with following details (in the footer):
       Bank Account Number : 157110232/0300                                                        Bank Address: Belehradska 110
       Bank Name: Ceskoslovenska obchodni banka                                                               120 00 Praha 2
       SWIFT code: CEKO CZ PP                Bank Account Name: Centrum turistiky a sportu                                  Czech Republic
                             ZbyněkŠimůnek, Paříkova 354/5, Praha 9 - Vysočany, CZ - 190 00
                    REGISTRATION FORM


                        Yes,                                            REGISTRATION DETAILS

       we are attending the 6th International Volleyball Tournament in Prague               Team name          Bogenschütze Dresden     Level B -
            PRAGUE RAINBOW SPRING 2005                               Contact person:       Ronny Schramm
                                                        Address:          Dammweg 2
                    6 th - 8 th May 2005                          Postcode:          01097
         The registered attendees declare to agree with the following statement:            City:            Dresden
                 "Participation is entirely at our own risk.                  Country:          Germany
        We understand that CTS cannot be responsible for any damages or injuries.            Phone:           +49 - 351 - 80 111 09
          We know that there is no right for any refund of the registration fee            Telefax:
               in case that a registered participant is not able                 E-mail address:       RonnySchramm@gmx.de
                to attend the tournament for any reason."


                                                         I would
                                                Smoker? (Y/N)
                                           Accommo          like to be
Member No.
                                                               Understand
                                                                       Car in  Comments
                                                                languages
                                     Sex (M/F)
                               Player or         dation          accommo                        Price:
                                                                       Prague   (alergies,
                 Name            Spectator         with a           dated                       Player: EUR 35,
                                                                      available? vegetarian,
                                (P/S)          host?            with                       Spectator: EUR 25
                                                                       (Y/N)?    etc.)
                                            (Y/N)          member
                                                          No.:
    1   Olaf Härtig                     P    M       Y     N  engl.                   N              35
    2   Ralph Schlögl                    P    M       Y     N  engl.                   N              35
    3   Alexander Krah                   P    M       Y     N  engl.                   N              35
    4   Dirk Klemmt                     P    M       Y     N  engl.                   N              35
    5   Eike Harbrecht                   P    M       Y     N  engl.                   N              35
    6   Ronny Schramm                    P    M       Y     Y  engl.                   N              35
    7   Gert Trinks                     P    M       Y     N  engl.                   N              35
    8   Michael Spata                    P    M       Y     N  engl.                   N              35
                                            Total amount to be paid:                              280
Please, provide your payment by 31.3.2005 by bank transfer with following details (in the footer):
       Bank Account Number : 157110232/0300                                                  Bank Address: Belehradska 110
       Bank Name: Ceskoslovenska obchodni banka                                                         120 00 Praha 2
       SWIFT code: CEKO CZ PP                Bank Account Name: Centrum turistiky a sportu                            Czech Republic
                 Yes,                                          REGISTRATION DETAILS

we are attending the Gay Outdoor Football Tournament in Prague Team name
             GALIBICUP 2010                            Contact person:
                                               Address:
             25th - 27 h June 2010                        Postcode:
  The registered attendees declare to agree with the following statement:          City:
          "Participation is entirely at our own risk.                Country:
We understand that organizer cannot be responsible for any damages or injuries.        Phone:
   We know that there is no right for any refund of the registration fee          Telefax:
        in case that a registered participant is not able               E-mail address:
          to attend the tournament for any reason."


                                                I would
                                       Smoker? (Y/N)
                                  Accommo          like to be
 Member No.
                                                      Understand
                                                              Car in  Comments    Price:
                                                       languages
                            Sex (M/F)

                                  dation          accommo
                                                              Prague   (alergies,   Complete
             Name                   with a            dated
                                                             available? vegetarian,  package: EUR 35,
                                  host?             with
                                                              (Y/N)?    etc.)   Reduced: EUR 25
                                   (Y/N)           member
                                                 No.:
     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
                                               Total amount to be paid:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:5/31/2010
language:Czech
pages:12