Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC) Per-Olav

Document Sample
Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC) Per-Olav Powered By Docstoc
					Oslo Renewable Energy and Environment
     Cluster (OREEC)

     Per-Olav Lauvstad
   Nestleder i styringsgruppen
Klynge og nettverk
               Nettverk
              internasjonalt

              Nettverk
              nasjonalt
         Undervisning    Virkemiddel
         UMB/HiA       apparat
                    IN/OT


                KL
         Nye
        bedrifter        Forskning
                    (IFE, NILU, med
                    mer.)
               Bedrifter
             (Akershus Energi)
            Scandpower med fler)
  Virksomheter som ønsker å delta
Institutt for energiteknikk     Nepas
Scandpower Risk Management AS    Biovarme Akershus
Ragn Sells AS            Høgskolen i Akershus
Leca Maxit             Universitetet for miljø og biovitenskap
Historsys              Campus Kjeller
Norsk institutt for luftforskning  Åsnes Næringspark
Think                Innovasjon Norge
Sentry security           Oslo Teknopol
Kjeller vindteknikk         Høgskolen i Oslo
Nordisk Energikontroll       Bi Lillestrøm
Det Kgl selskap for Norges Vel   Biovac AS
Akershus Energi           Skedsmo kommune
Hvam videregående skole       A- kabel AS
Human Systems AS          Universitetsstudiene på Kjeller
Justervesenet            Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
Dynea                Akershus fylkeskommune
Tomra
Akershus Fjernvarme
Hovedstadsregionen
 OREEC - fasilitator for samarbeid  Offentlig sektor       Bedrifter i regionen


            OREEC


Kompetanse/utdanning      Forskning og innovasjon
Aktuelle satsningsområder

 Fornybare energikilder og hydrogen som energibærer

 Klimateknologi, utslipp til luft og vann, miljøvennlige
 energi- og industriløsninger

 Avfallshåndtering/gjenvinning

 Energieffektivisering og energisystemanalyse

 Bioenergi i stasjonære anlegg (fjernvarme) og i
 transportsektoren (biodiesel fra forskjellige råvarer)

 Styrke utdanning inne energi og miljø
Satsingsområde I:        Nye fornybare energikilder og
                hydrogen (H2) som energibærer

Energikilder (el-produksjon):
                                       Fossile energi-
                                      kilder (gass, olje,
   Solenergi      Vindenergi    Vannkraft     Bioenergi
                                        kull) med
                                       CO2-håndtering
Råstoff for H2-
produksjon:                Bioråstoffer:    Damp-   Naturgass med
            Vann, elektrolyse  1. Biomasse
                               reformering  CO2-håndtering
                      2. Biogass
                      3. Deponigass

Tilgrensende
områder/støtte-
teknologier:     Avfallshåndtering-    Utslipp til          Klimateknologi:
             teknologi      luft og vann          Miljøvennlige
                                      Industriløsninger;
                                       CO2-håndtering