ATURCARA TENTATIF PENGAJIAN PONDOK UNIVERSITI (PPU) PUSAT ISLAM by tdo11445

VIEWS: 149 PAGES: 2

									                                    ATURCARA TENTATIF
                                PENGAJIAN PONDOK UNIVERSITI (PPU)
                               PUSAT ISLAM UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

              HARI PERTAMA (AHAD)                   9.15 mlm–10.30 mlm : Kuliah Al-Quran (2): Bimbingan
                                          10.30 mlm–11.00 mlm : Minum dan Bersurai
8.00 pg–8.30 pg    Pendaftaran Peserta
           :
8.30 pg–9.00 pg    Taklimat PPU
           :
9.00 pg–10.30 pg   Perasmian dan Ucap Utama
           :                                            HARI KETIGA (SELASA)
10.30 pg–11.00 pg   Minum Pagi
           :
11.00 pg–12.30 tgh  Kuliah Tauhid (1): ”Beriman Kepada Allah”
           :                              6.00 pg–7.15 pg   : Solat Subuh dan Kuliah
12.30 tgh–2.00 ptg  Makan dan Solat Zohor
           :                              7.15 pg–8.00 pg   : Sarapan
2.00 ptg–3.30 ptg   Kuliah Feqah (1): ”Taharah”
           :                              8.00 pg–10.00 pg  : Kuliah Tauhid (3):
3.30 ptg–4.30 ptg   LDK (1) ”Ta’aruf”
           :                                         “Beriman Kepada Rasul-rasul, Qada’ dan Qadar”
4.30 ptg–5.00 ptg   Solat Asar
           :                              10.00 pg–10.30 pg  : Minum Pagi
5.00 ptg–5.15 ptg   Minum Petang
           :                              10.30 pg–12.30 tgh : Kuliah Feqah (3):
5.15 ptg–6.45 ptg   Riadah
           :                                         ”Mandi, Wuduk, Tayammum dan Permasalahan Wanita”
6.45 ptg–7.30 mlm   Makan Malam
           :                              12.30 tgh–2.00 ptg : Makan dan Solat Zohor
7.30 mlm–9.15 mlm   Solat Maghrib, Kuliah dan Solat
           :                              2.00 ptg–3.30 ptg  : Kuliah Akhlak (2): ”Adab-adab Dalam Islam”
           Isyak                            3.30 ptg–4.30 ptg  : LDK (3): Solat Jamaah (Amali 2)
9.15 mlm–10.30 mlm : Kuliah Al-Quran (1): ”Ilmu Tajwid dan Kepentingannya”     4.30 ptg–5.00 ptg  : Solat Asar
10.30 mlm–11.00 mlm : Minum dan Bersurai                      5.00 ptg–5.15 ptg  : Minum Petang
                                          5.15 ptg–6.45 ptg  : Riadah
               HARI KEDUA (ISNIN)                  6.45 ptg–7.30 mlm  : Makan Malam
                                          7.30 mlm–9.15 mlm  : Solat Maghrib, Kuliah dan Solat Isyak
6.00 pg–7.15 pg    : Solat Subuh dan Kuliah                   9.15 mlm–10.30 mlm : Kuliah Al-Quran (3): Bimbingan
7.15 pg–8.00 pg    : Sarapan                          10.30 mlm–11.00 mlm : Minum dan Bersurai
8.00 pg–10.00 pg   : Kuliah Tauhid (2):
            ”Beriman Kepada Malaikat dan Kitab-kitab”
10.00 pg–10.30 pg   : Minum Pagi                                       HARI KEEMPAT (RABU)
10.30 pg–12.30 tgh  : Kuliah Feqah (2): ”Solat 1”
12.30 tgh–2.00 ptg  : Makan dan Solat Zohor                   6.00 pg–7.15 pg    :  Solat Subuh dan Kuliah
2.00 ptg–3.30 ptg   : Kuliah Akhlak (1): ”Akhlak Seorang Muslim”         7.15 pg–8.00 pg    :  Sarapan
3.30 ptg–4.30 ptg   : LDK (2): ”Wuduk dan Solat Berjamaah” (Amali 1)       8.00 pg–10.00 pg    :  Kuliah Tauhid (4): ”Beriman Kepada Hari Akhirat”
4.30 ptg–5.00 ptg   : Solat Asar                         10.00 pg–10.30 pg   :  Minum Pagi
5.00 ptg–5.15 ptg   : Minum Petang                        10.30 pg–12.30 tgh   :  Kuliah Feqah (4): Solat 2
5.15 ptg – 6.45 ptg  : Riadah                           12.30 tgh–2.00 ptg   :  Makan dan Solat Zohor
6.45 ptg–7.30 mlm   : Makan Malam                        2.00 ptg–3.30 ptg   :  Kuliah Akhlak (3): ”Mencapai Budi Pekerti Yang Baik”
7.30 mlm–9.15 mlm   : Solat Maghrib, Kuliah dan Solat              3.30 ptg–4.30 ptg   :  LDK (4): ”Solat-solat Sunat dan Solat Jenazah” (Amali 3)
            Isyak                           4.30 ptg–5.00 ptg   :  Solat Asar
                                        1
5.00 ptg–5.15 ptg     :  Minum Petang                 6.45 ptg–7.30 mlm    :  Makan Malam
5.15 ptg–6.45 ptg     :  Riadah                    7.30 mlm–9.15 mlm    :  Solat Maghrib, Kuliah dan Solat Isyak
6.45 ptg–7.30 mlm     :  Makan Malam                 9.15 mlm–10.30 mlm   :  Kuliah Al-Quran (5): Bimbingan
7.30 mlm–9.15 mlm     :  Solat Maghrib, Kuliah dan Solat Isyak    10.30 mlm–11.00 mlm   :  Minum dan Bersurai
9.15 mlm–10.30 mlm    :  Kuliah Al-Quran (4): Bimbingan
10.30 mlm–11.00 mlm    :  Minum dan Bersurai
                                                     HARI KETUJUH (SABTU)

                HARI KELIMA (KHAMIS)            6.00 pg–7.15 pg     :  Solat Subuh dan Kuliah
                                      7.15 pg–8.00 pg     :  Sarapan
5.00 pg–6.00 pg   : Bersahur                       8.00 pg–10.00 pg    :  Sesi Percambahan Fikiran
6.00 pg–8.00 pg   : Solat Subuh, Kuliah dan Rehat            10.00 pg–10.30 tgh   :  Minum Pagi
8.00 pg–10.00 pg  : Kuliah Tauhid (5):                  10.30 pg–12.30 tgh   :  Forum Ad-Deen
           ”Perkara-perkara Yang Membatalkan Aqidah”      12.30 tgh–2.00 ptg   :  Makan Tengahari dan Solat Zohor
10.00 pg–10.30 pg  : Rehat                        2.00 ptg–3.30 ptg    :  Penilaian/Perbincangan Dalam Kumpulan
10.30 pg–12.30 tgh : Kuliah Feqah (5): ”Puasa, Zakat dan Haji”      3.30 ptg–4.30 ptg    :  Resolusi
12.30 tgh–2.00 ptg : Rehat dan Solat Zohor                4.30 ptg–5.00 ptg    :  Solat Asar
2.00 ptg–3.30 ptg  : Kuliah Akhlak (4): ”Pembinaan Keluarga Muslim”    5.00 ptg–6.00 ptg    :  Majlis Penutup dan Penyampaian Sijil
3.30 ptg–4.30 ptg  : LDK (5): ”Akhlak Mahmudah dan Mazmumah”
4.30 ptg–5.00 ptg  : Solat Asar
5.00 ptg–6.30 ptg  : Ma’thurat Kubra                                        Yuran
6.30 ptg–8.00 mlm  : Rehat, Berbuka Puasa dan Solat Maghrib
8.00 mlm–9.30 mlm  : Bacaan Yaasin, Tahlil dan Solat Isyak
                                      Makanminum, penginapan            RM200.00
9.30 mlm–10.00 mlm : Taklimat Qiyamullail
10.00 mlm–10.30 mlm : Minum dan Bersurai                  Tanpa penginapan               RM170.00
                                      * Buku rujukan/silibus disediakan

               HARI KEENAM (JUMAAT)                                Pendaftaran

4.30 pg–6.00 pg    :  Qiyamullail                               Sekretariat Pengajian Pondok Universiti
6.00 pg–7.15 pg    :  Solat Subuh dan Kuliah                          Pusat Islam, Universiti Utara Malaysia
7.15 pg–8.00 pg    :  Sarapan                                   06010 Sintok, Kedah Darul Aman
8.00 pg–11.00 pg   :  Jungle Tracking                            Tel: 04-9283048/9285806/9285808/9285837/
11.00 pg–12. 00 tgh  :  LDK 6: Wirid dan Doa
12.00 tgh–1.00 ptg  :  Makan Tengahari                                    Tarikh Tutup
1.00 ptg–3.00 ptg   :  Solat Jumaat dan Rehat
3.00 ptg–4.30 ptg   :  LDK 7: Ujian Tasmi’ 1
                                              10/06/2006 bersamaan 13 Jamadil Awal 1427H
4.30 ptg–5.00 ptg   :  Solat Asar
5.00 ptg–5.15 ptg   :  Minum Petang
5.15 ptg – 6.45 ptg  :  LDK 8: Ujian Tasmi’ 2

                                    2

								
To top