Docstoc

Een persoonlijk MAC-adres registreren

Document Sample
Een persoonlijk MAC-adres registreren Powered By Docstoc
					Een persoonlijk MAC-adres registreren

Dit helpbestand bevat een uitleg over het gebruik en beheer van persoonlijke MACadressen.

   o  Hoe gaat deze registratie in zijn werk?
   o  Je MACadres zoeken
        o  Windows XP, 2000 en NT
        o  Windows Vista
        o  Windows 95, 98 en ME
        o  Mac OS X (Apple)
   o  Wat is een MACadres?


Hoe gaat deze registratie in zijn werk?

Nadat je akkoord bent gegaan met de fair use policy, kun je je MAC-adres bovenaan je scherm registreren. Je kunt
eventueel een beschrijving geven als geheugensteun voor jezelf. Nadat je op submit hebt geklikt, wordt je MAC-
adres na 30 minuten geregistreerd en geactiveerd. Zorg ervoor dat je het MAC adres in nummers en kleine
letters aan elkaar schrijft dus bv: 001a55erbb21

Je mag zoveel MAC-adressen registreren als je wil. Er kan echter slechts één MAC-adres tegelijkertijd actief zijn.

Geregistreerde MAC-adressen zijn vier jaar geldig, waarna ze worden gedeactiveerd en automatisch uit de database
verwijderd.

Je MAC-adres zoeken
Kies het besturingssysteem

   o  Windows XP, 2000, en NT
   o  Windows Vista
   o  Windows 95, 98 en ME
   o  Mac OS X (Apple)

Windows XP, 2000, en NT
Klik op het menu Start en selecteer uitvoeren. Typ in cmd en klip op OK. Typ in de commandoregel ipconfig/all en
druk vervolgens op Enter. Let op het Physical Address, dit is tevens je MAC-adres.
Windows Vista
Klik op het menu Start en bij “zoek opdrachten”, typ je in cmd en dan op Enter drukken.
Dit is uitvoeren en zoeken tegelijk geworden in Windows Vista.
Typ in de commandoregel ipconfig/all en druk vervolgens op Enter.
Je moet altijd “Ethernet adapter lan verbinding hebben” Let op het Physical Address (Fysiek Adres), dit is tevens
je MAC-adres
Windows 95, 98 en ME

Klik op het startmenu en kies Uitvoeren. Typ in winipcfg. Klik daarna op OK.
Klik op het lijstpijltje en selecteer vervolgens de gebruikte netwerkkaart in het drop-down menu (negeer de PPP
adapter). Let op het Adapter Address, dit is tevens je MAC-adres.
Mac OS X (Apple)

Ga in de finder naar Programma’s / Hulpprogramma’s / Terminal (Engels: Programs / Utilities / terminal)
{sneltoets: appeltje+shift+u om de map utilies te openen]
Typ ifconfig in en druk op enter
Achter het kopje en0 staat achter ether je MAC-adres
Wat is een MACadres?

Het MACadres is een unieke waarde waarmee de netwerkadaptor wordt geadresseerd. MAC-adressen worden ook
wel hardware-adressen of fysieke adressen genoemd. Ze identificeren een adapter op het netwerk ten opzichte van
andere netwerkapparaten.
MAC-adressen bestaan uit 12 hexadecimale cijfers. Als gevolg van afspraken hebben MAC-adressen gewoonlijk één
van de volgende twee formaten: MM:MM:MM:SS:SS:SS of MM-MM-MM-SS-SS-SS.
De eerste helft van het MAC-adres bestaat uit het ID-nummer van de fabrikant van de adapter. Deze ID-nummers
worden bepaald door een internationaal orgaan dat zich bezighoudt met Internet standaards. De tweede helft van
een MAC-adres is het serienummer dat de fabrikant aan de adaptor heeft toegewezen. In bovenstaand voorbeeld,
00:A0:C9:14:C8:29, geeft het voorvoegsel 00A0C9 aan dat Intel Corporation de fabrikant is van de betreffende
adapter.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5
posted:5/30/2010
language:Dutch
pages:3
Jun Wang Jun Wang Dr
About Some of Those documents come from internet for research purpose,if you have the copyrights of one of them,tell me by mail vixychina@gmail.com.Thank you!