Visual Studio 2008 - základy

Document Sample
Visual Studio 2008 - základy Powered By Docstoc
					                     Microsoft
                       IT Akademie


Visual Studio 2008 – základy
Cílem kurzu je naučit jeho účastníky syntaxi jazyka C#, v rámci kurzu si ukážeme a osvojíme práci
se základními třídami platformy .NET. Budeme pracovat s vývojový nástrojem Visual Studio 2008.
V kurzu získáte základy objektově orientovaného programování a naučíte se vytvářet jednoduché .NET
komponenty.

ROZSAH KURZU
10 lekcí á 120 minut, začátečníci

VSTUPNÍ POŽADAVKY
Předpokládá se znalost programovacích technik a algoritmů.

CO SE V KURZU NAUČÍTE
• Úvod (principy .NET Frameworku, způsob kompilace, datové typy, konzolová aplikace, užitečné funkce pro začátek)
• Objektově orientované programování (obecný základ, dědičnost, iInterfaces, IDisposable, výjimky, vícerozměrná pole,
 extension metody)
• Kolekce (obecné a generické, práce s Comparery, lambda funkce, linq to objects)
• Práce s textem (třída String , třída StringBuilder, encoding a převody kódování, formátování, regulární výrazy)
• I/O a streamy (třídy File a FileInfo, třídy Directory a DirectoryInfo, třída Path pro práci s cestami, streamy)
• Windows Forms aplikace (designer, dynamické přidávání komponent, layoutovací komponenty, OpenFileDialog,
 SaveFileDialog atd., kreslení pomocí System.Drawing)
• Databáze a ADO.NET (lehký úvod do SQL, práce s komponentou DataGridView, Connection, Command, DataReader,
 DataTable atd., Transakce, LINQ to SQL)
• Vlákna (Thread, ThreadPool, delegáty a asynchronní volání, synchronizační primitiva, SynchronizationContext)
• Šifrování a XML (práce s XML, symetrické vs asymetrické šifrování, hashování, serializace)
• Práce se sítí, WebServices (Socket, NetworkStream, TcpClient, TcpListener, HttpWebRequest, WebClient, práce s webovými
 službami)

LEKTOR
           Jaromír Nechanický je studentem třetího ročníku MFF UK. Zabývá se převážně vývojem služeb
           a software pro mobilní zařízení. Pracuje jako externista ve firmě Active-id s.r.o., kde se účastnil projektů
           pro Tesco, ČVUT, Fakultní Nemocnici Na Bulovce, Gumotex a další. Téměř čtyři roky je členem programu
           Microsoft student partners. Organizuje pravidelné přednášky na MFF UK. Jeho vývojářský blog najdete
           na http://www.vbnet.cz/blog--hunter.aspx.
                                               KONTAKT
                                               www.csp.cvut.cz/MSITA
                                               msita@csp.cvut.cz
                                               224 353 051
                                               Centrum spolupráce s průmyslem
                                               ČVUT FEL
                                               Jugoslávských partyzánů 3
                                               160 00 Praha 6