Bab 6 Memulakan Perniagaan Keusahawanan Baru

Document Sample
Bab 6 Memulakan Perniagaan Keusahawanan Baru Powered By Docstoc
					DonationWare      Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                         www.komputer.com.my

Projek menterjemah dimulai 6/6/2005. Ianya
merupakan ringkasan dari modul OUM. Tujuan
utama adalah untuk membantu rakan supaya mudah
memahami Subjek ini.

Membuat nota bukanlah suatu perkara mudah, oleh
itu saya meletakkan nota ini dalam kategori
       DONATION WARE
Iaitu sumbangan dari pembaca amatlah dialu-alukan.

Sumbangan boleh dilakukan melalui akaun bank di
atas nama saya: Rozaimy Baharuddin
 1) Maybank   114253224132
 2) RHB     2-14099-00004030

Sekiranya sumbangan wang ringgit tidak dapat
disumbangkan. Cukuplah sekadar email saya di
sumbangan@gmail.com apabila saudara/i memuat
turun dari laman web saya. Seterusnya email sekali
lagi selepas saudara/i memperolehi keputusan
peperiksaan. Ini membolehkan kami mengetahui
keberkesanan nota ini.

Terima Kasih kerana sudi menjadi nota ini sebagai
rujukan.


Ikhlas dari,

Rozaimy Baharuddin
Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan         sumbangan@gmail.com  1
DonationWare        Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                            www.komputer.com.my
Bab 6 Memulakan Perniagaan Usahawan Baru


Pengenalan

“Di Amerika Syarikat, kajian mendapati semakin ramai orang memulakan perniagaan
mereka sendiri dari berkahwin atau memperolehi bayi! Satu dari 25 orang dewasa
aktif secara langsung untuk memulakan perniagaan”

                         Zimmerer dan Scarborough
                Pengurusan Perniagaan Kecil dan Keusahawanan


6.1 Jenis-jenis Pelaburan

Usahawan mempunyai berbagai cara untuk memulakan pelaburan. Selalunya terdapat
tiga cara pelaburan iaitu:
  a) Bermula (start-up)
  b) Membeli syarikat yang telah sedia ada.
  c) Franchising


6.2 Bermula (start-up)

Paragraf di bawah menerangkan dengan lebih lanjut mengenai „start-up‟:

  a) Definasi Start-up
   Merupakan syarikat yang baru dibina. Ia adalah proses di mana usahawan
   membuka perniagaan baru dari mula lagi. Sebahagian dari perniagaan ini
   dibuka kerana:
      Banyak usahawan memulakan perniagaan baru untuk diri mereka
       sendiri.
      Selalunya usahawan menggunakan perbelanjaan sendiri yang
       diperolehi dari wang simpanan sendiri atau meminjam dari pihak lain.
      Usahawan yang memulakan perniagaan dari mula, perlu mempunyai
       banyak pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan minat terhadap
       bidang yang mereka ceburi.
      Perniagaan yang bermula dari awal selalunya terlibat di dalam hasil
       ciptaan produk atau perkhidmatan baru.

  b) Fasa Start-up
   Semua pelaburan baru perlu menghadapi tiga fasa iaitu:
      Fasa Prestart-up
       Bermula dari sekadar idea dan akhirnya menjadi jalan untuk membuka
       perniagaan

      Fasa Start-up
      Mula memperkenalkan aktiviti penjualan dan akhirnya membuka suatu
      perniagaan yang konkritDisemak oleh: Ruzila MohdAsnan             sumbangan@gmail.com   2
DonationWare       Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                          www.komputer.com.my
      Fasa Poststartup
      Ia akan tamat apabila perniagaan tersebut ditutup atau bungkus atau
      usahawan tidak mempunyai kawalan terhadap perjalanan entiti
      perniagaan tersebut

   Walau bagaimanapun, fokus utama untuk pembangunan pelaburan hanya
   semasa fasa prestart-up dan fasa start-up. Pada kedua-dua fasa ini, lima faktor
   kritikal yang perlu diambil kira untuk dikaji terhadap pelaburan baru adalah:

   1. Pelaburan haruslah tunggal (uniqueness)
   2. Saiz pelaburan permulaan (start-up)
   3. Jangkaan penjualan dan keuntungan selaku pelaburan bergerak di dalam
     fasa start-up
   4. Kesediaan produk pada kedua-dua fasa (prestartup & startup)
   5. Kesediaan pengguna pada kedua-dua fasa

  c) Kelebihan dan kelemahan Start-up

         Kelebihan                Kelemahan
     1. Bebas membuat keputusan        1. Ia memerlukan banyak masa,
      sendiri seperti persoalan bila,     wang dan usaha yang gigih
      macam mana dan jenis produk       untuk mencari lokasi
      atau perkhidmatan            strategik, mendapatkan lesen,
                           membeli mesin, mencari
                           pembekal baru, upah dan
                           melatih pekerja baru untuk
                           menjalankan aktiviti
                           pengiklanan

     2. Berpeluang menggunakan satu      2. Pada peringkat permulaan
      idea dan mengembangkan idea       pelaburan, usahawan akan
      sendiri dengan mengikut         memperoleh keuntungan yang
      emosi pengguna.             minima atau kerugian kerana
                           kos pembelanjaan yang tinggi
                           semasa memulakan
                           perniagaan

     3. Bebas untuk memilih lokasi,      3. Tiada rekod sejarah
      kilang, peralatan, produk atau      perniagaan yang
      perkhidmatan, pekerja,          membolehkan usahawan
      pembekal dan bank. Peluang        meramalkan penjualan,
      seperti ini boleh menentukan       pembelanjaan dan
      kejayaan di dalam pelaburan       keuntungan.

     4. Kemampuan untuk            4. Tidak ada pengguna asal,
      mengelakkan sebarang           usahawan perlu berusaha
      kejadian yang tidak diingini,      lebih keras untuk menarik
      polisi, prosedur dan komitmen      pelanggan baru dan
      undang-undang yang ada pada       perniagaan berkembang
      firma                  dengan perlahan dan


Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan             sumbangan@gmail.com    3
DonationWare       Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                          www.komputer.com.my
                           mengambil masa untuk
                           memperolehi keuntungan.

     5. Reputasi perniagaan tidak      5. Kesukaran untuk
       akan terjejas kerana ia        memperolehi pinjaman dari
       merupakan pelaburan baru.       institusi kewangan kerana
                          institusi kewangan kurang
                          yakin dengan perniagaan baru
                          berbanding dengan
                          perniagaan yang telah lama
                          bertapak

     6. Kemampuan untuk melakukan
       perubahan perniagaan
6.3 Membeli Perniagaan Sedia Ada

  a) Definasi “Membeli Perniagaan Sedia Ada”
   Membeli perniagaan sedia ada atau mendapatkan sama ada saham atau
   kesemua aset kepunyaan syarikat atau perniagaan tersebut. Membeli syarikat
   yang telah mapan (kukuh) akan mengurangkan kerja berbanding dengan
   memulakan perniagaan dari mula. Menurut pandangan pakar peniagaan,
   membeli perniagaan yang telah mapan merupakan cara yang paling selamat
   dan efektif untuk usahawan berkecimpung dalam perniagaan. Bagaimana pun,
   kita harus menggunakan banyak masa dan usaha untuk mencari perniagaan
   yang sesuai untuk kita. Dengan membeli syarikat sedia ada, ia membolehkan
   syarikat mengembang dan menyediakan peluang untuk memasuki pasaran
   baru.

  b) Langkah dan proses membeli Perniagaan Sedia Ada
   Apabila membeli perniagaan sedia ada, terdapat beberapa langkah dan proses
   yang perlu diambil kira iaitu:

     (i)  Keutamaan Peribadi
        Usahawan perlu mempertimbangkan faktor peribadi, cara hidup dan
        aspirasi (cita-cita). Kita harus memikirkan apa yang boleh kita
        kepada perniagaan dan apa yang akan kita perolehi sebagai pulangan.
           Pengharapan anda mengenai perolehan – apakah kadar
            keuntungan yang diperlukan untuk menampung keperluan
            hidup anda?
           Komitmen anda – adakah anda bersedia untuk bekerja kuat
            dan menyediakan wang yang banyak untuk digunakan di
            dalam perniagaan agar mencapai kejayaan?
           Kekuatan anda – Perniagaan jenis mana yang sesuai dengan
            latar belakang, pengalaman dan kemahiran anda?
           Jenis perniagaan – Berhad, Sdn. Bhd, Enterprise yang anda
            minta untuk membeli


Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan             sumbangan@gmail.com     4
DonationWare       Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                          www.komputer.com.my
           Sektor perniagaan yang anda berminat – belajar sebanyak
           yang boleh mengenai industri yang telah anda pilih untuk
           membolehkan anda membuat perbandingan perniagaan yang
           berbeza.

     (ii)  Peluang Perniagaan
           Anda boleh melihat peluang perniagaan dengan membaca
           iklan, berbincang mengenai peluang dengan broker
           perniagaan dan memeriksa dari sumber industri. Perlu
           menahan diri dari godaan membeli perniagaan yang
           nampaknya bagus pada pandangan pertama; berhenti dahulu
           (step back) dan lihat objektif syarikat tersebut.
           Buat temujanji dengan penjual perniagaan atau broker untuk
           permulaan pengenalan mengenai peluang yang ada. Mereka
           sepatutnya menyediakan secara ringkas laporan kewangan,
           sejarah, harga dan sebab perniagaan tersebut dijual. Ini
           membolehkan anda mengetahui mengenai perniagaan
           tersebut dan sudah berapa lama perniagaan hendak dijual.

     (iii) Meninjau Kembali Keupayaan Mencapai Sasaran
        Keupayaan mencapai sasaran mesti dihalusi untuk menentukan
        bagaimana ia telah diuruskan dan dijaga. Untuk perniagaan
        berasaskan perkhidmatan, berjumpa dengan para pekerja dan
        pengguna. Sediakan „checklist‟ terhadap maklumat yang
        dikehendaki, ini termasuk:
           Akaun kewangan yang lengkap mengenai operasi, termasuk
           semua pulangan cukai pendapatan dan cukai jualan sekurang-
           kurangnya untuk tiga tahun.
           Senaraikan semua aset yang akan dipindah milik kepada
           pemilik baru, termasuk pecahan untuk semua inventori yang
           sama seperti perkiraan yang terakhir dahulu.

     (iv) Aturan untuk Pembiayaan (Financing)
       Tanpa pembiayaan yang sempurna, tidak ada perniagaan yang dapat
       maju kehadapan dengan jayanya. Terdapat beberapa pilihan untuk
       memperolehi pembiayaan. Mereka mesti memilih dengan berhati-
       hati agar ia sesuai dengan kehendak mereka. Pemberi hutang
       selalunya memerlukan:
          Butir terperinci mengenai perniagaan dan jualan
          Akaun untuk tiga tahun sebelum ini
          Anggaran kewangan (sekiranya tiada mempunyai rekod
           kewangan)
          Butir terperinci mengenai aset dan liabiliti anda.

     (v)  Menjalan due diligence (Conduct due diligence)
        Nota: diligence = kerajinan, ketekunan
        Due diligence seperti pekerjaan seorang detektif. Ia adalah proses
        mengumpul maklumat dengan menjalankan penyiasatan, carian dan
        pertanyaan dan ia adalah amat penting dalam membeli saham atauDisemak oleh: Ruzila MohdAsnan             sumbangan@gmail.com   5
DonationWare      Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                          www.komputer.com.my
        aset. Hasil yang diperolehi dari due diligence (penyiasatan) boleh
        membantu anda membuat keputusan:
           Sama ada meneruskan proses pembelian (acquistion)
           Sama ada membeli saham atau aset
           Berapa banyak yang perlu dibayar dan bagaimana meletakkan
           harga untuk dibeli.
           Apakah perkara yang perlu dimasukkan di dalam perjanjian
           pembelian agar anda dilindungi

        Proses ini sepatutnya memberikan panduan untuk anda membuat
        keputusan dengan menyediakan maklumat dalaman yang berguna di
        dalam perniagaan baru dan memberikan anda angaran yang baik
        mengenai nilai transaksi yang sepatutnya diambil. Jaminan dan ganti
        rugi sepatutnya diperolehi dari pembekal adalah sebahagian dari
        perjanjian.

     (vi) Perjanjian Rasmi (formal)
       Persediaan untuk perjanjian rasmi memberikan setiap pihak
       berpeluang untuk melihat perjanjian secara asas dan menyenaraikan
       semua perkara kecil yang mungkin tidak dibincangkan antara kedua
       pihak semasa proses awalan tawar menawar. Tiga komponen asas
       yang perlu di dalam perjanjian rasmi adalah:
          Elemen Asas
           Bahagian pertama daripada perjanjian selalunya merangkumi
           elemen asas seperti:
             - pihak yang terlibat
             - aset atau saham yang diperlu
             - harga pembelian
             - perubahan harga pembelian
             - bagaimana
             - bila harga pembelian dan perubahan akan dibayar
             - bagaimana cukai dikendalikan

          Gambaran dan jaminan
          Gambaran dan jaminan akan diberikan oleh penjual
          merupakan perkara yang penting dalam pembelian
          perniagaan. Pertama, anda harus menimbangkan fakta, isu
          yang penting untuk anda membuat keputusan untuk membeli
          perniagaan, dan jumlah wang yang sanggup anda bayar.
          Kemudian, dengan menggunakan hasil dari penyiasatan (due
          diligence) yang telah dilakukan anda boleh melihat sama ada
          gambaran dan jaminan yang telah diberikan adalah benar atau
          palsu. Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada fakta
          tersembunyi yang tidak diketahui oleh anda, atau penjual
          tidak cuba mengelirukan anda dengan beberapa perkara yang
          penting.

          Penutup perkara (closing matters)
          Bahagian ini di dalam perjanjian biasanya menentukan tarikh
          terakhir dan apa pertukaran perlu dilakukan pada masa tarikh


Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan            sumbangan@gmail.com    6
DonationWare       Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                          www.komputer.com.my
           penutup tersebut. Bahagian ini juga akan menyatakan
           sebarang syarat khas yang perlu dipenuhi sebelum penjualan
           dapat dilaksanakan. Syarat khas yang selalu dikenakan untuk
           penutup (closing) perjanjian:
             - Semua gambaran dan jaminan adalah benar dan tepat
               sehingga pada tarikh penutupan.
             - Anda akan menerima pembelian aset atau saham
               bebas dari sebarang beban (halangan) kecuali perkara
               yang telah anda setuju sebelum ini.
             - Sebarang lesen atau kebenaran khas telah anda terima.
             - Sebarang sijil kebenaran dari kerajaan telah anda
               terima.
             - Sebarang dokumen lain yang berkaitan dengan
               perjanjian perniagaan telah ditanda tangani dan
               diterima.
             - Pembayaran tender telah anda lakukan seperti yang
               dinyatakan di dalam perjanjian.

     (vii) Sedia untuk Perniagaan
        Pada langkah ini, anda merupakan pemilik kepada syarikat baru.
        Sekiranya anda telah melakukan kaji selidik (due diligence) dan
        perjanjian jual beli yang baik, anda berada dalam keadaan baik untuk
        mencapai kejayaan. Anda mungkin perlu berjumpa dengan pemilik
        asal untuk mendapatkan khidmat perundingan (nasihat). Oleh itu
        adalah menjadi satu langkah yang bijak sekiranya anda mempunyai
        hubungan yang baik dengan pemilik asal. Anda juga mungkin perlu
        bantuan yang berterusan walaupun perjanjian jual beli telah selesai,
        ini kerana kerja anda baru sahaja bermula.


  c) Kelebihan Membeli Syarikat Sedia Ada
   Terdapat 10 kelebihan membeli syarikat yang sedia ada.

   1. Perlaksanaan Segera (Immediate Operations) – sebahagian kerja asas
     telah dilakukan untuk memulakan perniagaan.

   2. Mudah memperolehi pinjaman (Easier financing) – mudah untuk
     memperolehi pinjaman kerana syarikat tersebut telah mempunyai rekod
     pencapaian.

   3. Aliran Wang Tunai Pantas (Quick cash flow) – inventori dan senarai
     pemiutang yang sedia ada boleh menghasilkan pendapatan pada hari
     pertama perniagaan diambil alih.

   4. Pasaran untuk produk atau perkhidmatan telah sedia ada.

   5. Pengguna sedia ada (existing customers) – mereka telah mempunyai
     pengguna setia, pendapatan yang dipercayai, reputasi kepada pemberi
     modal dan mempunyai rangkaian perhubungan yang berguna.Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan             sumbangan@gmail.com    7
DonationWare       Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                          www.komputer.com.my
   6. Pelan perniagaan dan kaedah pemasaran telah sedia ada.

   7. Para pekerja sedia ada (asal) telah mempunyai pengalaman.

   8. Banyak masalah yang telah dikenal pasti telah berjaya diselesaikan.

   9. Anda boleh menjual semula perniagaan tersebut.

   10. Persaingan yang kurang (Less competition) – membeli perniagaan boleh
     menghapuskan persaingan yang wujud sekiranya anda membuka
     perniagaan dari mula.

  d) Kelemahan Membeli Syarikat Sedia Ada
   Terdapat 7 kelemahan membeli syarikat yang sedia ada.

   1. Harga (cost) – anda selalunya perlu melabur sejumlah wang yang banyak
     sebagai pendahuluan dan kena membuat bajet untuk bayaran khidmat
     pakar seperti peguam (solicitors), pengukur (surveyor), akauntan dan
     sebagainya.
   2. Sekiranya perniagaan tersebut terkebelakang (neglected), anda terpaksa
     melabur lebih daripada harga belian syarikat untuk memastikan kejayaan
     syarikat tersebut.
   3. Perjanjian Tunggakan (Outstanding Contracts) – Anda perlu
     menghormati atau berunding semula mana-mana perjanjian atau kontrak
     yang telah ditangani oleh pemilik yang lama.
   4. Masalah – mungkin terdapat masalah di dalam perniagaan tersebut yang
     tidak kelihatan semasa proses membelinya. Pastikan anda mengetahui
     kenapa pemilik hendak menjual syarikat tersebut.
   5. Konflik Peribadi (Personal Conflicts) – Anda mungkin bertengkar atau
     tidak sehaluan dengan pengurus dan pekerja sedia ada.
   6. Produk Kuno (obsolete goods) – Inventori dan peralatan mungkin telah
     lama (tidak boleh dipakai lagi)
   7. Hutang yang tidak dapat diambil (Uncollectable receivable) –
     Pemiutang yang ada di dalam senarai kemungkinan tidak akan membayar
     hutang mereka.


   6.4 Franchising

   (a) Definasi Franchising
     Franchise merupakan aturan (perjanjian) di mana pemilik asal
     membenarkan tanda perniagaan (trademark), nama perniagaan atau hak
     cipta milik mereka untuk digunakan dan dijual barangan atau
     perkhidmatan.

   (b) Kelebihan Franchising
     (i) Latihan dan Asuhan/panduan (Training & Guidance)
        Kelebihan pembelian francais jika dibandingkan dengan memulakan
        perniagaan baru atau membeli perniagaan sedia ada adalah latihan
        dan panduan yang akan diberikan kepada pembeli francais.


Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan             sumbangan@gmail.com   8
DonationWare       Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                          www.komputer.com.my


     (ii) Jenama yang sudah terkenal (Brand-Name Appeal)
        Individu yang membeli franchise nasional yang telah dikenali,
        terutama yang besar dan ternama akan mempunyai peluang yang
        sangat baik untuk berjaya. Orang lebih suka membeli produk atau
        perkhidmatan dari franchise nasional daripada membeli kedai yang
        kurang dikenali jenamanya.
     (iii) Bukti-bukti kejayaan (Proven Track Record) – Franchisor yang
        sedia ada telah terbukti berjaya. Sebagai sebuah organisasi, mereka
        telah berada dipasaran sekurang-kurangnya 5 tahun sehingga 10
        tahun dan mempunyai lebih dari 50 buah kedai (francais). Oleh itu,
        sudah terbukti kejayaannya apabila semua kedai melapurkan laporan
        kewangan yang memberansangkan.
     (iv) Bantuan Kewangan – Franchise ada pelaburan yang baik kerana
        franchisor boleh membantu bakal pemilik untuk memperolehi
        bantuan kewangan untuk menjalankan operasi perniagaan. Malah
        terdapat franchisors yang mengeluarkan modal mereka dan hanya
        perlu membayar setelah operasi perniagaan telah berjalan dengan
        baik. Dengan kata lain, membeli franchise adalah satu cara yang baik
        untuk memperolehi bantuan kewangan.

   (c) Kelemahan Franchising
     (i) Yuran Franchise
       Tidak ada yang percuma di dunia ini. Semakin berjaya franchiser,
       maka yuran semakin tinggi. Yuran franchise nasional boleh
       mencecah RM 5K sehingga RM100K. Franchise yang kecil mungkin
       mengenakan bayaran yang murah. Pembeli juga harus mengeluarkan
       modal untuk bangunan dan produk untuk disimpan. Franchise perlu
       membayar royalti yang berterusan mengikut hasil jualan pada kadar
       5 sehingga 12%. Selalunya franchise perlu ada 25 sehingga 50%
       wang tunai sebagai permulaan perniagaan dan bakinya boleh
       dipinjam dari organisasi tersebut. Kos untuk francishing termasuklah
       perbelanjaan:
            Yuran franchising
            Insuran
            Membuka produk inventori
            Perbaikan reka bentuk dan penyewaan (remodelling &
             leasehold)
            Bayaran utiliti, gaji, hutang servis
            Bayaran penyimpan kira-kira dan akaun, yuran guaman
             dan para profesional
            Lesen kerajaan setempat dan negeri
            Permit dan sijil kebenaran

     (ii)  Dikawal oleh Franchisor (Franchisor Control)
        Dalam sebuah organisasi yang besar, syarikat mengawal semua
        aktiviti para pekerja. Situasi yang sama juga berlaku pada syarikat
        kecil. Sekiranya individu membuka syarikat perniagaan sendiri, ia
        berkuasa penuh untuk menjalankan segala aktiviti yang ingin
        dilakukan. Franchisor mengawal operasi untuk memastikan


Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan             sumbangan@gmail.com    9
DonationWare       Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                           www.komputer.com.my
        keseragaman boleh dicapai. Sekiranya usahawan tidak mengikut
        arahan, lesen franchise tidak akan disambung semula selepas tamat
        kontrak.

     (iii) Janji tidak dipenuhi (Unfulfilled Promises)
        Ada sesetengah kes, franchisors yang kurang nama, para franchisees
        (usahawan) ini tidak memperolehi apa yang dijanjikan. Banyak
        franchisees dapati jenama tersebut gagal menarik perhatian
        pelanggan. Malah terdapat banyak bantuan yang dinyatakan sebelum
        ini tidak ditunaikan. Harga barang yang dibeli dari syarikat
        franshisor adalah jauh lebih mahal dari harga pasaran. Sekiranya
        franchisees membuat aduan, lesen mereka akan ditamatkan, diambil
        atau tidak diperbaharui.6.5 Struktur perniagaan yang sah untuk perniagaan baru

Sebelum memilih jenis perniagaan yang ingin dijalankan, bakal usahawan perlu tahu
struktur perniagaan yang sesuai dengan pelaburan mereka. Usahawan
bertanggungjawab untuk mengetahui perubahan undang-undang percukaian, situasi
bebanan (liabiliti), keupayaan modal dan kerumitan membentuk perniagaan.

Terdapat tiga struktur organisasi iaitu Perniagaan Tunggal (sole proprietorship),
Syarikat Perkongsian(partnership) dan Syarikat Syarikat (corporation). Setiap jenis
struktur organisasi mempunyai kelebihan dan kelemahannya sendiri.6.5.1 Perniagaan Tunggal (sole proprietorship)

Suatu perniagaan yang dipunyai oleh seorang pemilik. Macam syarikat enterprise
yang perlu bayar RM 25 untuk dapatkan lesen perniagaan. Individu ini mempunyai
hak mutlak terhadap keuntungan dan memikul segala hutang dan bebanan perniagaan.
Individu mempunyai tanggunjawab yang tidak terbatas kerana perniagaan dan aset
peribadinya berdiri dibelakang segala operasi yang dijalankan. Sekiranya perniagaan
tidak dapat memenuhi bebanan kewangan, pemilik terpaksa menjual kereta, rumah
dan apa saja yang boleh melunaskan hutangnya.

Untuk menjalankan perniagaan tunggal, seseorang memerlukan lesen perniagaan
sama ada dari kerajaan setempat atau negeri atau kedua-duanya. Individu boleh
menggunakan nama syarikat seperti DonationWare atau menggunakan namanya
sendiri sebagai nama syarikat seperti „Syarikat Rozaimy‟. Bayaran yg dikenakan
untuk Syarikat DonationWare adalah RM 50 setahun. Manakala „Syarikat Rozaimy‟
dikenakan RM 25 setahun.
Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan             sumbangan@gmail.com 10
DonationWare        Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                            www.komputer.com.my
Kebaikan dan Keburukan Perniagaan Tunggal

          Kelebihan                  Kelemahan
Mudah untuk ditubuhkan            Tanggungan tidak terhad
tidak perlu formal dan kurang pembatasan di individu yang memiliki perniagaan tunggal
dalam   menubuhkan    syarikat. Tidak bertanggungjawap sepenuhnya terhadap
memerlukan    kebenaran  atau  sedikit untuk perniagaan. Tanggungan ini meliputi
kebenaran dari kerajaan. Tidak mahal untuk kesemua harga/aset pemilik.
ditubuhkan
Keuntungan hak mutlak pemilik         Tidak mempunyai kesinambungan
perniagaan tunggal tidak perlu berkongsi syarikat enterprise (tunggal) mungkin
keuntungan                   pincang atau ditamatkan perniagaan apabila
                        pemilik sakit atau mati
Membuat keputusan dan mengawal tetap Kurang modal
(vest) dalam tangan pemilik          selalunya syarikat enterprise mempunyai
tidak perlu rakan untuk meminta nasihat di modal yang sikit jika dibandingkan dengan
dalam menjalankan operasi perniagaan      organisasi seperti Perkongsian dan Syarikat
Fleksibilitas (flexibility)          Sukar memperolehi pinjaman jangka
pengurusan berupaya untuk menjawab dan panjang
membuat keputusan dengan cepat sebarang Oleh kerana enterpise bergantung kepada
keperluan perniagaan seharian         seorang pemilik, maka sukar untuk beliau
                        memperolehi pinjaman jangka panjang
Secara relatif bebas dari kawalan       Pandangan dan pengalaman yang terhad
kerajaan                    operasi bergantung kepada seorang individu
Kerajaan kurang campur tangan dalam      maka kemampuan, latihan dan pengalaman
urusan perniagaan tunggal           akan menghadkan arah tuju dan skop
                        perniagaan
Bebas dari dikenakan cukai perniagaan
syarikat
Perniagaan tunggal dikenakan cukai sebagai
cukai individu bukan cukai perniagaan (cukai
perniagaan 28%)
6.5.2 Perniagaan Perkongsian (Partnerships)

Perniagaan perkongsian melibatkan perkongsian dua atau lebih orang yang bertindak
sebagai pemilik bersama terhadap perniagaan tersebut untuk memperolehi
keuntungan. Setiap dari mereka akan menyumbangkan duit, buruh atau kemahiran
dan setiap dari mereka berkongsi sama ada keuntungan ataupun kerugiaan yang
dialami oleh syarikat. Walaupun bukan suatu kemestian untuk menyatakan bahagian
masing-masing secara bertulis, namun ia digalakkan kerana jika berlaku sesuatu,
makhamah akan mengandaikan pembahagian keuntungan, kerugian, pengurusan aset
dan lain-lain dibahagi secara sama rata KECUALI ianya dinyatakan secara bertulis
(perjanjian). Perjanjian perkongsian menyatakan dengan jelas sumbangan kewangan
dan pengurusan untuk setiap rakan kongsi dan dengan jelas merancangkan peranan
setiap rakan kongsi di dalam perniagaan perkongsian.
Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan               sumbangan@gmail.com 11
DonationWare       Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                           www.komputer.com.my
Di bawah adalah contoh informasi yang ditulis di dalam perjanjian.

  1. Nama, maksud, kedudukan (domicile)
  2. Berapa lama perjanjian itu berkuat kuasa
  3. Ciri perkongsian (am atau terhad, aktif atau senyap)
  4. Sumbangan rakan kongsi (pada permulaan , pada tarikh belakangan)
  5. Pembahagian keuntungan dan kerugian
  6. Gaji
  7. Hak rakan kongsi untuk kesinambungan
  8. Kematian rakan kongsi (pembubaran dan ditamatkan)
  9. Melepaskan dari hutang
  10. Perbelanjaan perniagaan (kaedah menguruskannya)
  11. Hutang terpisah (seperate debts)
  12. Kuasa/Hak (kuasa individu rakan perkongsian di dalam melakukan
    perniagaan)
  13. Buku, rekod dan cara membuat membuat kira-kira
  14. Menjual kepentingan pengkongsian
  15. Usaha perantaraan (arbittration)
  16. Penyelesaian dari pembantahan
  17. Tambahan, penukaran atau perubahan terhadap pengkongsian
  18. Perbuatan yang diperlukan dan dilarang
  19. Kekurangan dan kelemahan
  20. Pengurusan kakitangan

Sebagai tambahan kepada ayat yang ditulis, usahawan perlu mempertimbangkan
beberapa perbezaan perjanjian perkongsian. Bergantung kepada keperluan, satu atau
lebih perjanjian diperlukan. Perkara yang penting perlu diingat adalah: sekurang-
kurangnya seorang rakan kongsi mesti menjadi rakan kongsi am yang
bertanggungjawab terhadap hutang syarikat dan siapa yang mempunyai tanggungan
tiada had.
Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan              sumbangan@gmail.com 12
DonationWare       Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                           www.komputer.com.my
Kelebihan dan Kelemahan Perkongsian

        Kelebihan                 Kelemahan
Mudah untuk ditubuhkan           Tanggungan tidak terhad sekurang-
Peraturan    undang-undang     dan kurangnya seorang rakan kongsi
perbelanjaan   adalah  sedikit  jika Meskipun sebahagian rakan kongsi
dibandingkan dengan enterprise atau mempunyai tanggungan yang terhad,
Syarikat.                  sekurang-kurangnya   seorang  rakan
                      kongsi am akan mempunyai tangunggan
                      tidak terhad
Ganjaran Secara langsung          Tidak mempunyai kesinambungan
Rakan kongsi memberi rangsangan Sekiranya ada rakan kongsi yang mati,
(motivasi) dengan memberi sepenuh gila atau mengundur diri dari perniagaan,
tenaga mereka dengan cara berkongsi perjanjian perkongsian tamat dengan
keuntungan                 sendirinya. Walau bagaimanapun operasi
                      perniagaan boleh berjalan seperti biasa
                      kerana rakan kongsi lain boleh
                      mengambil rakan kongsi baru
Memudahkan Perkembangan dan Secara relatif sukar memperolehi
Kemajuan                  modal yang besar
Dalam     perkongsian,     adalah Kebanyakkan perkongsian menghadapi
berkemungkinan untuk memperolehi masalah untuk memperolehi modal yang
modal   dan   kepakaran   tambahan besar terutama apabila melibatkan
berbanding dengan perniagaan tunggal    pinjaman jangka panjang. Selalunya
                      harga kekayaan rakan kongsi menentukan
                      jumlah modal perkongsian yang boleh
                      dikenalkan terutama semasa perniagaan
                      dimulai
Fleksibilitas (Flexibility)         Dibatasi perbuatan seorang rakan
Perkongsian selalunya berupaya untuk kongsi
memberi maklum balas dan keputusan Rakan kongsi am boleh melakukan
dengan   pantas   untuk   keperluan kontrak dan tanggungan boleh dibuktikan
perniagaan                 mendatangkan    bencana   kepada
                      perniagaan secara amnya dan kepada
                      rakan kongsi lain
Secara relatif bebas dari kawalan dan Kesukaran membuang kepentingan
peraturan kerajaan             rakan kongsi
Campur tangan kerajaan adalah sangat Untuk membeli kepentingan rakan kongsi
sedikit dalam operasi perkongsian      adalah sukar kecuali aturan khusus di
                      dalam perjanjian ada tercatat
Kemungkinan keuntungan Cukai
Kebanyakkan rakan kongsi membayar
cukai sebagai cukai individu, dengan ini
mereka terlepas dari cukai perniagaan
yang tinggi
Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan             sumbangan@gmail.com 13
DonationWare        Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                            www.komputer.com.my
6.5.3 Syarikat (Corporation)

Syarikat adalah “an artificial being, invisible, intangible and existing only in
contemplation of law” (Supreme Court Justice Johm Marshall, 1819). Dengan
demikian, Syarikat (corporation) adalah terpisah dari entiti undang-undang terhadap
individu yang menjadi pemiliknya.

Di Malaysia, organisasi perniagaan berasaskan kepada Akta Syarikat 1965. Akta ini
menjadi undang-undang yang menguasai semua syarikat di Malaysia. Akta ini
disahkan pada April 15 1966 dan diubah beberapa kali pada tahun 1969. 1971, 1985,
1986 dan terakhir pada tahun 1987. Akta ini berdasarkan kepada undang-undang
syarikat yang disahkan di Australia dan di United Kingdom.

(a) Sifat-sifat(ciri-ciri) Syarikat

  (i)   Hak dan Tanggungjawab
      Syarikat mempunyai tanggungjawab terhadap kepemilikan terhadap modal
      dan tindakan undang-undang terhadap yang lain atau sebaliknya. Walau
      bagaimanapun Syarikat tidak boleh mengambil tindakan terhadap individu
      itu sendiri. Apa saja tindakan yang diambil dilakukan oleh agen
      perlaksana.

  (ii)  Jangka Hayat (life span)
      Jangka hayat Syarikat tiadak bergantung kepada ahli-ahli. Syarikat akan
      diteruskan walaupun terdapat ahli yang mati atau keluar dari Syarikat.
      Walau bagaimanapun Syarikat boleh ditamatkan sekiranya semua ahli
      tidak berminat untuk meneruskan perniagaan.

  (iii)  Tanggungan/liabiliti (liabilities)
      Tanggungan setiap ahli di dalam Syarikat adalah terhad kepada jumlah
      saham yang dilanggan (dimiliki). Oleh itu, ahli tidak bertanggungjawab
      atas apa yang berlaku pada Syarikat walaupun ianya diisthiyarkan
      bangkrup. Syarikat tidak sama dengan perniagaan tunggal dan
      pengkongsian dimana di dalam Syarikat terdapat pemisahan di dalam aset
      peniagaan dan aset peribadi. Dengan kata lain, tanggungan hutang atau
      pemiutang tidak boleh menuntut aset individu untuk menyelesaikan hutang
      Syarikat.
      (Nota: aku ubah ayat di atas. Tetapi maksudnya lagi jelas iaitu kalau guna
      syarikat tunggal atau perkongsian, hutang boleh dituntut dari aset peribadi
      pemilik TETAPI untuk Syarikat TIDAK BOLEH)

  (iv)  Ahli-ahli (members)
      Syarikat mesti mempunyai sekurang-kurangnya dua ahli yang adalah
      penduduk tetap Malaysia. Dua ahli ini mestilah bertindak sebagai direktor
      dan menjadi orang penting dalam Syarikat. Dalam Syarikat, ahli akan
      memilih Lembaga Pengarah (board of directors), di mana mereka akan
      bertanggungjawab di dalam perjalanan Syarikat serta mengikut undang-
      undang dan peraturan yang telah ditetapkan di dalam Akta Syarikat 1965.
Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan              sumbangan@gmail.com 14
DonationWare        Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                           www.komputer.com.my
(b) Jenis-jenis Syarikat
  Terdapat tiga jenis Syarikat di dalam akta 1965:

  (i)   Syarikat Terhad oleh Saham (Corporation Limited by Share)
      Syarikat jenis ini banyak beroperasi di Malaysia. Tanggungan ahli terhad
      kepada jumlah modal yang dikeluarkan oleh pemegang saham.

  (ii)  Syarikat Terhad oleh Jaminan (Corporation Limited by Guarantee)
      Tanggungan ahli adalah terhad berdasarkan jumlah tertentu yang telah
      dipersetujui oleh semua ahli seperti yang tercatat di dalam memorandum
      perkongsian. Syarikat jenis ini selalu ditubuhkan untuk tujuan menganjur
      atau menaja aktiviti riadah, hiburan, memajukan industri, seni, sains,
      agama dan sebagainya yang penting untuk masyarakat. Sekiranya Syarikat
      ini memperolehi keuntungan, kesemua keuntungan tidak boleh
      dibahagikan kepada ahli-ahli, tetapi akan dimasukkan semula pelaburan
      tambahan untuk mencapai visi dan matlamat, Syarikat ini bukan semata-
      semata untuk membuat keuntungan. Sebagai contoh: Syarikat jenis
      amanah, tabung dan kebajikan yang bertujuan membantu mereka yang
      miskin, memberi biasiswa kepada pelajar miskin atau membina hospital
      untuk orang yang tidak bernasib baik.

  (iii)  Syarikat Tidak Terhad oleh Saham (Corporation Unlimited by
      shares)
      Tanggungan ahli adalah tidak terhad. Perbezaan diantara Syarikat dan
      perkongsian adalah Syarikat mempunyai entitinya sendiri, Sesetengah
      organisasi jenis ini adalah seperti firma broker, firma saham and firma
      arsitektural (architectural).


(c) Ciri-ciri Syarikat Terhad oleh Saham (Corporation Limited by Share)
  Syarikat mesti mempunyai modal berkongsi dan boleh dikategori kepada tiga
  kategori seperti berikut:
  (i)   Syarikat Sendirian (Private Corporation) – Sendirian Berhad
  (ii)  Syarikat Awam (Public Corporation)
  (iii)  Syarikat Asing (Foreign Corporation)


  Syarikat Swasta
  Kebanyakkan syarikat atau Syarikat terbentuk sama ada usahawan kecil atau besar
  adalah dari jenis Syarikat Terbatas oleh Saham. Syarikat boleh dikategori sebagai
  Syarikat Swasta (Private Company) atau Sendirian Berhad (Private Limited
  Company) sekiranya mereka mengikut peraturan di bawah:

  (i)   Jumlah ahli tidak kurang dari 2 dan tidak lebih dari 50 ahli dalam sesuatu
      masa.
  (ii)  Mesti mempunyai ketaatan sepenuhnya kepada kuasa untuk membuat
      pemindahan saham ahli-ahli.
  (iii)  Syarikat atau syarikat tidak dibenarkan untuk membuat pilihan untuk
      menjual atau berlangganan saham atau obligasi kepada masyarakat umum.Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan              sumbangan@gmail.com 15
DonationWare       Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                          www.komputer.com.my
  (iv)  Masyarakat umum tidak dibenarkan menyimpan wang dengan Syarikat
     untuk masa tertentu.
  (v)  Syarikat atau syarikat mesti mempunyai ayat “Sdn. Bhd. “ atau “Sendirian
     Berhad” dihujung nama syarikat tersebut.

  Selain dari peraturan yang dinyatakan tadi, syarikat Sendirian Berhad mesti
  mempunyai dokumentasi yang jelas mengenai peraturan dalaman untuk rujukan
  pretasi mengenai aktiviti perniagaan dan pimpinan untuk pelaksanaan yang lebih
  lanjut. Keperluan syarikat Sendirian Berhad seperti di bawah:

     1. Setiausaha Syarikat (Company Secretary)
     2. Auditor Syarikat (Corporation Auditor)
     3. Cap (tanda) Syarikat (Corporation Seal)
     4. Kuasa Peguam (Power of Attorney)  kena check ni.
     5. Memorandum Perkongsian (Memorandum of Association)
     6. Artikel Perkongsian (Articles of Association)
     7. Berkongsi Modal (Capital Share)
     8. Lembaga Pengarah (Board of Directors)
     9. Pemegang Saham
     10. Pejabat berdaftar (Registered Office)


(d) Kelebihan dan kelemahan Syarikat

        Kelebihan                 Kelemahan
Tanggungan Terhad             Aktivit Terhad
Pemegang saham mempunyai tanggunan    Akitiviti syarikat adalah terhad kepada
yang terhad bergantung kepada pelaburan  piagam dan pelbagai undang-undang
mereka. Paling teruk pun kehilangan
wang pelauran mereka
Pemindahan Hak milik         Perwakilan tidak mencukupi
Pemilikan boleh dipindahkan melalui  Pemegang saham majoriti di dalam
penjual saham kepada pembeli yang   syarikat akan berkuasa (outvotes)
berminat               terhadap pemegang saham yang kecil
Jangka hayat tidak terhad       Peraturan
Syarikat mempunyai jangka hayat yang Peraturan kerajaan yang banyak dan
terpisah dan bebas dari pemilik, bolehlaporan diperlukan oleh agensi tempatan
                   dan kerajaan selalunya memberi kesan
beroperasi dalam jangka masa yang tidak
terhad                yang besar terhadap kertas kerja dan
                   birokrasi.
Mudah memperolehi modal yang besar Perbelanjaan Organisasi
Modal  boleh  diperolehi dengan Sejumlah besar wang diperlukan untuk
mendapatkan pinjaman jangka pendek menubuhkan syarikat.
dengan menggunakan aset perniagaan
atau jaminan peribadi dari pemegang
saham majoriti.
Meningkatkan   kemampuan    dan Cukai Dua Kali
kemahiran               Cukai pendapatan dikena kepada
Berupaya menarik banyak   individu keuntungan syarikat dan pendapatan
kemampuan dan berkemahiran, dari individu serta dividen yang diperolehi.


Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan             sumbangan@gmail.com 16
DonationWare        Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                            www.komputer.com.my
barisan pemegang saham utama sehingga
kepada pengurus profesional di dalam
syarikat.


Perbandingan Tiga Jenis Perniagaan

   Ciri-ciri       Tunggal         Perkongsian         Syarikat
Cara penubuhan    Ditubuhkan sendiri    Ditubuhkan dengan     Ditubuhkan dengan
           oleh pemilik       perjanjian antara rakan  cara berdaftar dengan
                        kongsi          pendaftar Syarikat
Kedudukan undang-   Tidak ada entiti     Tidak ada entiti     Selalunya ada entiti
undang        berasingan, perniagaan  undang-undang yang    undang-undang yang
                        berasingan        nyata dan berasingan
                                     dari pemilik
Tanggungan      Tanggungan tidak     Tanggungan tidak     Tanggungan terhad
           terhad          terhad (kecuali rakan   terhadap pemegang
                        kongsi terhad di dalam  saham. Pemegang
                        pengkongsian terhad)   saham tidak
                                     bertanggungjawab
                                     diatas hutang syarikat.
Jangka Hayat     Ditentukan oleh      Ditamatkan bergantung   Boleh kekal selamanya
           pemilik, automatik    kepada perjanjian
           bubar apabila pemilik   dengan rakan kongsi,
           mati           kematian seorang atau
                        lebih rakan kongsi,
                        rakan kongsi keluar
                        dari pengkongsian,
                        muflis dll
Pemindahan      Kepentingan boleh     Walaupun kepentingan   Saham boleh dipindah
kepentingan      dipindah milik kepada   rakan kongsi boleh    milik
           individu lain dan tamat  dipindahkan, ia tidak
           di situ sahaja      mempunyai kuasa
                        penuh terhadap
                        pengkongsian
Pengurusan      Bergantung        Setiap rakan kongsi    Pemegang saham
           sepenuhnya kepada     mempunyai suara dan    memilih pengarah yang
           kebijaksanaan pemilik   kuasa yang sama      kemudian akan
                        penting kecuali      menentukan polisi dan
                        dinyatakan di dalam    menentukan
                        perjanjian perkongsian  pegawainya
Cukai         Pemilik membayar     Setiap rakan kongsi    Cukai dua kali, syarikat
           cukai pendapatan     membayar cukai secara   membayar cukai
           individu terhadap     pro data terhadap     pendapatan terhadap
           keuntungan syarikat    keuntungan bersih     keuntungan bersih,
                        tanpa mengira sama    tanpa potongan untuk
                        ada ia dibahagikan atau  dividen, dan pemegang
                        tidak           saham yang menerima
                                     dividen perlu
                                     membayar cukai
                                     tersebut
Bayaran organisasi,  Tidak ada         Tidak ada         Semua diperlukan
bayaran lesen
tahunan dan laporan
tahunan
Perjanjian      Tidak ada batasan     Tidak ada batasan     Selalunya mesti
perdagangan ke                              berkelayakkan untuk
negara lain                                menjalankanDisemak oleh: Ruzila MohdAsnan                  sumbangan@gmail.com 17
DonationWare        Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                           www.komputer.com.my
                                    perniagaan dan
                                    memperolehi sijil dari
                                    pihak berkuasa
Cara penubuhan    Ditubuhkan sendiri    Ditubuhkan dengan     Ditubuhkan dengan
           oleh pemilik dengan   perjanjian untuk     membuat perjanjian
           tujuan untuk       memperolehi        dengan rakan kongsi.
           memperolehi       keuntungan dalam     Surat akuan tanggungan
           keuntungan. Mesti    perniagaan, sekurang-   terhad rakan kongsi
           didaftarkan di pejabat  kurangnya seorang     difailkan, piagam
           pendaftaran syarikat   rakan kongsi sebagai   dikeluarkan oleh
                       rakan kongsi am dan    pejabat pendaftaran
                       yang lain rakan kongsi  syarikat
                       terhad, surat akuan
                       rakan kongsi terhad
                       difailkan, piagam mesti
                       dikeluarkan oleh negeri6.6 Sumber Modal Untuk Aktiviti Keusahawanan

Terdapat berbagai sumber modal yang boleh usahawan perolehi untuk memulakan,
mengembangkan dan membangunkan perniagaan. Jangkamasa yang diperlukan
bergantung kepada jenis sumber kewangan yang sesuai untuk anda dan perniagaan
anda. Terdapat enam sumber kewangan:

  (i)   Simpanan Peribadi
      Simpanan peribadi anda adalah sumber pertama modal anda.      Ia
      merupakan simpanan yang anda simpan untuk suatu jangkamasa di dalam
      akaun simpanan, akaun semasa, simpanan di rumah atau tunai yang boleh
      digunakan apabila diperlukan. Selalunya simpanan peribadi akan cepat
      kehabisan apabila usahawan memulakan perniagaan.

  (ii)  Keluarga dan Kawan-kawan
      Apabila anda kehabisan wang dari simpanan peribadi, tempat seterusnya
      untuk memperolehi wang adalah dari keluarga dan kawan-kawan. Mereka
      mungkin rakan sejawat yang mampu memberikan pinjaman. Walaupun ia
      mungkin merupakan idea yang baik masa tersebut, kadang kala mereka
      mahukan anda memulangkan wang mereka semasa anda sedang
      kesempitan wang. Oleh itu adalah amat penting anda membuat perjanjian
      bertulis untuk mengelakkan berlakunya kekeliruan nanti.

  (iii)  Akaun Persaraan
      Anda telah membuat simpanan untuk hari persaraan. Oleh itu, anda boleh
      menggunakan wang ini untuk membangunkan perniagaan anda. Walau
      bagaimanapun, pembangunan teknologi perniagaan penuh dengan risiko.
      Sekiranya perniagaan anda gagal, anda perlu lebih berjimat cermat
      sepanjang persaraan.

  (iv)  Bank dan Institusi Kewangan Lain
      Institusi seperti ini memberikan pinjaman kepada orang yang mempunyai
      aset yang bertindak sebagai jaminan kepada pinjaman tersebut. Terdapat
      tiga jenis pinjaman dari institusi kewangan iaitu:


Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan                sumbangan@gmail.com 18
DonationWare       Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                          www.komputer.com.my


     a) Pinjaman Jangka Panjang – dipinjam dari sumber luaran untuk
       jangka masa di antara 5 sehingga 25 tahun. Cagaran komersil atau
       perjanjian pinjaman jangka panjang dari bank utama adalah contoh
       pinjaman jangka panjang. Duit tersebut boleh digunakan untuk
       pembukaan aset tetap seperti kilang dan peralatan.

     b) Pinjaman Jangka Sederhana – sebarang pinjaman diantara 2 – 7
       tahun boleh dikategori sebagai pinjaman jangka sederhana. Bantuan
       kewangan selalunya mengenai perjanjian anda dengan organisasi yang
       memberikan pinjaman. Pinjaman ini akan dapat membayar sewa beli,
       sewaan dan perjanjian pinjaman.

     c) Pinjaman Jangka Pendek – Overdraft adalah jenis pinjaman jangka
       pendek yang selalu digunakan. Walaupun kadar bayaran yang
       dikenakan adalah tinggi, anda mempunyai kelebihan kerana hanya
       perlu membayar faedah (bunga) pada jumlah wang yang dikeluarkan.
       Seperti mana pinjaman bank lain, anda harus membayar faedah
       samada anda mengunakan semua pinjaman tersebut atau tidak.

  (v)  Pinjaman Kerajaan
     Kerajaan mengambil sikap positif untuk membantu perniagaan dan
     industri secara keseluruhannya. Kerajaan telah memberikan geran atau
     subsidi pinjaman untuk mengalakkan pelaburan dan pembangunan.
     Terdapat program kerajaan sedia ada yang boleh mengurangkan dengan
     berkesan kadar faedah pinjaman bank dan membolehkan para peniaga
     membuat pinjaman. Secara amnya, kerajaan membantu untuk
     mengurangkan kadar pengangguran dan juga perkembangan dan perbaikan
     industri terutama kawasan pendalaman.

  (vi)  Pasaran Saham
     Modal jenis ini boleh diperolehi dengan menawarkan saham syarikat
     kepada orang awam. Saham awam perlu mendapat kelulusan dari pihak
     kerajaan. Selalunya, perkhidmatan pelaburan dari bank digunakan. Sebagai
     pertukaran kepada pelaburan modal, anda perlu menawarkan peratusan
     pemilikan syarikat tersebut. Dengan ini ia memberikan para pelabur kuasa
     yang terhad untuk mengawal syarikat dan berkongsi keuntungan mengikut
     peratusan pemilikan. Ia mungkin dalam bentuk dividen.
Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan             sumbangan@gmail.com 19
DonationWare        Account MayBank 114253224132 Rozaimy Baharuddin
                           www.komputer.com.my


Ujian 1

  1.  Jelaskan jenis-jenis perniagaan
  2.  Terangkan fasa start-up
  3.  Senaraikan langkah-langkah untuk membeli syarikat sedia ada.
  4.  Terangkan kelebihan dan kelemahan start up dan membeli perniagaan sedia
    ada.


Ujian 2

  1.  Apa itu franchising?
  2.  Secara ringkas terangkan kelemahan dan kelebihan struktur franchise.
  3.  Terangkan struktur undang-undang untuk perniagaan baru.
  4.  Bincangkan sumber modal untuk usahawan.
Disemak oleh: Ruzila MohdAsnan              sumbangan@gmail.com 20