Chambering-Deraf Perintah Long Call by gmmizi

VIEWS: 705 PAGES: 2

									DERAF DI MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN RAYUAN DAN KUASA-KUASA KHAS) PETISYEN UNTUK PENERIMAAN MASUK NO: 18-319-04 Petisyen untuk Penerimaan Masuk Peguambela dan Peguamcara No. 18-319-04 ) ) ) Dalam Perkara AHMAD TERMIZI BIN ABDULLAH (No. K/P: 760612-03-5397) beralamat di Kampung Kangkong, 17040 Pasir Mas, Kelantan Dan Dalam Perkara Seksyen 10 dan 15 Akta Profession Undang-undang 1976 (Akta 166). AHMAD TERMIZI BIN ABDULLAH …PEMPETISYEN

DI HADAPAN YANG ARIF TUAN HAKIM _______________________________________ PADA 3 HARIBULAN MAC 2005 DI MAHKAMAH TERBUKA

PERINTAH PETISYEN INI ditetapkan untuk pendengaran pada hari ini dengan kehadiran Cik Low Beng Choo, bagi pihak Pempetisyen, ……………………………………………………….., Peguam Persekutuan bagi pihak Peguam Negara Malaysia, …………………………………………………….., bagi pihak Majlis Peguam Malaysia dan ……………………………………………………… bagi pihak Jawatankuasa Peguam Kuala Lumpur DAN SETELAH MEMBACA Petisyen Ahmad Termizi Bin Abdullah bertarikh 5 Mei 2004, Afidavit Pempetisyen yang diikrarkan pada 7 Februari 2005, Laporan Menurut Seksyen 14 (1) Akta Profesion Undang-undang 1976, dan Sijil Pengesahan Dokumen bertarikh 15 Februari 2005 DAN SETELAH MENDENGAR Peguam bagi pihak Pempetisyen dan semua pihak-pihak

berkenaan tiada bantahan, ADALAH DIPERINTAHKAN bahawa AHMAD TERMIZI BIN ABDULLAH diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguambela dan Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya.

Bertarikh pada 3 haribulan Mac 2005.

Untuk kelulusan Tuan

………………………………… Peguam Pempetisyen

……………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur

…………………………………. b/p Peguam Negara Malaysia

…………………………………. b/p Majlis Peguam Malaysia

………………………………… b/p Jawatankuasa Peguam Kuala Lumpur

DERAF PERINTAH ini difailkan oleh Tetuan Zul Kamri & Co., Peguambela dan Peguamcara yang beralamat penyampaian di 484B Batu 3, Jalan Ipoh, 51200 Kuala Lumpur.


								
To top