BORANG 5 by gmmizi

VIEWS: 543 PAGES: 1

									BORANG 5 DI MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN RAYUAN & KUASA-KUASA KHAS) PETISYEN UNTUK PENERIMAAN MASUK NO. 18-000-04
Dalam Perkara di Mahkamah Tinggi di KUALA LUMPUR. Petisyen Untuk Penerimaan Masuk Peguambela dan Peguamcara No: 18-000-04 Dalam Perkara AHMAD TERMIZI BIN ABDULLAH (No. K/P: 760612-03-5397) beralamat di KAMPUNG KANGKONG, 17040 PASIR MAS, KELANTAN. Dan Dalam Perkara Seksyen 10 dan 15 Akta Profesion Undang -Undang 1976 (Akta 166)

MOHD KAMRI BIN ISMAIL

- Pemohon

AFIDAVIT Saya, AHMAD TERMIZI BIN ABDULLAH yang cukup umur dan beralamat di bawah Tetuan ZUL KAMRI & CO. yang beralamat di 484B Batu 3, Jalan Ipoh, 51200 Kuala Lumpur dan mendiami di Kampung Kangkong, 17040 Pasir Mas, Kelantan dengan ini sesungguhnya berikrar dan menyatakan seperti berikut:1. Saya telah dari 19 April 2004 dan terus pada masa ini menjalani latihan guaman dan menerima arahan dan petunjuk dalam undang-undang daripada Encik MOHD KAMRI BIN ISMAIL, Peguambela dan Peguamcara beralamat di TETUAN ZUL KAMRI & CO., 484B Batu 3, Jalan Ipoh, 51200 Kuala Lumpur. Saya telah pada 19 haribulan April 2004 memfailkan Petisyen dalam Mahkamah yang Mulia mengharapkan diterima masuk dan didaftarkan sebagai Peguambela dan Peguamcara di Mahkamah Tinggi Malaya. Saya ingin hadir dan mewakili Encik MOHD KAMRI BIN ISMAIL dari Tetuan ZUL KAMRI & CO., sepertimana yang dipohon melalui Saman Dalam Kamar di bawah Seksyen 36 (2) (a) & (b) Akta Profesion Undang-Undang, 1976. Saya dengan hormatnya meminta Mahkamah Yang Mulia untuk Perintah seperti yang dipohon.

2.

3.

4.

DIIKRAR DI KUALA LUMPUR } pada .................................haribulan } ..................................... 20.............. } Di hadapan saya,

Pesuruhjaya sumpah, Afidavit ini difailkan oleh Tetuan ZUL KAMRI & CO. beralamat di 484B Batu 3, Jalan Ipoh, 51200 Kuala Lumpur.


								
To top