Yeni ve GeliÅŸmekte Olan Bilim ve Teknoloji New and

Document Sample
Yeni ve GeliÅŸmekte Olan Bilim ve Teknoloji New and Powered By Docstoc
					   Yeni ve Gelişmekte Olan Bilim
       ve Teknoloji
     New and Emerging Science and Technology (NEST)

               Altan Küçükçınar
              Ulusal İrtibat Noktası


24 Nisan 2003, Bilgi Günü   TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                               Amaçlar
   • Disiplinlerarası ve ufuk açıcı uzun dönemli
       araştırma

   • Araştırmacılara olası en geniş sınırlar içinde
       düşünce geliştirme ve uygulama olanağı

   • Yeni sorunlar ve fırsatlara hızla yanıt
       verebilme


24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                              Hedefler
   • Gelişmekte olan alanlarda yeni bilimsel yaklaşımlar,
    teorik ve uygulamalı prensipler
   • Yaygınlaştırılabilir “temel teknolojiler”
   • Yeni gelişmekte olan anahtar araştırma alanlarının
    belirlenmesi
   • Yeni gelişmekte olan bilim ve teknoloji alanlarında
    Avrupa çapında etkin “bilgi toplululukları”
   • Bilim ve teknolojinin ekonomi ve toplum üzerine
    etkileri konusunda yeni ufuklar
   • Olası bilimsel problemler ve riskler konusunda uyarı
    ve değerlendirmeler

24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                        Temel özellikler
   • Konu sınırlaması yok

   • Tematik öncelik alanlarına girmeyen, çok
       disiplinli

   • Klasik olmayan ve yeni

   • İddialı, ama somut ve odaklanmış hedefler24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                               Araçlar
   • Tabandan tavana
        – ADVENTURE
        – INSIGHT
        – Destek Eylemleri
   • Odaklanmış
        – PATHFINDER
   Toplam Bütçe: € 215 M
24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                             Bütçe dağılımı
                              PATHFINDER girişimleri
                            (Özel konularda proje kümeleri)


                      ADVENTURE ve INSIGHT projeleri
                      (Tabandan tavana destek modeli)

           1             2                 3           4

              Yıllar
24 Nisan 2003, Bilgi Günü      TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                        ADVENTURE
   • Yeni gelişen ve geleceğe yönelik teknoloji

       alanlarında yüksek (teknolojik) risk ve

       yenilikçilik gerektiren çok disiplinli

       araştırmalar
24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                        ADVENTURE
   • Genel özellikler
        – Bilim ve teknolojide yeni gelişmelere yol açacak,
         öncü nitelikte araştırmalar
        – Araştırmacılar için yeni hedefler tanımlama ve
         düşünceleri takip etme
        – Geniş bir bilim ve teknoloji ufkuna sahip, ancak
         tematik önceliklerin dışında veya onları kesen
        – Alışılmadık çok disiplinlilik özelliklerinde
        – Somut ve iddialı hedeflere yönelik, yüksek
         risk/yüksek getiriye sahip


24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                         ADVENTURE
   • Örnekler
        – Yeni gelişmelere yol açabilecek bilimsel bir olgunun
          hayata geçirilmesi
        – Yeni bir matematiksel tekniğin geliştirilmesi ve diğer
          araştırma alanlarında pratik uygulamalar yapılması
        – Analiz ve kontrol için yeni yaklaşımlar getiren alışılmadık
          araştırma araçlarının geliştirilmesi/ispatı
        – Özgün bir araçta/teknolojide yeni bilim kullanımı ve
          uygulanabilirliğinin ispatı
        – Bilinen bir probleme çığır açıcı yeni bir özgün yaklaşım

24 Nisan 2003, Bilgi Günü   TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                        ADVENTURE
   • Ne değildir?
        – Tematik öncelik alanlarına giren
        – Açıkça belirtilmemiş yeni yaklaşımlar içermeyen
        – Somut ve iddialı hedefler belirlememiş, açık uçlu
        – Varolan teknolojileri biraraya getiren
        – Yaygın uygulama alanı olmayan, özellikle bir
         sektöre yönelik
        – Olanaksız veya varsayıma dayanan
        – Teknoloji uygulamaları


24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                        ADVENTURE
   • Uygulama

        – Özel hedefli araştırma projeleri-ÖHAP (STREP)

        – Bütçe: € 800.000-3.000.000

        – 3 yıla kadar
24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                        ADVENTURE
   • Değerlendirme kriterleri
        – NEST hedeflerine uygunluk (4/5)
        – Bilimsel ve teknolojik mükemmeliyet (4/5)
        – Olası etki (3/5)
        – Konsorsiyumun kalitesi (3/5)
        – Yönetim kalitesi (3/5)
        – Kaynakların harekete geçirilmesi (3/5)


24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                             INSIGHT
   • Avrupa için yüksek önemde risk ve problem

       alanı olabilecek konularda yeni buluşlar ve

       olgulara ve olası yanıtlara yönelik araştırma
24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                             INSIGHT
   • Proje özellikleri
        – Aktörlerin konuyla ilgili stratejik tercihler
         oluşturabilmelerine olanak sağlayan
        – Yeni olgular, yüksek risk, ciddi bilimsel belirsizlik
         taşıyan
        – Avrupa çapında daha iyi bilimsel kavrayış
         gereksinimine yönelik
        – Karmaşık ve disiplinlerarası sorunlara yönelik
         ve/veya klasik yöntemleri sorgulayan


24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                               INSIGHT
   • Genel yaklaşım

        – Karar almaya yönelik

            • Yeni buluşlar veya yeni gözlenen olgular

            • Risk veya probleme yönelik stratejilerin formülasyonu
24 Nisan 2003, Bilgi Günü    TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                             INSIGHT
   • Proje örnekleri
        – Yeni ilaçlar, mühendislik yöntemleri veya malzemelerde
         insanlar için gelecekte ciddi riskler oluşturabilecek
         hataların bulunması
        – Gıdalarda veya çevrede; insanlar, doğal yaşam veya
         bitkiler için gelecekte ciddi sonuçlar doğurabilecek yeni
         bir kimyasal madde, ilaç, bakteri veya virüs bulunması
        – İnsanlar veya canlı hayvanlar arasında yeni gözlenen
         bakteri ve virütik enfeksiyonların yayılmasını
         engelleyecek yeni yöntemlerin araştırılması
        – Genetikte, gelecekte ciddi etik veya sağlıkla ilgili
         problemler yaratabilecek yeni bir olgu

24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                             INSIGHT
   • Proje örnekleri
        – İletişim sistemleri veya makinaların büyük
         arızalar yaşamasına neden olabilecek
         yöntemlerin araştırılması
        – Endüstriyel yöntemlerin; beslenme, çalışma
         ortamı, çevre veya insanlar için ciddi sonuçları
         olabilecek olası etkilerinin bulunması
        – Uluslararası ticarete zararlı etkileri olabilecek
         yeni bir tarımsal yöntemin araştırılması
        – Belirlenmesi ve savaşılması güç yeni bir suç
         tipinin ortaya çıkması-olası etkilerin ve önleme
         stratejilerinin analizi

24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                              INSIGHT
   • Ne değildir?
        – Politika değerlendirme çalışmaları
        – Teknoloji öngörü/değerlendirme projeleri
        – “Risk tartışmaları” süren veya olası etkileri
          konusunda uzlaşma sağlanamamış “açık uçlu”
          projeler
        – Tematik alanlarda incelenebilecek konular


24 Nisan 2003, Bilgi Günü   TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                             INSIGHT
   • Uygulama
        – Özel hedefli araştırma projeleri-ÖHAP (STREP)
          veya eşgüdüm eylemleri-EE (CA)

        – Bütçe: € 800.000

        – 1-2 yıl
24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                             INSIGHT
   • Değerlendirme kriterleri
        – NEST hedeflerine uygunluk (4/5)
        – Bilimsel ve teknolojik mükemmeliyet (4/5)
        – Olası etki (3/5)
        – Konsorsiyumun kalitesi (3/5)
        – Yönetim kalitesi (3/5)
        – Kaynakların harekete geçirilmesi (3/5)24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                      Destek Eylemleri
   • NEST etkinliklerinin geliştirilmesi ve
       yaygınlaştırılmasına destek
        – İyi proje teklifleri alabilmek

        – Uygulama esaslarını biçimlendirmek ve
          düzenlemek

        – Gelecekteki etkinlikleri oluşturmak24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                      Destek Eylemleri
   • Alanlar
        – Fikir oluşturma

        – Biliminsanlarını biraraya getirme

        – Önerilerde bulunma

        – NEST etkinliklerini gözleme

        – Gerekli hizmetleri sağlama24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                      Destek Eylemleri
   • Etkinlikler
        – Analiz ve çalışmalar
        – Anketler
        – Seminerler
        – Uzman grupları
        – Operasyonel destekler
        – Bilgi sağlama ve yaygınlaştırma24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                      Destek Eylemleri
   • Konular
        – Araştırma toplulukları ile etkileşimin artırılması ve NEST
         altındaki araştırma olanaklarının belirlenmesi
        – Avrupa bağlamında yüksek seviyede bilim ve teknoloji
         çalışmaları yürütülmesinin ve bunun başarısını etkileyen
         sosyo-kültürel ve ekonomik etkenlerin karşılaştırmalı
         analizi
        – Bilimsel ve teknolojik gelişmenin dinamikleri ve yüksek
         risk ve disiplinlerarası araştırmaya özgü yönetsel
         sorunların analizi
        – Bilim kökenli tehlikelere açık sistemsel ve toplumsal
         zayıflıklara yönelik yöntemsel tabanın geliştirilmesi

24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                      Destek Eylemleri

   • Uygulama

        – Özel destek eylemleri-ÖDE (SSA)

        – Bütçe: € 50.000-200.000

        – 1-2 yıl
24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                       Destek Eylemleri
   • Değerlendirme kriterleri
        – Hedeflere uygunluk (4/5)

        – Yöntemsel mükemmeliyet ve yüksek profesyonel
          kalite (3/5)

        – Olası etki (3/5)

        – Yönetim kalitesi (3/5)

        – Kaynakların harekete geçirilmesi (3/5)

24 Nisan 2003, Bilgi Günü   TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                         PATHFINDER
   • Gelecekteki önemlerine ve toplumsal,

       endüstriyel ve ekonomik etkilerine göre

       Altıncı Çerçeve Program’ın uygulanması

       sırasında belirlenen özel konularda

       araştırmalar


24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                         PATHFINDER
   • Hedefler
        – Yüksek bütçeli (€ 10 M), belli hedeflere yönelik
        – Yeni gelişen bilim ve teknoloji alanlarına
          odaklanmış
        – Avrupa araştırma yeteneklerinin zamanında
          gelişmesi ve bütünleştirilmesine etki eden
        – Geleceğe yönelik uygulamalar yoluyla klasik
          desteklere yol açan


24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                         PATHFINDER
   • Uygulama

        – Özel hedefli çağrılar

        – Stratejik yaklaşım (ilişkili projeler)

        – Kimi hallerde Bütünleştirilmiş projeler-BP (IP)
24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                         PATHFINDER
   • Konuların seçimi
        – Fikirler için davet

        – Yüksek seviyede bilimsel öneriler

        – Devam eden projeler

        – Diğer danışma süreçleri
24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                         PATHFINDER
   • Örnek konular
        – İleri seviyede matematik-diğer alanlarla en uç
         noktada etkileşim
        – Karmaşıklık, kendi kendine organizasyon,
         evrimsel yöntemler, sistem bilimi
        – Nörobilimler, nöroenformatik, kognitif bilim
        – Moleküler ve kuantum seviyesinde yakalama,
         görüntüleme ve yönlendirme
        – Biyonik sistemler

24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                               Araçlar

                                                Destek
  ADVENTURE         INSIGHT              INSIGHT
                                                Eylemleri
       ÖHAP        ÖHAP                  EE            ÖDE
24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                               İlk çağrı
   • FP6-2003-NEST-A

   • 27 Şubat 2003

   • ADVENTURE, INSIGHT, Destek Eylemleri

   • € 28 M

   • 14 Mayıs 2003, 22 Ekim 2003

   • Önkayıt

24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                           Değerlendirme
   • ÖHAP: İki aşamalı
        – En fazla beş sayfalık kısa öneri
            • Anahatlar

            • Yöntem

        – Tam öneri

   • EE ve ÖDE: Tek aşamalı


24 Nisan 2003, Bilgi Günü     TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi
                              Bilgi için

                 www.cordis.lu/nest

                rtd-nest@cec.eu.int

              ncpnest@tubitak.gov.tr

                  TEŞEKKÜRLER


24 Nisan 2003, Bilgi Günü  TÜBİTAK Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Ulusal Koordinasyon Ofisi

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:10
posted:5/28/2010
language:Turkish
pages:35