Docstoc

Dimensi Tiga Kelas X Semester 2 - PowerPoint

Document Sample
Dimensi Tiga Kelas X Semester 2 - PowerPoint Powered By Docstoc
					Menentukan kedudukan jarak, dan besar sudut yang
melibatkan titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga
Menentukan kedudukan jarak, dan besar sudut yang
melibatkan titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga
Menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara
dua bidang dalam ruang dimensi tiga
Menentukan kedudukan jarak, dan besar sudut yang
melibatkan titik, garis dan bidang dalam ruang dimensi tiga
Menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara
dua bidang dalam ruang dimensi tiga
   1. Menggambar dan menghitung sudut antara garis
     dan bidang
   2. Menggambar dan menghitung sudut antara dua
     bidang
1

  Kedudukan garis dengan bidang dimana
  garis menembus bidang dapat ditentukan
  sudut antara garis dengan bidang.
1                          g
  Kedudukan garis dengan bidang dimana
  garis menembus bidang dapat ditentukan
  sudut antara garis dengan bidang.      A

                       V
  Misalnya, garis g menembus bidang V di
  titik A. Maka untuk menentukan sudut
  antara garis dengan bidang dapat
  dilakukan langkah-langkah sebagai
  berikut :
1                              g
  Kedudukan garis dengan bidang dimana        B

  garis menembus bidang dapat ditentukan
  sudut antara garis dengan bidang.       A

  Misalnya, garis g menembus bidang V di V
  titik A. Maka untuk menentukan sudut
  antara garis dengan bidang dapat
  dilakukan langkah-langkah sebagai
  berikut :
  • Tetapkan satu titik sembarang pada garis g di luar bidang
    V, misalkan titik B
1                              g
  Kedudukan garis dengan bidang dimana        B

  garis menembus bidang dapat ditentukan
  sudut antara garis dengan bidang.       A
                            B’
  Misalnya, garis g menembus bidang V di V
  titik A. Maka untuk menentukan sudut
  antara garis dengan bidang dapat
  dilakukan langkah-langkah sebagai
  berikut :
  • Tetapkan satu titik sembarang pada garis g di luar bidang
    V, misalkan titik B
  • Proyeksikan titik B pada bidang V, misalkan titik B’
1                                g
  Kedudukan garis dengan bidang dimana          B

  garis menembus bidang dapat ditentukan
  sudut antara garis dengan bidang.       A  a
                              B’
  Misalnya, garis g menembus bidang V di V
  titik A. Maka untuk menentukan sudut
  antara garis dengan bidang dapat
  dilakukan langkah-langkah sebagai
  berikut :
  • Tetapkan satu titik sembarang pada garis g di luar bidang
    V, misalkan titik B
  • Proyeksikan titik B pada bidang V, misalkan titik B’
  • Hubungkan titik A dengan titik B’
1                                g
  Kedudukan garis dengan bidang dimana          B

  garis menembus bidang dapat ditentukan
  sudut antara garis dengan bidang.       A  a
                              B’
  Misalnya, garis g menembus bidang V di V
  titik A. Maka untuk menentukan sudut
  antara garis dengan bidang dapat
  dilakukan langkah-langkah sebagai
  berikut :
  • Tetapkan satu titik sembarang pada garis g di luar bidang
    V, misalkan titik B
  • Proyeksikan titik B pada bidang V, misalkan titik B’
  • Hubungkan titik A dengan titik B’
  • Sudut BAB’ merupakan sudut antara garis g dan bidang V
Diketahui kubus ABCD.EFGH. Tentukan sudut antara CE
dengan bidang ABCD


                     H    G


                  E     F


                    D       C


                  A    B
Diketahui kubus ABCD.EFGH. Tentukan sudut antara CE
dengan bidang ABCD

Jawab :                   H    G
• Tetapkan satu titik pada garis CE
  di luar bidang ABCD, yaitu titik E  E    F


                      D     C


                    A    B
Diketahui kubus ABCD.EFGH. Tentukan sudut antara CE
dengan bidang ABCD

Jawab :                   H    G
• Tetapkan satu titik pada garis CE
  di luar bidang ABCD, yaitu titik E  E    F


• Proyeksikan titik E pada bidang      D     C

 ABCD yaitu titik A
                    A    B
Diketahui kubus ABCD.EFGH. Tentukan sudut antara CE
dengan bidang ABCD

Jawab :                   H      G
• Tetapkan satu titik pada garis CE
  di luar bidang ABCD, yaitu titik E  E    F


• Proyeksikan titik E pada bidang      D    a  C

 ABCD yaitu titik A
                    A    B


• Hubungkan titik A dengan titik C
Diketahui kubus ABCD.EFGH. Tentukan sudut antara CE
dengan bidang ABCD

Jawab :                   H      G
• Tetapkan satu titik pada garis CE
  di luar bidang ABCD, yaitu titik E  E
                        F


• Proyeksikan titik E pada bidang      D    a  C

 ABCD yaitu titik A
                    A    B


• Hubungkan titik A dengan titik C

• Sudut ECA merupakan sudut
 antara garis CE dengan bidang
 ABCD
Diketahui kubus ABCD.EFGH. Titik P merupakan titik
tengah EF, Q titik tengah AD, R titik tengah GH dan T titik
tengah EG. Tentukan sudut antara garis dengan bidang
Diketahui kubus ABCD.EFGH. Titik P merupakan titik
tengah EF, Q titik tengah AD, R titik tengah GH dan T titik
tengah EG. Tentukan sudut antara garis dengan bidang


  a. Sudut antara garis BE dan bidang
   ABCD
  b. Sudut antara garis AH dengan
   bidang ABCD
  c. Sudut antara garis GQ dengan
   bidang ADHE
  d. Sudut antara garis TA dengan
   bidang BCRP
2

  Sudut antara bidang U dan bidang V
  (berpotongan) dapat ditentukan dengan
  cara sebagai berikut :                        U
                      V
2

  Sudut antara bidang U dan bidang V
  (berpotongan) dapat ditentukan dengan
  cara sebagai berikut :
  • Tetapkan garis persekutuan
    bidang U dengan bidang V         Q

    yaitu (U,V)
                          U
                      V
                            (V,U)
2

  Sudut antara bidang U dan bidang V
  (berpotongan) dapat ditentukan dengan
  cara sebagai berikut :
  • Tetapkan garis persekutuan
    bidang U dengan bidang V
    yaitu (U,V)
  • Tetapkan sebuah titik P pada         U

    garis (U,V)               P


                      V
                            (V,U)
2

  Sudut antara bidang U dan bidang V
  (berpotongan) dapat ditentukan dengan
  cara sebagai berikut :
  • Tetapkan garis persekutuan
    bidang U dengan bidang V           Q

    yaitu (U,V)
  • Tetapkan sebuah titik P pada             U

    garis (U,V)             R
                            P

  • Pada bidang U, buat garis         V
    melalui P tegak lurus garis               (V,U)

    (U,V) yaitu PQ
2

  Sudut antara bidang U dan bidang V
  (berpotongan) dapat ditentukan dengan
  cara sebagai berikut :
  • Tetapkan garis persekutuan
    bidang U dengan bidang V           Q

    yaitu (U,V)
  • Tetapkan sebuah titik P pada             U

    garis (U,V)             R
                            P

  • Pada bidang U, buat garis         V
    melalui P tegak lurus garis               (V,U)

    (U,V) yaitu PQ
  • Pada bidang V, buat garis
    melalui P tegak lurus garis
    (U,V) yaitu PR
2

  Sudut antara bidang U dan bidang V
  (berpotongan) dapat ditentukan dengan
  cara sebagai berikut :
  • Tetapkan garis persekutuan
    bidang U dengan bidang V           Q

    yaitu (U,V)
  • Tetapkan sebuah titik P pada             U

    garis (U,V)             R
                            P

  • Pada bidang U, buat garis         V
    melalui P tegak lurus garis               (V,U)

    (U,V) yaitu PQ
  • Pada bidang V, buat garis
    melalui P tegak lurus garis
    (U,V) yaitu PR
  • Sudut QPR adalah sudut
    bidang U dan bidang V
Kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P
di tengah EF dan R di tengah GH. Tentukan sudut antara
bidang ADRP dengan bidang BCRP
                       H      G


                    E     F


                             C
                       D

                    A     B
Kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P
di tengah EF dan R di tengah GH. Tentukan sudut antara
bidang ADRP dengan bidang BCRP
                       H  R   G
Jawab :                   P
                  E
• Tentukan garis persekutuan bidang        F

  ADRP dengan bidang BCRP yaitu RP
                             C
                       D

                    A     B
Kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P
di tengah EF dan R di tengah GH. Tentukan sudut antara
bidang ADRP dengan bidang BCRP
                       H    R  G
Jawab :                   P
                         T
                  E
• Tentukan garis persekutuan bidang         F

  ADRP dengan bidang BCRP yaitu RP
                             C
                       D
• Tetapkan sebuah titik T pada garis  A      B
 RP (T di tengah RP)
Kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P
di tengah EF dan R di tengah GH. Tentukan sudut antara
bidang ADRP dengan bidang BCRP
                       H    R    G
Jawab :                   P
                         T
                  E
• Tentukan garis persekutuan bidang         F

  ADRP dengan bidang BCRP yaitu RP
                               C
                       D
• Tetapkan sebuah titik T pada garis  A      B
                             L

 RP (T di tengah RP)

• Pada bidang BCRP, buat garis melalui T tegak lurus RP
 yaitu TL
Kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P
di tengah EF dan R di tengah GH. Tentukan sudut antara
bidang ADRP dengan bidang BCRP
                        H    R    G
Jawab :                     P
                          T
                  E
• Tentukan garis persekutuan bidang           F

  ADRP dengan bidang BCRP yaitu RP
                                C
                        D
                      K
• Tetapkan sebuah titik T pada garis  A        B
                              L

 RP (T di tengah RP)

• Pada bidang BCRP, buat garis melalui T tegak lurus RP
 yaitu TL

• Pada bidang ADRP, buat garis melalui T tegak lurus RP
 yaitu TK
Kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P
di tengah EF dan R di tengah GH. Tentukan sudut antara
bidang ADRP dengan bidang BCRP
                        H    R    G
Jawab :                     P
                          T
                  E
• Tentukan garis persekutuan bidang           F

  ADRP dengan bidang BCRP yaitu RP
                                C
                        D
                      K
• Tetapkan sebuah titik T pada garis  A        B
                              L

 RP (T di tengah RP)

• Pada bidang BCRP, buat garis melalui T tegak lurus RP
 yaitu TL

• Pada bidang ADRP, buat garis melalui T tegak lurus RP
 yaitu TK
• Sudut KTL merupakan sudut antara dua bidang
1. Kubus ABCD.EFGH. Tentukan sudut antara
  bidang ABCD dengan bidang BDG !
2. Limas segiempat beraturan T.ABCD. Tentukan
  sudut antara bidang TAD dengan bidang TBC
3. Limas segiempat T.ABCD, bidang alas ABCD
  berbentuk persegi panjang dengan AB = 6 cm,
  BC = 8 cm, dan TA=TB=TC=TD = 13 cm.
  Tentukan tan a (a = sudut antara bidang TBC
  dengan ABCD)
Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti.
 Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di
            dalam hati.
 Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi,
 kalau ada umur yang panjang semoga kita berjumpa lagi

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:237
posted:5/28/2010
language:Malay
pages:31