Rhif y Cais - DOC by lifemate

VIEWS: 52 PAGES: 8

									                      Rhestr Ceisiadau Cynllunio /Planning Application List ~ ARFON
                              Wythnos yn Diweddu /Week Ending: 27/05/2010  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid           Lefel
 Application No:      Type       Registered          OS Grid           Level
              LLAWN -
 C08A/0302/14/LL    CYNLLUNIO/FULL -    12/05/2008       2488758  3618841    DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                            ***
Cymuned/Community:    CAERNARFON                 Ward/Ward:         SEIONT

             ESTYNIAD DEULAWR I FLAEN YR ANNEDD / TWO STOREY EXTENSION TO THE FRONT OF
Bwriad /Proposal
             DWELLING

Lleoliad / Location   25, CAEAU BACH, CAERNARFON, LL552BZ

Ymgeisydd / Applicant  MR & MRS TERRY SAM WILLIAMS 25, CAEAU BACH, CAERNARFON, LL552BZ

Asiant /Agent      DYLUNIO ADEILWAITH NODDWYN GARN ELIDIR, 68, FFORDD IORWERTH, NEFYN, PWLLHELI, LL536NE


  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid           Lefel
 Application No:      Type       Registered          OS Grid           Level
              LLAWN -
 C08A/0313/11/LL    CYNLLUNIO/FULL -    12/05/2008        257184  371025    DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING

Cymuned/Community:    BANGOR                   Ward/Ward:          DEWI

Bwriad /Proposal     TY UN LLAWR / SINGLE STOREY DWELLING

Lleoliad / Location   LLAIN O DIR TU CEFN I T.H.I / LAND TO THE REAR OF T.H.I , CAPEL MORIAH / MORIAH CHAPEL ,
             GLANADDA, BANGOR.

Ymgeisydd / Applicant  MR R WILLIAMS APARTMENT, 11, WEST END POINT, PWLLHELI, LL535PN

Asiant /Agent      MR P JONES, W M DESIGN PARTNERSHIP LLP PIER HOUSE, ST GEORGES ROAD, MENAI BRIDGE, YNYS MON,
             LL595EY  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid           Lefel
 Application No:      Type       Registered          OS Grid           Level
              LLAWN -
 C08A/0280/26/LL    CYNLLUNIO/FULL -    13/05/2008        251580  360168    DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                            ***
Cymuned/Community:    WAUNFAWR                  Ward/Ward:        WAUNFAWR

Bwriad /Proposal     CREU MYNEDIAD CERBYD NEWYDD / CREATION OF NEW VEHICULAR ACCESS

Lleoliad / Location   WAUNFAWR WATER PUMPING STATION, NEAR FRON DIRION, WAUNFAWR, CAERNARFON,
             GWYNEDD, LL55 4YS

Ymgeisydd / Applicant  DWR CYMRU / WELSH WATER PENTWYN ROAD, NELSON, TRE HARRIS, MID GLAMORGAN, CF46
             6LY

Asiant /Agent      UNITED UTILITIES OPERATIONAL SERVICES DINAS DEPO, LLANWNDA, CAERNARFON,
             GWYNEDD, LL54 5UD
     (rca)                   (27/05/2010)                     1
                      Rhestr Ceisiadau Cynllunio /Planning Application List ~ ARFON
                              Wythnos yn Diweddu /Week Ending: 27/05/2010

  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid         Lefel
 Application No:      Type       Registered          OS Grid         Level
              LLAWN -
 C08A/0281/12/LL    CYNLLUNIO/FULL -    14/05/2008        253298  358106   DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                        ***
Cymuned/Community:    BETWS GARMON                Ward/Ward:       WAUNFAWR

             NEWIDIADAU I ESTYNIADAU A GANIATAWD O DAN GYFEIRNOD C07A/0537/12/LL /
Bwriad /Proposal
             AMENDMENTS TO PREVIOUSLY APPROVED EXTENSIONS , REF C07A/0537/12/LL

Lleoliad / Location   TAN Y FFORDD, BETWS GARMON, CAERNARFON, GWYNEDD

Ymgeisydd / Applicant  MR.&.MRS.LODGE TAN Y FFORDD, BETWS GARMON, CAERNARFON, GWYNEDD

Asiant /Agent      MARCUS LIPTROT GLYN, PEN Y BRYN ROAD, CAEATHRO, CAERNARFON, GWYNEDD, LL55 2TD


  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid         Lefel
 Application No:      Type       Registered          OS Grid         Level
              LLAWN -
 C08A/0292/23/LL    CYNLLUNIO/FULL -    14/05/2008        253895  362821   DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                        ***
Cymuned/Community:    LLANRUG                  Ward/Ward:       CWM Y GLO

             CODI 4 SIED GARDD MAN NEWID I 1 TY I GYNNWYS FFENESTR NEWYDD, A THANCIAU NWY /
Bwriad /Proposal     ERECTION OF 4 GARDEN SHEDS, GAS TANKS AND MINOR AMENDMENT TO 1 DWELLING TO
             INCLUDE A NEW WINDOW

Lleoliad / Location   TAI BRYN GWYN, TAN Y COED, LLANRUG, CAERNARFON, GWYNEDD

Ymgeisydd / Applicant  JASON PARRY BRYN CRWN, CEUNANT, LLANRUG, CAERNARFON, GWYNEDD, LL55 4RT

Asiant /Agent


  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid         Lefel
 Application No:      Type       Registered          OS Grid         Level
              LLAWN -
 C08A/0291/19/LL    CYNLLUNIO/FULL -    14/05/2008        248129  360101   DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                        ***
Cymuned/Community:    BONTNEWYDD                 Ward/Ward:       BONTNEWYDD

             CODI UN TY DAU LAWR ( CAIS AMLINELLOL EISOES WEDI EU GANIATAU C07A/0785/19/AM) /
Bwriad /Proposal     ERECTION OF ONE TWO STOREY DWELLING ( OUTLINE PERMISSION FOR PREVIOUSLY
             GRANTED APPLICATION C07A/0785/19/AM )

Lleoliad / Location   LAND ADJOINING NEW LODGE, BONTNEWYDD, CAERNARFON, GWYNEDD, LL55 2UD

Ymgeisydd / Applicant  MR.I.ROGERS NEW LODGE, BONTNEWYDD, CAERNARFON, GWYNEDD

Asiant /Agent      V.C.KITCHING CARTREF, 1, TREGAEAN, PENRHOSGARNEDD, BANGOR, GWYNEDD
     (rca)                   (27/05/2010)                    2
                      Rhestr Ceisiadau Cynllunio /Planning Application List ~ ARFON
                              Wythnos yn Diweddu /Week Ending: 27/05/2010

  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid          Lefel
 Application No:      Type       Registered          OS Grid           Level
              LLAWN -
 C08A/0303/25/LL    CYNLLUNIO/FULL -    12/05/2008        254116  370249    DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                          ***
Cymuned/Community:    PENTIR                   Ward/Ward:         PENTIR

             NEWID DEFNYDD Y LLAWR GWAELOD O DDEFNYDD DOSBARTH B1 ( BUSNES ) I D1 (
Bwriad /Proposal     MEDDYGFA DEINTYDD ) / CHANGE OF USE OF GROUND FLOOR FROM A B1 USE ( BUSINESS) TO
             D1 ( DENTAL SURGERY )

Lleoliad / Location   4, LLYS CASTAN , PARC MENAI, BANGOR, LL574FH

Ymgeisydd / Applicant  MESSRS PETER & ANTHONY SUMMERS, JOSEPH LAWRENCE & CO HEMSWELL, 122, HIGH STREET, BANGOR,
             LL571NT

Asiant /Agent      MR JAMIE BRADSHAW, OWEN DEVENPORT LTD FIRST FLOOR METROPOLITAN BUILDINGS, 25, STRYD FAWR / HIGH
             STREET, LLANGEFNI, LL777NA


  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid          Lefel
 Application No:      Type       Registered          OS Grid           Level
              LLAWN -
 C08A/0334/25/LL    CYNLLUNIO/FULL -    19/05/2008       2556057  3711212   DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING

Cymuned/Community:    PENTIR                   Ward/Ward:         PENTIR

             NEWID DEFNYDD O SWYDDFEDD I FEITHRINFA BLANT / CHANGE OF USE FROM OFFICE TO DAY
Bwriad /Proposal
             NURSERY

Lleoliad / Location   MENAI ELECTRICAL, STATION BUILDINGS, TREBORTH, BANGOR, LL572NX

Ymgeisydd / Applicant  MR GARETH JONES MENAI ELECTRICAL, STATION BUILDINGS, TREBORTH, BANGOR, LL572NX

Asiant /Agent      WM DESIGN PARTNERSHIP LLP PIER HOUSE, ST GEORGES ROAD, MENAI BRIDGE, YNYS MON, LL595EY


  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid          Lefel
 Application No:      Type       Registered          OS Grid           Level
              LLAWN -
 C08A/0323/18/LL    CYNLLUNIO/FULL -    14/05/2008       2547650  3669539   DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                          ***
Cymuned/Community:    LLANDDEINIOLEN               Ward/Ward:         BETHEL

             DYMCHWEL Y PORTH PRESENNOL AC ADEILADU YSTAFELL WYDR AR FLAEN YR ANNEDD /
Bwriad /Proposal     THE DEMOLITION OF EXISTING PORCH AND ERECTION OF A CONSERVATORY ON THE FRONT
             OF THE DWELLING

Lleoliad / Location   TY CEFN, LLANDDEINIOLEN, CAERNARFON, LL553AF

Ymgeisydd / Applicant  MR GILES KITTERIDGE TY CEFN, LLANDDEINIOLEN, CAERNARFON, LL553AF

Asiant /Agent
     (rca)                   (27/05/2010)                    3
                      Rhestr Ceisiadau Cynllunio /Planning Application List ~ ARFON
                              Wythnos yn Diweddu /Week Ending: 27/05/2010

  Rhif y Cais        Math        Cofrestwyd         Rhif Grid           Lefel
 Application No:      Type        Registered         OS Grid            Level
              LLAWN -
 C08A/0335/11/LL    CYNLLUNIO/FULL -    13/05/2008       2586020  3723463   DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                            ***
Cymuned/Community:    BANGOR                  Ward/Ward:         HIRAEL

             ADDASU LLAWR GWAELOD I FFLAT 2 YSTAFELL WELY / CONVERSION OF LOWER GROUND
Bwriad /Proposal
             FLOOR TO A 2 BEDROOMED FLAT

Lleoliad / Location    1, TERAS FRIARS / FRIARS TERRACE, HIGH STREET, BANGOR, GWYNEDD LL571YY

Ymgeisydd / Applicant   MRS R SOOKHDEO AVON HOUSE, RIVER STREET, PEWSEY, WILTSHIRE, SN95DH

Asiant /Agent       MR JOHN WYER (T/A T SGWAR) 32, COLLEGE ROAD, BANGOR, GWYNEDD, LL572AP


  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid           Lefel
 Application No:       Type       Registered         OS Grid            Level
            CANIATAD ADEILAD
 C08A/0336/11/CR     RHESTREDIG / LB    13/05/2008       2586020  3723463   DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              CONSENT
                                                            ***
Cymuned/Community:    BANGOR                  Ward/Ward:         HIRAEL

             ADDASU LLAWR ISAF I UNED FYW HUNAN GYNHALIOL I RHIF 1 TERAS FRIARS A NEWIDIADAU
Bwriad /Proposal     I RHIF 1, 2 A 3 / CONVERSION OF BASEMENT INTO SELF CONTAINED FLAT TO NO. 1 FRIARS
             TERRACE AND ALTERATIONS TO 1, 2 AND 3

Lleoliad / Location    1, 2, 3, TERAS FRIARS / FRIARS TERRACE, HIGH STREET, BANGOR, GWYNEDD LL571YY

Ymgeisydd / Applicant   MRS R SOOKHDEO / MS S ANDREWS AVON HOUSE, RIVER STREET, PEWSEY, WILTSHIRE,
             SN95DH

Asiant /Agent       MR JOHN WYER (T/A T SGWAR) 32, COLLEGE ROAD, BANGOR, GWYNEDD, LL572AP


  Rhif y Cais        Math        Cofrestwyd         Rhif Grid           Lefel
 Application No:      Type        Registered         OS Grid            Level
              LLAWN -
 C08A/0337/15/LL    CYNLLUNIO/FULL -    21/05/2008       2575816  3601984   DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                            ***
Cymuned/Community:    LLANBERIS                 Ward/Ward:        LLANBERIS

             DYMCHWEL ADEILAD PRESENNOL A CHODI ADEILAD UNLLAWR AR GYFER DYSGU A STORIO ,
Bwriad /Proposal     A CHREU PATIO ALLANOL / DEMOLISH EXISTING BUILDING AND ERECT A SINGLE STOREY
             BUILDING FOR TEACHING AND STORAGE PURPOSES AND AN EXTERNAL PATIO AREA S

Lleoliad / Location    BRYN DU STRYD YR WYDDFA / SNOWDON STREET LLANBERIS CAERNARFON GWYNEDD,
             LL554HE

Ymgeisydd / Applicant   MR M CROMBIE, BOULDER ADVENTUERS LTD BRYN DU, STRYD YR WYDDFA /, SNOWDON STREET,
             LLANBERIS, CAERNARFON, LL554HE

Asiant /Agent       MRS S WHEATCROFT, NORDER DESIGN ASSOCIATES LTD BEECH LAWN, GREEN LANE, BELPER, DERBYSHIRE,
             DE561BY
     (rca)                   (27/05/2010)                     4
                      Rhestr Ceisiadau Cynllunio /Planning Application List ~ ARFON
                              Wythnos yn Diweddu /Week Ending: 27/05/2010

  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid          Lefel
 Application No:      Type       Registered          OS Grid          Level
              LLAWN -
 C08A/0324/14/LL    CYNLLUNIO/FULL -    09/05/2008        248170  362593   DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                        ***
Cymuned/Community:    CAERNARFON                 Ward/Ward:        SEIONT

             EDRYCHIAD NEWYDD I'R SIOP YNGHYD AC ADDASU'R ADEILAD CEFN I UNED FYW, AC
             ADNEWYDDU Y DDAU UNED FYW PRESENNOL / NEW SHOP FRONT AND CONVERT THE REAR
Bwriad /Proposal
             BUILDING INTO A RESIDENTIAL UNIT TOGETHER WITH REFURBISHING THE EXISTING TWO
             RESIDENTIAL UNITS

Lleoliad / Location   72, STRYD LLYN / POOL STREET, CAERNARFON, GWYNEDD, LL552AF

Ymgeisydd / Applicant  MR.A.HUSSAIN 21, LON CILGWYN, CAERNARFON, GWYNEDD

Asiant /Agent      MR.OLIVER 64, BRON Y GARTH, CAERNARFON, GWYNEDD, LL55 1EU


  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid          Lefel
 Application No:      Type       Registered          OS Grid          Level
              LLAWN -
 C08A/0325/11/LL    CYNLLUNIO/FULL -    12/05/2008        246780  364500   PWYLLGOR/COMMITTEE
              PLANNING

Cymuned/Community:    BANGOR                   Ward/Ward:        DEINIOL

             CODI ADEILAD 4 LLAWR I'R BLAEN A 7 LLAWR I'R CEFN I'W DDEFNYDDIO I BWRPAS HOSTEL I
             MYFYRWYR ( 109 YSTAFELLOEDD GWELY ) A UNED MASNACHOL I'R GWAELOD I'R TU BLAEN /
Bwriad /Proposal
             ERECTION OF 4 STOREY BUILDING TO FRONT AND 7 STOREY BUILDING TO REAR FOR USE AS A
             STUDENT HOSTEL ( 109 BEDROOMS ) WITH RETAIL UNIT TO FRONT GROUND FLOOR

Lleoliad / Location   110 / 114, STRYD FAWR / HIGH STREET, ( N & F DISCOUNT STORE ), BANGOR, GWYNEDD

Ymgeisydd / Applicant  CARLTON ( NORTH WALES ) LTD 82B, BOWEN COURT, ST ASAPH BUSSINESS PARK, ST ASAPH,
             DENBIGHSHIRE, LL17 OJA

Asiant /Agent


  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid          Lefel
 Application No:      Type       Registered          OS Grid          Level
              LLAWN -
 C08A/0328/17/LL    CYNLLUNIO/FULL -    14/05/2008        249466  355635   DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                        ***
Cymuned/Community:    LLANDWROG                 Ward/Ward:       TALYSARN

             DYMCHWEL TY PRESENNOL A CHODI TY NEWYDD DEULAWR / DEMOLITION OF EXISTING
Bwriad /Proposal
             DWELLING AND ERECTION OF NEW TWO STOREY DWELLING

Lleoliad / Location   BOD EILLIAN, CARMEL, CAERNARFON, GWYNEDD, LL54 7AG

Ymgeisydd / Applicant  MR.G.JONES BOD EILLIAN, CARMEL, CAERNARFON, GWYNEDD, LL54 7AG

Asiant /Agent      GERAINT EFANS PENSAER YR HEN YSGOL, BRYNREFAIL, CAERNARFON, GWYNEDD, LL55 7AG
     (rca)                   (27/05/2010)                    5
                       Rhestr Ceisiadau Cynllunio /Planning Application List ~ ARFON
                               Wythnos yn Diweddu /Week Ending: 27/05/2010

  Rhif y Cais        Math        Cofrestwyd         Rhif Grid          Lefel
 Application No:       Type        Registered          OS Grid           Level
               LLAWN -
 C08A/0327/15/LL     CYNLLUNIO/FULL -     13/05/2008        256989  360414   DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                          ***
Cymuned/Community:     LLANBERIS                  Ward/Ward:       LLANBERIS

              GOSOD 4 CYNHWYSYDD OERI AR CEFN Y PRIF ADEILAD A CHREU MAES PARCIO O FLAEN Y
Bwriad /Proposal      PRIF ADEILAD / LOCATE 4 COLD STORE UNITS AT REAR OF MAIN BUILDING AND THE
              CREATION OF A NEW CAR PARK IN FRONT OF THE MAIN BUILDING

Lleoliad / Location    GLYNRHONWY, LLANBERIS, CAERNARFON, GWYNEDD, LL55 4EL

Ymgeisydd / Applicant   SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS DIAENOSTIC LTD GLYNRHONWY, LLANBERIS, CAERNARFON,
              GWYNEDD, LL55 4EL

Asiant /Agent       IAN GILES / ALUN ROBERTS SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS DIAGNOSTICS LTD,
              GLYNRHONWY, LLANBERIS, CAERNARFON, GWYNEDD, LL55 4EL


  Rhif y Cais        Math        Cofrestwyd         Rhif Grid          Lefel
 Application No:       Type        Registered          OS Grid           Level
               LLAWN -
 C08A/0339/18/LL     CYNLLUNIO/FULL -     12/05/2008        255174  363329   DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                          ***
Cymuned/Community:     LLANDDEINIOLEN               Ward/Ward:       PENISARWAUN

              DYMCHWEL YR ANNEDD PRESENNOL AC ADEILADU ANNEDD NEWYDD AC ADEILADU
Bwriad /Proposal
              MODURDY / DEMOLISH EXISTING DWELLING AND ERECT A NEW DWELLING AND A GARAGE

Lleoliad / Location    5, CRAIG Y DINAS, CWM Y GLO, CAERNARFON, GWYNEDD, LL55 3PL

Ymgeisydd / Applicant   MR.&.MRS.PANTON 5, CRAIG Y DINAS, CWM Y GLO, CAERNARFON, GWYNEDD, LL55 3PL

Asiant /Agent       RUSSELL - HUGHES PENSEIRI, 56, BRIDGE STREET, LLANGEFNI, LL77 7HH


  Rhif y Cais         Math        Cofrestwyd         Rhif Grid          Lefel
 Application No:        Type       Registered          OS Grid           Level
              R S PERYGLUS
 C08A/0340/19/R3    1992(4)/HAZ SUB REG    13/05/2008        260090  359920   PWYLLGOR/COMMITTEE
               1992(4)
                                                          ***
Cymuned/Community:     BONTNEWYDD                 Ward/Ward:       BONTNEWYDD

              CODI ESTYNIAD UN LLAWR I YSGOL BRESENNOL / SINGLE STOREY EXTENSION ON TO
Bwriad /Proposal
              EXISTING SHED

Lleoliad / Location    YSGOL GYNRADD BONTNEWYDD, CAERNARFON, GWYNEDD, LLL55 4AL

Ymgeisydd / Applicant   CYNGOR GWYNEDD YSGOL GYNRADD BONTNEWYDD, CAERNARFON, GWYNEDD, LLL55 4AL

Asiant /Agent       GWASANAETHAU ADEILADU YMGYNGHORIAETH GWYNEDD, PENCADLYS, CAERNARFON,
              GWYNEDD, LL55 1SH
     (rca)                     (27/05/2010)                    6
                      Rhestr Ceisiadau Cynllunio /Planning Application List ~ ARFON
                              Wythnos yn Diweddu /Week Ending: 27/05/2010

  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid           Lefel
 Application No:      Type       Registered          OS Grid            Level
              LLAWN -
 C08A/0341/14/LL    CYNLLUNIO/FULL -    13/05/2008        248139  361579    DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING

Cymuned/Community:    CAERNARFON                 Ward/Ward:          SEIONT

             ADDASU'R ADEILAD ALLANOL I DY ( AIL - GYFLWYNO'R CAIS A GAFODD EI GWRTHOD O DAN
Bwriad /Proposal     CYFEIRNOD C08A/0036/14/LL ) / COVERT OUTBUILDING INTO A DWELLING ( RE - SUBMISSION
             OF APPLICATION THAT WAS REFUSED UNDER REF NO C08A/0036/14/LL

Lleoliad / Location   LLAIN O DIR GER GLAN SEIONT / LAND AT, GLAN SEIONT, LON COED HELEN, CAERNARFON,
             GWYNEDD

Ymgeisydd / Applicant  DNJ ENTERPRISES LTD CO/ AGENT

Asiant /Agent      CDN PLANNING 1, CONNAUGHT HOUSE, RIVERSIDE BUSINESS PARK, BENARTH ROAD, CONWY,
             LL32 8UB


  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid           Lefel
 Application No:      Type       Registered          OS Grid            Level
              LLAWN -
 C08A/0350/14/LL    CYNLLUNIO/FULL -    19/05/2008        247968  363224    DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING

Cymuned/Community:    CAERNARFON                 Ward/Ward:       MENAI (CAERNARFON)

             GOSOD DAU CABAN OFFER CYFARPAR , MODIWL CYNHYRCHU PWAR A SGRIN AR GYFER
Bwriad /Proposal     RHYDWAITH CYFATHREBU ELECTRONEG / INSTALL 2 EQUIPMENT CABINS , POWER
             GENERATOR MODULE AND SCREEN FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS NETWORK

Lleoliad / Location   BLOCK C, FICTORIA DOC / VICTORIA DOCK, FFORDD BALACLAVA / BALACLAVA ROAD,
             CAERNARFON, GWYNEDD, LL55 1AY

Ymgeisydd / Applicant  FIBRE SPEED LTD HUTCHISON HOUSE, 5, HESTER ROAD, LONDON, SW11 4AN

Asiant /Agent      AAP CONSULTING LTD CONCORDE HOUSE, UNION DRIVE, BOLDMERE, SUTTON COLDFIELD
             WEST MIDLAND, B73 5TE


  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid           Lefel
 Application No:      Type       Registered          OS Grid            Level
              LLAWN -
 C08A/0338/11/LL    CYNLLUNIO/FULL -    20/05/2008        258226  372080    DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                          ***
Cymuned/Community:    BANGOR                   Ward/Ward:         DEINIOL

Bwriad /Proposal     NEWID DEFNYDD O A1 I A3 / CHANGE OF USE FROM A1 TO A3

Lleoliad / Location   249, STRYD FAWR / HIGH STREET, BANGOR, GWYNEDD, LL571PA

Ymgeisydd / Applicant  CONN SECURITIES LTD 345 FINCHLEY ROAD, LONDON, NW11 8NA

Asiant /Agent      THE PROPERTY PEOPLE THE PROPERTY PEOPLE, 139, STRYD FAWR, BANGOR, GWYNEDD, LL57
             1NT
     (rca)                   (27/05/2010)                     7
                      Rhestr Ceisiadau Cynllunio /Planning Application List ~ ARFON
                              Wythnos yn Diweddu /Week Ending: 27/05/2010

  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid         Lefel
 Application No:      Type       Registered          OS Grid          Level
              LLAWN -
 C08A/0349/24/LL    CYNLLUNIO/FULL -    19/05/2008                  DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                        ***
Cymuned/Community:    LLANWNDA                 Ward/Ward:       LLANWNDA

             NEWID DEFNYDD ADEILAD O DDEFNYDD SWYDDFEYDD I DDEFNYDD FEL MEITHRINFA
             SEFYDLEDIG GERLLAW A DEFNYDD MAN - WERTHU / CHANGE OF USE OF BUILDING
Bwriad /Proposal
             PERMITTED AS OFFICES , TO CHILD NURSERY RELATED TO ESTABLISHED ADJACENT NURSERY
             AND A RETAIL USE

Lleoliad / Location    TY HEN, LLANWNDA, CAERNARFON, GWYNEDD

Ymgeisydd / Applicant   ARTHUR SALISBURY LTD PLAS RHOS DICAN, LON PANT, CAERNARFON, GWYNEDD, LL59 1HY

Asiant /Agent       MAREDUDD AB IESTYN RIBA TY NEWYDD, Y CLOGWYN, CAERNARFON, GWYNEDD, LL59 1HY


  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid         Lefel
 Application No:       Type       Registered          OS Grid          Level
            CANIATAD ADEILAD
 C08A/0348/24/CR     RHESTREDIG / LB    19/05/2008                  DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              CONSENT
                                                        ***
Cymuned/Community:    LLANWNDA                 Ward/Ward:       LLANWNDA

             NEWID DEFNYDD ADEILAD O DDEFNYDD SWYDDFEYDD I DDEFNYDD FEL MEITHRINFA
             SEFYDLEDIG GERLLAW A DEFNYDD MAN - WERTHU / CHANGE OF USE OF BUILDING
Bwriad /Proposal
             PERMITTED AS OFFICES , TO CHILD NURSERY RELATED TO ESTABLISHED ADJACENT NURSERY
             AND A RETAIL USE

Lleoliad / Location    TY HEN, LLANWNDA, CAERNARFON, GWYNEDD

Ymgeisydd / Applicant   ARTHUR SALISBURY LTD PLAS RHOS DICAN, LON PANT, CAERNARFON, GWYNEDD, LL59 1HY

Asiant /Agent       MAREDUDD AB IESTYN RIBA TY NEWYDD, Y CLOGWYN, CAERNARFON, GWYNEDD, LL59 1HY


  Rhif y Cais        Math       Cofrestwyd         Rhif Grid         Lefel
 Application No:      Type       Registered          OS Grid          Level
              LLAWN -
 C08A/0347/22/LL    CYNLLUNIO/FULL -    19/05/2008                  DIRPRWYEDIG/DELEGATED
              PLANNING
                                                        ***
Cymuned/Community:    LLANLLYFNI                Ward/Ward:       PENYGROES

Bwriad /Proposal     CODI ADEILAD DIWYDIANNOL NEWYDD / ERECTION OF NEW INDUSTRIAL UNIT

Lleoliad / Location    PLOT 1, STAD DDIWYDIANNOL PENYGROES /, PENYGROES INDUSTRIAL ESTATE, PENYGROES
             CAERNARFON, GWYNEDD, LL54 6DB

Ymgeisydd / Applicant   AXIS PRECISION UNIT 8, PENYGROES INDUSTRIAL ESTATE, PENYGROES, CAERNARFON,
             GWYNEDD, LL54 6DB

Asiant /Agent       J.LLOYD A'I FAB CYF YR EFAIL, BRYN S.M, CORWEN, SIR DDIMBYCH, LL21 9SA
     (rca)                   (27/05/2010)                   8

								
To top