Docstoc

MADRİD _ 3_ BARCELONA _ 4 _

Document Sample
MADRİD _ 3_ BARCELONA _ 4 _ Powered By Docstoc
					                                11 Kasım a kadar kayıtlarda ücretsiz vize
                                ve yurt dışı çıkış fonu fiyatlarımıza dahildir

                                  SABAH-ÖĞLE-AKŞAM YEMEKLERİ DAHİL
                                 SABAH-ÖĞLE-AKŞAM YEMEKLERİ DAHİL

                  BULGARİSTAN – VARNA
          DÜNYACA ÜNLÜ ALTINKUM’DA INTERNATİONAL HT.5*
      KARADENĠZ’ĠN EN BÜYÜK CASĠNOSU CANLI MÜZĠK-REVÜ VE SHOWLAR
    !!GRAND HOTEL VARNA THERMAL KAPALI YÜZME HAVUZUNA ÜCRETSĠZ SERVĠS!

    18 Kasım dan itibaren her C.tesi hareket (7 GECE - 8 GÜN )
1.GÜN C.TESĠ
SAAT 10:00’DA ATATÜRK HAVALĠMANI HEMUS AĠR KONTUARINDA BULUġMA BAGAJ VE GÜMRÜK
ĠġLEMLERĠNDEN SONRA SAAT 12.00’DE HEMUS AĠR ĠLE BULGARĠSTAN’A UÇUġ. 35 DAKĠKALIK UÇUġ
SONRASI VARNA’YA VARIġ. BAGAJ VE GÜMRÜK ĠġLEMLERĠ SONRASI ÖZEL OTOBÜSLERLE OTELĠMĠZE
TRANSFER VE PANAROMĠK ġEHĠR TURU.OTELĠMĠZE YERLEġME VE SERBEST ZAMAN.(Panaromik Ģehir
turu; Antik Odessos:M.Ö. 6.yy- Roma Hamamı Arkeoloji Kompleksi - Necropolis:M.Ö. 3000 - Erken Dönem Hıristiyan
Bazilikası:M.Ö. 4.yy – Katedral).

2.GÜN PAZAR
SABAH KAHVALTI SONRASI SERBEST ZAMAN.

3.GÜN P.TESĠ
SABAH KAHVALTI SONRASI SERBEST ZAMAN, DĠLEYENLER ĠLE EKSTRA OLARAK ALADZHA MANASTIRI
VARNA KATEDRALĠ VE ARKEOLOJĠ MÜZESĠ TURU.

4.GÜN SALI
SABAH KAHVALTI SONRASI SERBEST ZAMAN.DĠLEYENLER ĠLE EXTRA OLARAK DÜNYACA ÜNLÜ YUNUS
BALIĞI SHOWLARINI SEYREDEBĠLECEĞĠNĠZ DOLPHĠNARĠUM GEZĠSĠNE KATILMA ĠMKANI.

5.GÜN ÇARġAMBA
SABAH KAHVALTI SONRASI SERBEST ZAMAN. DĠLEYENLER ĠLE EXTRA GÜNÜBĠRLĠK BOURGAS TURU.

6.GÜN PERġEMBE
SABAH KAHVALTI SONRASI SERBEST ZAMAN. DĠLEYENLER ĠLE EXTRA GÜNÜBĠRLĠK SHUMNU TURU.

7.GÜN CUMA
SABAH KAHVALTI SONRASI SERBEST ZAMAN. DĠLEYENLER ĠLE EXTRA ALIġVERĠġ TURU.

8.GÜN CUMARTESĠ
SABAH KAHVALTI SONRASI SAAT 08.00 DE VARNA HAVALĠMANINA TRANSFER.BĠLET VE BAGAJ
ĠġLEMLERĠ SONRASI SAAT 10.00.DA ĠSTANBUL’A UÇUġ,10.35 DE ATATÜRK HAVALĠMANINA VARIġ VE
GEZĠMĠZĠN SONU.   SON GÜN TRANSFER SAATĠNE KADAR ODALAR ÜCRETSĠZ OLARAK
KULLANILABĠLĠR
UÇAK BĠLGĠSĠ
HEMUS AĠR:BULGARĠSTAN’IN EN BÜYÜK HAVAYOLU ġĠRKETĠ ,UÇAK TĠPĠ :BAE Jet (108 koltuk)

    ARABELLA HOTEL 4*
                     KĠġĠ BAġI     TEK KĠġĠ      3.KĠġĠ       3-12 YaĢ
    (YARIM PANSĠYON)
       PEġĠN              199 €      259 €       199 €       199 €
     K.K TEK SEFER            215 €      275 €       215 €       215 €
   HĠÇ PEġĠNSĠZ TAKSĠT          229 €      289 €       229 €       229 €
       Bu fiyatlar yılbaĢı dönemi olan 30 Aralık hareketli turumuz için geçerli değildir.
  ĠNTERNATĠONAL HOTEL 5*
                     KĠġĠ BAġI    TEK KĠġĠ      3.KĠġĠ       3-12 YaĢ
    (TAM PANSĠYON)
      PEġĠN              215 €       269 €       215 €       215 €
    K.K TEK SEFER            229 €       285 €       229 €       229 €
   HĠÇ PEġĠNSĠZ TAKSĠT          245 €       299 €       245 €       245 €
MERKEZ: HALASKARGAZİ CD. N:98/2   ŞUBE: FAHRİ KORUTÜRK CD. GÜR ÇARŞISI  SUBE : KUŞDİLİ CD. DOKUZLAR APT
HARBİYE – İSTANBUL          KAT:1 N:64 BAKIRKÖY - İSTANBUL     NO:22 KAT:1 D:2 KADIKÖY-İSTANBUL
TEL: 0 212 232 00 70 – 233 79 74  TEL : 0 212 561 17 98 – 571 71 78    TEL : 0 216 330 12 06 – 345 20 46
FAX: 0 212 234 49 84         FAX : 0 212 561 17 98          FAX : 0 216 336 49 69
                                  11 Kasım a kadar kayıtlarda ücretsiz vize
                                  ve yurt dışı çıkış fonu fiyatlarımıza dahildir

                                    SABAH-ÖĞLE-AKŞAM YEMEKLERİ DAHİL

TUR ÜCRETĠNE DAHĠL OLAN HĠZMETLER
  ĠSTANBUL – VARNA – ĠSTANBUL UÇAK BĠLETĠ,
  VARNA’DA HAVALĠMANI – HOTEL – HAVALĠMANI TRANSFERLERĠ
  SEÇĠLEN OTEL DE 7GECE 8GÜN KONAKLAMA
  PANAROMĠK ġEHĠR TURU,CLUB TÜTEN TURĠZM REHBERLĠK HĠZMETLERĠ
  VĠZE ÜCRETĠ 60 €uro.Tur hareket tarihinden 8 gün önce pasaportların acentemize ulaĢması gerekmektedir
  aksi takdirde Express vize ücreti olarak 20 € fark talep edilir.
  YURT DIġI ÇIKIġ ÜCRETĠ 70.00.YTL
  GÜNDE TEK SEFER HOTEL – VARNA – HOTEL ARASI ÜCRETSĠZ SERVĠS.

TUR ÜCRETĠNE DAHĠL OLMAYAN HĠZMETLER
  PROGRAM DIġI GEZĠLER VE MÜġTERĠ EXTRALARI.
  SEYAHAT SĠGORTASI PAKETĠ 25 €uro (ĠSTEĞE BAĞLIDIR)
  HAVA LĠMANI VERGĠLERĠ VE HĠZMETLERĠ 79.-€

Yukarıda belirtilen tur programı CLUB TÜTEN TUR tur kayıt formunun arkasında bulunan tur kayıt
sözleĢmesi ile bütündür Pasaport temdit sürenizin en az 6 ay olması gerekmektedir.
Vize için fonu beyaz BĠOMETRĠK 2 adet fotoğraf gerekmektedir.

5* ĠNTERNATĠONAL HOTEL

  Altınkum merkezde denize sıfırdır
  Varna merkeze 10-12 km mesafededir
  Toplu taĢıma ve taxi ile merkeze ulaĢım imkanı mevcuttur
  Otel tam pansiyon hizmet vermektedir.
  Belirli günlerde canlı müzik ve revü showları yapılmaktadır
  Odalarda tv,minibar,ısıtma soğutma, mevcuttur
  Grand Hotel Varna kapalı termal yüzme havuzuna gündüzleri gidiĢ – dönüĢ ücretsiz ulaĢım imkanı
  mevcuttur.
  GÜNDÜZLERĠ HOTEL-VARNA-HOTEL ARASI ÜCRETSĠZ SHUTTLE SERVĠS HĠZMET
  VERMEKTEDĠR (Hergün tek sefer)


5* ĠNTERNATĠONAL HOTEL CASĠNO özellikleri
  160 Adet slot makinesi
  15 adet çeĢitli canlı oyun masaları
  otomatik rulet
  texas poker

Card Finans Sahiplerine 6 Taksit,World,Bonus,Maximum,Axcess sahiplerine hiç Peşinatsız
4 Taksit yapılabilir.
KK. tek sefer ve vadeli ödemelerde havalimanı ücreti nakit alınır kalan tutar tek çekim veya
Taksit yapılabilir.
MERKEZ: HALASKARGAZİ CD. N:98/2    ŞUBE: FAHRİ KORUTÜRK CD. GÜR ÇARŞISI  SUBE : KUŞDİLİ CD. DOKUZLAR APT
HARBİYE – İSTANBUL           KAT:1 N:64 BAKIRKÖY - İSTANBUL     NO:22 KAT:1 D:2 KADIKÖY-İSTANBUL
TEL: 0 212 232 00 70 – 233 79 74   TEL : 0 212 561 17 98 – 571 71 78    TEL : 0 216 330 12 06 – 345 20 46
FAX: 0 212 234 49 84          FAX : 0 212 561 17 98         FAX : 0 216 336 49 69

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:10
posted:5/28/2010
language:Turkish
pages:2