Docstoc

Pressebesøk fra Russeland i forbindelse med

Document Sample
Pressebesøk fra Russeland i forbindelse med Powered By Docstoc
					              KNP- UTSENDINGSMØTE
                Litteraturhuset
                     Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

                         1.-3. april 2009

Innkvartering:  Thon Hotel Europa, St. Olavsgt. 31, 0166 Oslo, Telefon: 23 25 63 00

ONSDAG 1. april

11:30 – 12:30              Lunsj
                     Hotel Europa

Litteraturhuset:

13.00                  Åpning av møtet
                     Ekspedisjonssjef Ove Thorsheim

13.15                  Innledning
                     Statssekretær Elisabeth Walaas

13.50                  Kaffepause

14.00                  Stortingsmeldingen om samfunnsansvar - hva
                     betyr den for stasjonenes arbeid
                     Prosjektleder Are-Jostein Norheim, Næringslivsseksjonen

14.10                  StatoilHydros arbeid med samfunnsansvar
                     Advisors, Social Responsibility, Håkon Nordang og Anupama Mohan

15.00                  Hva kan en mindre bedrift gjøre - Stormbergs
                     erfaringer med import fra Kina
                     Daglig leder Steinar Olsen, Stormberg

15.20                  Kaffepause

15.30                  Utvalgte norske aktører
                        Daglig leder Kristin Holter, Initiativ for etisk handel
                        Prosjektleder Bjørn Willadsen/ seniorrådgiver Inger Østby, NHOs
                         sekretariat for næringsutvikling i sør
                        Rådgiver Diis Bøhn, LO
                        CSR Manager Bente Pretlove, Det norske Veritas

16.10                  Spørsmål til innlederne

16.20                  Kaffepause

16.40                  Stasjonenes arbeid med CSR – muligheter og
                     dilemmaer – perspektiver fra Sør-Kina
                     Generalkonsul Tormod Endresen, Guangzhou

16.55                  Korrupsjonsseminarer i Praha
                     Ambassadør Peter Ræder, Praha
                                                         1
17.10             Hva kan stasjonene gjøre, og
               hva kreves for å gjøre det?
               Gruppediskusjoner
               Prosjektleder Are-Jostein Norheim og seniorrådgiver Erik Lundeby,
               Næringslivsseksjonen

17.40             Knutepunkt i næringslivsseksjonen
               Avslutning og diskusjon
               Avdelingsdirektør Sten Anders Berge, NæringslivsseksjonenKveldsprogram – Dansens hus

19:00             Buss fra Hotel Europa
               til Dansens hus


19:30             Velkomst
               Avdelingsdirektør Petter Ølberg

               Introduksjon til Dansens hus
               Kunstnerisk leder Karene Lyngholm, Dansens hus

               Sad Stories
               Koreografi: Alan Lucien Øyen

               Dual Axis
               Koreografi/ dansere: Kristin Hjort Inao og Yoshifumi Inao

20:15             Mottakelse
               Dansens hus

22:00             Buss til Hotel Europa
               fra Dansens hus

TORSDAG 2. april

Litteraturhuset

09:00             Status for omdømmearbeidet/Innledning.
               Avdelingsdirektør Nils Gunneng, SNOW

09.15             Pilotstasjonene
               Hjelp, vi blir pilot – erfaringer fra Warszawa
               Ambassaderåd Sidsel Bleken, Warszawa
               Erfaringer med budskapsspissing og bruk av byrå fra London
               Ministerråd Arne Bjørnstad, London


10.00             Miljø/ klima/ energi i et omdømmeperspektiv
               Underdirektør Anne Kari Hansen Ovind, Miljøseksjonen
               Ministerråd Erik Førner, Stockholm


10.40             Pause

11.00             Historieplattformen –
               Årets vanskeligste oppdrag
               Om historiefortelling som verktøy, de nye historiene om Norge og
               historieplattformen som ressursbase.
               Direktør Ole Kristian Apeland, Apeland Informasjon
                                                 2
 11.30      Ny Norgesportal
         Status for arbeidet med ny Norgesportal.
         Tone Mangset/ Anna Dahlstrøm Eide, SNOW

 11.45      Oppsummering
         Avdelingsdirektør Nils Gunneng, SNOW

 12.00 – 13.00  Smørbrødlunsj
         Sted: Kverneland (2. etg.)

 13.15 – 17.00  Speedmeeting
         Med inviterte fra næringsliv, omdømme og kultur

 Kveldsprogram

 19:15      Middag – Grand Hotel (Rococo-salen)
         Vert: Ekspedisjonssjef Ove Thorsheim

         Kunstnerisk innslag:
         Gutta på skauen tar for seg Hamsun
         Per Vollestad, Svein Olav Blindheim og Fredrik Øie JensenFREDAG 3. april

 09:00      Kultur som strategisk verktøy i omdømmearbeidet
         Avdelingsdirektør John Petter Opdahl, Kulturseksjonen

 09:40      Kulturens rolle og betydning innen
         omdømmearbeidet
         Ambassaderåd Frode Solberg, Berlin

 10:00      Kulturens rolle og betydning innen
         omdømmearbeidet
         Ambassaderåd Cecilie Willoch, København

 10:20      Diskusjon

 10:45      Pause

 11:00 – 11:30  Oppsummering og evaluering
         Ekspedisjonssjef Ove Thorsheim

 12:30      Lunsj
         Hotel Europa
                                       3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:5/27/2010
language:Norwegian
pages:3