Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Nieformalne Spotkanie Ministrów Obrony Państw NATO – informacje

VIEWS: 222 PAGES: 4

									 Nieformalne Spotkanie Ministrów Obrony Państw NATO – informacje dla mediów1. Informacje ogólne
W dniach 19-20 lutego 2009 r. w Krakowie odbędzie się - pod przewodnictwem Sekretarza
Generalnego NATO Jaapa de Hoop Scheffera - Nieformalne Spotkanie Ministrów Obrony
Państw NATO (Informal Meeting of NATO Defence Ministers). Gospodarzem spotkania
będzie minister obrony narodowej Bogdan Klich.

2. Program i system pool
Szczegółowy program udziału mediów w spotkaniu będzie dostępny po zakończeniu procesu
akredytacji. Wszystkie przedsięwzięcia dostępne dla mediów będą transmitowane "na żywo"
w Centrum Prasowym (Media Center) poprzez system telewizji wewnętrznej (CCTV). Ze
względów organizacyjnych, do relacjonowania wydarzeń, odbywających się podczas
spotkania, w oparciu o system pool będzie zapraszana ograniczona liczba dziennikarzy
telewizyjnych i fotoreporterów. Przedstawiciele mediów, którzy otrzymają karty pool (pool
cards), są zobowiązani do udostępnienia zebranych materiałów prasowych innym
dziennikarzom, nie mającym możliwości bezpośredniego relacjonowania wydarzeń. Karty
pool będą przydzielane dziennikarzom w Punkcie Informacyjnym Centrum Prasowego
(Media Centre Information Desk) od godz. 10.00 w czwartek, 19 lutego 2009 r.

Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie zorganizuje - w ramach II Forum
Euroatlantyckiego - międzynarodową konferencję naukową ph. „NATO przed Szczytem
Jubileuszowym – czy Sojusz potrzebuje nowej koncepcji strategicznej?” Konferencja
odbędzie się w dniach 19-20 lutego 2009 r.

Szczegółowych informacji nt. konferencji oraz zasad akredytacji udzielają:

Tomasz Ożóg
Koordynator projektu
tel.: (0-12) 421 97 04
fax.: (0-12) 421 62 50
e-mail: t.ozog@iss.krakow.pl

Ewa Bieńkowska
Asystent ds. Mediów
tel.: (0-12) 421 97 04
fax.: (0-12) 421 62 50
e-mail: e.bienkowska@iss.krakow.pl

3. Miejsca przedsięwzięć
Spotkania ministrów obrony będą się odbywały w Hotelu Sheraton (ul. Powiśle 7, 31-101
Kraków). Centrum Prasowe zostanie zorganizowane w Audytorium Maximum Uniwersytetu
Jagiellońskiego (ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków). Biuro Akredytacyjne (Media
Accreditation Office) będzie się mieściło w Hotelu Novotel Kraków Centrum (ul. Tadeusza
Kościuszki 5, 30-105 Kraków).
4. Akredytacja i bezpieczeństwo
Wszyscy przedstawiciele mediów, którzy chcą relacjonować spotkanie ministrów obrony
NATO, proszeni są o wypełnienie wniosków akredytacyjnych. Wnioski można składać -
wyłącznie formie elektronicznej - przez stronę internetową NATO, wykorzystując poniższy
link: https://my.hq.nato.int/jas

Informacje nt. procedury akredytacyjnej znajdują się na stronie internetowej NATO
http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-147e.html. W ramach przyjętych przez NATO zasad,
zainteresowani spotkaniem przedstawiciele mediów są zobowiązani utworzyć nazwę
użytkownika i hasło oraz przesłać fotografię (wzór paszportowy - 3,5 x 4,5 cm) w wersji
elektronicznej w formacie JPEG. Wnioski o akredytację można przesyłać najpóźniej do
godz. 12.00 w poniedziałek, 16 lutego 2009 r. Wnioski akredytacyjne otrzymane po tym
terminie mogą być rozpatrzone przez Biuro Akredytacyjne NATO z opóźnieniem lub zostać
odrzucone. Przedstawiciele mediów - po wypełnieniu wniosku w internecie - powinni
wydrukować i mieć przy sobie potwierdzenie złożenia wniosku akredytacyjnego.

Złożenie wniosku po terminie może uniemożliwić dziennikarzom uzyskanie systemu pool.

Wejście do Centrum Prasowego będzie odbywało się na podstawie wydanej przepustki
(Media Pass). Przepustki mogą być odbierane jedynie osobiście w Biurze
Akredytacyjnym, po przedstawieniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz
legitymacji prasowej (lub listu rekomendującego od redakcji). Przepustki nie będą przesyłane
do wnioskodawcy pocztą elektroniczną. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na procedury
organizacyjne przepustki należy nosić cały czas w widocznym miejscu; personel ochrony jest
upoważniony do wielokrotnego sprawdzania tożsamości uczestników spotkania. Informujemy
również, że personel odpowiedzialny za ochronę i bezpieczeństwo będzie sprawdzał oraz
może zażądać uruchomienia sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego przez przedstawicieli
mediów. W związku z tym wskazane jest odpowiednio wczesne przybycie na miejsca
relacjonowania wydarzeń, co umożliwi Państwu spokojne przejście wszystkich procedur
bezpieczeństwa. Szczególnie przedstawicielom telewizji, radia, agencji informacyjnych i
fotograficznych, którzy wykorzystują sprzęt wielkogabarytowy, zaleca się zainstalowanie w
Centrum Prasowym już w środę, 18 lutego 2009 r., do godz. 12.00.

5. Godziny pracy Biura Akredytacyjnego i Centrum Prasowego

                   Biuro
                           Centrum Prasowe
                 Akredytacyjne
        Środa,
                  10.00 – 18.00  08.00 – 20.00
        18 lutego
        Czwartek,             08.00 – do końca
                  08.00 – 20.00
        19 lutego             przedsięwzięć
        Piątek,              07.00 - do końca
                  07.00 – 14.30
        20 lutego             przedsięwzięć

6. Transmisja
W Centrum Prasowym zostanie przygotowanych 12 telewizyjnych kabin montażowych
(każda wyposażona w łącze internetowe i telefon) i 8 radiowych kabin montażowych (każda
wyposażona w łącze ISDN i telefon). Dostępne będzie także studio wywiadów TV oraz studio
wywiadów radiowych. Na potrzeby telewizji przygotowane będą również dwa stanowiska
stand up. Satelitarne wozy transmisyjne i wozy O.B. będą miały wyznaczone miejsce
parkowania obok Centrum Prasowego.
Telewizja Polska SA (TVP SA) zapewni transmisję "na żywo" przylotu delegacji, otwartych
części wszystkich spotkań oraz głównych międzynarodowych konferencji prasowych. W
przypadku braku możliwości transmitowania niektórych "na żywo", relacje z nich będą
niezwłocznie przekazywane dziennikarzom poprzez system telewizji wewnętrznej
(CCTV).W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz dokonania rezerwacji telewizyjnych
kabin montażowych i studia wywiadów telewizyjnych należy skontaktować się z:

Piotr Lenarczyk
tel.: 0 601 600 260
e-mail: tv_nato2009@tvp.pl

Polskie Radio SA (PR SA) zapewni radiową obsługę produkcyjno-nadawczą spotkania. W
celu uzyskania dodatkowych informacji i zarezerwowania radiowych kabin montażowych
oraz studia radiowego należy skontaktować się z:

Anna Godek
tel.: 0 508 011 383
fax.: (0-22) 645 53 57
e-mail: anna.godek@polskieradio.pl

7. Wymagania techniczne
Sprzęt komputerowy (laptopy), wykorzystywany przez przedstawicieli mediów, powinien być
wyposażony w złącza RJ 45, co umożliwi podłączenie go do szybkiej sieci LAN. W miejscu
pracy dziennikarzy prasowych w Centrum Prasowym zostanie przygotowanych pięć linii
ISDN na potrzeby transmisji radiowej. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy używają
Państwo standardowego adaptera EURO ISDN.

8. Zakwaterowanie
Na zakwaterowanie przedstawicieli mediów rekomendowane są dwa krakowskie hotele:
Novotel Centrum oraz Ibis Centrum. Uprzejmie prosimy o jak najwcześniejsze
zarezerwowanie pokoi hotelowych, wykorzystując formularz rezerwacji dołączony poniżej.
Oba hotele znajdują się obok siebie i tworzą wspólny kompleks. W Hotelu Novotel,
wieczorem 19 lutego, odbędzie się przyjęcie dla akredytowanych dziennikarzy.

Hotel Novotel Kraków Centrum
ul. Tadeusza Kościuszki 5
30-105 Krakow

kontakt:
Sabina Kowal
tel.: (0-12) 299 29 17
fax.: (0-12) 299 29 99
e-mail: H3372-SB1@accor.com

Formularz rezerwacji można pobrać z linku: hotel reservation form i przesłać faksem do
hotelu.

Hotel Ibis Kraków Centrum
ul. Syrokomli 2
30-105 Krakow

kontakt:
Katarzyna Leszczynska
tel.: (0-12) 299 33 00
fax.: (0-12) 299 33 33
e-mail : H3710@accor.com

Formularz rezerwacji można pobrać pod adresem: hotel reservation form i przesłać faksem do
hotelu.

9. Transport
Przedstawiciele mediów, akredytowani na Nieformalne Spotkanie Ministrów Obrony Państw
NATO, mają zapewniony transport - tam i z powrotem - z rekomendowanych hoteli do
Centrum Prasowego oraz z Centrum Prasowego do miejsc organizowanych spotkań.
Transport z lotniska do hotelu dziennikarze powinni zapewnić sobie we własnym zakresie.

10. Dodatkowych informacji udzielają:

płk Dariusz KRYSZK
Polski koordynator ds. Mediów
kom.: 0 607 279 822
tel.: (0-22) 6 846 519
fax.: (0-22) 6 879 850
e-mail: dkryszk@mon.gov.pl

Mr Damien ARNAUD
NATO Media Coordinator
tel.: +32 2 707 50 38
fax.: +32 2 707 50 57
e-mail: press-at-krakow@hq.nato.int
tel.: +32 (0)2 707 50 41 – fax.: +32 (0)2 707 50 57
press@hq.nato.int - http://www.nato.int

Komunikat prasowy w jęz. angielskim i jęz. francuskim znajduje się na stronie
http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-160e.html

Opracowanie wersji w jęz. polskim: Departament Prasowo-Informacyjny MON

								
To top