KARTA ZGŁOSZENIA by lifemate

VIEWS: 11 PAGES: 1

									                                  TARCZYCA a CIĄŻA
         22 – 23 października 2010 r.               Kraków, Centrum Dydaktyczne CM UJ                        ul. Łazarza 16
                                Katedra i Klinika Endokrynologii
                            Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
                                 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Nazwisko .................................................................................................... Imię .....................................................
Specjalizacje .............................................................................................................................................................
Adres do korespondencji:
kod ..................... miejscowość .................................................... ul. .................................................. nr ...............

e-mail*:............................................................................................... tel. ................................................................
 * Wymagany celem przyspieszenia obiegu informacji o konferencji

Opłata za uczestnictwo     obejmuje udział w wykładach, materiały naukowe, certyfikat potwierdzający udział w
konferencji (14 punktów edukacyjnych), Spotkanie Towarzyskie i przerwy kawowe.
Opłata za osobę towarzyszącą wynosi 150 zł i obejmuje udział w Spotkaniu Towarzyskim i przerwach kawowych.

                           do 30 czerwca                 do 31 sierpnia                     od 1 września
       Uczestnictwo                 250 zł                     350 zł                         450 zł
Cena CAŁEGO POKOJU ze śniadaniem za 1 dobę wynosi:
                   Odległość od                                                         Termin wpłat
       Hotele                                            Pok. 1 –os.        Pok. 2 –os.
                  miejsca obrad                                                          i zgłoszeń
 Hotel Globus ul. Dietla 91      8 minut                                340 zł           brak          28 sierpnia
 Hotel Atrium ul. Krzywa 7      20 minut                                260 zł           brak          20 czerwca
 Hotel Batory         ul. Sołtyka 19                 2 minuty            260 zł          310 zł           5 września
 Hotel Monopol         ul. Gertrudy 2                 10 minut            260 zł          350 zł           5 września
 Hotel Regent         ul. Bożego Ciała 19              15 minut            240 zł          320 zł           5 września

Rezerwacji noclegów dokonujemy według kolejności wpłat.
Warunkiem rezerwacji noclegów jest wpłata za wszystkie zarezerwowane noclegi. - po 1 października
opłaty za noclegi nie podlegają zwrotowi.
Proszę o zarezerwowanie noclegu w terminie (proszę zakreślić daty,                         nazwę hotelu i        typ pokoju):

                              22 / 23. X. 2010 r.,            23 / 24. X. 2010 r.,

           Globus              Atrium             Batory              Monopol               Regent        .

w pokoju     1 -os. ,         w pokoju 2 –os. z ......................................................................................................................

Dane do wystawienia faktury VAT:

Pełna nazwa: ...................................................................................................................................... ........................................

................................................................................................................................ NIP ............................................................

kod ................. miejscowość ............................................ul. ........................................... ............................... nr ......................
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać faksem, e-mailem lub pocztą:
- przy rezerwacji miejsc hotelowych             wg „Terminu wpłat i zgłoszeń”.
- przy wpłacie jedynie opłaty zjazdowej          do    24 września 2010 r.                  na adres:
            „MagAn – Podróże, Kongresy i Konferencje” 31-141 KRAKÓW ul. Krowoderska 59/6
                  tel/fax.: 012/ 632 43 88, e-mail: konferencje@magan.pl

Wpłatę za uczestnictwo i hotel z zaznaczeniem „ Tarczyca ” prosimy przelać na konto:
Bank Pekao S.A. o/Kraków Rynek Gł. 47                               03 1240 4650 1111 0000 5153 7472
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA STRESZCZEŃ ZGŁASZANYCH PRAC
zgodnie z Informacją dla autorów prac podaną na stronie www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl
                   upływa 31 lipca 2010 r.

								
To top