Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ( HRMIS ) LANGKAH by smx43008

VIEWS: 2,185 PAGES: 2

									           SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HRMIS)

                  LANGKAH MENCAPAI LAMAN WEB HRMIS


Taip Alamat Laman Web HRMIS :
                        http://www.eghrmis.gov.my
              Langkah 1
              Klik HRMIS
                        Rajah 1 : Laman Utama eG-HRMIS


Skrin ID Pengguna dan Kata Laluan akan dipaparkan.
                                        Langkah 2
                                        Taip ID Pengguna dan Kata
                                        Laluan, kemudian klik HANTAR
                Rajah 2: Skrin Log-on PageMasukkan No. Kad Pengenalan Baru anda pada ID Pengguna dan Kata Laluan.

 No. Kad Pengenalan baru telah ditetapkan sebagai No. ID Pengguna kepada semua pemilik
 kompetensi. No. Kad Pengenalan baru juga telah disetkan sebagai kata laluan anda ketika
 pertama kali memasuki laman web HRMIS. Sistem secara automatik akan meminta anda
 menukar kata laluan yang baru.


Disediakan oleh Pasukan Urusetia HRMIS JANM.                             Mukasurat 1 / 2
           SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HRMIS)

                  LANGKAH MENCAPAI LAMAN WEB HRMIS


Sekiranya makluman di bawah muncul pada skrin, sila hubungi Pentadbir Sistem HRMIS JANM di talian 03-8882 1021
/ 03-8882 1178 bagi tujuan mengaktifkan ID Pengguna dan mewujudkan peranan anda.
Sekiranya ID Pengguna anda telah diwujudkan, mesej gesaan berikut akan dipaparkan.
Klik OK untuk menukar kata laluan

Skrin Tukar Kata Laluan akan dipaparkan
                                         Taip Kata Laluan Baru,
                                         sahkan dan kemudian klik
                                         HANTAR
Mesej makluman berikut akan dipaparkan di skrin
Klik OK

Seterusnya Laman Utama Aplikasi HRMIS dipaparkan di skrin.

Disediakan oleh Pasukan Urusetia HRMIS JANM.                            Mukasurat 2 / 2

								
To top