Tourism a complex system _2A 1_ by lifemate

VIEWS: 28 PAGES: 24

									                         Skutki lojalności klienta – 1E 24
                           Skutki lojalności klienta
   Większe bezpieczeństwo                  Większy wzrost              Większe
                                                 zyski/dochodowość
       • Większa stabilność w          • Większe uznanie ze strony klienta  • Oszczędność kosztów
        stosunkach handlowych          - koncentracja zapasów        - lepsza amortyzacja kosztów
        - przyzwyczajenie            - częstotliwość zakupów        uzyskania
        - uodpornienie              - intensywność zakupów       - koszty/możliwości pozyskania
        - tolerancja               - cross buying            klientów
                                               - mniejsze koszty zarządzania
       • Więcej informacji           • chęć udzielania referencji      relacjami z klientem
        zwrotnych                - książki adresowe           - mniejsza liczba klientów

   +
       - gotowość do konstruktywnych      - gotowość udzielenia referencji    rezygnujących
        reklamacji
                            - reklama „poczta pantoflową”    • Wzrost dochodów
       - gotowość dostarczania
        informacji               - kontakty z innymi klientami     - mniejsza elastyczność cenowa
       - gotowość do współpracy                            - dochody z cross selling (sprzedaż
                                               „krzyżowa”)
       • Większa swoboda działania
       • Większe zaufanie
       • Brak elastyczności           • Jednorodna struktura klienteli   • Koszty lojalności klienta
       • Powolne tempo
       • Ryzyko sprzeciwu ludności


   -
        miejscowej
Żródło: materiały opracowane przez Diller, 1995  20-22.10.2003 Kraków                                                    1
  Roberto Mollica                           Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
           Technologia informatyczna w turystyce– 1E 26
       Elektroniczny system marketingu kierunku turystycznego (Edms)
                   • LAN                   Systemy
          Wewnątrz                           organizacyjne i
          organizacji    • MIS
                                        zarządzania                   • CRS
                                E
I          Między                   D
T         organizacjami   • GDS
                                M
                                S
                                         Systemy
                  • Homepage
           Miedzy                           marketingu i
                   Internet
         organizacjami                         dystrybucji
                  • Online
          a klientami    Service
20-22.10.2003 Kraków                                      2
Roberto Mollica                Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
            Plan marketingowy dla destination – 1E 29


                          PLAN
                       MARKETINGOWY DLA
                        DESTINATION    POZIOM INDUKOWANY
                                    POZIOM ORGANICZNY
(Ukierunkowanie procesu podejmowania
                                  (custumer satisfaction i lojalność
 decyzji przez potencjalnego turystę)
                                        klienta)                               INFORMOWANIE O
                                           WPŁYWANIE NA
 REKLAMA     PROMOCJA   DYSTRYBUCJA  CENY       ORGANZIACJI
                                            JAKOŚĆ
                        MONITOROWANIE
20-22.10.2003 Kraków                                       3
Roberto Mollica                Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
                  Tradycyjny schemat turystyki – 1E 30

        Konsumenci             TURYŚCI
                                        Biura     Pośrednicy
             Krajowe organizacje                 Podróży
               turystyczne            Regionalne organizacje         Tour Operator       GDS/CRS
              turystyczne
Informacje o                                               Informacje
 produktach                                                na temat
                                        Switch
                                                       rynku
             DMO (Destination
             Management Org)
                                Biura       Grupy
                               Incoming     /Konsorcja
                    DMO
                    Pianificazione
                    Amministrazione        Dostawcy
                        PRZEDSIĘBIORSTWA        Samolot       Hotel
                         TURYSTYCZNE

                                             Auto

   20-22.10.2003 Kraków                                            4
   Roberto Mollica                   Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
         Schemat turystyki w dobie net-economy – 1E 31

              Turysta/Użytkownik

                              Biuro
                              podróży
                                       GDS/CRS
   Krajowe
  organizacje
  turystyczne i
    BBCC                       Tour Operator

  Regionalne        INTERNET
  organizacje        HUB SERVIZI           Biuro
turystyczne BBCC
                              Incoming
    DMO                         Stowarzyszenia             Pierwotni dostawcy usług
             turystyczno - kulturalnych

20-22.10.2003 Kraków                                    5
Roberto Mollica              Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
                  Model portfela destination – 1E 33


              Wysoka    Średnia    Niska                                            Obszar strat
         Niska


                                            Obszar inwestycji
    Jakość
         Średnia
         Wysoka
Konfiguracje produktu i product mix.
Dla miejscowości turystycznej w stadium ewolucji można określić politykę marketingową najlepiej służącą
promowaniu destination.
Przy wyborze product mix określa się gamę produktów do zaoferowania, jej szerokość (liczbę linii produktowych) i
„głębokość” (typy czy konkretne produkty).


 20-22.10.2003 Kraków                                            6
 Roberto Mollica                     Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
                                   Macierz pozycji rynkowej – 1E 34


                                  POZYCJA KONKURENCYJNA
                                Wysoka   Średnia    Niska                                                         Obszar strat
                            Niska
                                                         Obszar inwestycji
  ŹRÓDŁA ATRAKCYJNOŚCI
              (Czynniki atrakcyjności)
                           Średnia
                            Wysoka
20-22.10.2003 Kraków                                                         7
Roberto Mollica                                    Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
    Schemat pozycjonowania czynników przyciągających klienta– 1E 40


                    FUNKCJONALNE
            STANDARDOWE         UNIKATOWE
                    PSYCHOLOGICZNE


    Powyższy czworoboczny schemat pozwala na rozmieszczenie różnych
              atrybutów destination.
20-22.10.2003 Kraków                                  8
Roberto Mollica             Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
                          1E 48

                           MAX
                           FUNKCJONALNE
                           • Shopping centers
      • Infrastruktura
                           • inne atrakcje
      • Transport                                • Klimat
                                           • Krajobraz
             • Wyposażenie sal      • Muzea
             kongresowych
                           • Kościoły
             • Wyposażenie i obiekty
             sportowe                         • Zabytki
         • Wydarzenia kulturalne,                  archeologiczne
               przedstawienia
                                • Restauracje, kuchnia
         • Accomodation
   MAX                                              MAX
      STANDARDOWE                     • Rzemiosło   UNIKATOWE


                                    • Atmosfera
                                    • Gościnność
         • Jakość
         • Customer satisfaction

                                 • Tradycja
                                 • Folklor


                             PSYCHOLOGICZNE
20-22.10.2003 Kraków                                           9
                          MAX
Roberto Mollica                      Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
       „Mapa” produktów turystycznych i strategii konkurencyjnych – 1E 60
 SEGMENTY     RODZAJ PODRÓŻY            MIEJSCA           KONFIGURACJE     STRATEGIE      PRODUKTY
  RYNKU

 Archeologia,    Base camp.       Neapol i Bagnoli + Pompeje,        Network     Dyferencjacja    Add-on pricing
sztuka, kultura  Destination Area       Herkulanum lub wyspy.                  (branding)    theme package.
                                            Package
         Loop      Full      Objazd po Kampanii.                            Escored Tour
            Loop                            Package/ Network
                      Objazd po kilku miastach Włoch.                        Joint-promotion

  Zjazdy       Single       Capri lub Półwysep Sorrentyński      Package     Leadership
 turystyka      Destination       Neapol i Bagnoli + Pompeje,                kosztowy     Fully inclusive
           Base Camp         Herkulanum lub wyspy.       Package/ Network  Skala - jakość     package

  Biznes       Single           Neapol i Bagnoli.         Network     Zogniskowanie    Independent
           Destination                                               package

           Base Camp        Neapol i Bagnoli + Pompeje,                Leadership
  Szkoły                   Herkulanum lub Wyspy.         Package      kosztowy      Escored tour
                                                    Skala - jakość

          Base Camp Stop       Neapol i Bagnoli + Pompeje,                         Add-on pricing
Rozrywki dla        over         Herkulanum lub wyspy.         Network     Dyferencjacja    Independent
 młodzieży    Full Loop Destination     Objazd Zatoki. Objazd        Punkt-Punkt               package
            Area Loop      najważniejszych miast Włoch.     Package/ Network            Joint-promotion
                         Objazd po Kampanii.        Package/ Network             Escored tour

          Single Destination   Wyspy lub Półwysep Sorrentyński.    Package   Punkt-            Independent
 Nadmorski    Stop over z głównym   Postój w Neapolu, kierunek Półwysep      Punkt     Dyferencjacja      package
            miejscem            lub wyspy            Package              Fully inclusive tour
           przeznaczenia

          Single Destination          Ischia            Package     Zogniskowanie   Fully inclusive tour
 Termalny    Stop over z głównym                                  (branding)    o theme Package
            miejscem      Postój w Neapolu, kierunek Ischia      Package                (branding)
           przeznaczenia

           Base Camp      Miejsce imprezy (Neapol lub Capri lub    Network     Zogniskowanie   Theme Package
  Imprezy     Destinaton Area            inne)                     Skala - jakość    (branding)
             Loop           Objazd po Kampanii.       Package/ Network           Fully inclusive tour
 20-22.10.2003 Kraków                                                        10
 Roberto Mollica                              Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
              Model destination management – 2E 34

                     TURYŚCI

                           Biura podróży
       Krajowe organizacje
         turystyczne                  Tour Operator


  Regionalne organizacje                       Biura Incoming
    turystyczne
                                        GDS/CRS

  DMO
                                         Stowarzyszenia

         ANALIZA        PROMOCJA       MARKETING
        MONITOROWANIE

              INTEGRACJA (Oferty turystyczne/trasy)

                    AGREGACJA

                                            Operatorzy
Restauracje                                       turystyczni

            Baza noclegowa     Muzea         Usługi
 20-22.10.2003 Kraków                                      11
 Roberto Mollica                 Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
 Model DMO – 2E 34

                    TURYSTA
                    Podróżnik
                                Kanał pośredni
                                (Tour Operators,
                   DYSTRYBUCJA
                                biura podróży)
  Analiza popytu                          Planowanie i
 Segmentacja rynku                          opakowanie
                   PRODUKCJA
 Selekcja operatorów                          pakietu
                                   Marketing Mix
                   DOSTAWCY
                   PIERWOTNI


          Transport, baza  Gastronomia     Usługi
   Teren
          turystyczna              turystyczne
20-22.10.2003 Kraków                                   12
Roberto Mollica              Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
                             2E 36

    TYPOLOGIA              POTRZEBY                USŁUGI O WARTOŚCI DODANEJ
   UŻYTKOWNIKÓW
1)   Business to   - Poszukiwanie wiarygodnych informacji,       - Usługi dodatkowe w języku turysty,
    cunsumer      (dokładnych, pełnych, łatwych do znalezienia)    aktualizowane na bieżąco w czasie
              na temat miejscowości, usług i produktów,      rzeczywistym przez całą dobę;
              przed, w trakcie i po wyjeździe. Personalizacja  - Rezerwacja/zakup on line;
              podróży/wakacji                  - Szlaki i trasy ustalane indywidualnie dzięki
             - Dostępność informacji z każdego miejsca przez    integracji zróżnicowanych usług i dostępowi do
              24 godziny dobę                   odpowiednich stron Web;
             - Gwarancja oferty                 - Informacje on-route o wolnych miejscach,
             - Informacja customizowana              przejazdach i trasach;
A) Turyści i miejscowi                            - Nieustanna opieka anytime/anywhere;
                                       - One Stop Shop
2) Business to
  business

B) Pośrednicy      - Poszukiwanie informacji;             - Dostęp do sieci;
             - Pewność, jakość, szybkość, wiarygodność i     - Informacje nt profili i zmian popytu
              zróżnicowanie informacji;              turystycznego;
1.Biuro podróży     - Ponowne pozycjonowanie (nowe           - Usługi informacyjne zapewniające świeże
              zagrożenia/możliwości biznesowe);          informacje w czasie rzeczywistym.
             - Ograniczenie kosztów                Korzystanie z One Stop Shop
   20-22.10.2003 Kraków                                              13
   Roberto Mollica                      Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
                            2E 36 bis
  TYPOLOGIA                POTRZEBY               USŁUGI O WARTOŚCI DODANEJ
 UŻYTKOWNIKÓW
B) Pośrednicy      - Agregacja oferty                 - One Stop Shop
            - Znajomość terenu;                - Szlaki i trasy opracowywane w postaci
            - Informacje nt profili i zmian popytu        pakietów i zróżnicowanych usług;
2.Tour Operator      turystycznego;                  - Monitorowanie satysfakcji klienta
            - Gwarancje jakości oferty;
            - Innowacyjne propozycje o większej wartości
             dodanej
C) Dostawcy pierwotni  -  Większa penetracja rynku;           - Usługi marketingowe nastawione przede
            -  Przeciwdziałanie sezonowości;          wszystkim na działalność promocyjną i
            -  Oszczędność wynikająca ze skali i celowości;   sprzedaż;
            -  Znajomość rynku;                - Monitorowanie satysfakcji klienta;
            -  Lepsze planowanie popytu            - Doradztwo;
                                      - Szkolenie;
                                      - Korzystanie z One Stop Shop (strona
                                       Internetowa z adresem elektronicznym,
                                       wielojęzyczne call center, możliwość użycia
                                       smart card, ...)
D) Firmy przewozowe   -  Przewidywania popytu;             - Usługi informatyczne i przewidywanie
            -  Monitorowanie mobilności;            obciążenia;
            -  Usprawnianie usług;              - Doradztwo;
            -  Rozwój opcji mieszanych            - Szkolenie;
                                      - Usługi marketingowe nastawione przede
                                       wszystkim na działalność promocyjną i
                                       rezerwacje on line;
                                      - Monitorowanie satysfakcji klienta

  20-22.10.2003 Kraków                                               14
  Roberto Mollica                      Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
                            2E 37

  TYPOLOGIA                 POTRZEBY               USŁUGI O WARTOŚCI DODANEJ
 UŻYTKOWNIKÓW
F) Instytucje i     - Określenie i ocena potencjału rozwojowego w      - Przypisane do danego terenu „tablice
 organizacje        dziedzinie turystyki, w celu odpowiedniego        rozdzielcze”, wspomagające
 turystyczne (krajowe   spożytkowania zalet terenu i obszarów miejskich dla   planowanie polityki rozwoju i
 regionalne i lokalne)   celów turystycznych;                   marketingu turystycznego;
             - Zintegrowana promocja obszaru;             - Monitorowanie „troski o klienta”;
             - Możliwości rozwoju;                  - Usługi marketingowe nastawione
             - Planowanie i kontrola bazy noclegowej (monitorowanie   przede wszystkim na zintegrowaną
              zadowolenia klienta, reklamacje …;            działalność promocyjną danego
             - Regulacja i kontrola rynku turystycznego (koncesje,   obszaru.
              licencje, upoważnienia, godziny otwarcia, zezwolenia
              na prowadzenie działalności turystycznej, ….);
             - Kontrola skuteczności działań promocyjnych i
              reklamowych;
             - Konieczność prowadzenia systematycznej i dokładnej
              dokumentacji;
             - Zarządzanie statystykami nt turystyki;
             - Zbieranie informacji;
             - Orientacje i rozwiązania;
             - Koordynacja na poziomie obszaru (kraju, regionu,
              prowincji i lokalnym)
  20-22.10.2003 Kraków                                              15
  Roberto Mollica                      Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
              Ocena sieci - 2E 38


                Wysoka

                                 DMO
                               (Destination
                               Management
                               Organisation)
Dywersyfikacja produktów
Niska                                  Wysoka

               Centrale
      Operatorzy    rezerwacyjne
      branżowi


Lokalny pośrednik
20-22.10.2003 Kraków                                  16
Roberto Mollica             Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
               Kilka danych zbiorczych nt Balearów - 2E 41

                                            1998
 Średni wskaźnik wykorzystania bazy noclegowej w sezonie wysokim           90%
 (czerwiec- wrzesień)

 Średni wskaźnik wykorzystania bazy noclegowej poza sezonem              7%
 (styczeń - marzec)

 Średni wskaźnik wykorzystania bazy noclegowej w średnim sezonie           40%
 (kwiecień - maj)

                                            -3%
                                        (-2% obcokrajowcy
 Zmienność sezonowości w % w porównaniu z danymi z roku 1996           -7% Hiszpanie)
                                      mniej w miesiącach zimowych
                                      na Minorce i Formenterze

 Liczba hoteli                                    2.423

 Liczba miejsc noclegowych                             398.687
 Źródło: Conselleria de Turisme Govern Balear, 1999
Aby działać skuteczniej, ustanowiono organ o nazwie Ibatur (Instituto Baleares Turisme), który realizuje plany
marketingowe dla kilku wysp, zgodnie z założeniami strategicznymi Conselleria de Turisme. Robi to poprzez
kampanie promocyjne prowadzone we współpracy z podmiotami prywatnymi, organizację imprez, rozwój
bezpośrednich kontaktów z zagranicą, co wprowadza Baleary w szerszy obieg turystyczny na poziomie
europejskim. Finansowanie tych działań odbywa się ze środków publicznych (władz Balearów) i wspólnotowych.
 20-22.10.2003 Kraków                                           17
 Roberto Mollica                     Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
    ETC, stakeholder i kanały komunikacyjne w Wielkiej Brytanii - 2E 42

                                 Biura rozwoju
                                 turystycznego


                 Władze                                 British
                 lokalne                                 Tourist
                                                     Autorithy


                                 ENGLISH
                                 TOURISM
                                 COUNCIL                 Wydział
                Turyści                                   Kultury i
                                                      Sportu
                        Operatorzy                Regional
                        Turisticzni                Tourist
                                             Board

W Wielkiej Brytanii władza regionu ma szczególny zasięg: il London Tourist Board, na przykład, jest organem regionalnym dla terytorialnej jednostki
administracyjnej w której leży Londyn (w niektórych miejscowościach znajdują się również tourism development companies, służące promocji
miejscowości turystycznych).Innowacja, wprowadzona ostatnio w brytyjskich organizacjach turystycznych, przewiduje silną decentralizację zasobów
do organów regionalnych, przy jednoczesnym zachowaniu strategicznej roli ETC w przydzielaniu środków.

  20-22.10.2003 Kraków                                                            18
   Roberto Mollica                             Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
           Kilka danych zbiorczych na temat Londynu - 2E 43

                                 1998

Odwiedzający                          17 mln.

Wskaźnik wykorzystania bazy noclegowej              82%


Średni dochód przed opodatkowaniem z              44%
                             Dla porównania:
przedsiębiorstw hotelowych
                        GB: 44%; IT, GE: 29%; SP, FR, SW: 29%

Liczba pasażerów przesiadających się na    140 lotów międzynarodowych codziennie,
                        loty międzynarodowe do 250 miejsc na
lotniskach                   świecie i około 20 milionów pasażerów
                             tranzytem rocznie

Nowe atrakcje na początku nowego         Dome, Docklands, Coutdown Clock,
                       Millennium wheel, new galleries/museums,
tysiąclecia                      events, parties, fireworks
 ŹRÓDŁO: LTB, 1999
20-22.10.2003 Kraków                                     19
Roberto Mollica                Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
 Stakeholder, przepływ funduszy i kanały komunikacyjne w CVB w USA - 2E 44                      Izba Handlowa          Podatki                      Państwo                     VISITORS
                      AND
                    CONVENTION
                     BUREAU
      Użytkownicy                          Dystrykt
       Klienci
                Operatorzy          Rada
                              Gminy
               Turystyczni
    Przepływ funduszy
    Kanały komunikacyjne


20-22.10.2003 Kraków                                       20
Roberto Mollica                  Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
                  Hipoteza dla Włoch - 2E 45                      Izba Handlowa
             Prezes
              Rady
                                   Region
       Wyższe           VISITORS
       Uczelnie           AND               Gminny
                    CONVENTION             Wydział
                     BUREAU              Kultury i
                                      Turystyki


         Operatorzy
         Turystyczni
                                  ENIT
                      Unia
   Przepływ funduszy         Europejska
   Kanały komunikacyjne20-22.10.2003 Kraków                                       21
Roberto Mollica                  Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
                     Obszar 2 Lecco-Colico
    ELEMENTY CHARAKTERYSTYCZNE WIZERUNKU (SKŁADOWE IDENTYFIKUJĄCE)
 Jest to jeden z najważniejszych krajowych systemów turystycznych ze względu na atrakcje krajobrazowe i kulturalne
 przyciągające do tej okolicy, wyposażonej również w bazę noclegową, paranoclegową i dodatkową. Te elementy
 sprawiają, że omawiany obszar może cieszyć się nie tylko bardzo pozytywnym wizerunkiem i wzbudzać
 zainteresowanie w świecie, ale również mieć opinię silnie ekskluzywnego. Elementy z których buduje się wizerunek
 turystyczny tego obszaru to w szczególności:
  Linia brzegowa o wysokich walorach krajobrazowych
  Długa tradycja turystyczna oraz znakomita baza noclegowa i paranoclegowa
  Charakter typowo śródziemnomorski
  Połączenie: “morze-kultura-środowisko naturalne”
                        MOCNE STRONY
  Dobra opinia na świecie
  Szeroka i różnorodna baza turystyczna
  Profesjonalizm operatorów i szeroka paleta usług do dyspozycji turysty
  Możliwość kontaktu z naturą, korzystania z atrakcji nadmorskich i kulturalnych oraz różnego rodzaju rozrywek)
  Bliskość jednego z najsłynniejszych na wiecie stanowisk archeologicznych
  Bogata tradycja enologiczna i gastronomiczna
  Usługi rekreacyjne na dobrym poziomie
  Dobre efekty przeciwdziałania sezonowemu zatłoczeniu
  Możliwość rozwoju oferty turystycznej miejscowości położonych na obrzeżach omawianego obszaru
20-22.10.2003 Kraków                                                22
Roberto Mollica                      Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
                    Obszar 2 bis
                    Lecco-Colico

                     SŁABE STRONY
  Zbytnie zatłoczenie w okresach największego napływu turystów
  Niemożliwość rozszerzenia bazy noclegowej
  Geograficzne skupienie popytu turystycznego
  O wiele za uboga oferta dla turysty nastawionego na rozrywki
  Nieefektywne zarządzanie zasobami krajobrazowymi
  Ryzyko przejścia do rywalizacji cenowej                    PODSUMOWANIE
 Wybrzeże o skonsolidowanej ofercie turystycznej; usługi turystyczne na dobrym poziomie,
 zintegrowany zbiór czynników przyciągających turystę (środowisko naturalne, morze, kultura,
 rozrywki), działających przez cały rok.

 Hasło dla tego obszaru: “Ziemia Grand Tour”
20-22.10.2003 Kraków                                       23
Roberto Mollica                  Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska
                     Area 2 ter
                    Lecco-Colico

                   KONKURENCYJNOŚĆ
 Półwysep sorrentyński to jeden z najważniejszych obszarów turystycznych Włoch. Ze względu na
 zespół atrakcji jakimi dysponuje oraz charakter bazy turystycznej może konkurować z innymi
 obszarami nadmorskimi o ofercie na podobnie wysokim poziomie, takimi jak: zachodnie wybrzeże
 Ligurii, Taormina i ogrody Naxos, Argentario, ecc. Ostatnimi czasy konkurencja w obszarze Morza
 Śródziemnego wzmaga się, jednak specyfika okolic Sorrento wyłącza ten obszar z bezpośredniej
 konfrontacji.

                   LINIE STRATEGICZNE
 Miejscowość wypoczynkowa musi dążyć do nieustannego podwyższania jakości oferowanych
 usług, poprzez dywersyfikację podaży na rynku w segmencie leasure, zjazdowym/incentive oraz na
 rynku ofert w segmencie zjazdowym/incentive, również proponując wyjazdy poza sezonem.
 W obrębie systemu lokalnego pozyskanie na potrzeby bazy turystycznej nieuczęszczanych
 obszarów Castellamare di Stabia może przyczynić się do zaspokojenia dodatkowego
 zapotrzebowania na oferty na średnim poziomie, w szczególności związane ze zwiedzaniem
 pobliskich Pompei i Herkulanum. Można wziąć pod uwagę próbę utworzenia „wioski
 archeologicznej”. Wszystko to posłuży przywróceniu wysokiej pozycji ofert turystycznych na
 Półwyspie Sorrentyńskim.
              OBSZARY INTEGRACJI STRATEGICZNEJ
  Obszar Flegrejski dla turystów z Neapolu i turystów zainteresowanych kulturą.
 Wybrzeże dla turystyki z segmentu leasure, oraz dla zainteresowanych przyrodą i kulturą

20-22.10.2003 Kraków                                        24
Roberto Mollica                  Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., AVSI Polska

								
To top