Youth Entrepreneurship application form by pmm93834

VIEWS: 20 PAGES: 2

									                              Lokalna Kancelarija za mlade
                              Adresa: Vožda Karađorđa 14/5:
                                Broj telefona: 018 515 532
                               e-mail: ivan@protecta.org.rs
     Aplikaciona Forma - Program Omladinsko preduzetništvo
 Kancelarija za
    mlade
   Opština
      # ID
 Identifikacioni
 broj aplikacije
  (Popunjava
  koordinator)
 Ime I Prezime
  kandidata
 Broj telefona -
       fix
 Broj telefona -
      mob
      FAX
 E-mail adresa
  Puna adresa
  Ulica I broj
  Broj poste
  Okrug-Grad
    opština
    Država Srbija
   Poslednja 1. Osnovna škola,
   zavrsena
    skolska 2. Srednja škola
    sprema
        3. Visoka-Fakultet ili veći stepen
 Naziv/oblast
   strucne
   spreme
   Trenutni 1. Vlasnik privatne radnje/firme
    status 2. Nezapolsen
   kandidata 3. Zaposlen
        4. Učenik srednje škole
        5. Student
        6. Other (navedite) ________________________________________

Poslovna ideja
 – ukoliko već
  imate neku
 poslovnu/pred
uzetničku ideju
   objasnite
    ukratko
                                            1
                                    Lokalna Kancelarija za mlade
                                   Adresa: Vožda Karađorđa 14/5:
                                     Broj telefona: 018 515 532
                                    e-mail: ivan@protecta.org.rs
  Da li je vaša 1. Početna poslovna ideja      2. Već postojeće preduzetništvo
      ideja?
   Da li imate
 iskustva u ovoj    1. YES
    oblasti?
            2. NO
   Ukoliko da,
 molimo vas da
 pojasnite vrstu
    I trajanje
     radnog
    iskustva
     Vrsta    1. Private
 preduzetničke
     ideje    2. Public

            3. Nongovernmental
 Da li imate već
  pripremljen
 poslovni plan
   ili projekat
  Da li ste već   1. YES
   konkurisali
 negde sa ovom     2. NO
     idejom
 Ukoliko jeste,
  da li ste već
  dobili neku
   podršku /
    molimo
   pojasnite
    Molimo   Treninzi (znanje I veštine):
  navedite za   1. Kako početi Biznis –prvi koraci
   koju vrstu  2. Poslovni plan I finansijske mogućnosti
  podrške ste   3. Poslovne veštine, Komunikacija, kreiranje poslovnih odnosa
 zainteresovani   4. Marketing I prodaja
          5. Biznis Lider-Manager

          Tehnička podrška/ poslovni konsalting (stručna savetodavna pomoć):
          1. Procena I razvoj poslovnih planova / usluge stručne savetodavne pomoći
            ‘ pojedinačno)
          2. Razvoj Marketing plana/ usluge stručne savetodavne pomoći ‘
            pojedinačno)
Datum     :____________________

Opština/grad  :___________________              Poptis _____________________                                                 2

								
To top