Tallinn - DOC by lonyoo

VIEWS: 42 PAGES: 1

									              TALLINNA HARIDUSAMET

                  KÄSKKIRI

Tallinn                            21. november 2005 nr 1-2/607p


Avaliku konkursi läbiviimine


Lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 09.02.2000 määrusest nr 7


1. Viia läbi avalik konkurss Merivälja Kooli juhataja vabaneva ametikoha täitmiseks.

2. Moodustada konkursikomisjon juhataja vabaneva ametikoha täitmiseks järgmises koosseisus:

Esimees:    Meelis Kond     - hariduskorralduse teenistuse direktor
Aseesimees:   Viivi Lokk      - hariduskorralduse teenistuse üldhariduse osakonna
                    juhataja
Liikmed:    Sirje Rei      - hariduskorralduse teenistuse üldhariduse osakonna
                    vanemspetsialist
Kaasata komisjoni:
       Tarmo Lausing     - Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni
                    esimees
        Kalle Jõks      - Pirita Linnaosa Valitsuse linnaosa vanema asetäitja
        Merike Vaarandi   - Eesti Koolijuhtide Ühenduse Tallinna piirkonna esindaja,
                    Lasnamäe Üldgümnaasiumi direktor
        Kadri Randveer    - Merivälja Kooli hoolekogu esindaja.

3. Haridusametil esitada konkursi võitnud isik Tallinna Linnavalitsusele ametisse kinnitamiseks.
Andres Pajula
Juhataja

								
To top