PVC INSULATED POWER CABLES 0,61 kV by ygh20234

VIEWS: 19 PAGES: 2

									YAKY
                            KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O
                            IZOLACJI POLWINITOWEJ 0,6/1 kV

3; 4 żyłowe • core                   PVC INSULATED POWER CABLES 0,6/1 kV
PN-93/E-90401 oraz
PN-93/E-90400


                Budowa kabla       >   Żyła aluminiowa okrągła lub sektorowa, jedno- lub
                               wielodrutowa
                 Construction         Aluminium conductor circular or sector shaped, single-wire
                               or multiwire

                            >   Izolacja polwinitowa
                               PVC insulation

                            >   Powłoka zewnętrzna z polwinitu o barwie czarnej
                               PVC sheath black                            Identyfikacja żył
                            Core Identification
                                      YAKY bez żyły ochronnej zielono-żółtej
                                         without protective yellow-green core
                                     YAKY-żo z żyłą ochronną zielono-żółtą
                                         with protective yellow-green core                            >   Napięcie znamionowe U0/U / Rated voltage
     Podstawowe parametry kabli              0,6 / 1 kV
      Basic characteristics of cable
                            >   Napięcie probiercze / Test voltage
                               4 kV


 70ºC       160ºC
Dopuszczalna    Dopuszczalna    HD 405.1 S1     Bez dodatku      Żyła sztywna      12 Dk
 długotrwała    temperatura                ołowiu       Rigid conductor
temperatura     przy zwarciu               Leadfree
   pracy       Permis.
 Max. permis.    short-circuit
  operating     temperature
 temperature


  Zastosowanie / Application

 -5ºC

 Minimalna      W kanałach   Bezpośrednio w     W rurach       Wewnątrz      Na wolnym
temperatura     kablowych      ziemi        In duct       budynków      powietrzu
 układania      In trench    Buried direct                Domestic      In free air
Min. installation                                 appliances
 temperature

  Przykładowe oznaczenie kabla
                   YAKY 4x120 SE 0,6/1 kV 2006
  Example of a type code
YAKY
3; 4 żyłowe / core
 Liczba i prze-  Typ żyły    Grubość    Grubość    Średnica  Rezystancja    Obcią-    Obcią-   Masa kabla*   Standardo-
 krój znamio-   roboczej   znamionowa  znamionowa   zewnętrzna  żyły prąd    żalność    żalność           we odcinki
  nowy żył             izolacji  powłoki ze-   kabla*   stały 20°C   prądowa w   prądowa w           fabrykacyj-
 roboczych                   wnętrznej                  ziemi*   powietrzu             ne*

 Number of    Shape and    Nominal    Nominal     Outer   DC resistance  Current    Current   Cable weight*  Standard
  cores and      type    insulation   sheath    diameter*   at 20°C    carrying   carrying           length on a
 conductor    of conductor   thickness   thickness                 capacity in  capacity in           drum*
 cross-section                                       ground*     air*

  n x mm2              mm      mm      mm      Ω/km       A       A      kg/km      m


   3 x 25      RE       1,2     1,8      24,0      1,20     90      88      450      1 000
   3 x 35      SE       1,2     1,8      27,0      0,868     107      108      565      1 000
   3 x 50      SE       1,4     1,8      33,5      0,641     129      132      770      1 000
   3 x 70      SE       1,4     1,8      33,5      0,443     160      168      980      1 000
   3 x 95      SE       1,6     1,9      36,5      0,320     192      202      1290      1 000
  3 x 120      SE       1,6     2,0      42,0      0,253     220      233      1560      1 000
  3 x 150      SE       1,8     2,1      46,0      0,206     246      267      1995      1 000
  3 x 185      SE       2,0     2,2      49,0      0,164     280      307      2370      1 000
  3 x 240     SM        2,2     2,5      52,0      0,125     330      360      3205      500
 3 x 25 / 16    RE / RE    1,2 / 1,0    1,8      20,5    1,20 / 1,91    90      88      560      1 000
 3 x 35 / 16    SE / RE    1,2 / 1,0    1,8      23,6    0,868 / 1,91   107      108      695      1 000
 3 x 50 / 25    SE / SE    1,4 / 1,2    1,8      25,9    0,641 / 1,20   129      132      955      1 000
 3 x 70 / 35    SE / SE    1,4 / 1,2    1,9      28,9   0,443 / 0,868   160      168      1235      1 000
 3 x 95 / 50    SE / SE    1,6 / 1,4    2,0      33,0   0,320 / 0,641   192      202      1630      1 000
 3 x 120 / 70    SE / SE    1,6 / 1,4    2,1      36,1   0,253 / 0,443   220      233      1980      1 000
 3 x 150 / 70    SE / SE    1,8 / 1,4    2,3      40,4   0,206 / 0,443   246      267      2450      1 000
 3 x 185 / 95    SE / SE    2,0 / 1,6    2,4      44,4   0,164 / 0,320   280      307      3000      500
 3 x 240 / 120   SM / SE    2,2 / 1,6    2,8      56,2   0,125 / 0,253   330      360      4195      500
   4 x 25      SE       1,2     1,8      20,5      1,20     90      88      575      2 000
   4 x 35      SE       1,2     1,8      23,6      0,868     107      108      720      2 000
   4 x 50      SE       1,4     1,8      25,9      0,641     129      132      980      2 000
   4 x 70      SE       1,4     1,8      28,9      0,443     160      168      1670      1 000
   4 x 95      SE       1,6     2,0      33,0      0,320     192      202      2020      1 000
  4 x 120      SE       1,6     2,1      36,1      0,253     220      233      2520      1 000
  4 x 150      SE       1,8     2,3      40,4      0,206     246      267      3075      1 000
  4 x 185     SM        2,0     2,4      44,4      0,164     280      307      4290      500
  4 x 240     SM        2,2     2,8      56,2      0,125     330      360      5205      500
* wartości informacyjne
 informative values

								
To top