Docstoc

Klínískar leiðbeiningar á vegum landlæknisembættisins

Document Sample
Klínískar leiðbeiningar á vegum landlæknisembættisins Powered By Docstoc
					       Hjartabilun gagnaöflun


     Cochrane Heart Group
Ekkert tilbúið kerfisbundið yfirlit nema um digitalis meðferð og síðan
blóðþynningu en “protocols” sem lofa mjög góðu
          ACEI / ARB í hjartabilun
          Beta hemlar í hjartabilun


     TRIPDATABASE.COM
     Clinical Evidence


Sigurður Helgason
Apríl 2002
    EVIDENCE BASED GUIDELINES

Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. Task Force
for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure,European Society of
Cardiology:EuropeanHeartJournal(2001)22,1527–1560
Guidelines for management of patients with chronic heart failure in Australia
National Heart Foundation of Australia and Cardiac Society of Australia & New
Zealand Chronic Heart Failure Clinical Practice Guidelines Writing Panel.
MJA 2001; 174: 459-466
www.mja.com.au   http://www.mja.com.au/public/issues/174_09_070501/krum/krum.html


Lakemedelsverket í Svíþjóð. Behandling av hjärtsvikt och asymtomatisk
vänsterkammardysfunktion Maí 2000. http://www.mpa.se/workshops/reko/hjert.html
Sigurður Helgason
Apríl 2002
             Hjartabilun

 Einkennameðferð eingöngu
 var hugsanlega í lagi fyrir 10 árum


 Í dag horfir málið öðru vísi við þegar sannanir eru fyrir því að rétt
 meðferð bætir mjög horfur en ekki bara einkenni

 341 heimilislæknir í Ástralíu mátu hver 50 sjúklinga eldri en 60
 ára (1998). 22060 sjúklingar. (Klínískur algorithmi frá WHO)
 Þar af 13,2% með CHF (2485 með greiningu/420 nýgreiningar)
 Af 2485 með greiningu var búið að óma 64% og 58% voru á
 ACEI og 12% á beta hemli.
 The Cardiac Awareness Survey and Evaluation (CASE) study.  MJA 2001;174:439-444
Sigurður Helgason
Apríl 2002
Sigurður Helgason
Apríl 2002
               Hjartabilun

 Vangreining
 Algengi breytilegt eftir stöðum. Á heilsugæslustöðvum
 í UK 2,8% til 8% hjá sjúklingum eldri en 65 ára.
      Br J Gen Pract 1996;46:77-79

 Belfast áramót 1999/2000. Athugun 125 sjúklinga til
 að kanna meðferð CHF. 82% á ACEI og 2/3 af þeim á
 há skammta meðferð. Af 18% sem ekki voru á ACE
 höfðu 2/3 frábendingu fyrir notkun þeirra.
      Postgrad Med J 2001;77:765-768 Liverpool 1994. 33% á ACEI


Sigurður Helgason
Apríl 2002
              Hjartabilun

 Vanmeðhöndlun
 Rannsóknir sýna að mikið vantar upp á að bestu
 meðferð sé beitt og mikill breytileiki í veittri þjónustu
 er á milli staða/stofnanna.

 69 sjúkrahús í 5 ríkjum USA. 2077 sjúklingar
 útskrifaðir með hjartabilun á árunum 1995-1996.
 LVF metin í 72% (18% til 97%)
 Sjúklingar með LVDF á ACEI 79% (54% til 94%)
     23% náðu markskammti (0% til 60%)
 Ráðleggingar um saltskert fæði 64% (25% til 97%)
 Effective Clinical Practice, march/april 2000
Sigurður Helgason
Apríl 2002
             Hjartabilun

 Hjartabilun ein algengasta orsök innlagna á
 sjúkrahús hjá sjúklingum >65 ára.
 Vaxandi tíðni og algengi.
 Árleg dánartíðni er frá 8% til >50% eftir því
 hve á hvaða stigi hjartabilun er.
  Óviðunandi meðferð þrátt fyrir verulega bættar horfur
  ef “besta” meðferð er notuð ??
  70% af meðferðarkostnaði er áætlaður vegna
  sjúkrahúsvistar.
  Eur Heart J Supplements 2000;2(Suppl I):I 15 - I 21)Sigurður Helgason
Apríl 2002
            Hjartabilun

  ACEI meðferð bætir horfur verulega hjá
  flestum með einkennalausa skerðingu á
  starfsemi vinstri slegils og / eða hjartabilun.

  Fyrstu rannsóknir 1987 (CONSENSUS, SOLVD,AIRE,TRACE)


  Kemst “evidence based” meðferð í almennan notkun?
  Leiðbeiningar frá samtökum bandarískra hjartasérfræðinga 1995
  og evrópusamtökum hjartalækna frá 1997 ráðleggja notkun ACEI
  við hjartabilun.
  Agency or health care policy research1994. Clinical Practice
  Guidelines.

Sigurður Helgason
Apríl 2002
              Hjartabilun

  Speciality-related differences in the epidemiology,
  clinical profiel, management and outcome of patients
  hospitalized for heart failure. Eur Heart J 2001;22:595-604

  11 hjartadeildir og 12 lyfjadeildir (Ítalía) 749 sjúklingar á seinni helming
  ársins 1998.
  22% meðhöndlaðir af hjartalæknum.
  Hjartaómun 92% vs 37% hjá lyflæknum
  Holter 25% vs 3%.
  Áreynslupróf 20% vs 0,5%
  Beta blokk 41% vs 4% og ACEI 100% vs 74%.
Sigurður Helgason
Apríl 2002
            Hjartabilun

  Margar rannsóknir sýna verulega
  vanmeðhöndlun.

  Sérfræðingar í hjartabilun eru með mun fleiri af sýnum
  sjúklingum á viðunandi skömmtum og meðhöndla hærra hlutfall
  með ACEI en almennir hjartalæknar og sérlega heimilislæknar.
  Almennir hjartalæknar (general cardiologists USA) voru með
  43% af sínum sjúklingum á viðunandi skömmtum en 76% af
  hjartabilunarsérfræðingum. Am Heart J 1998;135:367-72
Sigurður Helgason
Apríl 2002
              Hjartabilun

  Drug treatment of heart failure - Do nursing
  home residents deserve better?

  Bergen 1997.
    23 hjúkrunarheimili. 1552 sjúklingar.
    Af 469 sjúklingum á hjartabilunarmeðferð
    293 (62%) á furosemíð eingöngu.
    79 (17%) fengu ACEI og oftast í of lágum
    skömmtum.

  Scand J Prim Health Care 2000;18:226-231


Sigurður Helgason
Apríl 2002
          Algengi - nýgengi


  Áætlað að >4600 sjúklingar séu á meðferð
  vegna hjartabilunar og að nýgengi sé um 400
  á ári.
 Nýgengi um 1% á ári eftir 65 ára aldur.
Horfur herfilegar
  Árlegt dánarhlutfall 5-10% hjá sjúklingum með
  væg einkenni (II) en 30-40% við alvarlega
  hjartabilun (III-IV)


Sigurður Helgason
Apríl 2002
              Orsakir


  Skemmd í hjartavöðva vegna
    blóðþurrðar
    háþrýstings (ófullnægjandi meðferð)
  Öldrunarbreytingar í hjartavöðva (diastolic f.o.f) Vaxandi
  Sjúkdómur í hjartavöðva (“primary myocardial disese”)
    “idiopathic dilated cardiomyopathy” með skertum samdrætti
    “ -hypertrophic -” með óeðlilegri fyllingu (diastolic dysfunction)
    “Infiltrative” sjúkdómar, eitranir og sýkingar.
    Ýmsir kerfissjúkdómar svo sem bandvefssjúkdómar

  Aðrir sjúkdómar svo sem sem
    Lokusjúkdómar - gollurhúsbólga
    Blóðleysi - skjaldvakaeitrun


Sigurður Helgason
Apríl 2002
               Greining

   •  Í skilgreiningum á hjartabilun vegur alltaf þungt að
     þetta er kallað “klínískt heilkenni”


   •  Samt er í langflestum tilvikum ráðlagt að gera
     hjartaómun til að:
      •  greina með vissu hjartabilun
      •  komast nær orsökum
      •  meta horfur
Sigurður Helgason
Apríl 2002
          Markmið meðferðar
 Minnka einkenni
 Auka lífsgæði
 Forða sjúkrahúsinnlögnum, endurteknum
 blóðþurrðareinkennum og frekari versnun í
 Vvstarfsemi
  Minnkun dánartíðni.
Sigurður Helgason
Apríl 2002
          Meðferðarrannsóknir - gallar
 Ná fyrst og fremst til sjúklinga með lélegann
 samdrátt vinstri slegils (systolic dysfunction)
 Vantar góðar rannsóknir á meðferð við
 “diastolic dysfunction” sem fer vaxandi.
 Aldurssamsetning skekkt þannig að í
 rannsóknunum er meir af yngri sjúklingum en
 við sjáum í daglegu starfi.Sigurður Helgason
Apríl 2002
                  Meðferð: ACEI


   ACEI hafa sannað gildi sitt í meðferð sjúklingum með LVSD á
   NYHA stigi I til IV. Þ.e. einkennalausir og upp úr.

      Ráðlegging: Hjá sjúklingum með greininguna hjartabilun og eru
      þegar á þvagræsilyfi ætti að byrja með ACEI (NYHA I-IV). Mælt er
      með að staðfesta LVSD með hjartaómun.
      Þetta er “first line” meðferð!!


      STEP 1
         - Confirm left ventricular systolic dysfunction (LVSD) by echocardiography,
      radionuclide ventriculography or radiological left ventricular angiography.
      [These investigations are regarded as definitive and must be regarded as
      representing the minimum standard of care.]
Sigurður Helgason
Apríl 2002
                  Meðferð: ACEI


    • STEP 2
     - Initiate first-line therapy in all patients with heart failure due to LVSD with an ACE
      inhibitor for NYHA class I-IV and a beta-blocker for NYHA class II-III, unless these
   are contra-indicated.
     - Initiate ACE inhibitor first, followed by beta-blocker, both initially at low doses and
      then up-titrate slowly to the target doses used in the clinical trials, check tolerability
      and blood chemistry.
      STEP 3
         -Initiate second-line therapy in patients with persistent signs and symptoms of
      heart failure (NYHA class III/IV) with spironolactone and digoxin; contra-indications
      and cautions should be observed.
         - Initiate spironolactone first followed by digoxin, both at a low dose and then
      up- titrate,
      check tolerability and blood chemistry.

Sigurður Helgason
Apríl 2002
          Meðferð: ACEI - Hvers vegna ?
  •  CONSENSUS I, SOLVD- meðferðarrannsóknin og meta-analysa á smærri
    rannsóknum sýndu klárlega að ACEI auka lifun, fækka sjúkrahúsinnlögnum
    og bæta líðan (NYHA class) og lífsgæði sjúklinga með einkenni á öllum
    stigum hjartabilunar

  •  ATLAS rannsóknin sýndi að hærri skammtar af ACEI gáfu betri árangur en
    lágir

  •  SAVE, AIRE og TRACE sýndu að ACEI auka lifun sjúklinga með LVSD eftir
    kransæðastíflu

  •  SOLVD-forvarnarrannsóknin sýndi að ACEI seinka eða koma í veg fyrir
    þróun einkenna hjá sjúklingum með einkennalausa LVSD
Sigurður Helgason
Apríl 2002
            Meðferð: ß- hemlar


   ß- hemlar hafa aðeins sannað gildi sitt í meðferð HB hjá
   sjúklingum með NYHA stig II og III
      Carvediol og aðrir ß- hemlar hafa í Bandaríkjunum aðeins
      skráningu við meðferð HB hjá sjúklingum með væg eða meðalslæm
      einkenni (mild and moderate)
Sigurður Helgason
Apríl 2002
    Trial        Selection  Therapy
              Criteria
    CONSENSUS I     NYHA III-
    IV         Enalapril

    SOLVD-treatment*  NYHA II-
    III         Enalapril

    SOLVD-prevention*  NYHA I-
    II         Enalapril
Sigurður Helgason
Apríl 2002
                 Co-operative North Scandinavian Enalapril Survival Study I –
                         CONSENSUS I


                                           CONSENSUS Trial Study Group N Engl J Med
                                           1987;316:1429–1435
      80

      70
                                   Placebo
      60

      50                            Enalapril
Mortality
      40
 (%)
      30

      20
                             Risk reduction 40%
      10                      p=0.002         0  1  2  3  4  5  6  7   8   9  10   11  12

                 Follow-up (months)
 Sigurður Helgason
 Apríl 2002
Sigurður Helgason
Apríl 2002
Sigurður Helgason
Apríl 2002
Sigurður Helgason
Apríl 2002
Sigurður Helgason
Apríl 2002
Sigurður Helgason
Apríl 2002
         Klínískar leiðbeiningar - verkefnaskrá

  Útgefið                  Í vinnslu
     Hjarta-og æðasjúkdómar          Þunglyndi
        Áhættumat              Eyrnabólga-skútabólga
        Gáttatif - blóðþynning
                          Bráður niðurgangur hjá
        Háþrýstingur hjá öldruðum      börnum
        Bráð kransæðaeinkenni
                          Hitameðferð hjá börnum
        Hjartabilun
                          Tegund 2 sykursýki
     MS
                          Meltingarsjúkdómar-
     Húðflúr og önnur             magasár/sýrubakflæði
     líkamsgötun
                          Offita
     Myndgreining
                          Bráðaofnæmi
     Lifrarbólga C
                          Segaleysing við
     Meðferð höfuðáverka            kransæðastíflu í héraði
     Klamýdía                 Lús
     Neyðargetnaðarvarnir           Inflúensa
     Gáttatif - blóðþynning          Hálsbólga
     Háþrýstingur hjá öldruðum         Verkjameðferð
     Ristilkrabbamein             Mat á hæfni til aksturs
     Beinþynning af völdum stera        Bráðir bakverkir
                          Hjartaendurhæfing
  Sigurður Helgason
  Apríl 2002

				
DOCUMENT INFO