Rumusan Eksekutif Jawatankuasa Pemilih, Pengesahan, Kenaikan Pangkat by ncy98006

VIEWS: 35 PAGES: 1

									                                    Rumusan Eksekutif Jawatankuasa Pemilih, Pengesahan, Kenaikan Pangkat dan Lanjutan Perkhidmatan

  KUMPULAN              MAJLIS              AHLI     LPU 1998 (Statut X & XI Pindaan 1996)        AHLI     LPU Ke-33 9 Julai 2003 (Statut X & XI Pindaan 2003)         AHLI     LPU Ke-44 23 Jun 2005 (Statut X & XI Pindaan 2005)     AHLI


  Tertinggi
          Naib Canselor                Pengerusi   Naib Canselor                   Pengerusi   Naib Canselor                           Pengerusi   Naib Canselor                       Pengerusi
   (JUSA)
          Timbalan Naib Canselor           Ahli      Timbalan Naib Canselor              Ahli      Timbalan Naib Canselor                       Ahli      Timbalan Naib Canselor                   Ahli
          Majlis                   2 Ahli     LPU                        1 drp 4    LPU                                1 drp 4    LPU                            1 drp 4
          Senat                    2 Ahli     Senat                       2 Ahli     Senat                               2 Ahli     Senat                           2 Ahli
          Pendaftar                  S/U      Pendaftar                     S/U      Pendaftar                             S/U      Pendaftar                         S/U
                                                                        Akademik (Gred 41 hingga 54)                           Akademik (Gred 41 hingga 54)
                                                                        Bukan Akademik (Gred 48 hingga 54)                        Bukan Akademik (Gred 48 hingga 54)
          Timbalan Naib Canselor           Pengerusi   Timbalan Naib Canselor              Pengerusi   Timbalan Naib Canselor                       Pengerusi   Timbalan Naib Canselor                   Pengerusi
          Majlis                   2 Ahli     LPU                        1 drp 4    LPU                                1 drp 4    LPU                            1 drp 4
          Senat                    2 Ahli     Senat                       2 Ahli     Senat                               1 drp 2    Senat                           1 drp 2
          Ketua Jabatan (Dengan Jemputan)       Ahli      Ketua Jabatan (Dengan Jemputan)          Ahli      Pengarah Kampus                          Ahli      Pengarah Kampus                      Ahli
          Pendaftar                  S/U      Pendaftar                     S/U      Pendaftar                             Ahli      Pendaftar                         Ahli
      A                                                                  Ketua Jabatan (Dengan Jemputan)                  Ahli      Ketua Jabatan (Dengan Jemputan)              Ahli
                                                                        Timbalan Pendaftar (BPSM&P) / Wakil                S/U      Timbalan Pendaftar Kanan (BPSM&P) / Wakil         S/U                                                                        Bukan Akademik (Gred 27 hingga 44)                        Bukan Akademik (Gred 27 hingga 44)


                                                                        Pendaftar                             Pengerusi   Pendaftar                         Pengerusi
                                                                        Pengarah Kampus                          Ahli      Pengarah Kampus                      Ahli
                                                                        Bendahari                             Ah;i      Bendahari                         Ah;i
                                                                        Ketua Pustakawan                          Ahli      Ketua Pustakawan                      Ahli
                                                                        Ketua Jabatan (Dengan Jemputan)                  Ahli      Ketua Jabatan (Dengan Jemputan)              Ahli
                                                                        Timbalan Pendaftar (BPSM&P) / Wakil                S/U      Timbalan Pendaftar Kanan (BPSM&P) / Wakil         S/U                                                                        Bukan Akademik (Gred 1 hingga 26)                         Bukan Akademik (Gred 1 hingga 26)


          Timbalan Naib Canselor           Pengerusi   Timbalan Naib Canselor              Pengerusi   Pengarah Kampus / Timbalan Pendaftar (BPSM&P)           Pengerusi   Pengarah Kampus / Timbalan Pendaftar Kanan (BPSM&P) Pengerusi

          Majlis                   2 Ahli     Pendaftar                     Ahli      Timbalan Pendaftar Kampus Kejuruteraan               Ahli      Timbalan Pendaftar Kampus Kejuruteraan           Ahli
          Senat                    2 Ahli     Ketua Jabatan (Dengan Jemputan)          Ahli      Timbalan Pendaftar Kampus Kesihatan                Ahli      Timbalan Pendaftar Kampus Kesihatan            Ahli
  B, C & D    Ketua Jabatan (Dengan Jemputan)       Ahli                                      Timbalan Pengarah HUSM                       Ah;i      Timbalan Pengarah HUSM                   Ah;i
                                        Timbalan Pendaftar (BPSM&P)/           S/U      Ketua Jabatan (Dengan Jemputan)                  Ahli      Ketua Jabatan (Dengan Jemputan)              Ahli

          Timbalan Pendaftar (BPSM&P)/        S/U      Ketua Penolong Pendaftar                     Ketua Penolong Pendaftar / Wakil                  S/U      Timbalan Pendaftar / Ketua Penolong Pendaftar / Wakil   S/U

          Ketua Penolong Pendaftar


          Pendaftar/Timbalan Pendaftar
J/KUASA KECIL                          Pengerusi   Pendaftar                     Pengerusi
          (BPSM&P)
          Ketua Penolong Pendaftar          Ahli      Timbalan Pendaftar (BPSM&P)            Ahli
          Ketua Jabatan (Dengan Jemputan)       Ahli      Ketua Jabatan (Dengan Jemputan)          Ahli
          Penolong Pendaftar             S/U      Ketua Penolong Pendaftar             S/U


Catatan:

Dalam keadaan tertentu, Naib Canselor boleh melantik Pengerusi atau Ahli/Ahli-ahli atau Setiausaha bagi menggantikan Pengerusi atau Ahli/Ahli-ahli atau Setiausaha tetap yang tidak dapat menghadirkan diri ke Jawatankuasa Pemilih.

Jawatankuasa boleh bersidang dan dianggap sah dengan dipengerusikan oleh seorang Pengerusi, seorang Ahli dan Setiausaha.

Jawatankuasa juga mempunyai kuasa melantik sebuah Jawatankuasa Kecil yang ahli-ahlinya terdiri daripada ahli-ahli Jawatankuasa Pemilih dan orang-orang lain atau orang-orang lain sahaja untuk membantu Jawatankuasa Pemilih melaksanakan tugas, kewajipan dan tanggungjawabnya

								
To top