Nae nabídka ve formátu pdf - Exk by fjwuxn

VIEWS: 24 PAGES: 16

									Exkluzivní vína – exkluzivní péče
        Exkluzivní vína
        – exkluzivní péče
   Vinný humidor vytváří ideální podmínky
     pro uchovávání exkluzivních vín
    z nejprestižnějších vinařských oblastí.
                                                    Ivo Dvořák
                                                   Head sommelier
                                                 společnosti MAKRO/METRO

                                               Viceprezident Asociace sommeliérů ČR,
                                                   jedenáctinásobný vítěz
                                                  sommeliérských soutěží v ČR,
                                                    vítěz Mistrovství světa
                                                   Habanosommelier 2004
                           www.vinnyhumidor.cz

                         přísným výběrovým řízením expertů     mální podmínky, jež dokážou navodit
       Koncept víno            v oboru degustace, abychom dokázali    prostředí vinného sklepa, zajišťuje spe-
  Motto: Život je příliš krátký, než abychom  splnit všechna náročná přání našich    ciální, prosklený a plně klimatizovaný
  pili špatná vína.              zákazníků.                 prostor – Vinný humidor.

  Nový koncept v kategorii víno je zamě-    Vrcholem péče o víno je Vinný humidor.   Možná poněkud netradičně zvolený
  řen na vysokou kvalitu za dobrou cenu.                         název však plně vystihuje netradič-
  Během krátké doby byla nahrazena celá     Mise Vinného humidoru          nost vína, jež je v těchto prostorách
  třetina sortimentu a bylo doplněno 120    Motto: Exkluzivní vína – exkluzivní péče  uchováváno. Skvosty nejprestižnějších
  artiklů na celkových 550 položek z více                         vinařských oblastí, ikony milovníků
  než 18 významných vinařských zemí.      Pro ideální zrání vína je nutné uložení  i sběratelů vína a kultovní apelace bez-
  Nákupu vína je věnována maximální      vína v horizontální poloze při konstant-  podmínečně potřebují tu nejvyšší péči.
  péče a většina sortimentu prochází      ní teplotě a stálé vlhkosti. Tyto opti-

                       humidor, prostŘEdÍ
                        pro nEjlEpšÍ vÍna

V dřevěných boxech zde najde-
te vína z oblastí Champagne,
                      Exkluzivní vína
Bourgogne, Bordeaux, Côtes du
Rhône, Piemonte, Toscana, Rio-
                      – exkluzivní péče
ja, Ribera del Duero, Jerez, Port,
Napa Valley, Maipo Valley, Mc-
Laren Vale či Marlborough.

Nejznámější „Château“, věhlas-
né značky, legendární vinaři
a usedlosti zde čekají na znalce
a odborníky, kterým záleží na
nejvyšší kvalitě. Nejeden vin-
ný list či sbírku vín tak mohou
ozdobit lahůdky jako například
Krug, Louis Roderer, Château                                    malý
Latour, Château Margaux, Châ-                                  Vinný humidor
teau Lafite Rothschild, Château
Haut Brion, Château d´Yquem,
Château Petrus, Château Cheval
Blanc, Domaine de la Romanée
Conti, Guigal, Gaja, Sassicaia,
Vega Sicilia, Opus One, Penfolds
                   Vinný humidor
Grange či Cloudy Bay.

V sortimentu najdete vína od
několika set korun až po řády
desetitisíců, ale díky korpora-
tivnímu nákupu jsou naše ceny         Hodnocení:              Objednávání:
velmi příznivé. Optimální skla-   Pro lepší orientaci uvádíme hod-    Veškerý sortiment, který nenajdete
dovací podmínky zaručují velmi    nocení jednotlivých vín a jednot-    ve Vinném minihumidoru je možné
stabilní kvalitu nabízených vín.   livých ročníků.             objednat a vyzvednout u sommeli-
                                       éra na Vaší oblíbené provozovně
Selekcí vína a péčí o uložené    RP = Robert Parker (bodové       Makro.
skvosty se zabývá tým sommeli-    hodnocení: 100 – 96 mimořádné,     U zvoleného výrobku se prověří
érů pod vedením Head som-      95 – 90 nejlepší, 89 – 80 velmi dob-  stav zásob v centrálním Vinném
meliera Iva Dvořáka, vicepre-    ré, 79 – 70 průměrné, 69 – 60 pod-   humidoru a po složení zálohy se
                   průměrné, pod 60 děsivé)
zidenta Asociace sommeliérů                         položka objedná. Ihned po dodání
ČR, jedenáctinásobného vítěze                        budete vyrozuměni sommeliérem
                   GR = Gambero Rosso           o možnosti vyzvednutí.
sommeliérských soutěží v ČR     (*** excelentní víno, ** velmi dobré)
a vítěz Mistrovství světa Haba-                       Vína nabízená ve Vinném humido-
nosommelier 2004.          WS = The Wine Spectator (bodové     ru pocházejí z limitovaných sklizní,
                   hodnocení: 100 – 96 mimořádné,     a tudíž je jejich počet omezen.
Sortiment exkluzivních vín      95 – 90 nejlepší, 89 – 80 velmi dob-
                                          Kompletní sortiment
doplňují také ušlechtilé destilá-  ré, 79 – 70 průměrné, 69 – 60 pod-        a více informací
ty Cognac, Armagnac, Whisky     průměrné, pod 60 děsivé)               najdete na:
a další speciality.                               http://www.vinnyhumidor.cz
                                                          
Château Latour            Château Lafite           Château Mouton
1 er Crû Classé, Paulliac      Rothschild             Rothschild
Francie, Bordeaux          1 er Crû Classé, Paulliac     1 er Crû Classé, Paulliac
  Ročník 1993           Francie, Bordeaux         Francie, Bordeaux
Prestižní usedlost v Paul-      Ročník 1989            Ročník 1989
liacu poskytuje vynikající vína   Klasické velké víno se vyrábí   Víno umělců. Každoročně od
s pevným tělem, koncentro-      z hroznů sklizených na vinicích  roku 1945 se etiketa Mouton
vaným aroma a vynikajícím      barona Erica Rothschilda. Bo-   mění v umělecké dílo, jehož
potenciálem pro zrání.        hatá chuť, kořenité aroma     autory byli například
Vyzrává v nových           a pevné třísloviny.        Jean Cocteau, Salvador
dubových sudech až          Přes 20 měsíců zraje        Dalí, Joan Miró, Pablo
24 měsíců.              v dubových sudech.         Picasso, Andy Warhol
                                    a další. Ročník 1989 byl
   Cabernet Sauvignon 80 %,
   Cabernet Franc 15 %,                       dílem Georga Baselitze.
                     Cabernet Sauvignon 70 %,
   Merlot 4 %, Petit Verdot 1 %    Merlot 10 %,
                     Cabernet Franc 10 %
   30 – 60 let                              Cabernet Sauvignon 85 %,
                     25 – 50 let            Merlot 5 %,
   RP 92                                 Cabernet Franc 10 %
                     RP 90
                                      20 – 60 let

                                      RP 91
Château                                 Château
Haut Brion                               Margaux
1 er Crû Classé
Pessac-Léognan              Bordeaux            1 er Crû Classé, Margaux
                                    Francie, Bordeaux
Francie, Bordeaux                            Ročník 1998
  Ročník 2000                             Mnohými odborníky je
                     Klasifikace červených vín   toto víno považováno za
Exkluzivní víno z vynikajícího
ročníku. Aroma s tóny           Gironde z roku 1855      nejlepší na světě. Kvašení
dřeva, ostružinové marme-                        v dřevěných kádích
lády, griotky a černého          Premier Cru's
                     	              a zrání na dubových
rybízu. V chuti je patrná                        sudech, které se každý
stopa kávy s podtóny
                      Second Cru's
                     	              rok obměňují, dává
                                    vínu mimořádnou
zralých lesních plodů           Troisième Cru's
                     	
a vyvážená, pevná                            komplexnost
tříslovina.                Quatrièmes Cru's
                     	              a delikátnost. Vína
                                    vyzrávají do exkluzivní
   Cabernet Sauvignon 55 %,       Cinquièmes Cru's
                     	              jemnosti.
   Merlot 25 %,
   Cabernet Franc 20 %
                                      Cabernet Sauvignon 75 %,
   10 – 40 let
                     Premier Cru's           Merlot 20 %, Cabernet
                                      Franc a Petit Verdot 5 %
   RP 98
                     	Château Lafite Rothschild    15 – 50 let


                      Château Margaux
                     	                RP 91


                      Château Latour
                     	
                      Château Haut Brion
                     	
                      Château Mouton-Roth-
                     	
                      schild (od roku 1973)


                                                   * cena s DPH
Château D´Yquem                           Château Rieussec
1 er Crû Supérieur,
Sauternes              Bordeaux            1 er Crû Classé, Sauternes
                                   Francie, Bordeaux
Francie, Bordeaux                           Ročník 1989
 Ročník 1988            Klasifikace bílých vín Gironde  Vinařský statek patřící do
                                   skupiny Domaines Rothschild
Jedinečné přírodně sladké víno
vyrobené z hroznů napadených
                  z roku 1855           produkuje velmi dobrá, plná
                                   „botrytická“ vína s přirozenou
ušlechtilou plísní Botrytis     	Premier Crû Supérieur     vyváženou sladkostí
cinerea. Ruční sklizeň probí-
                  	Premier Cru's         sušeného ovoce. Zrání
há sbíráním jednotlivých
                                   probíhá v sudech, 50 %
napadených bobulí,
nikoliv celých hroznů,        Deuxième Cru's
                  	                nových.
což zaručuje unikátní
vůni medu, karamelu                           Sémillon 75 %,
a páleného cukru,          Premier Cru's            Sauvignon blanc 22 %,
                                     Muscadelle 3 %
v chuti se objevují tóny
sušených plodů, jako        	Château d´Yquem          12 – 35 let

jsou meruňky, broskve                          RP 94
nebo ananas.
                  Většina bílých vín pochází
  Sémillon 80 %,
  Sauvignon blanc 20 %      z jižní části Bordeaux
  20 – 60 let           (Sauternes, Barsac, Cérons)
  RP 98
                  z hroznů pěstovaných na břehu
                  řeky Garonny, kde jsou ideální
                  podmínky pro ušlechtilou
                  plíseň Botrytis cinerea.
Château Palmer          Château Clinet           Château
3 e Crû Classé, Margaux     Pomerol               L´Evangile
Francie, Bordeaux        Francie, Bordeaux          Pomerol
 Ročník 1994           Ročník 1996            Francie, Bordeaux
Château Palmer obstojí      Typický představitel oblasti     Ročník 1994
v konkurenci největších     Pomerol s převahou odrůdy      Velmi zajímavá usedlost
vín. Svým charakterem      Merlot. Bohatost, ale i jemnost   v sousedství známých vinic
se přibližuje Ch. Margaux.    tohoto plného vína je        produkuje hutná, intenzivní
Velmi dobře nazrává       podkreslena pikantní        vína s vůní a chutí lesního
a textura chuti je        kořenitostí.            ovoce a dřeva. Vyzrávání
vynikající. Zráním                          probíhá 15 měsíců
na dubových sudech          Merlot 75 %, Caber-       v sudech, jež se z 20 %
po dobu 18 až 24           net Sauvignon 15 %,
                                   obměňují.
                   Cabernet Franc 10 %
měsíců dosahuje toto
víno mimořádné            7 – 20 let
                                     Merlot 65%,
plnosti.               RP 85
                                     Cabernet Sauvignon
                                     a Cabernet Franc 35%

                                     8 – 20 let
  Cabernet Sauvignon 50 %,
  Merlot 40 %, Cabernet                        RP 89
  Franc 7 %, Petit Verdot 3%


  12 – 35 let

  RP 86
* cena s DPH                                             
Château             Château Ausone        Château Figeac
Cheval Blanc           Premier Grand         Premier Grand
Premier Grand          Crû Classé “A”        Crû Classé “B”
Crû Classé “A”          Saint Emilion         Saint Emilion
Saint Emilion          Francie, Bordeaux       Francie, Bordeaux
Francie, Bordeaux         Ročník 1993          Ročník 1982
  Ročník 1997         Vinice Château Ausone patří  Impozantně bohaté víno,
Pouze dvě vína se honosí     svou jihovýchodní polohou   které, byť patří do třídy „B“,
zatříděním Premier        a stářím 45 let k nej-    rozhodně nezaostává za
Grand Crû Classé třídy      prestižnějším v oblasti    svými áčkovými kolegy.
„A“ – Cheval Blanc        St. Emilion. V kombi-     Víno vyzrává 18 – 20
a Ausone. Mimořádně       naci s poradenstvím      měsíců v nových
opulentní víno vděčí       světově uznávaného      sudech. Ročník 1982
za svůj charakter vyš-      enologa Michela Rol-     patřil mezi nejvýznam-
šímu podílu odrůdy        landa se tato usedlost    nější minulého století.
Cabernet Franc a více      stala producentem
než dvacetiměsíční-       hvězdného vína.
mu zrání na novém                          Merlot 30 %,
dubovém sudu.                            Cabernet Franc 35 %,
                   Cabernat Franc 50%,      Cabernet Sauvignon 35 %
                   Merlot 50%
                                  12 – 30 let
   Cabernet Franc 60 %,      15 – 45 let          RP 94
   Merlot 37 %, Malbec 2 %,
   Cabernet Sauvignon 1 %     RP 86

   12 – 40 let

   RP 87
Château
L´Angelus
                 Château
                 La Porte du Ciel
                                     Saint Emilion
Premier Grand
Crû Classé “B”
                 Coteaux du Languedoc
                 Francie, Languedoc
                                     Klasifikace vín
Saint Emilion
                 Ročník 2001
Francie, Bordeaux
                 Neuvěřitelně plné víno
  Ročník 2000         postavené na odrůdě Syrah.
Hedvábně jemná vína z toho-   Vyzrává na nových dubo-
to Château jsou výsledkem    vých sudech a dosahuje
                                                Premier
usilovné práce, která zde    mimořádné plnosti. Sku-
                 tečně mimořádné víno.                    Grand Crû
započala v roce 1980
a již v roce 1996 byl                                     Classé A
Angelus povýšen do Pre-
mier Grand Crû Classé        Syrah 100 %
„B“. Jižní svahy dávají                                Premier Grand Crû
zralé hrozny, ze kterých       5 – 20 let
                                             Classé B
se vyrábějí vína, jejichž
                   RP 96
charakter zušlechťuje
ležení na nových
dubových sudech po                                 Grand Crû Classé AOC
dobu 14 – 18 měsíců.
Excelentní ročník.
   Cabernet Franc 50 %,
   Merlot 45 %,                          2 Premier Grand Crû Classé A
   Cabernet Sauvignon 5 %

   7 – 20 let
                                   Château Ausone
                                   	
   RP 96                              Château Cheval blanc
                                   	

                                   11 Premier Grand Crû Classé B
                                   67 Grand Crû Classé AOC
                                                     * cena s DPH
Château              Château                  Vinohradnické oblasti
Lynch Bages            Lagrange
                                         Francie
5 e Crû Classé, Paulliac      3 e Crû Classé
Francie, Bordeaux         Saint Julien
 Ročník 2001            Francie, Bordeaux
Mimořádně konzistentní víno,      Ročník 1985
intenzivní a svůdné. Výrobní    Velké víno Saint Julienu s hed-     Přímořské klimatické
prostory jsou poměrně nové
a moderní a vysoké inves-
                  vábnou strukturou a mimo-        podmínky
                  řádnou vyvážeností.
tice se vracejí v podobě      Japonská investice do           Jihozápad
                                      	
velmi dobrých, kom-        tohoto vinařství nese
plexních vín.           své ovoce v podobě            Bordeaux
                                      	
                  unikátního vína.             Valée de Loire
                                      	
  Cabernet Sauvignon 75 %,
  Merlot 15 %,          .
  Cabernet Franc 10 %

  8 – 30 let
                     Cabernet Sauvignon 66 %,
                     Merlot 27 %,
                                      Kontinentální klimatické
  RP 85
                     Petit verdot 7 %
                                      podmínky
                     8 – 25 let
                                       Champagne
                                      	
                     RP 90
                                       Alsasko
                                      	
                                       Burgundsko
                                      	
                                       Jura
                                      	 & Savojsko

                                      Středozemní klimatické
                                      podmínky
                                      	Valée de Rhône
                                      	Languedoc-Roussillon
                                      	ProvenceChâteau Pichon           Etienne Guigal          J. F. Coche Dury
Longueville            Château              Mersault
Comtesse              d´Ampuis             Francie, Burgundsko
deLalande             Côte-Rôtie
                                   Ročník 2002
2 er Crû Classé, Paulliac     Francie,
                                   Mersault patří mezi nejlepší
Francie, Bordeaux         Côtes du Rhône
                                   vína Côte de Beaune. Jeden
                    Ročník 1995          z nejlepších vinařů v Burgund-
 Ročník 1989
                                   sku.
Delikátní víno, hedvábně      Côte-Rôtie, neboli pečené
vyvážené a svůdné.         svahy, je pojem spojený
                                     Chardonnay, Pinot blanc
Zajímavý terroir a velmi      s terasovitými, svažitými
dobrý ročník jsou         vinicemi, kde sklizeň větši-
                                     5 – 12 let
nevšední kompozicí.        nou probíhá ručně. Odrů-
                  da Syrah dává tomuto         RP 92

  Cabernet Sauvignon 46 %,    vínu komplexnost,
  Merlot 34 % Cabernet      živočišnost a intenzivní
  Franc 12 %, Petit Verdot 8 %
                  aroma. Etienne Guigal
  10 – 30 let          patří do výběrové ligy
  RP 90
                  francouzských vinařů.


                     Syrah


                     10 – 25 let

                     RP 89
* cena s DPH                                              
Moët Chandon          Krug               Veuve Clicquot-
Dom Pérignon          Krug Grande Cuvée brut      Ponsardin
Epernay             Reims               La Grande Dame
Francie, Champagne       Francie, Champagne        Reims
  Ročník 1998                          Francie, Champagne
Jedno z nejznámějších      Ve sklepích šampaňského      Ročník 1996
šumivých vín z oblasti     domu Krug vznikají jedny
                                 Velká dáma – La Grande
Champagne pojmeno-       z nejlepších šumivých vín
                                 Dame, je skutečně vel-
vané po opatovi Dom       vůbec. Prvotní fermentace
                                 kou v mnoha směrech.
Pérignonovi, jenž působil    probíhá v dubových sudech.
                                 Kvalita tohoto ročníkového,
na přelomu 17. a 18. sto-    V celé, bohužel limitované
                                 prestižního cuvée je
letí jako představený      produkci se setkáte s velmi
                                 nesporná a pravidelně se
kláštera v Hautvillers     ušlechtilými víny.
                                 umisťuje na předních
poblíž Epernay. Svěží
                                 místech v hodnocení
vůně citrusů a jablek,
                  Chardonnay, Pinot Noir    šampaňských vín. Vdo-
máslové a toastové
                                 va Clicquotová – Pon-
tóny. Delikátní
                  7 – 25 let          sardinová (Veuve
chuťová kompo-
                                 Clicquot--Pon-
zice.                RP 93
                                 sardin) věnovala
                                 většinu svého
   Chardonnay,                         vdovského života
   Pinot Noir
                                 zušlechťování
   7 – 20 let
                                 svých vín.
                                   Chardonnay,
   RP 86                              Pinot Noir


                                   7 – 20 let

                                   RP 91
Perrier Jouët
Perrier Jouët
                Laurent Perrier
                Laurent Perrier              Champagne
Belle Epoque brut        Grand Siecle brut
Epernay             Tours-sur-Marne                Pojem Champagne je vyme-
Francie, Champagne       Francie, Champagne
                                       zen pro šumivá vína z oblasti
  Ročník 1996
                                       Champagne z přesně stano-
Exkluzivní Champagne. Mine-   Grand Siecle – velké století,
rální křídové tóny, med, bílé  ale také velké víno. Delikátní        vených odrůd – Chardonnay,
ovoce, citrusová marmeláda,   citrusový charakter s minerální
delikátní chuť. Belle Epoque  strukturou.                  Pinot Noir, Pinot Meunier,
– krásná epocha, také krásný,                         vyrobená metodou druhotné-
                  Chardonnay,
nezapomenutelný zážitek.      Pinot Noir

   Chardonnay,
                                       ho kvašení v lahvi. Minimální
                  5 – 15 let
   Pinot Noir
                                       doba zrání je 15 měsíců pro
                  RP 89
   7 – 17 let
                                       Champagne bez uvedení
   RP 91
                                       ročníku a 3 roky pro Millesime
                                       (ročníkové) Champagne.

                                       Kategorie podle
                                       zbytkového cukru
                                        Extra Brut 0 – 6 g/l
                                       	
                                        Brut
                                       	 0 – 15 g/l
                                        Sec
                                       	 17– 35 g/l
                                        Demi Sec 33 – 50 g/l
                                       	
                                        Doux < 50 g/l
                                       	
                                                   * cena s DPH
                                                   * cena s DPH
     Itálie         Tenuta
                 dell´ Ornellaia
                 Ornellaia
                                  Tenuta
                                  San Guido
                                  Sassicaia
Severozápadní Itálie       DOC, Bolgheri,          DOC, Bolgheri,
 Piemont – Barolo, Barbaresco
	                Itálie, Toscana          Itálie, Toscana
 Lombardie
	                 Ročník 2001            Ročník 2002
                 Bolgheri je apelace, odkud    Sassicaia – kamenitá půda.
 Ligurie
	                pocházejí jedny z největších   Hrozny se pěstují na vinicích
 Valle
	 d´Aosta            vín Itálie. Víno vyzrává     Tenuta San Guido
                 18 měsíců ve fran-        rodiny Rocchetta. Půda
Severovýchodní Itálie      couzských dubových        složením připomíná
                 sudech (70 % nových        Médoc. 24 měsíců
 Trentino-Alto Adige
	                a 30 % 1 x použitých)       zraje v sudech
 Veneto
	                a dalších 12 měsíců        z francouzského
                 v lahvi, čímž se         dubu a dále 6 měsíců
 Friuli
	 – Venezia Giulia       formuje velmi silný        v lahvi. Vůně je
                 charakter vína.          hladká a svůdně
Střední Itálie                           hedvábná. Delikátní
	Toskánsko – Chianti, Montal-                   chuť s tóny tmavých
                   Cabernet           bobulovitých plodů.
 cino, Montepulciano        Sauvignon 65 %,
                   Merlot 30 %,
                                  V závěru dominuje
                   Cabernet Franc 5 %      pevná a harmonická
 Umbrie
	                  5–15 let           tříslovina. Na trhu
                                  je Sassicaia od roku
 Lazio
	                  GR***
                                  1968.
 Emilia Romagna
	
                                    Cabernet
	Molise                                Sauvignon 85 %,
                                    Cabernet Franc 15 %
	Marche                                5–15 let

	Abruzzi                               GR***

Jižní Itálie a ostrovy
	Sicílie
	SardinieAntinori             Melini              Ruffino
Pian delle Vigne         Brunello di Montalcino      Modus Ruffino
DOCG,              DOCG,               IGT, Toscana
Brunello di Montalcino      Brunello di Montalcino      Itálie, Toscana
Itálie, Toscana         Itálie, Toscana           Ročník 2001
 Ročník 2000           Ročník 2001           Víno je specifické vůní podzim-
Limitovaná sklizeň, původ,    Značka nese jméno průkopní-    ních jablíček. Chuť je bohatá
doba zrání a odrůda dávají    ka v oblasti Chianti – Laboreli  na drobné nevyzrálé ovoce
tomuto vínu mimořádný      Melini. Znamenitá vína      – brusinky, červený rybíz.
potenciál. Zrání probíhá     v poměru kvalita a cena.     Hodí se k plátkům parm-
minimálně 2 roky         Hlubší barva, třešňové      ské šunky zapékaným se
v dubových sudech        aroma. Chuť s náde-        zeleninou a sýrem.
a dále v lahvi. Do        chem čokolády, kávy
prodeje se toto víno       a koření. Dlouhotrva-
                                    Sangiovese, Cabernet
uvolní nejdříve po        jící konec.              Sauvignon
5 letech. Elegantní
a komplexní aroma                           5 – 10 let
i chuť s lehkými           Brunello (místní název
                   pro Sangiovese) 100 %       RP 91
živočišnými tóny.
                   5 – 15 let

  Brunello (místní název      GR **
  pro Sangiovese) 100 %


  5 – 15 let

  WS 92
* cena s DPH                                             
Gaja               Gaja                  Faustino
Promis              Barolo Gromis             Faustino I.
IGT, Bolgheri          DOCG, Barolo              D.O.Ca, Rioja
Itálie, Toscana         Itálie, Piemonte            Španělsko, Rioja
 Ročník 2003           Ročník 1999              Ročník 1964
Nová akvizice, kterou výjimeč-  Proslavená apelace Barolo       Kategorie D.O.Ca je od roku
ný vinař Angelo Gaja vybudo-   v Piemontu je jednou z nejvý-     1981 vyhrazena pouze pro
val v Toskánsku. Většina vín   znamnějších v Itálii. Odrůda      oblast Rioja. V roce 1991
zraje až rok v dubových     Nebbiolo dává robustní         mohou nést označení
sudech a další měsíce      vína s velmi dobrým          D.O.Ca také vína z oblasti
v lahvi. Delikátní chuť     potenciálem k dalšímu         Priorat. Faustino patří
s tóny Merlotu je        vyzrávání. Gromis zraje        mezi nejznámější vína
doplněná sílou Syrahu      12 měsíců v sudech           z Rioja. Ročník 1964
a ovocnou jemností        typu barrique             je unikátní a patří
typického Sangiovese.      a dalších 12 měsíců          mezi rarity.
                 ve velkých tradičních
   Merlot 55 %,        dubových sudech.
   Syrah 35 %                               Tempranillo, Garnacha,
   a Sangiovese 10 %                           Mazuelo

   4 – 8 let            Nebbiolo 100 %             vyzrálé

   GR **                                 RP 89
                   5 – 15 let

                   GR **
Vega Sicilia
Vega Sicilia „UNICO“
D.O., Ribera del Duero
                 Vega Sicilia
                 Vega Sicilia „VALBUENA 5°“
                 D.O., Ribera del Duero
                                      Španělsko
Španělsko,            Španělsko,                  Nejdůležitější regiony
Ribera del Duero         Ribera del Duero               Španělska
 Ročník 1987           Ročník 1997                 Rioja a Navarra
                                       	
                 Vega Sicilia jsou vynikající, osobi-
Kultovní víno oblasti Ribera
                 tá a delikátní vína, jež snesou
                                        Cataluña
                                       	
del Duero, která svou
kvalitou směle konkuruje     srovnání s velkými víny            Jerez
                                       	
známějšímu regionu        Bordeaux. Kategorie D.O.           Cava
                                       	
Rioja. Červené suché       by v budoucnosti měla
                 povýšit do D.O.Ca. Silná,           Ribera del Duero
                                       	
víno hluboké inten-
zivní tmavě červené       intezivní vína.                La
                                       	 Mancha
barvy s terakotovým                              Valdepeñas
                                       	
okrajem. Ovocné
aroma černého
                   Tempranillo 50 %,
                   Cabernet Sauvignon 20 %,
                                        Valencia
                                       	
rybízu, vanilky, medu,        Merlot 20 %, Malbec 10 %
                                        Montilla
                                       	
tabáku a pražené kávy.        10 – 20 let
                                        Bullas
                                       	
Komplexní a výrazná
                   RP 88
chuť s pevným tělem
a sladkými tříslovinami.                           Styl španělských vín:
                                       	Crianza – min. 12 měsíců
   Tempranillo 50 % ,
   Cabernet Sauvignon 20 %,                          zrání v sudu
   Merlot 20 %, Malbec 10 %
                                       	Reserva – celkem zrání 3 roky
   10 – 25 let
                                        – min. 1 rok zrání v sudu
   RP 92
                                       	Gran Reserva – celkem zrání
                                        5 let – min. 2 roky v sudu10                                                   * cena s DPH
Quinta do Noval           Cloudy Bay            Saint Clair
Vintage 1964            Sauvignon blanc          Doctor´s Creek
Douro                Nový Zéland,           Pinot Noir
Portugalsko, Douro         Marlborough            Nový Zéland,
 Ročník 1964             Ročník 2005           Marlborough
Quinta do Noval patří mezi
                  Proslulý Sauvignon blanc      Ročník 2001
nejprestižnější vinařství. Vína
                  z oblasti Marlborough.
z tohoto sklepa patří k nej-                     Moderním způsobem zpracovaný
                  Mimořádně bohaté aroma
výše hodnoceným v celé                        Pinot Noir. Vyzrávání probíhalo
                  zralého žlutého ovoce
oblasti údolí řeky Douro.                       v dubovém sudu po dobu mini-
                  a angreštového kompotu.
Výjimečný ročník 1964                         málně jednoho roku.
                  Silná, přesto vyvážená
patří mezi
                  chuť připomínající
sběratelské kousky.
                  v mnoha ohledech
                  buket.
  Touriga Nacional, Tinta     Jeden z nejlepších          Pinot Noir
  Câo, Tinta Roriz (synony-
  mum pro Tempranillo)
                  Sauvignonů.
                                     2 – 5 let
  vyzrálé

                    Sauvignon blanc


                    1 – 3 roky
Weingut Leo             Weingut Leo
Hillinger              Hillinger
Hill 1               Hill 2
Rust                Rust
Rakousko, Burgeland         Rakousko, Burgeland
 Ročník 2004             Ročník 2005
Zajímavé cuvée z nejlepších vinic  Intenzivní, příjemně aromatické
Rustu.               víno, jež svůj charakter
Zrání probíhá 12 měsíců       zušlechťovalo v nových
v nových sudech Allier       sudech Allier a Tronçais.
a Tronçais. Prestižní rakouské

                    Chardonnay 50 %,
  Cabernet Sauvignon 25 %,
                    Sauvignon 50 %
  Merlot 25 %, Zweigelt 25 %,
  Syrah 25 %
                    2 – 5 let
  3 – 8 let
                    RP 92
  RP 91
* cena s DPH                                              11
Vína „Nového světa“  Všeobecně pojem „Nový
            svět“ znamenal nově
                        Penfolds
                        Penfolds Grange
                                        Grant Burge
                                        Balthazar
            objevený kontinent   Barossa Valley         Barossa Valley
            – Amerika.       Austrálie,           Austrálie, South Australia
                        South Australia
                                        Ročník 2003
            USA
            	            Ročník 1997
                                        Rodina Burge přišla do Austrálie
            Kanada
            	           Grange – (statek) je vlajková
                                        z Anglie v roce 1855. Dnešní
                        loď společnosti Penfolds.
            Mexiko
            	           Plný, bohatý a intenzivní
                                        majitel Grant Burge začal od
                                        roku 1970 s novou koncepcí
            Chile
            	           Shiraz v kombinaci
                                        moderních vín přísně
                        s novým americkým
                                        zaměřených
            Argentina
            	           dubem, na kterém
                                        na kvalitu.
                        vyzrává po dobu
            Brazílie a další
            	           20 měsíců.

                                          Shiraz 96 %, Viognier 4 %

            Dnes pod tímto pojmem    Shiraz
                                          5 – 10 let
            rozumíme i vína
                          10 – 25 let           RP 90
            z Afriky, Austrálie,    WS 92
            či Nového Zélandu.            Celosvětová produkce
            vína – 260 900 000 hl
            	Evropa 69 %
            	Amerika 17,5 %
             Asie
            	 5,1 %
            	Oceánie 4,4 %
            	Afrika 4,0 %


  Michel Torino                Vergelegen           Los Vascos
  Altimvs                   Stellenbosch          Le Dix
  Cafayate Valley               JAR, Stellenbosch        Colchagua Valley
  Argentina, Cafayate Valley                         Chile, Colchagua Valley
                        Ročník 2001
   Ročník 2003                                Ročník 2001
                        Zrání tohoto vína probíhá
  Nejkvalitnější ručně sbírané        ve 100% nových dubových     Zraje 12–14 měsíců v nových
  hrozny odrůdy Malbec,            sudech po dobu 20 měsíců.    sudech z francouzského
  Cabernet Sauvignon             Mimořádně bohaté        dubu. Prověřená techno-
  a Syrah z nejlepších poloh         víno posbíralo mnohá      logie, zrání a zpracování
  s maximálním výnosem            ocenění na mezinárod-      zaručují dlouhodobý
  3,5 tuny z hektaru. Víno          ních soutěžích – zlatá     potenciál. Roční
  leželo 12 měsíců              medaile – Mondiale       produkce pouze
  v nových francouzských           Bruxelles, Bronz        20 – 30 tisíc lahví.
  barikových sudech              – International Wine
  – lahvování bez čiření           Challenge.
  a filtrace.                                   Cabernet Sauvignon
                                          100 %
                          Cabernet Sauvignon 70 %,
                          Merlot 26 %,          3 – 8 let
     Malbec, Cabernet
                          Cabernet Franc 4 %
     Sauvignon, Syrah
                          5 – 10 let
     5 – 12 let
 12                                                        * cena s DPH
Česká republika  Vinařské oblasti
         	Velkopavlovická         Vinařství Pavlov            Nové Vinařství
          4750 ha 5400 pěstitelů     Pálava                 Cuvée
         	Mikulovská           slámové víno              Lange Warte
          4500 ha 2800 pěstitelů     Pavlov                 Ročník 2005
         	Slovácká            Česko, Mikulovská podoblast      Hlubší vůně žlutého zahradní-
          4400 ha 5500 pěstitelů      Ročník 2003              ho ovoce. Plná, kulatá, lehce
         	Znojemská                               kořenitá chuť. Víno je příjemné
          3800 ha 1200 pěstitelů     Víno vyrobené z hroznů, jež vysy-   v dochuti. Velmi vhodné
                          chaly přes tři měsíce na slámě.    ke grilovaným a drůběžím
         	Mělnická            Koncentrovaná sladká chuť sušeného   specialitám.
          300 ha 40 pěstitelů       ovoce a kompotové šťávy.          Ryzlink Rýnský,
         	Litoměřická                                výběr z hroznů

          250 ha 60 pěstitelů
                            Pálava                 1 - 2 roky

         Třídění jakostních vín        2 – 5 let
         s přívlastkem
         Kabinetní víno – 19–21 ° NM
         Pozdní sběr – 21–24 °NM
         Výběr z hroznů – 24–27 °NM
         Výběr z bobulí – 27 °NM
         Výběr z cibéb – 32 °NM (cibéby
          – seschlé bobule hroznů)
         Ledové víno – 27 °NM – lisování
          zmrzlých hroznů sklizených
          při teplotě alespoň – 7 °C
         Slámové víno – 27 °NM
          – hrozny
          sušené po dobu nejméně tří
          měsíců po sklizni na slámě či
          rákosu

         (NM – normalizovaný moštoměr)
   Vinařství Barabáš               Vinařství Bíza             Vinařství Galant
   Sauvignon blanc                Neronet                Mikulov
   pozdní sběr                  slámové víno              Aurelius
   Tasovice                    Čejkovice               výběr z hroznů
   Česko,                     Česko, Morava             Drnholec
   Znojemská podoblast                                  Česko, Morava
                           Ročník 2005
    Ročník 2004                 Velká rarita v podobě odrůdy      Ročník 2005
   Vinařství Barabáš je specia-          Neronet – barvířka, která má barvivo  Mladé vinařství s velkým
   lista na Sauvignony.              i v dužině. Sladké, koncentrované   potenciálem. Výrobu řídí
                          víno s hlubokou inkoustovou      ing. Peřina a první vína
                          barvou.                ročníku 2005 ukazují
      Sauvignon blanc                                 velmi slibnou budouc-
                                              nost. Aurelius 2005
      1 – 2 roky                  Neronet              pozdní sběr je ukázko-
                                              vým příkladem vína,
                            2 – 5 let             ve kterém se snoubí
                                              zkušenost, preciznost,
                                              ale i srdce. Rozhodně
                                              stojí za vyzkoušení.


                                                Aurelius


                                                2 – 5 let
   * cena s DPH                                                      13
Zacapa                             Bushmills
Zacapa Centenario      Ušlechtilé             Bushmills “16“


              destiláty
Guatemela                           Irsko
               Ušlechtilé destiláty jsou vyro-
               beny destilací vína, zkvašené-
               ho obilného sladu, zkvašené
               ovocné šťávy a jiných surovin.
               Další vyzrávání probíhá větši-
               nou na dubových sudech,
               ze kterých tyto destiláty
               získávají barvu, aroma, chuť
               i celkový komplex a ušlechti-
               lost. Typickými představiteli
               těchto destilátů jsou:
               Cognac, Brandy, Whisky,
               Whiskey, Bourbon, některé
               Grappy, či karibské Rumy.
Hennessy         Martell                Metaxa
Hennessy Paradis Extra  Gordon Blue              Privat Reserve
Francie, Cognac     Francie, Cognac            Řecko
14                                       * cena s DPH
Otvírák na víno LAGUIOLE
 špičková kvalita
	
 ruční
	 výroba
 země původu – Francie
	
 v
	prodeji více druhů:
 broušená ocel – držadlo ze zimostrázového dřeva
 broušená ocel – truhlářsky vykládané – motiv hrozen vína
 broušená ocel – držadlo z jalovcového dřeva
 broušená ocel – držadlo z dubového dřeva
 broušená ocel – držadlo z olivovníkového dřeva
 broušená ocel – držadlo z palisandrového dřeva
 leštěná ocel – držadlo z bizoního rohu
 leštěná ocel – držadlo z rohoviny
 Řada vinného skla SPIRÁLA
  ruční
 	 výroba
  bal.
 	 6 ks (karafa bal. 1 ks)
  cena
 	 za 1 bal.
                Výrobce luxusního nápojového českého skla – Sklárna Novosad &     Jedním z unikátních nápojových souborů jsou skleničky se sto-
                syn Harrachov s. r. o. Czech Republic – byla založena roku 1712 a je  čenou vzduchovou spirálou ve stopce. Jedná se o světový unikát,
                nejstarší fungující sklárnou na původním místě v Evropě. Sklárna si  jež se složitými postupy vyrábí pouze v harrachovské sklárně.
                zachovala kvalitní postupy výroby, výroba skleniček probíhá tradič-  Tato speciální kolekce je určena právě pro náročné zákazníky
                ním způsobem – vyfukováním do dřevěných forem. To znamená, že     Makra. Umožní dokonalý požitek a radost při vychutnávání vína
                každý jednotlivý kus je originál. Sklo je vyrobeno bez přísad olova,  a dovolí vnímat rozdíl nejenom v barvě vína, ale i ve vůni. Skleni-
                které je nahrazeno baryem. Tento tradiční český křišťál je pevnější  ce jsou totiž optimalizovány pro jednotlivé druhy a jakosti vína,
                v nárazu a má zvučnější projev při ťukání. Především je ale naprosto  takže ještě více aktivují čichové buňky. Je důležité víno nalévat
                čistý, bez nejrůznějších světelných lomů a zkreslujících vizuálních  maximálně do 1/3 objemu skleničky a méně! Říká se, že čím je
                projevů. Ve světě je toto sklo známé pod názvem „Krystalín“. Práce   víno dražší, tím ho naléváme méně. Sklenice, která je naplněna
  JUDr. František Novosad  s tímto materiálem vyžaduje výjimečné pracovní postupy a řeme-     vínem až po okraj, nedovolí vychutnat chuť, vůni ani vzhled.
    majitel sklárny
                slnou zručnost.
* cena s DPH                                                                                15
                                     www.makro.cz

 Christian Moueix                                               Opus One
 Dominus                                                   Napa Valley
 Napa Valley                                                 USA, Kalifornie
 USA, Kalifornie
                                                         Ročník 2002
  Ročník 1996                                                Opus One je mistrovskou kompozicí,
 Za excelentním vínem stojí francouzský                                    za níž stojí Robert Mondavi a Philip
 vinař Christian Moueix, příbuzný majitelů                                  Rothschild. Fermentace probíhá přes
 Château Petrus. Víno dozrává 16 měsíců                                    40 dní a po dobu 17 měsíců zraje víno
 ve francouzských dubových sudech                                       v nových francouzských sudech typu
 (33 % nových). Hrozny pocházejí z histo-                                   barrique.
 rických vinic Napanook a dávají klasický
 bordeaux styl.
                                                           Cabernet Sauvignon 86 %,
                                                           Merlot 7 %, Cabernet
   Cabernet Sauvignon 82 %,                                            Franc 5 %, Petit Verdot 1 %
   Cabernet Franc 10 %,
   Merlot 4 %, Petit Verdot 4 %                                          5 – 17 let

   3 – 12 let                                                   RP 93

   RP 95
* cena s DPH    Prodejní doba pro Zlaté a Stříbrné partnery: Po – Pá 6.00 – 22.00, So 6.00 – 22.00, Ne 7.00 – 22.00
               Prodejní doba: Po – Pá 9.00 – 22.00, So – Ne 8.00 – 22.00
                 BRNO-Tuřany, Kaštanová 50/506 – tel.: 545 592 111 –     ČESKÉ BUDĚJOVICE-Hrdějovice, č. p. 396 – tel.: 387 690 111
              HRADEC KRÁLOVÉ, Komerční zóna Hradubická, č. p. 181 – tel.: 495 081 111 –   LIBEREC-Doubí, P.O.Box 210, 460 01 – tel.: 485 381 111
                   OSTRAVA-Hrabová, Místecká 280 – tel.: 596 795 111 –     PLZEŇ, Borská pole, Obchodní ul. 2 – tel.: 377 496 111
                PRAHA Čestlice-Průhonice, Komerční zóna I. – tel.: 271 005 111 –   PRAHA-Černý Most, Chlumecká 2424 – tel.: 281 083 111
                PRAHA-Stodůlky, Jeremiášova 7/1249 – tel.: 251 110 111 –     ÚSTÍ nad Labem-Trmice, Žižkova 3363/78 – tel.: 475 302 111
                VELKÁ BYSTŘICE u Olomouce, Olomoucká 791 – tel.: 585 120 111 –     ZLÍN-Malenovice, Třída 3. května 1198 – tel.: 577 153 111
                    Nabídka zboží platí pro držitele zákaznické karty MAKRO a je určena pro podnikání. Ceny jsou bez dekorace. Za chyby vzniklé v sazbě a tisku neručíme.
               Společnost MAKRO si vyhrazuje právo změn v balení a variantě zboží nabízeného v této nabídce. Společnost MAKRO garantuje ceny pro uvedené období jako nejvýše možné.
                                Nabídka zboží je časově omezena na období platnosti nabídky nebo do neočekávaného vyprodání zásob.

                       Akceptujeme platbu v českých a slovenských korunách a eurech. Za stanovených podmínek teké v eurech.

								
To top