Docstoc

Application DNA Tests _ Method of Collecting Samples - The Brangus

Document Sample
Application DNA Tests _ Method of Collecting Samples - The Brangus Powered By Docstoc
					                             BRANGUS
   Eienaar / Owner:                             DNA -profile  #######                    Unistel Medical Laboratories (Pty) Ltd

   Plaasnaam / Farmname:                          t(1;29)    R136.80                    Suite 13, Privaatsak X22, Tygervallei, 7536

   Tel:                                   Marbling    R410.40                    Tel: 021-9389213/4

   Faks:                                  Tenderness   R410.40                    Fax: 021-9320065

   Sel:                                   Marb+Tend   R592.80

   BTW Nommer:                                                                    In order to extract DNA from hair samples it is crucial to have hair roots.
                                                                            The roots are the white “swollen” end of the hairshaft, which is visible when plucked.
   e-pos:                                  Bankrekening: Unistel Geneeskundige Laboratorium             The easiest and most reliable hair samples are found on the tail of cattle.

   Lidnommer:                                Bank:     ABSA, Tygervallei                     The following procedure should be followed:
                                       Rek nr:    4051029922
                                                                            The animal should be confined and easily able to be handled. Take hold of about
                                       Takkode:    630510                           30 – 40 hairshafts about one third from the end of the tail. Fold these tightly around
                                       Verwysing:   Eienaar                          the index finger and secure with the thumb. When you have a good grip on the hair, pull
                                                                            quickly. Tape the hair together with masking tape . Masking tape should be used to
                                                                            label the sample with the ear number of the animal. Long ends of hair may be cut off,
                                                                            leaving the roots intact in sample.
                                                                            Referral forms must be completed in full and accompany samples.

                                                                            Translocation 1;29 can only be tested on fresh blood samples in Lithium Heparin
                                                                 g
                                                                            tubes.
                                                              in


                                                                    d
                                                             er


                                                                   ei
                                                          )
                                                                    h
                                                            m
                                                         9
                                                   A
                                                                  gt
                                                       /2
   Ras      Oornommer      Lab#     Reg.#     Geb dat  Geslag
                                                            ar
                                                 N


                                                       t(1
                                                                 Sa
                                                                            DNA PROFILE FOR BRANGUS SIRES INCLUDE POMPES AND CMS TESTS
                                                            M
                                                 D
   BRG      ABC04123             4061111    03/02/04  M/F      √      √     √     √                              Post to above address
1

2

3                                                                            Om DNA uit haarmonsters te verkry moet die hare wortels hê. Die haarwortels is
                                                                            die wit “geswelde” ent van hare wanneer die hare uitgetrek word. Die maklikste en
4                                                                            betroubaarste plek om hare te pluk wat haarwortels bevat, is die beesstert.

5                                                                            Die volgende prosedure word gevolg:

6                                                                            Nadat die bees vasgekeer is en die stert vrylik hanteer kan word, neem „n bossie
                                                                            hare (±30-40) sowat „n derde vanaf die punt van die stert en vou hulle stewig om die
7                                                                            wysvinger. Nadat die bondel styf met die duim vasgeklem is, pluk die bondel vinnig
                                                                            uit. Die bondel kan dan met behulp van maskeerband vasgeplak word, of in „n
8                                                                            banksakkie geplaas word en duidelik geïdentifiseer word.
                                                                            Vul die betrokke vorm volledig in en pos aan Unistel vir verwerking.
9
                                                                            Translokasie 1;29 kan slegs op vars bloedmonsters in lithium heparien buise
10                                                                           getoets word.
                                                                                               Pos aan bostaande adres.
11

12
   Resultate aan:___________________________________                                           Rekening aan:____________________________________   Geteken:   ___________________________________                                            Datum:    ____________________________________
                            DNA profile / Parentage tests: Animals
                                                       PostNet Suite 13
Unistel Medical Laboratories (Pty) Ltd                                    Private Bag X22,   Tel: 021-9389212/3
Clinical Building, Room 2128, Medical School, Tygerberg                           Tygervallei, 7536   Fax: 021-9322068
Eienaar / Owner:                                       Adres / Address:
Plaasnaam / Farmname
Tel:
Fax:                                             e-mail:


Breed   Foal Name     Lab#    Registration# Birth date  Sex  Mare name  Lab#  Registration#  Stallion Name    Lab#  Registration#
Results to:___________________________________


Signed:  ___________________________________                                Date:___________________________
Parentage tests: Animals

				
DOCUMENT INFO