SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001 2000 PUSAT PENGAJIAN by dol58219

VIEWS: 196 PAGES: 16

									            SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001: 2000
              PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN3. Senarai Dokumen Rujukan (Dalaman & Luaran) di Jabatan/ Unit/ PTJ.


                                    (D) = Dalaman
                                    (L) = Luaran
       Jabatan/ Unit
 No                             Dokumen Rujukan
        (No. CP)
                  Kuantiti      No. Rujukan          Tajuk
 1.7  Pejabat Akademik
    PPSP/MD/F1/CP1         1   MD/BP/IR/1         Buku Panduan dan Objektif
                                     Fasa 1
    PPSP/MD/F1/CP2         5   MD/BP/IR/1         Buku Panduan dan Objektif
                                     Kursus Doktor Perubatan (MD)
                                     Fasa 1
                       PPSP/MD/F1/CP2/R8      Jadual waktu pengajaran dan
                                     pembelajaran sidang akademik
                                     yang lalu
                       PPSP/MD/F1/CP2/R9      Senarai induk bahan
                                     pembelajaran bercetak
                       PPSP/MD/MIP/CAI       Senarai bahan pengajaran
                                     dalam bentuk multimedia
                       PPSP/MD/MPG/IIS       Senarai bahan pengajaran
                                     dalam berbentuk peralatan,
                                     model atau spesimen
    PPSP/MD/F1/CP3         4   MD/BP/IR/1         Buku panduan dan objektif
                                     Fasa 1
                       PPSP/MD/F1/CP3/L7      Struktur Penggal akademik
                       PPSP/MD/F1/CP3/L8      Garis panduan penyediaan dan
                                     vetting soalan
                       PPSP/MD/F1/CP3/L9      Garis panduan pemilihan
                                     soalan untuk peperiksaan
    PPSP/MD/F2/CP1         1   MD/BP/IR/2         Buku Objektif Fasa 2
    PPSP/MD/F2/CP2         1   MD/BP/IR/20         Buku Objektif Fasa 2
    PPSP/MD/F2/CP3         1   MD/BP/IR/2         Buku Objektif Fasa 2
    PPSP/MD/F3/CP1         2   MD/BP/IR/3         Buku Objektif Fasa 3
                       MD/BP/IR/2         Buku Objektif Fasa 2
    PPSP/MD/F3/CP2         1   MD/BP/IR/3         Buku Objektif Fasa 3
    PPSP/MD/F3/CP3         2   MD/BP/IR/2         Buku Panduan dan Objektif
                                     Fasa II
                       MD/BP/IR/3         Buku Panduan dan Objektif
                                     Fasa III

 1.8  Pejabat Siswazah
    PPSP/PG/CP1          5   PPSP/PG/IR1         PGIS
                       PPSP/PG/IR2         GRASIS
                       PPSP/PG/IR3         Syarat Kemasukan M.MED
                                                  1
                 PPSP/PG/IR4    Buku Syarat-syarat & Peraturan
                          (Mod Kerja dan Campuran)
                 PPSP/PG/IR5    Buku Syarat-syarat & Peraturan
                          (Mod Penyelidikan)
   PPSP/PG/CP2      6  PPSP/PG/IR4    Syarat-syarat & Peraturan (Mod
                          Kerja dan Campuran)
                 PPSP/PG/IR5    Syarat-syarat & Peraturan (Mod
                          Penyelidikan)
                 PPSP/PG/IR6    Buku Program Sarjana
                          Perubatan (Trainee for
                          Trainers)/ Buku Program
                          Sarjana Sains (Mod Campuran/
                          Kerja Kursus)
                 PPSP/PG/IR7    Buku Panduan Penulisan Tesis
                 PPSP/PG/IR8    Dokumen tatacara
                          Perlaksanaan Pemeriksaan
                          Tesis (VIVA)
                 PPSP/PG/IR9    Buku panduan Penulisan
                          DIsertasi
   PPSP/PG/CP3      1  PPSP/PG/IR10    Carta Proses Disertasi
                          Perubatan
   PPSP/PG/CP4      4  PPSP/PG/IR11    Buku Sistem Penilaian Baru
                          (M.Med)
                 PPSP/PG/IR12    Garis Panduan Klinikal
                          (Mengikut Bidang)
                 PPSP/PG/IR13    Syarat-syarat Kelulusan
                          (M.Med)
                 PPSP/PG/IR14    Prosedur Rayuan
   PPSP/PG/CP5      1  PPSP/PG/IR15    Kriteria perlantikan pemeriksa
                          luar

1.9  Pejabat Pentadbiran
   PPSP/Pent/CP1     14  PPSP/Pent/UP/F01  Surat-surat AM

                 PPSP/Pent/UP/F02  Borang penghantaran kertas
                          soalan asal (MD/EXAM1)

                 PPSP/Pent/UP/F03  Borang penyediaan &
                          Penyerahan Kertas Soalan
                          kepada Ketua Pengawas
                 PPSP/Pent/UP/F04  Borang Laporan Ketua
                          Pengawas
                 PPSP/Pent/UP/F05  Surat-surat AM

                 PPSP/Pent/UP/F08  Borang penyediaan &
                          penyerahan kertas soalan
                          kepada Ketua Pengawas
                 PPSP/Pent/UP/F09  Borang Laporan Ketua
                          Pengawas
                 PPSP/Pent/UP/F10  Surat penghantaran kertas
                          soalan asal
                                         2
           PPSP/Pent/UP/F11  Penerimaan pencalonan staf
                     akademik
           PPSP/Pent/UP/IR01  Buku peraturan-peraturan
                     peperiksaan USM (sebahagian
                     sahaja)
           PPSP/Pent/UP/IR02  Buku Hand Despatch
                     Peperiksaan Sarjana Perubatan
           PPSP/Pent/UP/IR03  Buku Hand Despatch
                     Peperiksaan Doktor Perubatan
PPSP/Pent/CP2  12  PPSP/Pent/UP/F01  Surat-surat AM
           PPSP/Pent/UP/F02  Borang penghantaran kertas
                     soalan asal (MD/EXAM 1)
           PPSP/Pent/UP/F03  Borang penyediaan &
                     penyerahan kertas soalan
                     kepada Ketua Pengawas
           PPSP/Pent/UP/F04  Borang Laporan Ketua
                     Pengawas
           PPSP/Pent/UP/F05  Surat-surat AM

           PPSP/Pent/UP/F08  Borang penyediaan &
                     penyerahan kertas soalan
                     kepada Ketua Pengawas
           PPSP/Pent/UP/F09  Borang Laporan Ketua
                     Pengawas
           PPSP/Pent/UP/F10  Surat penghantaran kertas
                     soalan asal
           PPSP/Pent/UP/F11  Penerimaan pencalonan
           PPSP/Pent/UP/IR01  Buku Peraturan-peraturan
                     peperiksaan USM (sebahagian
                     yang berkaitan sahaja)
PPSP/Pent/CP3  7  PPSP/Pent/UP/F01  Surat-surat AM
           PPSP/Pent/UP/F05  Surat-surat AM
           PPSP/Pent/UP/F06  Mohon pencalonan, perlantikan
                     Pemeriksa/ Penyelaras Klinikal/
                     OSCE/ Ketua Pengawas &
                     Panel Viva
           PPSP/Pent/UP/F07  Jamuan makan semasa
                     peperiksaan
           PPSP/Pent/UP/IR01  Buku peraturan-peraturan
                     peperiksaan USM (sebahagian
                     sahaja)
           PPSP/Pent/UP/IR02  Buku Hand Despatch
                     Peperiksaan Sarjana Perubatan
           PPSP/Pent/UP/IR03  Buku Hand Despatch
                     Peperiksaan Doktor Perubatan
PPSP/Pent/CP4  3  PPSP/Pent/Kew/IR2  Tatacara Perolehan
                     Sebutharga
           PPSP/Pent/Kew/IR3  Peraturan Kewangan
           PPSP/Pent/Kew/ER1  Pekeliling Kontrak
                     Perbendaharaan
PPSP/Pent/CP5  2  PPSP/Pent/Kew/IR3  Peraturan Kewangan
           PPSP/Pent/Kew/ER1  Pekeliling Kontrak
                                   3
                             Perbendaharaan
    PPSP/Pent/CP6      1   PPSP/Pent/CP6/IR1  Garis panduan kriteria
                             pengesahan dalam jawatan

1.10  Bahagian Penyelidikan
    (R&D)
    PPSP/R&D/CP1       5   PPSP/R&D/CP1/IR1  SOP JK Penyelidikan dan
                             Etika, PPSP
                   PPSP/R&D/CP1/IR2  Dokumen Permohonan Geran
                             Penyelidikan berkaitan
                             Research Information System
                             PPSP ’RIS’

2.1  Jabatan Anatomi
    PPSP/MD/Anat/CP1    None
    PPSP/MD/Anat/CP2    None
    PPSP/PG/Anat/CP1     2   PPSP/PG/Anat/IR1  MSc (Clinical Anatomy) Student
                             Handbook
                   PPSP/PG/IR4     Syarat-syarat dan Peraturan
                             Pengajian Siswazah : Mod
                             Kerja Kursus & Mod Campuran
    PPSP/PG/Anat/CP2     1   PPSP/PG/Anat/IR1  MSc (Clinical Anatomy) Student
                             Handbook
    PPSP/PG/Anat/CP3    None
2.2  Jabatan Anestesiologi
    PPSP/MD/Anaes/CP1    1   MD/BP/IR3      Buku Panduan dan Objektif
                             Kursus Doktor Perubatan
    PPSP/PG/Anaes/CP1    1   PPSP/PG/IR3     Criteria for Student selection

    PPSP/PG/Anaes/CP2    2   PPSP/PG/IR6     Manual for Trainee and
                             Trainers
                   PPSP/PG/IR9     Guide to the preparation of the
                             dissertation
    PPSP/ PG/Anaes/CP3    2   PPSP/PG/IR15    Guideline for appointment of
                             external examiner
                   PPSP/PG/IR6     Manual for candidate and
                             supervisor
2.3  Jabatan Farmakologi
    PPSP/MD/JF/CP1      2             Pengajaran Farmakologi

                             Buku Panduan dan Objektif
    PPSP/PG/JF/CP2         None

    PPSP/PG/JF/CP3      1             Handbook on guideline and
                             procedure for Graduate Studies
                             Through Research
2.4  Jabatan Fisiologi
    PPPS/MD/PHYSIOL/CP1   None
    PPPS/MD/PHYSIOL/CP2   None
    PPPS/MD/PHYSIOL/CP3   3   PPSP/PG/IR5     Syarat-syarat & peraturan
                             pengajian siswazah (Mod
                             Penyelidikan)
                                              4
                 PPSP/PG/IR7       Panduan penyediaan tesis
                             Ijazah Sarjana dan Ph.D
                 PPSP/PG/IR8       Tatacara perlaksanaan
                             pemeriksaan tesis (viva) bagi
                             calon-calon Mod Penyelidikan
                             Rancangan Ijazah Tinggi
                             (SEPARA TERBUKA)

2.5  Jabatan Hematologi
   PPSP/MD/Haem/CP1    1  PPSP/MD/BP/IR/2 (2005)  Buku Panduan Objektif Fasa 2
   PPSP/PG/Haem/CP1    2  PPSP/PG/IR6       Master of Pathology-Manual for
                             Candidates and Supervisor,
                             March 2004
                 PPSP/PG/IR9       Guide to the preparation of
                             dissertation for Master of
                             Medicine programme
   PPSP/PG/Haem/CP2    2  PPSP/PG/IR6       Master of Pathology-Manual for
                             candidates and supervisors,
                             March 2004
                 PPSP/PG/IR9       Guide to the preparation of
                             dissertation for Master of
                             Medicine programme
   PPSP/PG/Haem/CP3    3  PPSP/PG/Haem/CP3/ IR1  Criteria for candidate shortlist
                             selection
                 PPSP/PG/Haem/CP3/ IR2  Criteria for panel interview
                 PPSP/PG/Haem/CP3/ IR3  Criteria for candidate interview
                             selection

2.6  Jabatan Immunologi
   PPSP/PG/Immuno/CP1   5  PPSP/PG/IR6       Manual for Candidates and
                             Supervisors Master of
                             Pathology
                 PPSP/PG/IR9       Guide to the Preparation of
                             Dissertation for Master of
                             Medicine Programme
                 PPSP/PG/Immuno/CP1/IR1  Master of Pathology
                             (Immunology) Part 1
                             Programme Book
                 PPSP/PG/Immuno/CP1/IR2  Immunology Practical Log Book
                             Master of Pathology Part 1
                 PPSP/PG/Immuno/CP1/IR3  Teaching input specific
                             objectives
   PPSP/PG/Immuno/CP2   2  PPSP/PG/IR6       Manual for Candidates and
                             Supervisors Master of
                             Pathology
                 PPSP/PG/IR9       Guide to the Preparation of
                             Dissertation for Master of
                             Medicine programme

2.7  Jabatan Mikrobiologi
   PPSP/PG/Micro/CP1   8  PPSP/PG/IR6       Program Ijazah Sarjana
                             Patologi: Mikrobiologi
                                            5
                             Perubatan
                  PPSP/PG/IR6      Master of Pathology Manual for
                             candidates and supervisors
                  PPSP/PG/IR7      Buku Panduan Penulisan tesis
                  PPSP/PG/IR9      Buku Panduan Disertasi
                  PPSP/PG/IR10     Carta Proses Disertasi Sarjana
                             Prubatan
                  PPSP/PG/Micro/IR1   Log Book Master of Pathology
                             Phase 1, Medical Microbiology
                             and Parasitology
                  PPSP/PG/Micro/IR2   Log Book Master of Pathology
                             Phase 2, Microbiology
                  PPSP/PG/Micro/IR3   Continuous assessment
                             guideline for M.Path part 1
                             (Microbiology rotation)
   PPSP/PG/Micro/CP2     2  PPSP/PG/IR9      Buku Panduan Disertasi
                  PPSP/PG/IR10     Carta Proses Disertasi Sarjana
                             Perubatan

2.8  Jabatan Neurosains
   PPSP/PG/NS/Neurosurgeri  1  PPSP/PG/IR3      Syarat-syarat kemasukan
   -interview/CP1                   M.Med
   PPSP/PG/NS/PostGExam:   2  PPSP/PG/IR11     Sistem penilaian baru Sarjana
   MSNeurosurgery-CP3                 Perubatan
                  PPSP/PG/IR12     Master of surgery
                             (neurosurgery) Clinical
                             examination guideline
   PPSP/PG/NS/Neurosurgery  2  PPSP/PG/IR6      Sarjana surgeri (neurosurgeri)
   -CP2
                  PPSP/PG/IR9      Guide to the preparation of
                             dissertation for master of
                             medicine programme
                  PPSP/PG/IR13     Syarat-syarat Kelulusan M.Med
   PPSP/PG/NS/MasterandPh  2  PPSP/PG/IR7      Guide to the preparation of
   dNeurosciences-CP4/                 master and Ph.D thesis
                  PPSP/PG/IR8      Tatacara pelaksanaan
                             pemeriksaan tesis viva
   PPSP/MD/NS/CP-1      2  PPSP/MD/CP-1/L5    Jadual Posting Fasa 3
                  PPSP/MD/BP/IR-3    Objectives Phase 3 Manual
   PPSP/PG/NS/CP5/neurolo  1  PPSP/PG/IR6      Advance Master of
   gy-entrance                     Medicine(neurology)
   PPSP/PG/NS/CP6/neurolo  1  PPSP/PG/IR6      Advance Master of
   gy                         Medicine(neurology)
   PPSP/PG/NS/CP7/PostGE   1  PPSP/PG/IR6      Advance Master of
   xam:Neurology                    Medicine(neurology)

2.9  Jabatan Oftomologi
   PPSP/PG/OPH/CP1      1  PPSP/PG/IR3      Criteria for students selection
   PPSP/PG/OPH/CP2      3  PPSP/PG/OPH/CP2/IR1  Master of Medicine
                             (Ophthalmology) USM
                  PPSP/PG/OPH/CP2/IR2  Personal record of ophthalmic
                             specialist training and surgical
                                            6
                            logbook
                 PPSP/PG/IR9      Guide to the preparation of
                            dissertation for master of
                            Medicine programme
    PPSP/MD/OPH/CP1    2  MD/BP/IR13      Objectives phase III
                 MD//B/09 (1) 2006   Guide book Phase III
    PPSP/PG/OPH/CP3    1  PPSP/PG/OPH/CP2/IR1  Master of Medicine
                            (Ophthalmology) USM

2.10  Jabatan Ortopedik
    PPSP/PG/Ortho/CP1   3  PPSP/PG/IR3      Criteria for students selection
                 PPSP/PG/CP1/L2    BPKP-M.MED Application form
                 PPSP/PG/CP1/L3    Report of interview
    PPSP/PG/Ortho/CP2   5  PPSP/PG/IR4      Rules and Regulation Manual
                 PPSP/PG/IR6      M.Med Programme Manual
                 PPSP/PG/IR9      Dissertation Preparation
                            Guideline
                 PPSP/PG/IR12     Clinical Guidelines
                 PPSP/PG/IR13     Passing Exam Requirements
    PPSP/PG/Ortho/CP3   4  PPSP/PG/IR13     Passing Exam Requirements
                 PPSP/PG/IR14     Appeal Procedure
                 PPSP/PG/IR15     External Examiner Criteria
                 PPSP/PG/IR16     External Examiners Pool
    PPSP/MD/ORTHO/CP1   3  MD/BP/IR/3(2006)   Objective for Phase III M.D
                 MD/B/04/TH4 (2006)  Year 4 Log Book Phase III
                 MD/B/04/TH5 (2006)  Year 5 Log Book Phase III

2.11  Jabatan Obstetrik &
    Ginekologi
    PPSP/MD/ O&G/CP1   2  MD/B/20(2005)     Objective for Phase III M.D
                 MD/B/03F3/(2005)   Guide Book Phase III
    PPSP/PG/ O&G/CP1   3  PPSP/PG/CP1 (L3)   Admission requirement
                 PPSP/PG/O&G/IR1    Criteria for application for
                            Master of Medicine (Obstetrics
                            and Gynaeclogy)
                 PPSP/PG/O&G/IR2    Conduct of interview for
                            Masters of Medicine Obstetrics
                            and Gynaeclogy)
    PPSP/PG/ O&G/CP2   6  PPSP/PG/O&G/IR3    Sarjana Perubatan (Obstetrik &
                            Ginekologi)
                 PPSP/PG/IR11     Guide to the preparation of
                            dissertation for master of
                            medicine programme
                 PPSP/PG/O&G/IR4    Guide for orientation of new
                            M.Med (O&G) students
                 PPSP/PG/O&G/IR5    Guide for teaching of M.Med
                            (O&G) students
                 PPSP/PG/O&G/IR6    Guide to the preparation of
                            dissertation of M.Med (O&G)
                            students
                 PPSP/PG/O&G/IR7    Guide to conduct of continuous
                            assessment for year 3 M.Med
                                           7
                 PPSP/PG/IR11       Guide to the preparation of the
                              dissertation
    PPSP/PG/ O&G/CP3   5  PPSP/PG/IR13       Buku Sistem Penilaian Baru
                 PPSP/PG/IR18       Kriteria pemilihan pemeriksa
                              luar
                 PPSP/PG/O&G/IR8      Guidelines for selection of
                              clinical cases M.Med (O&G)
                 PPSP/PG/O&G/IR9      Guidelines on vetting of M.Med
                              questions
                 PPSP/PG/O&G/IR10     Guidelines for examination
2.12  Jabatan
    Otorinolaringologi
    PPSP/MD/ORL-HNS/CP1  1  PPSP/MD/ORL-HNS/CP1/IR1  Buku Panduan dan Objektif
                              Kursus Doktor Perubatan (MD)
                              Posting ORL
    PPSP/PG/ORL-HNS/CP1  1  PPSP/PG/IR3        Criteria for students selection
    PPSP/PG/ORL-HNS/CP2  4  PPSP/PG/ORL-HNS/CP2/IR1  M. Med ORL-HNS: Manual for
                              Candidates and Supervisors
                 PPSP/PG/ORL-HNS/CP2/IR2  ORL-HNS Department
                              guideline – M. MED time-table
                              preparation
                 PPSP/PG/IR9        Guide to the preparation of
                              dissertation
                 PPSP/PG/IR10       Dissertation process chart
    PPSP/PG/ORL-HNS/CP3  2  PPSP/PG/ORL-HNS/CP2/IR1  M. Med ORL-HNS: Manual for
                              Candidates and Supervisors –
                              Examination and Evaluation
                 PPSP/PG/ORL-HNS/CP3/IR1  ORL-HNS Department
                              guideline – M. MED exam
                              preparation

2.13  Jabatan Patologi
    PPSP/PG/Path/CP1   7  PPSP/PG/Path/ER001    Conjoint board of Pathology
                              Master of Pathology Program
                              Book
                 PPSP/PG/IR6        Buku Program Sarjana
                              Perubatan
                 PPSP/PG/IR9        Buku Panduan Disertasi
                 PPSP/PG/IR10       Carta Proses Disertasi Sarjana
                              Perubatan
                 PPSP/PG/IR13       Syarat-syarat Kelulusan
                 PPSP/PG/IR14       Prosedur Rayuan
                 PPSP/PG/IR1        PGIS
    PPSP/PG/Path/CP2   9  PPSP/PG/Path/ER001    Conjoint board of Pathology
                              Master of Pathology Program
                              Book
                 PPSP/PG/Path/CP2/IR002  Guidelines for collection of
                              histopathological cases,
                              cytological cases, gross
                              specimens, special cases,
                              frozen section cases
                 PPSP/PG/IR4        Syarat-syarat dan peraturan
                                            8
                             (Mod Kerja Kursus dan Mod
                             Campuran)
                  PPSP/PG/IR6      Buku Prodram Sarjana
                             Perubatan
                  PPSP/PG/IR13     Syarat-syarat Kelulusan
                  PPSP/PG/IR14     Prosedur Rayuan
                  PPSP/PG/IR15     Kriteria perlantikan pemeriksa
                             luar
                  PPSP/PG/IR16     Senarai POOL Pemeriksa Luar
                             (PGIS)
                  PPSP/PG/IR17     Data Pemeriksa Luar yang
                             pernah dilantik (PGIS)

2.14  Jabatan Patologi Kimia
    PPSP/PG/CPath/CP1    6  PPSP/PG/IR6      Manual for Candidates and
                             Supervisors, Master of
                             Pathology
                  PPSP/PG/IR9      Guide to the Preparation of
                             Dissertation for Master of
                             Medicine programme
                  PPSP/PG/IR11     Sistem Penilaian Baru sarjana
                             perubatan
                  PPSP/PG/IR15     Kriteria Pemilihan Pemeriksa
                             Luar
                  PPSP/PG/CPath/IR1   Log Book, Chemical Pathology,
                             Master of Pathology Phase 1
                  PPSP/PG/CPath/IR2   Buku Panduan Program Ijazah
                             Sarjana Patologi (Patologi
                             Kimia)
    PPSP/PG/Cpath/CP2    3  PPSP/PG/IR6      Manual for Candidates and
                             Supervisors, Master of
                             Pathology
                  PPSP/PG/IR9      Guide to the Preparation of
                             Dissertation for Master of
                             Medicine Programme
                  PPSP/PG/IR15     Kriteria pemilihan pemeriksa
                             luar
2.15  Jabatan Pediatrik
    PPSP/MD/Paed/CP1     3  MD/B/20        Buku Panduan dan Objektif
                             Kursus Doktor Perubatan (MD)
                             Fasa 3
                  PPSP/MD/Paed/IR1   Buku Log
                  PPSP/MD/CP2/L1 & L2  Struktur akademik tahunan
    PPSP/PG/Paed/CP1     2  IR/1         Criteria for students selection
                  PPSP/PG/CP1/L 1.01  BPKP-M.MED Application form
    PPSP/PG/Paed/CP2     2  PPSP/PG/IR6      Manual for candidate and
                             supervisors
                  PPSP/PG/IR9      Guide to the preparation of the
                             dissertation
    PPSP/PG/Paed/CP3     3  -           Guidelines for selection of
                             clinical cases
                  PPSP/PG/IR15     Guidelines for appointment of
                                            9
                             external examiner
                  PPSP/PG/IR6      Manual for candidates and
                             supervisor
2.16  Jabatan Perubatan
    PPSP/MD/MED/CP1    3   MD/BP/IR/3      Buku panduan dan objektif
                             kursus Doktor Perubatan (MD)
                             Fasa 3
                  MD/B/R/01       Student handbook for medical
                             posting
                  PPSP/MD/Med/CP1/IR1  Jadual akademik tahunan Fasa
                             III
    PPSP/PG/MED/CP1   none

    PPSP/PG/MED/CP2    2   PPSP/PG/Med/IR1    Manual for candidate and
                             Supervisor Master of Medicine
                             (Internal Medicine)
                  PPSP/PG/Med/IR2    Guide to preparation of
                             dissertation for Master of
                             Medicine Programme
    PPSP/PG/MED/CP3    1   PPSP/PG/Med/IR1    Manual for candidate and
                             Supervisor Master of Medicine
                             (Internal Medicine)

2. 17  Jabatan Psikiatri
    PPSP/MD/PSY/CP1    3   MD/B/19(2005)     Buku Objektif Fasa 2
                  PPSP/MD/CP1/L1    Struktur penggal/ Kalendar
                             Akademik
                  PPSP/MD/CP1/L2    Borang maklumbalas blok
                             perubatan psikologi
    PPSP/MD/PSY/CP2    1   PPSP/PG/PSY/CP2/D1  Buku Objektif Fasa 3
    PPSP/PG/PSY/CP1    1   PPSP/PG/PSY/CP1/D1  Syarat kemasukan
    PPSP/PG/PSY/CP2    2   PPSP/PG/PSY/CP2/D1  Buku Program Sarjana
                             Perubatan
                  PPSP/PG/IR9      Guide to the preparation of the
                             dissertation
    PPSP/PG/PSY/CP3    2   PPSP/PG/PSY/CP3/L1  Plan of structure, type and
                             component of questions
                  PPSP/PG/PSY/CP3/D2  Examination time-table

2.18  Jabatan Pendidikan
    Perubatan
    PPSP/PG/JPP/CP1    2   PPSP/PG/JPP/CP1/IR1  Buku Panduan Program
                             Sarjana Sains (Pendidikan
                             Perubatan) (Mod Campuran)
                  PPSP/PG/JPP/CP1/IR2  Entry Requirements for Master
                             of Science (Medical Education)
                             programme
    PPSP/PG/JPP/CP2    7   PPSP/PG/JPP/CP1/IR1  Buku Panduan Program
                             Sarjana Sains (Pendidikan
                             Perubatan) Mod Campuran
                  PPSP/PG/JPP/CP2/IR1  Guide for the preparation of
                             dissertation for Master of
                                           10
                               Science in Medical Education
                   PPSP/PG/JPP/CP2/IR2   Master of Science Medical
                               Education
                   PPSP/PG/JPP/CP2/IR3   Department of Medical
                               Education
                   PPSP/PG/JPP/CP2/IR4   Module summaries
                   PPSP/PG/JPP/CP2/IR5   Guide lines for Contract
                               Learning
                   PPSP/PG/JPP/CP2/ER1   Panduan Penyediaan Tesis
                   (PPSP/PG/IR7)      Ijazah Sarjana dan Phd
                               Guide to the Preparation of
                               Masters and PhD Thesis
    PPSP/PG/JPP/CP3      1  PPSP/PG/JPP/CP1/IR1   Buku Panduan Program
                               Sarjana Sains (Pendidikan
                               Perubatan) (Mod Campuran)
    PPSP/FDP/JPP/CP1     4  PPSP/FDP/JPP/CP1/IR1  Planner
                   PPSP/FDP/JPP/CP1/IR2  Needs assessment
                               questionnaire
                   PPSP/FDP/JPP/CP1/IR3  Workshop evaluation
                   PPSP/FDP/JPP/CP1/ER1  Kalendar Perancangan
                               Akademik Pusat Pengajian
                               Sains Perubatan
    PPSP/FDP/JPP/CP2     1  PPSP/FDP/JPP/CP2/ IR1  Senarai semak bengkel
    PPSP/FDP/JPP/CP3     1  PPSP/FDP/JPP/CP2/IR1  Senarai semak bengkel

2.19  Jabatan Perubatan
    Kecemasan
    PPSP/PG/EM/CP1      1  PPSP/PG/EM/CP1/IR1   Criteria for students selection
    PPSP/PG/EM/CP2      2  PPSP/PG/EM/CP2/IR1   Sarjana Perubatan (Perubatan
                               kecemasan)
                   PPSP/PG/EM/CP2/IR2   Guide to the preparation of the
                               dissertation for Master of
                               Medicine programme
    PPSP/PG/EM/CP3      3  PPSP/PG/EM/CP3/IR1   Plan of structure, type and
                               component of questions
                   PPSP/PG/EM/CP3/IR2   Guidelines for selection of
                               clinical cases
                   PPSP/PG/EM/CP3/IR3   Examination time-table
2.20  Jab. Perubatan Keluarga
    PPSP/MD/F.Med/ CP2    3  MD/B/20 -2005      Buku panduan dan Objektif
                               Kursus Doktor Perubatan (MD)
                               fasa III
                   MD/B/08/74(1) -2005   Student handbook for family
                               medicine posting
                           -    Jadual akademik tahunan
    PPSP/PG/F.Med/ CP1    1  PPSP/PG/IR3       Criteriafor student selection

    PPSP/PG/F.Med/ CP2    2  PPSP/PG/IR6       Manual for candidates and
                               supervisor
                   PPSP/PG/IR9       Guide to preparation of the
                               dissertation
    PPSP/PG/F.Med/ CP3    2  PPSP/PG/IR15      Guidelines for appointment of
                                             11
                            external examiner
                PPSP/PG/IR16      Manual for candidates and
                            supervisor
2.21  Jabatan Perubatan
    Masyarakat
    PPSP/PG/CM/CP1   2  PPSP/PG/CM/ IR1     Criteria for short listing MCM
                            applicants for interview
                PPSP/PG/CM/ IR2     Criteria for selection and
                            appointment interviewer panel
    PPSP/PG/ CM/CP2   2  PPSP/PG/IR6       Manual for Candidates and
                            Supervisors Master of
                            Community Medicine
                PPSP/PG/IR9       Guide to the preparation of
                            dissertation for Master of
                            Medicine Programme
                            Postgraduate section
    PPSP/PG/CM/CP3   1  PPSP/PG/IR6       Manual for Candidates and
                            Supervisors Master of
                            Community Medicine
    PPSP/MD/CM/CP1   6  MD/BP/IR/2(2008)    Phase III Objective Booklet
                            Doctor of Medicine Course
                            2008/2009 Academic Session
                MD/B/13/(2008)     Student’s Log Book Preventive
                            Medicine Posting Block:
                            Preventive Medicine & Primary
                            Care Phase III-Year 5
                            Academic Session 2008/2009,
                            Department of Community
                            Medicine
                MD/B/14/(2008)     Evidence Based Medicine
                            Module Block: Preventive
                            medicine & Primary Care
                            Phase III-Year 5 Academic
                            Session 2008/2009,
                            Department of Community
                            Medicine
                MD/B/08(1)/(2008)    Student’s Handbook Block:
                            Preventive Medicine & Primary
                            Care Phase III-Year 5
                            Academic session 2008/2009
                            Department of Community
                            Medicine

                USM/PPSP/A/56(2007)   Structure of The term of
                            Academic Session Doctor of
                            Medicine Course

                MD/EXAM/10(5/1)(2008)  Borang Penilaian Blok/Posting
                            Tahun Lima (5) Kursus Doktor
                            Perubatan
                                          12
    PPSP/MD/CM/CP2    2  MD/B/20        Objektif Phase III Doctor of
                            Medicine Course Academic
                            Sessions
                 MD/B/13        log book District Posting year 5,
                            Dept of Community Medicine

2. 22  Jabatan Radiologi

    PPSP/MD/RAD/CP1    1  MD/BP/IR/3(2007)   Buku Objektif Kursus Doktor
                            Perubatan (MD) Fasa III
               1  PPSP/Rad/UG/IR 12   Administrative Guide of
                            Academic Programme for
                            Degree of Medicine

    PPSP/PG/Rad/CP1    1  PPSP/PG/IR6      Manual for Candidates and
                            Supervisors
               1  PPSP/Rad/PG/IR06   Guide to the preparation of the
                            dissertation
               1  PPSP/Rad/PG/IR11   Administrative guide of
                            academic programme for
                            Master of Medicine (Radiology)
2. 22  Jab. Surgeri
    PPSP/MD/SURG/CP1   3  MD/B/20(2005)     Objective for phase I, II and III
                            M.D.
                 MD/B/03/F3TH4(2005)  Year 4 Log Book Phase III
                 MD/B/03/F3TH5(2005)  Year 5 Log Book Phase III
    PPSP/PG/SURG/CP1   2  PPSP/PG/IR1      Criteria for application for
                            Master of Medicine
                 PPSP/PG/IR1      Conduct of interview for Master
                            of Medicine
    PPSP/PG/SURG/CP2   2  PPSP/PG/IR3      Manual for trainee and
                            supervisors
                 PPSP/PG/IR11     Guide to the preparation of the
                            dissertation
    PPSP/PG/SURG/CP3   4  PPSP/PG/IR13     Criteria for passing and failing
                            the exam/Buku system
                            Penilaian Baru
                 PPSP/PG/IR15     Criteria of appointment of
                            external examiners
                 PPSP/PG/IR4      Guidelines for selection of
                            clinical cases
                 PPSP/PG/IR5      Guidelines for conduct of
                            clinical exam
2. 24  Pusat Genum Manusia
    PPSP/PG/PGM/CP1    1  PPSP/PG/PGM/IR1    Manual for trainee
    PPSP/PG/PGM/CP2    3  PPSP/PG/IR5      Syarat-syarat & Peraturan
                            Pengajian Siswazah (Mod
                                           13
                                Penyelidikan)
                     PPSP/PG/IR7     Panduan penyediaan Tesis
                                ijazah Sarjana (MSc)
                                Kedoktoran (PhD)
                     PPSP/PG/IR8     Tatacara Perlaksanaan
                                Pemeriksaan Tesis (VIVA) bagi
                                calon-calon mod penyelidikan
                                rancangan ijazah tinggi (separa
                                terbuka)
2. 25  Pusat Kemahiran Klinikal
    PPSP/ MD/ CSC/ CP1     None
2. 26  Unit Epidemioologi &
    Biostatistik
    PPSP/PG/UB/CP1       3   PPSP/PG/UB/IR1    Criteria for new selection

                     PPSP/PG/UB/IR2    Criteria for selection and
                                appointment of interview panel
                     PPSP/PG/UB/IR4    Buku syarat-syarat peraturan
                                pengajian siswazah (Mod kerja
                                kursus dan Mod campuran)
    PPSP/PG/UB/CP2       2   PPSP/PG/UB/IR6    Booklet for master of sciences
                                in Medical statistic programme
                     PPSP/PG/UB/IR7    Guide to the preparation of
                                thesis (by Institute of graduate)
    PPSP/PG/UB/CP3       3   PPSP/PG/UB/IR6    Booklet for master of sciences
                                in Medical statistic programme
                                Guide to the preparation of
                     PPSP/PG/UB/IR7    thesis (by Institute of graduate)
                     PPSP/PG/UB/IR4    Buku syarat-syarat peraturan
                                pengajian siswazah (Mod kerja
                                kursus dan Mod campuran
2. 27  Unit Sains Rekonstruktif

    PPSP/PG/USR/CP1       7   PPSP/PG/CP1     Student selection process

                     PPSP/PG/IR1     Criteria for student selection
                     PPSP/PG/IR2     GRASIS
                     PPSP/PG/IR3     Student admission criteria
                     PPSP/PG/IR4     Rule and regulation booklet
                     PPSP/PG/CP1/L1.01  BKP-MS Application form
                     PPSP/PG/CP1/L1.02  Report of interview
    PPSP/PG/USR/CP2       4   PPSP/PG/IR4     Rule and regulation (working
                                course and mixed)
                     PPSP/PG/IR6     SURG programme book
                     PPSP/PG/IR7     Guide to the preparation of the
                                dissertation
                     PPSP/PG/USR/CP2/R1  MS (PLASTIC SURGERY)
                                curriculum manual
    PPSP/PG/USR/CP3       4   PPSP/PG/IR11     Book on a new assessment
                                system
                     PPSP/PG/IR12     Gudeline for selection of clinical
                                cases
                                               14
                  PPSP/PG/IR13     Regulation and qualification
                  PPSP/PG/IR14     Appeal procedure
2. 28  Unit Sains Sukan
    PPSP/PG/SSU/CP1    5   PPSP/PG/SSU/CP1/IR1  Master of Science. (Sport
                             Science)
                  PPSP/PG/SSU/CP1/IR2  Sarjana Sains (Sains Sukan)
                  PPSP/PG/IR3      Syarat Kemasukan
                  PPSP/PG/IR4      Buku Syarat-syarat & Peraturan
                             Pengajian Siswazah(Mod Kerja
                             Kursus dan Campuran)
                  PPSP/PG/IR4      Guide to the preparation of
                             Research Project Report for
                             Master of Science (Sport
                             Science)
                  PPSP/PG/IR7      Buku Panduan Penulisan Tesis
    PPSP/MDBSc/SSU/CP2  None
    PPSP/PG/SSU/CP3    2   PPSP/Pent./UP/03   Tanggungjawab Ketua
                             pengawas Peperiksaan
                  PPSP/Pent./UP/R13   Jadual Pengawas peperiksaan
                             Pelajar Doktor Perubatan dan
                             Pergigian
    PPSP/PG/SSU/CP4    10  PPSP/PG/SSU/CP4/IR1  Doctor of philosophy PhD) in
                             Sports Science
                  PPSP/PG/IR5      Buku Syarat-syarat &
                             PeraturanPengajian siswazah
                             (Mod Penyelidikan)
                  PPSP/PG/IR7      A guide to the preparation,
                             submission and examination of
                             thesis
                  PPSP/PG/IR8      Dokumen Tatacara
                             Pelaksanaan Pemeriksaan
                             Tesis (VIVA)
                  PPSP/PG/IR15     Kriteria pemeriksa luar
                  PPSP/R&D/CP1/L1    Permohonan Geran
                             Penyelidikan Jangka Pendek
                  PPSP/R&D/CP1/L3    IRPA Form and Guideline
                  PPSP/R&D/CP1/L4    Fundamental Research Grant
                             Scheme FRGS Application
                             Form (FRGS)
                  PPSP/R&D/CP1/L5    Scientific Advancement Fund
                             Application Form (SAGA)
                  PPSP/R&D/CP1/L2    Permohonan Untuk Kelulusan
                             Sahaja
    PPSP/PG/SSU/CP5    4   PPSP/R&D/CP1/L1    Permohonan Geran
                             Penyelidikan Jangka Pendek
                  PPSP/R&D/CP1/L2    IRPA Form and Guidelines
                  PPSP/R&D/CP1/L4    Fundamental Research Grant
                             Scheme FRGS Application
                             Form (FRGS
                  PPSP/R&D/CP1/L5    Scientific Advancement Fund
                             Application Form (SAGA)
                  PPSP?R&D/CP1/L2    Permohonan Untuk Kelulusan
                                             15
                                    Etika Sahaja

2. 29  Unit Kemudahan Pusat
    (AVA)
    PPSP/UKP/AVA/CP1       None

2. 30  Unit Makmal Infomatik
    Perubatan (MIP)
    PPSP/MIP/CP1          1   PPSP/MIP/IR1       Peraturan Menggunakan
                                    Makmal Komputer MIP
    PPSP/MIP/CP2          3   PPSP/MIP/IR2       Peraturan Pinjaman Peralatan
                                    MIP
                       PPSP/MIP/IR3       Peraturan Tempahan Makmal
                                    Komputer MIP
                       PPSP/MIP/IR4       Peraturan Permohonan Kerja
                                    MIP
2.31  Unit Makmal Akademik
    (MPG/ Muzium)
    PPSP/MD/MPG/CP1       Tiada
    PPSP/MD/MPG/CP2       Tiada
2.32  Program Ko-K
    PPSP/MD/KO-K/CP1        1   PPSP/MD/Ko-K/IR1     Buku panduan ko-kurikulum
2. 33  Program Kajian Komuniti
    dan Kes Keluarga (KKKK)
    PPSP/MD/CFCS/CP1        3   PPSP/MD/CFCS/IR1/PH2   CFCS Handbook Phase II
                       PPSP/MD/CFCS/IR1/PH3   CFCS Handbook Phase II
                       PPSP/MD/CFCS/IR1/CL    CFCS checklist
2.34  Unit Kemudahan Pusat
    (Fotografi)
    PPSP/UKP/FOTO/CP1      Tiada

2.35  Unit Kemudahan Pusat
    (Grafik)
    PPSP/GU/CP1          2   PPSP/UG/IR1        Garispanduan membuat
                                    tempahan
                       BPK/LOGO?0403/JLD1    Buku panduan identiti grafik
2.36  Unit Program Elektif
    PPSP/MD/ELEKTIF/CP1      1   PPSP/MD/ELEKTIF/IR1    Buku panduan elektif
Disediakan oleh: ___________________
         (Pn. Rusidah Mat Yaim)Disahkan oleh: _________________________      Tarikh: 01.03.2009
         (Prof Madya Dr. Mustaffa Musa)


Kemaskini pada: 3hb Mac 2009
                                                    16

								
To top