HR - Manager by tfo34034

VIEWS: 17 PAGES: 1

									HR - Manager
 Virksomheten:                     Hartmarks bidrag og resultater:
   Geodata er Norges ledende leverandør av
                              HR-Manager og deltaker i ledergruppen.
   Geografiske Informasjonssystemer.
                              Gjennomført selskapets første arbeidsmiljøundersøkelse
                              og oppfølging
   Selskapet leverer produkter og løsninger til      Dokumentert flere av HR prosessene
   bransjer som energi, olje og gass, varehandel,     Innført et nytt rekrutteringsverktøy
   forsvar, politi, stat og kommuner.           Etablert AMU
   Geodata er en del av det verdensomspennende      Etablert en ny kompetanseplattform, inkl.
   ESRI-nettverket med representasjon i 200 land og    stillingsbeskrivelser og karriereveier
   4.400 ansatte. I Norge har selskapet ca 110      Strukturert opp nytt målstyringsverktøy
   ansatte.                        Gjennomført lønnsjustering
                              Øket involveringen av mellomlederne i
 Situasjonen:                        beslutningsprosessene
   Virksomheten har behov for en midlertidig HR      Rekruttering
   Manager pga foreldrepermisjon             Etablert struktur på styringsdata

								
To top