ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΜΥ by Npapada

VIEWS: 1,996 PAGES: 7

									ΣΥΝΟΛΟ ΕΤ. ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 112,000.00 €
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ 10,000.00 € 0.00% 0.00 € 10,000.00 € 0.00 € 10,000.00 € 0.00 € 0.00 € 5.00% 0.00 € 10,000.00 € 0.00 € 10,000.00 € 0.00 € 3,400.00 € 15.00% 510.00 € 13,400.00 € 510.00 € 13,400.00 € 510.00 € 10,000.00 € 30.00% 3,000.00 € 23,400.00 € 3,510.00 € 23,400.00 € 3,000.00 € ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝ 40.00% 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € τέκνα 0 3,510.00 € 3,510.00 € 2.50% 87.75 € 3,422.25 € ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ 11,000.00 € 0.00% 0.00 € 11,000.00 € 0.00 € 11,000.00 € 0.00 € 0.00 € 5.00% 0.00 € 11,000.00 € 0.00 € 11,000.00 € 0.00 € 2,400.00 € 15.00% 360.00 € 13,400.00 € 360.00 € 13,400.00 € 360.00 € 10,000.00 € 30.00% 3,000.00 € 23,400.00 € 3,360.00 € 23,400.00 € 3,000.00 € ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝ 40.00% 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € τέκνα 1 3,360.00 € 3,360.00 € 2.50% 84.00 € 3,276.00 €

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 12,000.00 € 0.00 € 1,400.00 € 10,000.00 € ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝ τέκνα

΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ ΦΟΡΟ΢ 0.00% 0.00 €

΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. 12,000.00 € 12,000.00 € 13,400.00 € 23,400.00 €

5.00% 0.00 € 15.00% 210.00 € 30.00% 3,000.00 € 40.00% 2

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. 20,000.00 € 0.00% 0.00 € 20,000.00 € 0.00 € 5.00% 0.00 € 20,000.00 € 0.00 € 15.00% 0.00 € 20,000.00 € 3,400.00 € 30.00% 1,020.00 € 23,400.00 € ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝ 40.00% τέκνα 3

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. 22,000.00 € 0.00% 0.00 € 22,000.00 € 0.00 € 5.00% 0.00 € 22,000.00 € 0.00 € 15.00% 0.00 € 22,000.00 € 1,400.00 € 30.00% 420.00 € 23,400.00 € ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝ 40.00% τέκνα

ΦΟΡΟΤ 0.00 € 0.00 € 210.00 € 3,210.00 €

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 12,000.00 €

ΦΟΡΟΣ 0.00 €

ΦΟΡΟΤ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,020.00 €

ΦΟΡΟΤ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 420.00 €

12,000.00 € 0.00 € 13,400.00 € 210.00 € 23,400.00 € 3,000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3,210.00 € 3,210.00 € 2.50% 80.25 € 3,129.75 € ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ 20,000.00 € 0.00 € 20,000.00 € 0.00 € 20,000.00 € 0.00 € 23,400.00 € 1,020.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,020.00 € 1,020.00 € 2.50% 25.50 € 994.50 € ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ 22,000.00 € 0.00 € 22,000.00 € 0.00 € 22,000.00 € 0.00 € 23,400.00 € 420.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 420.00 € 420.00 € 2.50% 10.50 € 409.50 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤ. ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 17,413.60 €
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ 11,000.00 € 0.00% 0.00 € 11,000.00 € 0.00 € 11,000.00 € 0.00 € 0.00 € 5.00% 0.00 € 11,000.00 € 0.00 € 11,000.00 € 0.00 € 2,000.00 € 15.00% 300.00 € 13,000.00 € 300.00 € 13,000.00 € 300.00 € 10,000.00 € 30.00% 3,000.00 € 23,000.00 € 3,300.00 € 17,413.60 € 1,324.08 € ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝ 40.00% 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € τέκνα 0 1,624.08 € 1,624.08 € 1.50% 24.36 € 1,599.72 € ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ 12,000.00 € 0.00% 0.00 € 12,000.00 € 0.00 € 12,000.00 € 0.00 € 0.00 € 5.00% 0.00 € 12,000.00 € 0.00 € 12,000.00 € 0.00 € 1,000.00 € 15.00% 150.00 € 13,000.00 € 150.00 € 13,000.00 € 150.00 € 10,000.00 € 30.00% 3,000.00 € 23,000.00 € 3,150.00 € 17,413.60 € 1,324.08 € ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝ 40.00% 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € τέκνα 1 1,474.08 € 1,474.08 € 1.50% 22.11 € 1,451.97 €

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 13,000.00 € 0.00 € 0.00 € 10,000.00 € ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝ τέκνα

΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ ΦΟΡΟ΢ 0.00% 0.00 €

΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. 13,000.00 € 13,000.00 € 13,000.00 € 23,000.00 €

5.00% 0.00 € 15.00% 0.00 € 30.00% 3,000.00 € 40.00% 2

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. 21,000.00 € 0.00% 0.00 € 21,000.00 € 0.00 € 5.00% 0.00 € 21,000.00 € 0.00 € 15.00% 0.00 € 21,000.00 € 2,000.00 € 30.00% 600.00 € 23,000.00 € ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝ 40.00% τέκνα 3

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. 22,000.00 € 0.00% 0.00 € 22,000.00 € 0.00 € 5.00% 0.00 € 22,000.00 € 0.00 € 15.00% 0.00 € 22,000.00 € 1,000.00 € 30.00% 300.00 € 23,000.00 € ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝ 40.00% τέκνα

ΦΟΡΟΤ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3,000.00 €

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 13,000.00 €

ΦΟΡΟΣ 0.00 €

ΦΟΡΟΤ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 600.00 €

ΦΟΡΟΤ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 300.00 €

13,000.00 € 0.00 € 13,000.00 € 0.00 € 17,413.60 € 1,324.08 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,324.08 € 1,324.08 € 1.50% 19.86 € 1,304.22 € ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ 17,413.60 € 0.00 € 17,413.60 € 0.00 € 17,413.60 € 0.00 € 17,413.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.50% 0.00 € 0.00 € ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ 17,413.60 € 0.00 € 17,413.60 € 0.00 € 17,413.60 € 0.00 € 17,413.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.50% 0.00 € 0.00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤ. ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 19,404.00 €
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ 12,000.00 € 0.00% 0.00 € 12,000.00 € 0.00 € 12,000.00 € 0.00 € 18,000.00 € 29.00% 5,220.00 € 30,000.00 € 5,220.00 € 19,404.00 € 2,147.16 € 45,000.00 € 39.00% 17,550.00 € 75,000.00 € 22,770.00 € 19,404.00 € 0.00 € 0.00 € 40.00% 0.00 € 75,000.00 € 22,770.00 € 19,404.00 € 0.00 € 2,147.16 € 1.50% 32.21 € 2,114.95 € ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ 13,000.00 € 0.00% 0.00 € 13,000.00 € 0.00 € 13,000.00 € 0.00 € 17,000.00 € 29.00% 4,930.00 € 30,000.00 € 4,930.00 € 19,404.00 € 1,857.16 € 45,000.00 € 39.00% 17,550.00 € 75,000.00 € 22,480.00 € 19,404.00 € 0.00 € 0.00 € 40.00% 0.00 € 75,000.00 € 22,480.00 € 19,404.00 € 0.00 € 1,857.16 € 1.50% 27.86 € 1,829.30 € ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ 14,000.00 € 0.00% 0.00 € 14,000.00 € 0.00 € 14,000.00 € 0.00 € 16,000.00 € 29.00% 4,640.00 € 30,000.00 € 4,640.00 € 19,404.00 € 1,567.16 € 45,000.00 € 39.00% 17,550.00 € 75,000.00 € 22,190.00 € 19,404.00 € 0.00 € 0.00 € 40.00% 0.00 € 75,000.00 € 22,190.00 € 19,404.00 € 0.00 € 1,567.16 € 1.50% 23.51 € 1,543.65 € ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ 22,000.00 € 0.00% 0.00 € 22,000.00 € 0.00 € 19,404.00 € 0.00 € 8,000.00 € 29.00% 2,320.00 € 30,000.00 € 2,320.00 € 19,404.00 € 0.00 € 45,000.00 € 39.00% 17,550.00 € 75,000.00 € 19,870.00 € 19,404.00 € 0.00 € 0.00 € 40.00% 0.00 € 75,000.00 € 19,870.00 € 19,404.00 € 0.00 € 0.00 € 1.50% 0.00 € 0.00 € ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ 23,000.00 € 0.00% 0.00 € 23,000.00 € 0.00 € 19,404.00 € 0.00 €

ΠΡΟ΢ΣΑΣΕΤΟΜΕΝΑ ΣΕΚΝΑ

0 1 2 3 4

7,000.00 € 45,000.00 € 0.00 €

29.00% 2,030.00 € 39.00% 17,550.00 € 40.00% 0.00 €

30,000.00 € 75,000.00 € 75,000.00 €

2,030.00 € 19,580.00 € 19,580.00 €

19,404.00 € 19,404.00 € 19,404.00 € 1.50%

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 24,000.00 € 0.00% 0.00 € 24,000.00 € 0.00 € 19,404.00 € 6,000.00 € 29.00% 1,740.00 € 30,000.00 € 1,740.00 € 19,404.00 € 45,000.00 € 39.00% 17,550.00 € 75,000.00 € 19,290.00 € 19,404.00 € 0.00 € 40.00% 0.00 € 75,000.00 € 19,290.00 € 19,404.00 € 1.50% ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 25,000.00 € 0.00% 0.00 € 25,000.00 € 0.00 € 19,404.00 € 5,000.00 € 29.00% 1,450.00 € 30,000.00 € 1,450.00 € 19,404.00 € 45,000.00 € 39.00% 17,550.00 € 75,000.00 € 19,000.00 € 19,404.00 € 0.00 € 40.00% 0.00 € 75,000.00 € 19,000.00 € 19,404.00 € 1.50% ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 26,000.00 € 0.00% 0.00 € 26,000.00 € 0.00 € 19,404.00 € 4,000.00 € 29.00% 1,160.00 € 30,000.00 € 1,160.00 € 19,404.00 € 45,000.00 € 39.00% 17,550.00 € 75,000.00 € 18,710.00 € 19,404.00 € 0.00 € 40.00% 0.00 € 75,000.00 € 18,710.00 € 19,404.00 € 1.50% ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 27,000.00 € 0.00% 0.00 € 27,000.00 € 0.00 € 19,404.00 € 3,000.00 € 29.00% 870.00 € 30,000.00 € 870.00 € 19,404.00 € 45,000.00 € 39.00% 17,550.00 € 75,000.00 € 18,420.00 € 19,404.00 € 0.00 € 40.00% 0.00 € 75,000.00 € 18,420.00 € 19,404.00 € 1.50%

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € ΦΟΡΟΣ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € ΦΟΡΟΣ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € ΦΟΡΟΣ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € ΦΟΡΟΣ 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

4 5 6 7 8

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ 28,000.00 € 0.00% 0.00 € 28,000.00 € 0.00 € 19,404.00 € 0.00 € 2,000.00 € 29.00% 580.00 € 30,000.00 € 580.00 € 19,404.00 € 0.00 € 45,000.00 € 39.00% 17,550.00 € 75,000.00 € 18,130.00 € 19,404.00 € 0.00 € 0.00 € 40.00% 0.00 € 75,000.00 € 18,130.00 € 19,404.00 € 0.00 € 0.00 € 1.50% 0.00 € 0.00 € ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ 29,000.00 € 0.00% 0.00 € 29,000.00 € 0.00 € 19,404.00 € 0.00 € 1,000.00 € 29.00% 290.00 € 30,000.00 € 290.00 € 19,404.00 € 0.00 € 45,000.00 € 39.00% 17,550.00 € 75,000.00 € 17,840.00 € 19,404.00 € 0.00 € 0.00 € 40.00% 0.00 € 75,000.00 € 17,840.00 € 19,404.00 € 0.00 € 0.00 € 1.50% 0.00 € 0.00 € ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΢ΤΝ/΢ΣΗ΢ΦΟΡΟ΢ ΢ΤΝ. ΔΙ΢ΟΓ. ΦΟΡΟΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ 30,000.00 € 0.00% 0.00 € 30,000.00 € 0.00 € 19,404.00 € 0.00 € 0.00 € 29.00% 0.00 € 30,000.00 € 0.00 € 19,404.00 € 0.00 € 45,000.00 € 39.00% 17,550.00 € 75,000.00 € 17,550.00 € 19,404.00 € 0.00 € 0.00 € 40.00% 0.00 € 75,000.00 € 17,550.00 € 19,404.00 € 0.00 € 0.00 € 1.50% 0.00 € 0.00 €

9 10 11


								
To top