Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

E-banking PBZ Internet bankarstvo primjer by jadakiss

VIEWS: 6,349 PAGES: 18

									   E-banking

PBZ Internet bankarstvo
    primjer


    Ardijana Bajčinovci
    Emanuela Vrban
  Kako postati korisnik neke od
     usluga PBZ365?

• Imati otvoren tekući, žiro ili poslovni račun u
 PBZ-u
• Popuniti pristupnicu
• Potpisati ugovor
   PBZ365 Internet bankarstvo
• Paletu PBZ usluga čine:
     •  PBZ365-TEL,
     •  PBZ365@NET,
     •  PBZ365Optima,
     •  PBZ365-Lite,
     •  PBZ365-SMS ,
     •  PBZCOM@net,
     •  PBZInvestor.

Prema funkcionalnostima koje nude su slične,a razlikuju se u načinu
identifikacije i autorizacije transakcija, te u opsegu korištenja usluga koje
čine.
          PBZ365-TEL


• Telefonsko bankarstvo
• Omogučuje uvid u stanja računa i promet po računima,
 ispis prometa, spajanje korisnika s operatorima u
 Costumer Call Centru preko tipaka na telefonu, za svrhu
 obavljanja transakcija
• Identifikacija korisnika i autorizacija – pomoću
 identifikacijskih uređaja (token ili čitač kartica)
           PBZ365@NET• Omogučuje obavljanje financijskih transakcija u iznosu
 raspoloživih sredstava na računu.• Korisnik se prijavljuje i autorizira pomoću tokena ili čitača
 kartica.
          PBZ365Optima

• Omogučuje obavljanje financijskih transakcija do iznosa
 1000,00kn dnevno.
• Identifikacija korisnika i autorizacija transakcija –
 pomoću peteroznamenkastog PIN-a.
           PBZ365-Lite


• Omogučuje pregled stanja i prometa računa, pripremu
 naloga za plačanje do faze autorizacije plaćanja, ali ne i
 plačanje naloga.

• Identifikacija korisnika – pomoću četveroznamenkastog
 PIN-a. Pripremljeni nalozi se mogu izvršiti pomoću
 usluge PBZ365@NET, PBZ365Optima ili PBZ365-TEL.
          PBZ365-SMS• Omogučuje primanje SMS poruka na mobilni telefon o
 stanju na tekućem računu nakon svake promjene stanja,
 obavjesti o dopuštenom prekoračenju, broju
 nerealiziranih čekova...
          PBZCOM@net

• Internet bankarstvo za mala, srednja i velika poduzeća

• Omogućuje uvid u stanja računa, plačanja, poslovanje s
 vrijednosnim papirima....

• Potrebno za korištenje usluge: pristup internetu,
 pametna kartica (Smart Card), čitač pametne kartice,
 programska podrška za rad čitača
           PBZInvestor

• Omogučuje kupoprodaju dionica koje kotiraju na
 Zagrebačkoj burzi, uvid u kretanje cijena dionica, izračun
 vrijednosti klijentove imovine za svaki pojedini
 vrijednosni papir.......• Korisnik se prijavljuje i autorizira pomoću tokena ili čitača
 kartica.
   Potrebno za PBZ365 internet
       bankarstvo:
• Odabrati željenu uslugu
• Za PBZ365-TEL – Telefonsko bankarstvo – potrebno
 pozvati broj 062-365-365, slijediti upute
• Za ostale usluge trebamo pristup internetu, tj stranici
 http://net.pbz.hr,
   token ili čitač kartice (za uslugu PBZ365NET)
    stariji i novi token
           Postupak rada1. Prikljućit se na internet, http://net.pbz.hr
2. Odaberite uslugu, identificirajte se
3. Otvara se početna stranica s glavnim izbornikom
4. Biramo sto želimo raditi:
   • Pregledati račune, štednje, kunsko oročenje, kartice,
    kredita i pozajmica...
   • Plaćanje računa putem naloga
Slika 1: Ulazna stranica na http://net.pbz.hr
Slika 2: Početni ekran sa glavnim izbobnikom
Slika 3 : Izrada naloga za plačanje
Slika 4: Plaćanje nalozima
Slika 5 : Izlaz iz aplikacije
                 Literatura

•  http://www.pbz.hr/
•  http://www.pbz.hr/default.asp?ru=579&sid=&akcija=&jezik=1 , DOKUMENTI:
  Korisnička uputa za PBZ365 internetsko bankarstvo (pdf; 844780Byte) ,5.12.2007.
•  http://www.pbz.hr/default.asp?ru=554&sid=&akcija=&jezik=1 , DOKUMENTI:
  Brošura i pristupnica PBZ365 usluga (pdf; 1454838Byte) ,5.12.2007.
•  http://www.pbz.hr/default.asp?ru=1052&sid=&akcija=&jezik=1, DOKUMENTI:
  PBZInvestor - Korisničke upute (pdf; 1150735Byte) , 15.12.2007.

								
To top