Diagnoserrevmpol2005 by cuiliqing

VIEWS: 979 PAGES: 9

									Avdelingsopphold på Revmatologisk avdeling 2005
Innlagte pasienter
Gruppert på hoveddiagnoser og sortert synkende etter antall opphold i hver hoveddiagnose

Hoveddiagnose  Tekst                      Antall avdelingsopphold
M45       Ankyloserende spondylitt                       436
Z512       Fremmøte til annen kjemoterapi                    385
M058       Annen spesifisert seropositiv reumatoid artritt            359
M060       Seronegativ reumatoid artritt                     216
L405       Psoriasis ved artropati                        200
M130       Uspesifisert polyartritt                       150
M059       Uspesifisert seropositiv reumatoid artritt              134
M255       Leddsmerte                              118
Z5080      Kompleks rehabilitering                        92
M139       Uspesifisert artritt                          88
Z5089      Vanlig rehabilitering                         80
M890       Sympatisk refleksdystrofi                       69
M353       Polymyalgia rheumatica                         57
M159       Uspesifisert polyartrose                        53
M359       Uspesifisert systemisk affeksjon av bindevev              48
M131       Monoartritt, ikke klassifisert annet sted               37
M329       Uspesifisert systemisk lupus erythematosus               35
M138       Annen spesifisert artritt                       32
M350       Sicca-syndrom                             31
M316       Annen kjempecellearteritt                       25
M109       Uspesifisert urinsyregikt                       24
M313       Wegeners granulomatose                         23
M100       Idiopatisk urinsyregikt                        23
M791       Myalgi                                 22
M315       Kjempecellearteritt ved polymyalgia rheumatica             20
M549       Uspesifisert ryggsmerte                        20
M341       CR[E]ST-syndrom                            19
M7910      Myalgi;flere lokalis                          18
M080       Juvenil reumatoid artritt                       17
M028       Andre spesifiserte reaktive leddlidelser                16
M752       Bicepstendinitt                            14
M169       Uspesifisert hofteleddsartrose                     14
M123       Palindromisk reumatisme                        12
M461       Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted               12
M0600      Seroneg RA;flere lokalis                        10
M810       Osteoporose etter menopause                      10
M083       Juvenil polyartritt seronegativ                    10
M0580      Annen spes seropos RA;flere lokalis                  10
M816       Lokalisert osteoporose                         10
M478       Annen spesifisert spondylose                      9
M750       Adhesjonskapsulitt i skulder                      9
M089       Uspesifisert juvenil artritt                      9
R529       Uspesifisert smerte                           9
R700       Økt senkningsreaksjon                          8
L940       Lokalisert skleroderma                         8
Z038       Observasjon ved mistanke om annen spes. sykdom og tilstand       7
J459       Uspesifisert astma                           7
M431       Spondylolistese                             7
M853       Osteitis condensans                           7
M171       Primær kneleddsartrose, uten opplysning om bilat. manifest.       7
Z049  Undersøkelse og observasjon av uspesifisert årsak       6
M319  Uspesifisert nekrotiserende vaskulitt             6
M179  Uspesifisert kneleddsartrose                  5
M029  Uspesifisert reaktiv leddlidelse                5
M023  Reiters sykdom                         5
C349  Ondartet svulst i bronkie eller lunge, uspesifisert      5
M061  Stills sykdom med debut i voksen alder             5
I802  Flebitt og tromboflebitt i andre dype kar i u.eks.       5
M112  Annen kondrokalsinose                     5
M331  Annen dermatomyositt                      4
M118  Andre spesifiserte krystallinduserte leddlidelser       4
M420  Juvenil osteokondrose i ryggsøyle               4
M069  Uspesifisert reumatoid artritt                 4
M0297  Uspes reaktiv leddlidelse;ankel/fot/tå             3
M351  Tilstander med elementer fra forskjellige syndromer      3
M074  Leddlidelse ved Crohns sykdom                 3
M7915  Myalgi;bekken/lår                       3
I738  Andre spesifiserte sykdommer i perifere kar          3
M481  Ankyloserende hyperostose                   2
M318  Andre spesifiserte nekrotiserende vaskulitter         2
M198  Annen spesifisert artrose                   2
M358  Annen spesifisert systemisk affeksjon av bindevev       2
M070  Distal interfalangeal psoriatisk leddlidelse          2
Z039  Observasjon ved mistanke om uspes. sykdom eller tilstand    2
M545  Lumbago                            2
J101  Influensa med annen luftveissykdom., id. influensavirus    2
M0002  Stafartritt/polyartritt;overarm/albue             2
M6594  Uspes synovitt og tenosynovitt;hånd/fingre           2
M199  Uspesifisert artrose                      2
M349  Uspesifisert systemisk sklerose                2
M1307  Uspesifisert polyartritt;ankel/fot/tå             2
M160  Primær hofteleddsartrose, bilateral              2
A415  Sepsis som skyldes andre gram-negative organismer       2
M340  Progressiv systemisk sklerose                 2
M659  Uspesifisert synovitt og tenosynovitt             2
L959  Uspesifisert vaskulitt begrenset til hud            2
I200  Ustabil angina                         1
M479  Uspesifisert spondylose                    1
M332  Polymyositt                          1
M150  Primær generalisert (osteo)artrose               1
M053  Reumatoid artritt med affeksjon av andre organer og systemer  1
M0632  Reumatoid knute;overarm/albue                 1
M072  Psoriatisk spondylitt                     1
M932  Osteochondritis dissecans                   1
M800  Osteoporose etter menopause, med patologisk brudd       1
M084  Pauciartikulær juvenil artritt                 1
A403  Sepsis som skyldes Streptococcus pneumoniae          1
Q700  Sammenvokste fingre                      1
D868  Sarkoidose med andre og kombinerte lokalisasjoner       1
M480  Spinal stenose                         1
L931  Subakutt kutan lupus erythematosus               1
D410  Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i nyre  1
D434  Svulst med usikkert/ukjent malignitetspotensial i ryggmarg   1
M321  Syst. lupus eryth. med affeksjon av nærm. bestemt org./syst.  1
K250  Sår i magesekk;akutt m/blødning                1
K259  Sår i magesekk;uspes som akutt/kron, u/blødn el perf      1
M1308     Uspesifisert polyartritt;andre lokalis              1
N119     Uspesifisert kronisk tubulointerstitiell nefritt         1
K769     Uspesifisert leversykdom                     1
M239     Uspesifisert kneleddlidelse                    1
D899     Uspesifisert tilstand som angår immunsystemet           1
E069     Uspesifisert tyreoiditt                      1
K519     Uspesifisert ulcerøs kolitt                    1
D869     Uspesifisert sarkoidose                      1
A419     Uspesifisert sepsis                        1
M0590     Uspes seropos RA;flere lokalis                  1
J159     Uspesifisert bakteriell pneumoni                 1
R509     Uspesifisert feber                        1
E039     Uspesifisert hypotyreose                     1
M1093     Uspes urinsyregikt;underarm/håndl                 1
B09      Uspes. virusinfeksjon kj.tegn. ved hud- og slimhinnelesjoner   1
I219     Uspesifisert akutt hjerteinfarkt, 1. gang             1
I409     Uspesifisert akutt myokarditt                   1
M706     Trokanterbursitt                         1
M311     Trombotisk trombocytopen purpura                 1
M148     Leddlidelser ved andre spesifiserte sykdommer klass. a. sted   1
J961     Kronisk respirasjonssvikt                     1
M354     Diffus (eosinofil) fasciitt                    1
M1006     Idiopatisk urinsyregikt;legg/kne                 1
M2506     Hemartrose;legg/kne                        1
L930     Lupus erythematosus discoides                   1
E730     Medfødt laktasemangel                       1
C795     Metastase i knokler og benmarg                  1
M1316     Monoartritt, IKAS;legg/kne                    1
M102     Legemiddelutløst urinsyregikt                   1
M511     Lid. i lumbalskive og a. mellomvirvelskiver, m. radikulopati   1
M501     Lidelse i cervikalskive, med radikulopati             1
C741     Ondartet svulst i binyremarg                   1
M542     Nakkesmerte                            1
R590     Lokaliserte forstørrede lymfeknuter                1
Q796     Ehlers-Danlos' syndrom                      1
I38      Endokarditt, uspesifisert klaff                  1
A047     Enterokolitt som skyldes Clostridium difficile          1
M154     Eroderende (osteo)artrose                     1
I10      Essensiell (primær) hypertensjon                 1
A692     Borreliose                            1
S729     Brudd i lårben, uspesifisert del                 1
S923     Brudd i metatarsalben                       1
I638     Annet spesifisert hjerneinfarkt                  1
M314     Aortabuesyndrom                          1
M015     Artritt ved andre virussykdommer klassifisert annet sted     1
M352     Behçets sykdom                          1
M4785     Annen spesifisert spondylose;torakolumb              1
M658     Annen spesifisert synovitt og tenosynovitt            1
F03      Annen og uspesifisert demens                   1
M167     Annen sekundær hoftel.artr., uten oppl. om bilat. manifest.    1
M175     Annen sekundær kneleddsartrose, u. oppl. om bilat. manifest.   1
G301     Alzheimers sykdom med sen debut                  1
R99      Andre dårlig definerte og uspesifiserte dødsårsaker        1
L738     Andre spesifiserte follikkellidelser               1
M468     Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen     1
Totalt 2005                                 3225
hver hoveddiagnose
Polikliniske konsultasjoner på Revmatologisk avdeling 2005
Polikliniske konsultasjoner
Gruppert på hoveddiagnoser og sortert synkende.

Hoveddiagnose  Tekst                             Antall konsultasjoner
M059       Uspesifisert seropositiv reumatoid artritt                   1784
Z038       Observasjon ved mistanke om annen spes. sykdom og tilstand           1534
M060       Seronegativ reumatoid artritt                          872
M058       Annen spesifisert seropositiv reumatoid artritt                 740
L405       Psoriasis ved artropati                             686
M45       Ankyloserende spondylitt                             558
Z039       Observasjon ved mistanke om uspes. sykdom eller tilstand             507
M130       Uspesifisert polyartritt                             371
M255       Leddsmerte                                    318
M350       Sicca-syndrom                                  293
M353       Polymyalgia rheumatica                              229
M159       Uspesifisert polyartrose                             178
M080       Juvenil reumatoid artritt                            175
M070       Distal interfalangeal psoriatisk leddlidelse                   159
M329       Uspesifisert systemisk lupus erythematosus                    154
M809       Uspesifisert osteoporose med patologisk brudd                  137
M791       Myalgi                                      111
M139       Uspesifisert artritt                               102
M131       Monoartritt, ikke klassifisert annet sted                     93
M359       Uspesifisert systemisk affeksjon av bindevev                   88
M138       Annen spesifisert artritt                             77
M109       Uspesifisert urinsyregikt                             60
M313       Wegeners granulomatose                              55
M316       Annen kjempecellearteritt                             47
M315       Kjempecellearteritt ved polymyalgia rheumatica                  45
M171       Primær kneleddsartrose, uten opplysning om bilat. manifest.            36
M075       Leddlidelse ved ulcerøs kolitt                          31
M123       Palindromisk reumatisme                              31
M341       CR[E]ST-syndrom                                  28
M050       Feltys syndrom                                  27
M751       Rotator cuff syndrome                               26
M074       Leddlidelse ved Crohns sykdom                           26
M150       Primær generalisert (osteo)artrose                        25
M790       Uspesifisert reumatisme                              25
M351       Tilstander med elementer fra forskjellige syndromer                24
M073       Andre psoriatiske leddlidelser                          24
M069       Uspesifisert reumatoid artritt                          23
M469       Uspesifisert inflammatorisk lidelse i ryggsøylen                 22
M100       Idiopatisk urinsyregikt                              22
M549       Uspesifisert ryggsmerte                              21
M029       Uspesifisert reaktiv leddlidelse                         20
M659       Uspesifisert synovitt og tenosynovitt                       19
M0739      Andre psoriatiske leddlidelser;uspes lokalis                   19
G560       Carpal tunnel syndrome                              19
M352       Behçets sykdom                                  18
M340       Progressiv systemisk sklerose                           18
M023  Reiters sykdom                         18
M199  Uspesifisert artrose                      15
M148  Leddlidelser ved andre spesifiserte sykdommer klass. a. sted  15
M544  Lumbago med isjialgi                      14
M339  Uspesifisert dermatopolymyositt                14
M161  Primær hofteleddsartrose, uten oppl. om bilateral manifest.  13
M072  Psoriatisk spondylitt                     12
I730  Raynauds syndrom                        12
M779  Uspesifisert entesopati                    12
M819  Uspesifisert osteoporose                    12
D868  Sarkoidose med andre og kombinerte lokalisasjoner       11
M321  Syst. lupus eryth. med affeksjon av nærm. bestemt org./syst.  9
M332  Polymyositt                           9
M331  Annen dermatomyositt                      8
M301  Polyarteritt med lungeaffeksjon                 8
M479  Uspesifisert spondylose                     8
M349  Uspesifisert systemisk sklerose                 7
R529  Uspesifisert smerte                       7
M319  Uspesifisert nekrotiserende vaskulitt              7
M071  Arthritis mutilans                       7
M112  Annen kondrokalsinose                      7
M158  Andre spesifiserte polyartroser                 7
M320  Legemiddelutløst systemisk lupus erythematosus         7
L45  Papuloskvamøse lidelser ved sykdommer klass. annet sted     6
M084  Pauciartikulær juvenil artritt                 6
M118  Andre spesifiserte krystallinduserte leddlidelser        6
M328  Andre spesifiserte former for systemisk lupus erythematosus   6
L730  Akne keloid                           6
D869  Uspesifisert sarkoidose                     6
M179  Uspesifisert kneleddsartrose                  5
K509  Uspesifisert Crohns sykdom                   5
M169  Uspesifisert hofteleddsartrose                 5
M052  Reumatoid vaskulitt                       5
M061  Stills sykdom med debut i voksen alder             5
M151  Heberdens knuter (med leddlidelse)               5
E831  Forstyrrelser i jernmetabolismen                4
M760  Gluteal tendinitt                        4
M083  Juvenil polyartritt seronegativ                 4
M064  Inflammatorisk leddlidelse                   4
D690  Allergisk purpura                        4
M468  Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen    4
M481  Ankyloserende hyperostose                    4
M314  Aortabuesyndrom                         4
K102  Betennelsestilstander i kjeve                  4
L52  Erythema nodosum                        4
M712  Synovialcyste i knehase                     4
M722  Plantar fascial fibromatose                   4
M706  Trokanterbursitt                        4
M089  Uspesifisert juvenil artritt                  4
M119  Uspesifisert krystallindusert leddlidelse            3
M311  Trombotisk trombocytopen purpura                3
I776  Uspesifisert arteritt                      3
M890  Sympatisk refleksdystrofi                   3
M753  Skuldertendinitt med kalknedslag                3
M546  Ryggsmerte i torakaldelene                   3
D863  Sarkoidose i hud                        3
R700  Økt senkningsreaksjon                     3
M068  Annen spesifisert reumatoid artritt              3
M128  Andre spesifiserte leddlidelser IKAS              3
M028  Andre spesifiserte reaktive leddlidelser            3
M766  Akillestendinitt                        3
M863  Kronisk multifokal osteomyelitt                3
M771  Lateral epikondylitt                      3
M145  Leddaffeksj. v. a. endokr. forst., ernær.- og stoffsk.forst.  3
L930  Lupus erythematosus discoides                 3
M511  Lid. i lumbalskive og a. mellomvirvelskiver, m. radikulopati  2
M545  Lumbago                            2
M800  Osteoporose etter menopause, med patologisk brudd       2
M173  Posttraumatisk kneleddsartrose, u. oppl. om bilat. manifest.  2
M420  Juvenil osteokondrose i ryggsøyle               2
M110  Hydroksyapatitt-avleiringssykdom                2
M870  Idiopatisk aseptisk osteonekrose                2
M081  Juvenil ankyloserende spondylitt                2
M348  Andre spesifiserte former for systemisk sklerose        2
M0736  Andre psoriatiske leddlidelser;legg/kne            2
M318  Andre spesifiserte nekrotiserende vaskulitter         2
M104  Annen sekundær urinsyregikt                  2
M0589  Annen spes seropos RA;uspes lokalis              2
M152  Bouchards knuter (med leddlidelse)               2
M154  Eroderende (osteo)artrose                   2
R760  Forhøyet antistofftiter                    2
M015  Artritt ved andre virussykdommer klassifisert annet sted    2
K519  Uspesifisert ulcerøs kolitt                  2
L959  Uspesifisert vaskulitt begrenset til hud            2
M254  Væskeansamling i ledd                     2
M190  Primær artrose i andre ledd                  2
M180  Primær artrose i første karpometakarpalledd, bilateral     2
L871  Reaktiv perforerende kollagenose                2
M356  Residiverende pannikulitt                   2
M0590  Uspes seropos RA;flere lokalis                 2
M189  Uspesifisert artrose i første karpometakarpalledd       2
M259  Uspesifisert leddtilstand                   2
M405  Uspesifisert lordose                      2
R509  Uspesifisert feber                       2
M609  Uspesifisert myositt                      2
S509  Uspesifisert overflateskade på underarm            1
G629  Uspesifisert polynevropati                   1
G729  Uspesifisert myopati                      1
M509  Uspesifisert lidelse i cervikalskive              1
M899  Uspesifisert lidelse i knokkel                 1
M719  Uspesifisert lidelse i slimpose                1
M799  Uspesifisert bløtvevssykdom                  1
Z048  Undersøkelse og observasjon av annen spesifisert årsak     1
E039  Uspesifisert hypotyreose                    1
M7798  Uspesifisert entesopati;andre lokalis             1
M959  Uspesifisert ervervet deformitet i muskel-skjelettsystemet   1
M941  Residiverende polykondritt                   1
M053  Reumatoid artritt med affeksjon av andre organer og systemer  1
M0632  Reumatoid knute;overarm/albue                 1
M654  Radial styloid tenosynovitt                  1
M7223  Plantar fascial fibromatose;underarm/håndl           1
M300  Polyarteritis nodosa                      1
D860  Sarkoidose i lunge                       1
M461  Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted           1
G576  Skade i nervus plantaris                    1
M431  Spondylolistese                        1
L931  Subakutt kutan lupus erythematosus               1
L245  Toksisk kontaktdermatitt s. sk. andre kjemiske produkter    1
M729  Uspesifisert sykdom i fascier og annet fibrøst vev       1
A799  Uspesifisert rickettsiose                   1
A039  Uspesifisert shigellose                    1
M759  Uspesifisert skulderlidelse                  1
L945  Atrofisk vaskulær poikiloderma                 1
E063  Autoimmun tyreoiditt                      1
M752  Bicepstendinitt                        1
I352  Aortastenose med insuffisiens                 1
M013  Artritt ved andre bakteriesykdommer klassifisert annet sted  1
M253  Annen instabilitet i ledd                   1
M198  Annen spesifisert artrose                   1
M512  Annen spesifisert forskyvning av mellomvirvelskive       1
M478  Annen spesifisert spondylose                  1
M658  Annen spesifisert synovitt og tenosynovitt           1
M358  Annen spesifisert systemisk affeksjon av bindevev       1
S134  Forstuving og forstrekking i cervikalkolumna          1
I10   Essensiell (primær) hypertensjon                1
Z089  Etterundersøkelse etter ikke spes. behand., ondartet svulst  1
K760  Fettlever, ikke klassifisert annet sted            1
M200  Fingerdeformitet                        1
M251  Fistel til ledd                        1
L951  Erythema elevatum diutinum                   1
M720  Dupuytrens kontraktur                     1
M354  Diffus (eosinofil) fasciitt                  1
D688  Andre spesifiserte koagulasjonsdefekter            1
D758  Andre spesifiserte sykdommer i blod og bloddannende organer  1
M308  Andre tilstander beslektet med polyarteritis nodosa      1
R298  Andre, uspes. symp./tegn tilkn. nerve-/muskel-skjelettsyst.  1
M258  Andre spesifiserte leddtilstander               1
M508  Andre spesifiserte lidelser i cervikalskive          1
Q828  Andre spesifiserte medfødte misdannelser i hud         1
M858  Andre spesifiserte forstyrrelser i bentetthet og benstruktur  1
G561  Andre skader i nervus medianus                 1
M708  Andre spes. bløtvevssykd. etter bruk/overbelastning/trykk   1
H328  Andre spes. chorioretinale sykd. ved sykd. klass. annet sted  1
M958  Andre spes. ervervede deformiteter i muskel-skjelettsystemet  1
M768  Andre spesifiserte entesopatier i u.eks., unntatt fot     1
M860  Akutt hematogen osteomyelitt                  1
M702         Albuespissbursitt                         1
M076         Andre leddlidelser ved inflammatorisk tarmsykdom          1
M0734        Andre psoriatiske leddlidelser;hånd/fingre             1
M082         Juvenil artritt med systemisk opprinnelse             1
M090         Juvenil artritt ved psoriasis                   1
M330         Juvenil dermatomyositt                       1
M922         Juvenil osteokondrose i hånd                    1
M805         Idiopatisk osteoporose med patologisk brudd            1
M1007        Idiopatisk urinsyregikt;ankel/fot/tå                1
M1009        Idiopatisk urinsyregikt;uspes lokalis               1
D233         Godartet svulst i hud i andre og uspes. deler av ansikt      1
M201         Hallux valgus (ervervet)                      1
L401         Generalisert pustuløs psoriasis                  1
M2503        Hemartrose;underarm/håndl                     1
B022         Herpes zoster med annen affeksjon av nervesystemet         1
B029         Herpes zoster uten komplikasjoner                 1
M302         Juvenil polyarteritt                        1
E102         Insulinavhengig diabetes mellitus med nyrekomplikasjoner      1
M224         Kondromalasi i kneskål                       1
K732         Kronisk aktiv hepatitt, ikke klassifisert annet sted        1
M700         Kronisk krepiterende synovitt i hånd og håndledd          1
M0809        Juvenil RA;uspes lokalis                      1
M804         Legemiddelutløst osteoporose med patologisk brudd         1
N350         Posttraumatisk urinrørsstriktur                  1
M400         Postural kyfose                          1
M704         Prepatellær bursitt                        1
M181         Prim. artrose i 1. karp.met.l., u. oppl. om bilat. manifest.    1
G633         Polynevropati ved andre endokrine sykd. og metabolske forst.    1
M8000        Postmenopaus osteopor m/pat brudd;flere lokalis          1
M801         Osteoporose etter ooforektomi, med patologisk brudd        1
M7239        Nodulær fasciitt;uspes lokalis                   1
L059         Pilonidalcyste uten abscess                    1
M540         Pannikulitt som angår nakke- og ryggregion             1
D472         Monoklonal gammopati                        1
M355         Multifokal fibrosklerose                      1
Q780         Osteogenesis imperfecta                      1
M810         Osteoporose etter menopause                    1
M501         Lidelse i cervikalskive, med radikulopati             1
M816         Lokalisert osteoporose                       1
L940         Lokalisert skleroderma                       1
R590         Lokaliserte forstørrede lymfeknuter                1
M232         Menisklidelse som skyldes gammel ruptur eller skade        1
G571         Meralgia parestetica                        1
Ikke registrert hoveddiagnose                             453
Totalt                                       10903

								
To top