Bil_D2_Statistik_GeografisktOmr by cuiliqing

VIEWS: 348 PAGES: 12

									   Region Skåne                                                0802700                               Bilaga D 2
                                                        2008-11-24                                 1(12)

    Område 2       Nybesök     Återbesök    Konsult       Internkonsult     Telefon    Anhörigbesök utan pat  Brevkontakt  Samverkan
             Pat   Kontakt  Pat   Kontakt  Pat   Kontakt  Pat   Kontakt  Pat   Kontakt  Pat    Kontakt   Pat Kontakt  Pat  Kontakt
Dalby           133   135   219   2710    22    52    2     2    56    177    5     14            5    14
Södra Sandby        47    47   108   3278    6     9    1     1    34     98    2      2            3    3
S:t Lars         124   126   295   6445    13    23    8    12    94    557    2      2            10    11
Linero          142   145   368   6389    23    33    4     6    91    344   15     44            8    15
Lomma           117   118   199   2123    14    17    1     9    61    115    2      3            3    3
Södertull         175   185   381   7446    26    37    4     7   106    202    8      9     1   1    9    10
Totalt antal kontakter       756        28391        171        37        1493         74        1        56   30979
Totalt anta patienter  2945


    Område 1       Nybesök      Återbesök    Konsult       Internkonsult     Telefon    Anhörigbesök utan pat  Brevkontakt  Samverkan
             Pat   Kontakt  Pat   Kontakt  Pat   Kontakt  Pat   Kontakt  Pat   Kontakt  Pat    Kontakt   Pat Kontakt  Pat  Kontakt
Nöbbelöv         92    92    213   3446    14    25    5    10    68    144    7     11            9    44
Norra Fäladen      135   140    339   6081    21    38    2     7    89    305   11     25            12    14
Kävlinge         196   201    359   4142    32    40    6    20    88    158    1      2            6    7
Måsen          171   176    422   8641    27    31   13    28   134    421   11     20     1   1   13    18
Totalt antal kontakter      609        22310        134        65        1028         58        1        83   24288
Totalt antal patienter  2497
   Region Skåne                                             0802700                                                    Bilaga D 2
                                                     2008-12-12                                                     2(12)
Antal patienter och kontakter per diagnosgrupp 2007
Avser alla diagnoser inom vårdcentralsomr.

Område 1
              DIAGNOSGRUPPTEXT                 Nybesök     Återbesök        Konsult     Intern konsult    Telefonkontakt  Anhörigbesök utan pat  Brevkontakt  Samverkan
                                      Pat  Kontakt  Pat   Kontakt   Pat   Kontakt    Pat  Kontakt    Pat  Kontakt  Pat   Kontakt    Pat Kontakt  Pat Kontakt
Andra tillstånd som kan vara föremål för utredning och behandling/åtgärd    5    5    5    37                                   1       3
Bipolära syndrom                               17    17    69    991      6    13     4       8   29    37
Maladaptiva stressreaktioner, posttraumatiska tillstånd           97    98   104    758     11    16     2       6   11    15                      1    2
Missbruk beroende av substanser samt relaterade syndrom.           58    63   117    3622     16    19               19    97               1    1   2    16
Oklar diagnos, kan ej hänföras till någon annan grupp            21    21    19    104      4    5               6     6    1       1
Organiska psykosyndrom                            12    12     3     4     1    1               1     1
Personlighetsstörningar                           16    16    52   1333      4    7               21    38                      1    1
Psykiatrisk diagnos utesluten                         6    6    6    16      1    2
Schizofreni                                  4    4   173    5080      7    12    10     32    65    230   13       25          15    32
Somatisk eller ej grupperad diagnos                      9    9    16    90      1    1               1     1
Somatoforma och dissociativa syndrom                      5    5    13    197      1    3               5    11
Störningar som vanligen diagnostiseras hos spädbarn, barn eller ungdom    20    20    82    694               1       1   16    29    3       3          7    8
Ångestsyndrom                                108   108   198    1979     11    16     1       1   69    137    4       12          4    4
Ätstörningar                                 22    30    59   1001      2    2               7     9                      2    4
Övriga förstämningssyndrom                         171   172   284    3284     26    33     2     5    83    137    2       2          2    3
Övriga psykotiska syndrom                          14    14   120    3068      2    3     6     12    45    278    6       12          6    13
Övriga specificerade psykiska störningar                    9    9    13    52      1    1               1     2
Totalt antal kontakter 24288                             609        22310         134          65        1028           58       1       83
Totalt antal pat 2497

Område 2
              DIAGNOSGRUPPTEXT                 Nybesök     Återbesök       Konsult   Intern konsult  Telefonkontakt Anhörigbesök utan pat        Brevkontakt  Samverkan
                                      Pat  Kontakt  Pat   Kontakt   Pat  Kontakt  Pat  Kontakt  Pat  Kontakt Pat   Kontakt          Pat Kontakt  Pat Kontakt
Andra tillstånd som kan vara föremål för utredning och behandling/åtgärd    5    5    3    14     1     1                   1       13
Bipolära syndrom                               13    13    89   1179     3     9   1     1  33    65   1       1
Maladaptiva stressreaktioner, posttraumatiska tillstånd           81    81    92    797    14    24           18    28
Missbruk beroende av substanser samt relaterade syndrom.           70    78   163    6279    14    14   1     1  27    84   1       2         1    1
Oklar diagnos, kan ej hänföras till någon annan grupp            17    17    15    258     4    10   1     1   4    13                           1    1
Organiska psykosyndrom                            20    21     5    12    10    10
Personlighetsstörningar                           15    15    63   1274     5    21   2     4  24    48   3       21                3    8
Psykiatrisk diagnos utesluten                         8    8    4     5
Schizofreni                                 16    17   151    5020     3      4   6       9   48    444    6        7          7    11
Somatisk eller ej grupperad diagnos                     17    17    19    224     2      2   1       1   1     1    2        5
Somatoforma och dissociativa syndrom                      5    5    8    65     1      4   1       2   1     1
Störningar som vanligen diagnostiseras hos spädbarn, barn eller ungdom    30    30    84    829               1       1   19    28    6        6         11    13
Ångestsyndrom                                147   149   264    3035     10    17               90    161    1        2          1    1
Ätstörningar                                 25    28    64    981      2    5               7    10                      4    4
Övriga förstämningssyndrom                         226   229   389    4823     28    41     1       9  119    303    6       6          5    6
Övriga psykotiska syndrom                          23    23   129    3364      7    9     5       8   50    305    7       11          6    12
Övriga specificerade psykiska störningar                   20    20    28    232                          1     2
Totalt antal kontakter 30979                             756        28391         171          37        1493           74       1       56
Totalt antal pat 2945
     Region Skåne                                                        0802700                           Bilaga D 2
                                                                  2008-12-12                            3(12)

Antal patienter och kontakter per diagnos 2007

Område 1                                            Område 2
Antal pat Antal kontakter Diagnos               Diagnostext           Antal pat Antal kontakter  Diagnos              Diagnostext
    98      3249 F200   Paranoid schizofreni                       124      1728  F321  Medelsvår depressiv episod
    93      787 F321   Medelsvår depressiv episod                     93       582  F329  Depressiv episod ospecificerad
    79      498 F329   Depressiv episod ospecificerad                   89       840  F419  Ångesttillstånd ospecificerat
    67      286 F430   Akut stressreaktion                        89       707  F412  Blandade ångest- och depressionstillstånd
    64      384 F419   Ångesttillstånd ospecificerat                   77      2943  F200  Paranoid schizofreni
    53      3124 F112   Psykiska o beteendestörn ors av opiater beroendesyndrom      58       208  F430  Akut stressreaktion
    43      532 F412   Blandade ångest- och depressionstillstånd             57      4620  F112  Psykiska o beteendestörn ors av opiater beroendesyndrom
    40      210 F410   Paniksyndrom episodisk paroxysmal ångest              55       502  F331  Recidiverande depression medelsvår episod
    37      413 F331   Recidiverande depression medelsvår episod             47       524  F410  Paniksyndrom episodisk paroxysmal ångest
    35      249 F432   Anpassningsstörning                        46      1297  F192  Psyk o bet stö o a fle drog komb o psy akt sub ber syndr
    31      289 F411   Generaliserat ångestsyndrom                    45       464  F432  Anpassningsstörning
    31      234 F320   Lindrig depressiv episod                      44       126  F102  Psykiska o beteendestörn ors av alkohol beroendesyndrom
    29      338 F317   Bipolär sjukdom utan aktuella symtom                38       217  F317  Bipolär sjukdom utan aktuella symtom
    28      732 F230   Akut polymorf psykos utan egentlig schizofren sjukdomsbild     36       434  F322  Svår depressiv episod utan psykotiska symtom
    28       78 F102   Psykiska o beteendestörn ors av alkohol beroendesyndrom      36       306  F320  Lindrig depressiv episod
    27      469 F322   Svår depressiv episod utan psykotiska symtom            31       502  F603  Emotionellt instabil personlighetsstörning
    27      346 F192   Psyk o bet stö o a fle drog komb o psy akt sub ber syndr      31       354  F341  Dystymi
    26      424 F401   Social fobi                            31       784  F230  Akut polymorf psykos utan egentlig schizofren sjukdomsbild
    26      828 F209   Schizofreni ospecificerad                     29       687  F220  Vanföreställningssyndrom
    25      427 F609   Personlighetsstörning ospecificerad                29       273  F845  Aspergers syndrom
    25      190 F439   Reaktion på svår stress ospecificerad               28       137  F439  Reaktion på svår stress ospecificerad
    24      515 F500   Anorexia nervosa                          27       263  F401  Social fobi
    24      611 F220   Vanföreställningssyndrom                      27       356  F411  Generaliserat ångestsyndrom
    22      339 F319   Bipolär sjukdom ospecificerad                   24       354  F500  Anorexia nervosa
    22      205 F845   Aspergers syndrom                         24       654  F339  Recidiverande depression ospecificerad
    22      163 F900   Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning               23      1386  F209  Schizofreni ospecificerad
    21      337 F509   Ätstörning ospecificerad                      22       272  F900  Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning
    20      514 F201   Hebefren schizofreni                        22       369  F509  Ätstörning ospecificerad
    19      644 F603   Emotionellt instabil personlighetsstörning             21       260  F422  Tvångstankar med tvångshandlingar
    19      343 F341   Dystymi                              20       179  F334  Recidiverande depression utan aktuella symtom
    19       48 Z004   Allmän psykiatrisk undersökning som ej klass annorstädes      20       218  F205  Schizofrent resttillstånd
    18      153 F400   Agorafobi                             20       247  Z004  Allmän psykiatrisk undersökning som ej klass annorstädes
    17       34 F101   Psykiska o beteendestörn ors av alkohol skadligt bruk       18       144  F330  Recidiverande depression lindrig episod
    17      134 F330   Recidiverande depression lindrig episod              17       364  F318  Andra specificerade bipolära sjukdomar
    16       37 F334   Recidiverande depression utan aktuella symtom           16       686  F201  Hebefren schizofreni
    16      276 F205   Schizofrent resttillstånd                     15       464  F609  Personlighetsstörning ospecificerad
    13      138 F339   Recidiverande depression ospecificerad               15       289  F239  Akut och övergående psykos ospecificerad
    13      220 F239   Akut och övergående psykos ospecificerad              14       122  F323  Svår depressiv episod med psykotiska symtom
    12       74 F422   Tvångstankar med tvångshandlingar                 14       92  F332  Recidiv depression svår episod utan psykotiska symtom
    12      103 F431   Posttraumatiskt stressyndrom                    13       189  F502  Bulimia nervosa
    12      110 F323   Svår depressiv episod med psykotiska symtom            12       84  F319  Bipolär sjukdom ospecificerad
    11      168 F332   Recidiv depression svår episod utan psykotiska symtom       11       128  F203  Odifferentierad schizofreni
    11       99 F420   Tvångssyndrom präglat av tvångstankar               11       145  F313  Bipolär sjukdom lindrig eller medelsvår depressiv episod
    11      114 F502   Bulimia nervosa                          11       108  F421  Tvångssyndrom präglat av tvångshandlingarÄtvångsritualerÅ
    11      161 F259   Schizoaffektivt syndrom ospecificerat               11       157  F299  Ospecificerad icke organisk psykos
    11      236 F299   Ospecificerad icke organisk psykos                 10       38  F101  Psykiska o beteendestörn ors av alkohol skadligt bruk
    10      123 F318   Andra specificerade bipolära sjukdomar               10       688  F259  Schizoaffektivt syndrom ospecificerat
    10       60 F438   Andra specificerade reaktioner på svår stress            9       177  F231  Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild
    10       74 F900B ADHD                                  9       12  F039  Ospecificerad demens
    9      221 F252   Schizoaffektivt syndrom blandad typ                 9       50  F349  Kroniskt förstämningssyndrom ospecificerat
    8       87 F313   Bipolär sjukdom lindrig eller medelsvår depressiv episod      8       30  F669  Störning av psykosexuell utveckling ospecificerad
    8      132 F900A DAMP                                  8       94  F900A DAMP
    8      273 F208   Annan specificerad schizofreni                   8       105  F431  Posttraumatiskt stressyndrom
    7       15 Z032   Observ för misstänkta psykiska sjukd och beteendestörn       7       142  F310  Bipolär sjukdom hypoman episod
    7       40 F519   Icke organisk sömnstörning ospecificerad              7       135  F199  Psyk/bet stö o a fl drog komb o psy akt su psy bet st osp
    7       29 F421   Tvångssyndrom präglat av tvångshandlingarÄtvångsritualerÅ      7       52  F233  Annat akut vanföreställningssyndrom
    7      111 F206   Schizofreni simplexform                       7       334  F252  Schizoaffektivt syndrom blandad typ
    7       90 F202   Kataton schizofreni                         6       46  F608  Andra specificerade personlighetsstörningar
    6      347 F203   Odifferentierad schizofreni                     6       16  F438  Andra specificerade reaktioner på svår stress
    6       23 F999   Psykisk störning ej specificerad på annat sätt           6       20  F519  Icke organisk sömnstörning ospecificerad
    6       77 F349   Kroniskt förstämningssyndrom ospecificerat             6       53  F640  Transsexualism
    6      249 F229   Kroniskt vanföreställningssyndrom ospecificerat           6       70  F400  Agorafobi
    6       16 F700   Lindr psyk utv störn m uppg om 0 el min beteendest         6       103  F501  Atypisk anorexia nervosa
    5        6 R410 Desorientering ospecificerad                      6       107  F328  Andra specificerade depressiva episoder
    5       15 F100   Psykiska o beteendestörn ors av alkohol akut intoxikation      6       67  F229  Kroniskt vanföreställningssyndrom ospecificerat
    5       46 F388   Andra specificerade förstämningssyndrom               6       136  F202  Kataton schizofreni
    5       73 F231   Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild          6       95  F900C ADD
    5        6 F109  Psyk o bet störn ors av alkohol psyk o beteendestör ospec      6       69  F900B ADHD
    Region Skåne                                                        0802700                          Bilaga D 2
                                                                 2008-12-12                            4(12)

Område 1                                           Område 2
Antal pat Antal kontakter Diagnos               Diagnostext          Antal pat Antal kontakter  Diagnos              Diagnostext
    5       42 H905 Sensorineural hörselnedsättning ospecificerad             6       14  F840  Autism i barndomen
    5        5 F039  Ospecificerad demens                        6       11  F103  Psykiska o beteendestörn ors av alkohol abstinens
    5       13 F840   Autism i barndomen                         5       73  F606  Ängslig personlighetsstörning
    5       96 F900C ADD                                  5       163  F429  Tvångssyndrom ospecificerat
    4      136 F600   Paranoid personlighetsstörning                   5       101  F529  Icke spec sexuell dysfunktion ej ors av org stör e sjd
    4       23 F608   Andra specificerade personlighetsstörningar            5       240  F619  Personlighetsstörn av blandtyp o andra personlighetsstörn
    4      127 F219   Schizotyp störning                         5       29  H905  Sensorineural hörselnedsättning ospecificerad
    4       62 F314   Bipolär sjukdom svår depr episod utan psykotiska symtom      5       30  F420  Tvångssyndrom präglat av tvångstankar
    4       26 F452   Hypokondri                             5        6  F069  Psyk störn ospec ors av hjärnska cerebr dysfu el kro sjd
    4       22 F238   Andra specificerade akuta och övergående psykoser         5       82  F208  Annan specificerad schizofreni
    3       21 Z639   Problem som har samband med den primära stödgruppen ospec     4       73  F333  Recidiv depression svår episod med psykotiska symtom
    3        5 Z709  Sexuell rådgivning ospecificerad                  4        5  Z032  Observ för misstänkta psykiska sjukd och beteendestörn
    3        5 F199  Psyk/bet stö o a fl drog komb o psy akt su psy bet st osp     4        7  F510  Icke organisk sömnlöshet
    3       21 F402   Specifika (avgränsade) fobier                   4       58  F122  Psykiska o beteendestörn ors av cannabis beroendesyndrom
    3      105 F328   Andra specificerade depressiva episoder              4       18  F348  Andra specificerade kroniska förstämningssyndrom
    3       30 F333   Recidiv depression svår episod med psykotiska symtom        4       79  F251  Schizoaffektivt syndrom depressiv typ
    3       16 F701   Lindr psyk utv störn betyd bet störn kräver vård el beh      4        4  Z711  Person med befarad sjukdom där ingen diagnos ställs
    3        9 F952  Kombinerade vokala och multipla motoriska tics           4       31  F601  Schizoid personlighetsstörning
    3        3 F159  Psyk o bet stö ors a an stimu s koff psyk o bet stö ospec     4       14  Z039  Observ för ej spec misstä sjukd el ej spec misstä tillst
    3        9 F480  Neurasteni                             4       119  F219  Schizotyp störning
    3       15 F122   Psykiska o beteendestörn ors av cannabis beroendesyndrom      3       11  F399  Ospecificerat förstämningssyndrom
    2        2 Z024  Undersökning för körkort                      3        3  F058  Annat specificerat delirium
    2        6 Z093  Kontrollundersökning efter psykoterapi               3       162  F250  Schizoaffektivt syndrom manisk typ
    2        5 F062  Organiskt vanföreställningssyndrom                 3       19  F238  Andra specificerade akuta och övergående psykoser
    2        7 F989  Bet störn o emot stör m deb vanl u barn o ungdtid ospec      3       12  F413  Andra blandade ångesttillstånd
    2       10 F413   Andra blandade ångesttillstånd                   3       89  F316  Bipolär sjukdom blandad episod
    2        3 F429  Tvångssyndrom ospecificerat                    3        5  F402  Specifika (avgränsade) fobier
    2       11 F409   Fobi ospecificerad                         3       50  F131  Psyk o bet störn ors a sedativa o hypnotika skadligt bruk
    2      101 F250   Schizoaffektivt syndrom manisk typ                 3       25  Z637  Andra stressfyllda händelser som drabbar familj o hushåll
    2       16 F338   Andra specificerade recidiverande depressioner           3       77  F300  Hypomani
    2        9 F381  Andra recidiverande förstämningssyndrom              3       17  F381  Andra recidiverande förstämningssyndrom
    2        2 F059  Delirium ospecificerat                       3       23  F129  Psyk o bet störn ors a cannabis psyk störn o bet störn os
    2       15 F501   Atypisk anorexia nervosa                      3       19  F338  Andra specificerade recidiverande depressioner
    2      100 F607   Osjälvständig personlighetsstörning                3       21  F312  Bipolär sjukdom manisk episod med psykotiska symtom
    2        5 F604  Histrionisk personlighetsstörning                 3        3  F079  Org pers o bet störn ospe pga hjärnsjd -skada e cer dysfu
    2       12 F601   Schizoid personlighetsstörning                   3       12  F909  Hyperaktivitetsstörning ospecificerad
    2       49 F508   Andra specificerade ätstörningar                  3       13  R410  Desorientering ospecificerad
    2        8 G479 Sömnstörning ospecificerad                      3       33  F999  Psykisk störning ej specificerad på annat sätt
    2       16 F503   Atypisk bulimia nervosa                      2        2  Z760  Förnyelse av recept
    2        2 Z760  Förnyelse av recept                        2        2  F150  Psyk o bet störn ors a an stimul som koffein akut intox
    2      151 F190   Psyk o bet stö o a fle drog komb o psy akt sub akut intox     2       17  F139  Psyk o bet störn ors a sed o hypn psykisk o bet stö ospec
    2       10 F451   Odifferentierat somatoformt syndrom                2        5  F191  Psyk o bet stö o a fle drog komb o psy akt sub skadl bruk
    2        3 Z701  Rådgivn s har samb m pats sex bet o orientering          2        3  F952  Kombinerade vokala och multipla motoriska tics
    2        9 F640  Transsexualism                           2        8  F121  Psykiska o beteendestörn ors av cannabis skadligt bruk
    2        9 Z768  Kontakt med hälso- o sjukvård und andra spec omständighet     2       85  F314  Bipolär sjukdom svår depr episod utan psykotiska symtom
    2        4 F103  Psykiska o beteendestörn ors av alkohol abstinens         2       21  F111  Psykiska o beteendestörn ors av opiater skadligt bruk
    1        1 F155  Psyk o bet störn ors a an stimul som koffein psyko störn      2        8  F311  Bipolär sjukdom manisk episod utan psykotiska symtom
    1        1 F300  Hypomani                              2        3  F605  Anankastisk personlighetsstörning
    1        1 F012  Subkortikal vaskulär demens                    2        8  F302  Mani med psykotiska symtom
    1       12 F111   Psykiska o beteendestörn ors av opiater skadligt bruk       2        9  G479  Sömnstörning ospecificerad
    1       38 F289   Andra icke organiska psykotiska störningar             2        2  F059  Delirium ospecificerat
    1        1 F018  Annan specificerad vaskulär demens                 2        2  F099  Ospecificerad organisk eller symtomatisk psykisk störning
    1        1 Z730  Utbrändhet                             2       15  F206  Schizofreni simplexform
    1      103 F258   Annat specificerat schizoaffektivt syndrom             2       27  F480  Neurasteni
    1        1 F019  Vaskulär demens ospecificerad                   2       21  F418  Andra specificerade ångesttillstånd
    1        2 F113  Psykiska o beteendestörn ors av opiater abstinens         2        2  F067  Lindrig kognitiv störning
    1      217 F251   Schizoaffektivt syndrom depressiv typ               2       20  Z709  Sexuell rådgivning ospecificerad
    1        1 F105  Psykiska o beteendestörn ors av alkohol psykotisk störn      2        2  F100  Psykiska o beteendestörn ors av alkohol akut intoxikation
    1        7 F131  Psyk o bet störn ors a sedativa o hypnotika skadligt bruk     2        7  F450  Somatiseringssyndrom
    1        1 Z631  Problem i relationer med föräldrar och släktingar         2       13  F503  Atypisk bulimia nervosa
    1        8 Z600  Problem med anpassning till övergångar i livscykeln        1        2  F161  Psyk o bet störn ors a hallucinogener skadligt bruk
    1        3 Z637  Andra stressfyllda händelser som drabbar familj o hushåll     1        2  F841  Atypisk autism
    1        2 Z659  Problem som har samband m icke spec psykosoc förhållanden     1        1  R429  Yrsel och svindel
    1       19 F301   Mani utan psykotiska symtom                    1        1  Z719  Rådgivning ospecificerad
    1        1 F104  Psykiska o bet störn ors av alkohol abstinens m delirium      1        1  F195  Psyk o bet stö o a fle drog komb o psy akt sub psyk stör
    1        2 F233  Annat akut vanföreställningssyndrom                1        6  F989  Bet störn o emot stör m deb vanl u barn o ungdtid ospec
    1        1 Z711  Person med befarad sjukdom där ingen diagnos ställs        1        5  F848  Andra spec genomgr utv störningar
    1        1 F051  Delirium med underliggande demenssjukdom              1        7  F849  Genomgripande utvecklingsstörning ospecificerad
    1       14 F232   Akut schizofreniliknande psykos                  1       28  F908  Andra specificerade hyperaktivitetsstörningar
    1       13 F196   Psyk o bet stö o a fle drog komb o psy akt sub amn syndr      1        8  F901  Hyperaktiv beteendestörning
     Region Skåne                                                       0802700                          Bilaga D 2
                                                                 2008-12-12                            5(12)

Område 1                                           Område 2
Antal pat Antal kontakter Diagnos                Diagnostext          Antal pat Antal kontakter  Diagnos              Diagnostext
    1        1 F348  Andra specificerade kroniska förstämningssyndrom          1        1  F899  Ospecificerad störning av psykisk utveckling
    1        2 Z733  Stress som ej klassificeras annorstädes              1        1  Z701  Rådgivn s har samb m pats sex bet o orientering
    1        6 F628  Andra specificerade varaktiga personlighetsförändringar      1        3  F106  Psykiska o beteendestörn ors av alkohol amnesisyndrom
    1        9 F454  Kroniskt somatoformt smärtsyndrom                 1        1  F013  Blandad kortikal och subkortikal vaskulär demens
    1        1 F489  Neurotiskt syndrom ospecificerat                  1        1  N943  Premenstruellt spänningssyndrom ÄPMSÅ
    1        4 F959  Tics ospecificerade                        1        1  F051  Delirium med underliggande demenssjukdom
    1        2 F510  Icke organisk sömnlöshet                      1        1  N390  Urinvägsinfektion utan angiven lokalisation
    1        1 F527  Överdriven sexualdrift                       1        1  F062  Organiskt vanföreställningssyndrom
    1        3 F530  Lindr psyk störn o bet störn s m barnsängst ej klass anno     1        8  F064  Organiskt ångestsyndrom
    1        9 F549  Psykol o beteendefaktorer m bet f störn e sjd klass annor     1        1  H931  Tinnitus
    1        6 F602  Antisocial personlighetsstörning                  1       50  H571  Ögonsmärtor
    1        1 F911  Beteendestörning med aggress o bristande social anpassni      1        2  F102B Alkoholberoendesyndrom utan fysiol tecken på beroende
    1        1 F606  Ängslig personlighetsstörning                   1        2  F132  Psyk o bet störn ors a sedativa o hypnotika beroendesyndr
    1        2 R453 Apati och förlust av självtillit                   1        2  F104  Psykiska o bet störn ors av alkohol abstinens m delirium
    1       29 F619   Personlighetsstörn av blandtyp o andra personlighetsstörn     1        1  F155  Psyk o bet störn ors a an stimul som koffein psyko störn
    1       76 F450   Somatiseringssyndrom                        1        3  Z738  Andra spec probl som har samb m svårigh att kontr livssit
    1        1 F633  Trikotillomani                           1        1  F113  Psykiska o beteendestörn ors av opiater abstinens
    1        3 F639  Impulskontrollstörning ospecificerad                1        1  G309  Alzheimers sjukdom ospecificerad
    1        2 F649  Könsidentitetsstörning ospecificerad                1       29  F125  Psyk o beteendestörn ors av cannabis psykot störning
    1        5 F655  Sadomasochism                           1        2  F701  Lindr psyk utv störn betyd bet störn kräver vård el beh
    1        1 F669  Störning av psykosexuell utveckling ospecificerad         1        1  G308  Annan specificerad form av Alzheimers sjukdom
    1       12 F688   Andra spec störn av personlighet o beteende hos vuxna       1       35  F232  Akut schizofreniliknande psykos
    1       12 F699   Ospec störning av personlighet och beteende hos vuxna       1        2  F133  Psyk o bet störn ors a sedativa o hypnotika abstinens
    1        2 F708  Lindr psyk utv störn andra beteendestörningar           1        1  F152  Psyk o bet störn ors a an stimul s koffein bero syndrom
    1       12 F709   Lindr psyk utv störn utan uppgift om beteendestörningar      1        1  G409  Epilepsi ospecificerad
    1        1 F710  Medel psyk utv-störn m uppg om 0 el min beteendest         1        3  F409  Fobi ospecificerad
    1        2 F899  Ospecificerad störning av psykisk utveckling            1        1  Z038  Observation för andra misstänkta sjukdomar och tillstånd
    1        2 F908  Andra specificerade hyperaktivitetsstörningar           1       28  F340  Cyklotymi
    1        5 F399  Ospecificerat förstämningssyndrom                 1        1  Z033  Observation för misstänkt sjukdom i nervsystemet
    1        1 F309  Manisk episod ospecificerad                    1       25  F521  Sexuell aversion och avsaknad av sexuell njutning
    1        1 F310  Bipolär sjukdom hypoman episod                   1        1  F520  Nedsatt libido
    1       43 F312   Bipolär sjukdom manisk episod med psykotiska symtom        1        7  F380  Andra enstaka förstämningssyndrom
    1       16 F316   Bipolär sjukdom blandad episod                   1        1  F515  Mardrömmar
    1        1 Z539  Åtgärd ej genomförd icke specificerat skäl             1       18  F388  Andra specificerade förstämningssyndrom
    1        1 Z046  Allmän psykiatrisk undersökning begärd av myndighet        1        1  R519  Huvudvärk
    1        1 Z039  Observ för ej spec misstä sjukd el ej spec misstä tillst      1        4  Q871  Medfödda missbildningssyndrom främst fören m kortväxthet
    1       13 Z027   Utfärdande av vissa medicinska intyg                1        9  F710  Medel psyk utv-störn m uppg om 0 el min beteendest
    1        1 T887  Icke specificerad ogynnsam effekt av droger och läkemedel     1        3  F402F Erytrofobi
    1        1 R519 Huvudvärk                               1        1  F527  Överdriven sexualdrift
    1       20 R458 Andra symtom och sjukdomstecken avseende känsloläget          1        4  F489  Neurotiskt syndrom ospecificerat
    1        7 F453  Somatoform autonom dysfunktion                   1        1  Z024  Undersökning för körkort
    1       13 F380   Andra enstaka förstämningssyndrom                 1        1  Z023  Undersökning för rekrytering till militärtjänstgöring
    1       73 F452A Dysmorfofobi                             1        1  F459  Somatoformt syndrom ospecificerat
    1       18 R443 Hallucinationer ospecificerade                     1        3  F452  Hypokondri
    1        1 Q909 Downs syndrom ospecificerat                      1        3  F451  Odifferentierat somatoformt syndrom
    1        1 I489  Förmaksflimmer och förmaksfladder                 1        1  F009  Demens vid Alzheimers sjukdom ospecificerad
    1        1 G470 Insomni (insomningsstörningar och avkortad nattsömn)         1        2  Z000  Allmän medicinsk undersökning
    1       18 F428   Andra specificerade tvångssyndrom                 1        1  Z768  Kontakt med hälso- o sjukvård und andra spec omständighet
    1        2 F002  Demens vid Alzheimers sjukdom atypisk eller blandad typ      1        2  X100  AVSLUTAD PATIENT UTAN DIAGNOS (VÅPS)
    1       12 G442 Spänningshuvudvärk                           1       32  F449  Dissociativt syndrom ospecificerat
    1        1 F438W Andra specificerade reaktioner på svår stress än u          1       55  R529  Smärta eller värk ospecificerad
    1        1 F440  Dissociativ amnesi                         1        5  Z630  Problem i relationer med maka make eller partner
    1        4 F444W Annan specificerad psykogen motorisk störning            1        1  F719  Medels psyk utv stör utan uppgift om beteendestörningar
    1       36 F302   Mani med psykotiska symtom                     1        3  F711  Medels psyk utv stör betyd bet störn s kräver vård el beh
    1        5 R452 Olycklighetskänsla                          1        1  Z032A Observation för misstänkt kognitiv störning
                                                   1        1  F708  Lindr psyk utv störn andra beteendestörningar
                                                   1       50  S069  Intrakraniell skada ospecificerad
                                                   1        1  F700  Lindr psyk utv störn m uppg om 0 el min beteendest
                                                   1        1  F289  Andra icke organiska psykotiska störningar
                                                   1        3  F699  Ospec störning av personlighet och beteende hos vuxna
                                                   1        2  F688  Andra spec störn av personlighet o beteende hos vuxna
                                                   1        3  F649  Könsidentitetsstörning ospecificerad
                                                   1        3  F638  Andra specificerade impulskontrollstörningar
                                                   1        1  F522  Uteblivet genitalt gensvar
                                                   1        2  F632  Kleptomani
                                                   1        1  F525  Icke organisk vaginism
                                                   1        4  F630  Spelberoende
                                                   1        3  F607  Osjälvständig personlighetsstörning
                                                   1        1  Z565  Bristande arbetstillfredsställelse
                                                   1        2  Z093  Kontrollundersökning efter psykoterapi
     Region Skåne                                  0802700                         Bilaga D 2
                                            2008-12-12                           6(12)

Område 1                     Område 2
Antal pat Antal kontakter Diagnos  Diagnostext  Antal pat Antal kontakter  Diagnos               Diagnostext
                             1        1  Z048  Undersökning och observation av andra specificerade skäl
                             1        1  F604  Histrionisk personlighetsstörning
                             1        1  Z046  Allmän psykiatrisk undersökning begärd av myndighet
                             1        1  R462  Märkligt och oförklarligt uppträdande
                             1       17  F602  Antisocial personlighetsstörning
                             1        9  F600  Paranoid personlighetsstörning
                             1        1  F721  Svår psyk utv störn betyd bet stö kräver vård el beh
                             1        1  F633  Trikotillomani
Region Skåne                    0802700                  Bilaga D 2
                         2008-12-12                    7(12)
        ANTAL PATIENTER SOM HAFT ÖPPENVÅRD UNDER 2007 SOM OCKSÅ VÅRDATS I SLUTENVÅRD
        Avser alla diagnoser inom Verksamhetsområde Psykiatri

        OMRÅDE  ANTAL PAT ANTAL VÅRDTILLFÄLLEN
        FÄL       69          108
        KVL       69          102
        MÅS       78          122
        NBL       44          65
                260          397


        OMRÅDE ANTAL PAT ANTAL VÅRDTILLFÄLLEN
        DALBY     46          76
        LIN      74          107
        LOM      41          65
        S SANDBY    14          27
        STL      68          114
        SÖD      86          127
               329          516
Region Skåne                                                   0802700                           Bilaga D 2
                                                        2008-12-12                             8(12)


Bilaga D 2
Antal patienter och antal vårdtillfällen per områden 2007 per diagnosgrupp
för de patienter som hade kontakt med öppenvården under samma år Psykiatri Lund
Område 1
              DIAGNOSGRUPPTEXT                   FÄL          NBL       KVL     MÅS
                                       Pat Vårdtillf    Pat   Vårdtillf Pat Vårdtillf Pat Vårdtillf
Andra tillstånd som kan vara föremål för utredning och behandling/åtgärd                              1     1
Bipolära syndrom                                 5    10      2     5  3     3  5   12
Maladaptiva stressreaktioner, posttraumatiska tillstånd             3     3      3     3  7     8  3     3
Missbruk beroende av substanser samt relaterade syndrom.             5     6      8   20 13     16   6     9
Oklar diagnos, kan ej hänföras till någon annan grupp              1     1
Organiska psykosyndrom                              2     2      2    4  3    3  1    1
Personlighetsstörningar                             6    18             3    5  2    5
Psykiatrisk diagnos utesluten
Schizofreni                                   15    17      8    8  8    15  17    32
Somatisk eller ej grupperad diagnos                                   1    1
Störningar som vanligen diagnostiseras hos spädbarn, barn eller ungdom                        1    1  2    3
Ångestsyndrom                                  2     2      1    1  4    4  6    7
Ätstörningar                                   6    11             2    2  3    3
Övriga förstämningssyndrom                           16    27      12    12  13    17  18    26
Övriga psykotiska syndrom                            8    11      7    11  12    28  14    20
                                   Summa   69   108       44    65  69   102  78   122

Antal patienter: 260
Antal vårdtillfällen: 397

Område 2
              DIAGNOSGRUPPTEXT                   DALBY        LIN       LOM    S SANDBY     STL     SÖD
                                        Pat Vårdtillf   Pat   Vårdtillf Pat Vårdtillf Pat Vårdtillf Pat Vårdtillf Pat Vårdtillf
Andra tillstånd som kan vara föremål för utredning och behandling/åtgärd      0     0     0     0  0     0  0     0  0     0  0     0
Bipolära syndrom                                  2     3     3     4  1     2         4   11   7   11
Maladaptiva stressreaktioner, posttraumatiska tillstånd                         6     7  1     1         3     4  1     3
Missbruk beroende av substanser samt relaterade syndrom.              8    9      7   13 12     16   3     5  8   11 19     31
Oklar diagnos, kan ej hänföras till någon annan grupp                0    0      0     0  0     0  0     0  0     0  0     0
Organiska psykosyndrom                               2    2      3     3         1     2  3   11   1     1
Personlighetsstörningar                               5   12      2     8  3   19   1     7  8   19   3   10
Psykiatrisk diagnos utesluten                                             1     1         1     1
Schizofreni                                     6   13     16   21   3     4        11   17 13     14
Somatisk eller ej grupperad diagnos                         1   2      1     1
Störningar som vanligen diagnostiseras hos spädbarn, barn eller ungdom        2   10      5     8  1     1  3     7  1     1  1     1
Ångestsyndrom                                    3   4      7     9  1     1         3     3  5     5
Ätstörningar                                     1   2             2     3  1     1  4   10   4     4
Övriga förstämningssyndrom                             12   13     12   17 13     14   3     3 12    12 19     22
Övriga psykotiska syndrom                              4   6     12   16   3     3  2     2 10    14 13     25
                                   Summa     46   76     74   107 41     65 14     27 68    114 86    127

Antal patienter: 329
Antal vårdtillfällen: 516


Delirium utan underliggande demenssjukdom                  F050      1
Blandade ångest- och depressionstillstånd                  F412      1
Aspergers syndrom                              F845      1
Annat akut vanföreställningssyndrom                     F233      1
Andra specificerade reaktioner på svår stress                F438      1
Andra specificerade bipolära sjukdomar                    F318      1
Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild               F231      1
Atypisk anorexia nervosa                           F501      1
Psyk o bet stö o a fle drog komb o psy akt sub skadl bruk          F191      1
Region Skåne                                   0802700   Bilaga D 2
                                        2008-12-12    9(12)


Schizotyp störning                     F219      1
Schizoaffektivt syndrom manisk typ             F250      1
Schizoaffektivt syndrom blandad typ             F252      1
Psykiska o beteendestörn ors av opiater beroendesyndrom   F112      1
Psykiska o beteendestörn ors av opiater abstinens      F113      1
Psykiska o beteendestörn ors av alkohol skadligt bruk    F101      1
Psykiska o beteendestörn ors av alkohol akut intoxikation  F100      1
Psykiska o bet störn ors av alkohol abstinens m delirium  F104      1
Psyk/bet stö o a fl drog komb o psy akt su psy bet st osp  F199      1
Psyk störn ospec ors av hjärnska cerebr dysfu el kro sjd  F069      1
Organisk emotionell labilitet                F066      1
Psyk o bet störn ors a hallucinogener psykotisk störning  F165      1
Hypomani                          F300      1
Psyk o bet stö o a fle drog komb o psy akt sub psyk stör  F195      1
Psyk o bet stö o a fle drog komb o psy akt sub akut intox  F190      1
Posttraumatiskt stressyndrom                F431      1
Personlighetsstörn av blandtyp o andra personlighetsstörn  F619      1
Ätstörning ospecificerad                  F509      1
Vaskulär demens ospecificerad                F019      1
Tvångssyndrom präglat av tvångshandlingarÄtvångsritualerÅ  F421      1
Ospec beteendesyndrom fören m fysiol störn o fysiska fakt  F599      1
Odifferentierad schizofreni                 F203      1
Kroniskt vanföreställningssyndrom ospecificerat       F229      1
Psyk o bet störn ors a sedativa o hypnotika beroendesyndr  F132      1
Totalt antal patienter                          33

                                Område 2
               DIAGNOSTEXT          Diagnos Antal pat
Paranoid schizofreni                    F200      27
Psykiska o beteendestörn ors av alkohol beroendesyndrom   F102      25
Medelsvår depressiv episod                 F321      18
Emotionellt instabil personlighetsstörning         F603      15
Schizofreni ospecificerad                  F209      14
Svår depressiv episod utan psykotiska symtom        F322      13
Depressiv episod ospecificerad               F329      11
Ångesttillstånd ospecificerat                F419      10
Akut polymorf psykos utan egentlig schizofren sjukdomsbil  F230      9
Blandade ångest- och depressionstillstånd          F412      8
Akut stressreaktion                     F430      8
Recidiv depression svår episod utan psykotiska symtom    F332      8
Vanföreställningssyndrom                  F220      7
Recidiverande depression medelsvår episod          F331      6
Schizoaffektivt syndrom ospecificerat            F259      6
Svår depressiv episod med psykotiska symtom         F323      6
Anorexia nervosa                      F500      6
Aspergers syndrom                      F845      5
Ospecificerad icke organisk psykos             F299      5
Akut och övergående psykos ospecificerad          F239      5
Personlighetsstörning ospecificerad             F609      4
Psykiska o beteendestörn ors av alkohol abstinens      F103      4
Bulimia nervosa                       F502      4
Psykiska o beteendestörn ors av alkohol skadligt bruk    F101      4
Psyk o bet stö o a fle drog komb o psy akt sub ber syndr  F192      4
Bipolär sjukdom lindrig eller medelsvår depressiv episod  F313      4
Andra specificerade bipolära sjukdomar           F318      4
Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild      F231      4
Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning           F900      3
Odifferentierad schizofreni                 F203      3
Ospecificerad demens                    F039      3
Region Skåne                               0802700   Bilaga D 2
                                     2008-12-12    10(12)


Bipolär sjukdom svår depr episod utan psykotiska symtom   F314   3
Psykiska o beteendestörn ors av opiater beroendesyndrom   F112   3
Psykiska o beteendestörn ors av alkohol akut intoxikation  F100   2
Lindrig depressiv episod                  F320   2
Observ för misstänkta psykiska sjukd och beteendestörn   Z032   2
Recidiverande depression lindrig episod           F330   2
Bipolär sjukdom hypoman episod               F310   2
Psykiska o bet störn ors av alkohol abstinens m delirium  F104   2
Autism i barndomen                     F840   2
Schizoaffektivt syndrom blandad typ             F252   2
Psyk/bet stö o a fl drog komb o psy akt su psy bet st osp  F199   2
Ätstörning ospecificerad                  F509   2
Psyk o bet störn ors a an stimul som koffein psyko störn  F155   2
Andra specificerade depressiva episoder           F328   2
Schizotyp störning                     F219   2
Schizofreni simplexform                   F206   2
Organiskt vanföreställningssyndrom             F062   2
Recidiverande depression ospecificerad           F339   1
Sena effekter av intracerebral blödning           I691   1
Bipolär sjukdom ospecificerad                F319   1
Bipolär sjukdom manisk episod utan psykotiska symtom    F311   1
Schizofrent resttillstånd                  F205   1
Andra icke organiska psykotiska störningar         F289   1
Annat akut vanföreställningssyndrom             F233   1
Schizoaffektivt syndrom depressiv typ            F251   1
Antisocial personlighetsstörning              F602   1
Anpassningsstörning                     F432   1
Psykiska o beteendestörn ors av cannabis beroendesyndrom  F122   1
Demens vid Alzheimers sjukdom med sen debut         F001   1
Annan specificerad schizofreni               F208   1
Andra specificerade reaktioner på svår stress        F438   1
Andra specificerade recidiverande depressioner       F338   1
Bipolär sjukdom blandad episod               F316   1
Lindr psyk utv störn andra beteendestörningar        F708   1
Psyk o bet stö o a fle drog komb o psy akt sub psyk stör  F195   1
Posttraumatiskt stressyndrom                F431   1
Psyk o bet störn ors a cannabis psyk störn o bet störn os  F129   1
Psyk o bet störn ors a hallucinogener skadligt bruk     F161   1
Paniksyndrom episodisk paroxysmal ångest          F410   1
Psyk o bet störn ors a sedativa o hypnotika beroendesyndr  F132   1
Psyk o bet störn ors a sedativa o hypnotika skadligt bruk  F131   1
Osjälvständig personlighetsstörning             F607   1
Psyk störn ospec ors av hjärnska cerebr dysfu el kro sjd  F069   1
Delirium ospecificerat                   F059   1
Lindr psyk utv störn utan uppgift om beteendestörningar   F709   1
Psykiska o beteendestörn ors av alkohol amnesisyndrom    F106   1
Lindr psyk störn o bet störn s m barnsängst ej klass anno  F530   1
Kataton schizofreni                     F202   1
Histrionisk personlighetsstörning              F604   1
Hebefren schizofreni                    F201   1
Genomgripande utvecklingsstörning ospecificerad       F849   1
Dystymi                           F341   1
Diabetes mellitus typ 2 utan (uppgift om) komplikationer  E119   1
Psyk o bet stö o a fle drog komb o psy akt sub skadl bruk  F191   1
Demens vid Alzheimers sjukdom atypisk eller blandad typ   F002   1
Delirium med underliggande demenssjukdom          F051   1
Mani med psykotiska symtom                 F302   1
Totalt antal patienter                       329
   Region Skåne                                              0802700                 Bilaga D 2
                                                      2008-12-12                  11(12)
ANTAL PATIENTER OCH KONTAKTER FÖR PATIENTER SOM HAFT KONTAKTER PÅ MOTTAGNINGARNA ENLIGT NEDAN
Här har vi plockat bort
Organiska psykossyndrom
Missbruk beroende av substanser samt relaterade syndrom
Schizofreni
Övriga Psykotiska syndrom
Ätstörningar
     Område 2    Mottagning    Nybesök   Återbesök  Konsult Internkonsult  Telefon Anhörigbesök utan pat Brevkontakt Samverkan
                    Pat Kontakt  Pat Kontakt Pat Kontakt Pat Kontakt Pat Kontakt Pat    Kontakt   Pat Kontakt Pat Kontakt
Dalby          Kioskg 19   30   31   103  886             36   54
             ADHD              8   72                                     1  1
             DBT       1   1    4   34                    1     8
             Akuten     65  73    47  182  16  44
Södra Sandby       Kioskg 19   21  21    54  448             22   38  1     1
             ADHD              5   66              1    2                   1  1
             DBT
             Akuten     16  18    14   35  5  8
S:t Lars         Kioskg 19   38  38   122  1163             55  95                    1   1
             ADHD              3   6
             DBT              3   98             1   1
             Akuten     55  60    65  140  6  13
Linero          Kioskg 19   43  43   158  1374             56  110   1      1          1   2
             ADHD      1   1    7   79                    1       1
             DBT       1   1    1   6                    3      26
             Akuten     66  70    65  176  16  26
Lomma          Kioskg 19   37  37    82  666             25  42
             ADHD              1   25
             DBT              3   13              1   1
             Akuten     43  53    45  118  7  12
Södertull        Kioskg 19   57  57   164  1627             60  99
             ADHD      2   2    13  175              1   1   1      1          2   2
             DBT              7  108                    1      1
             Akuten     66  71    69  176  17  28
Totalt antal kontakter      8870
Totalt antal patienter      1269


     Område 1    Mottagning    Nybesök   Återbesök  Konsult Internkonsult   Telefon Anhörigbesök utan pat Brevkontakt Samverkan
                    Pat Kontakt  Pat Kontakt Pat Kontakt Pat Kontakt Pat Kontakt Pat    Kontakt   Pat Kontakt Pat Kontakt
Nöbbelöv         Kioskg 19   30   30   90   787             38   60                   1  1
             ADHD      4   4    9   45                    1     1
             DBT              1    1
             Akuten     44  48    36   119 9  23
Norra Fäladen      Kioskg 19   45  45   127  1092             49   87  1     1
             ADHD      2   2    5   70             1    1
             DBT              4   32
Region Skåne                                                   0802700                                                    Bilaga D 2
                                                        2008-12-12                                                     12(12)
ANTAL PATIENTER OCH ANTAL KONTAKTER PER DIAGNOSGRUPP, DÄR PATIENTERNA HAFT KONTAKT MED KIOSKGATAN 19, ADHD, DBT ELLER AKUTMOTTAGNINGEN S:T LARS 2007
INOM VÅRDCENTRALSOMRÅDENA 1 o 2

Här har vi plockat bort
Organiska psykossyndrom
Missbruk beroende av substanser samt relaterade sylmtom
Schizofreni
Övriga Psykotiska syndrom
Ätstörningar


                                        Norra fäladen        Kävlinge          Måsen          Nöbbelöv
            DIAGNOSGRUPPTEXT                 Antal pat Antal kontakter Antal pat Antal kontakter Antal pat Antal kontakter Antal pat Antal kontakter
Andra tillstånd som kan vara föremål för utredning och behandling/åtgärd     0        0     2        3     1        2     3       20
Bipolära syndrom                                17      149     15       90     20      181     6       54
Maladaptiva stressreaktioner, posttraumatiska tillstånd             41      203     38      147     42      269     24       177
Missbruk alkohol                                12       25    31       56     6        9     9       28
Oklar diagnos, kan ej hänföras till någon annan grupp              5        6     6       12     13       46     4        4
Personlighetsstörningar                             11      161     10       60     17      427     11       46
Psykiatrisk diagnos utesluten                          4        7     2        3     3        6     2        6
Somatisk eller ej grupperad diagnos                       2        2     6        6     2        9     2        4
Somatoforma och dissociativa syndrom                       3       15     3       31     4       58     4        7
Störningar som vanligen diagnostiseras hos spädbarn, barn eller ungdom     14      100     23      198     10       88     12       71
Ångestsyndrom                                  43      249     81      600     85      564     37       273
Övriga förstämningssyndrom                           74      634    131      657     93      583     60       424
Övriga specificerade psykiska störningar                     2        5     2        4     4       31     3        5
                                         S:t Lars         Södertull          Dalby           Linero         Lomma        Södra Sandby
            DIAGNOSGRUPPTEXT                                                                         A       Antal pat Antal kontakter
                                     Antal pat Antal kontakter Antal pat Antal kontakter Antal pat Antal kontakter Antal pat Antal kontakter Antal pat ntal kontakter
Andra tillstånd som kan vara föremål för utredning och behandling/åtgärd     1        6     0        0     4       13     1       14     0     0     0       0
Bipolära syndrom                                16      238     22      218     12      104     27       196     5     12     5       45
Maladaptiva stressreaktioner, posttraumatiska tillstånd             23      115     33      172     18       70     35       143     18    115     9       57
Missbruk alkohol                                 8       20    12       33     15       33     10       39     16     24     3       7
Oklar diagnos, kan ej hänföras till någon annan grupp              6       40     6       49     1       10     7       10     3     3     1       1
Personlighetsstörningar                             12      194     13      111     13       98     13       122     6     54     2       8
Psykiatrisk diagnos utesluten                          1        1     2        3     1        1     1        1     4     5     1       1
Somatisk eller ej grupperad diagnos                       4        6     3        6     3        8     5       47     0     0     2       2
Somatoforma och dissociativa syndrom                       3       13     1        1     0        0     2        9     2     35     1       2
Störningar som vanligen diagnostiseras hos spädbarn, barn eller ungdom     12       49    18      210     15       90     13       106     4     32     12      122
Ångestsyndrom                                  61      486     77      558     42      317     58       480     45    257     23      170
Övriga förstämningssyndrom                           71      431    111      979     84      636    100       738     65    429     29      221
Övriga specificerade psykiska störningar                     3       16     5        8     3        6     4       11     1     1     1       2

								
To top