MODUL SKIMA UMUM 1 by ummimursyida

VIEWS: 1,561 PAGES: 19

									                    Latih Tubi Modul Skima Umum
                                   2010
            NAMA PELAJAR :
                                    1
Ummimursyidasmkputra
                                   Latih Tubi Modul Skima Umum
                                                  2010

MODUL SKIMA UMUM 1
SOALAN YANG BERKAITAN DGN : HIKMAT / FAEDAH / KEBAIKAN / FADILAT (ISU POSITIF)

 KATA TUGAS SOALAN :                     FOKUS JAWAPAN :
   a. Apakah / Nyatakan / Jelaskan/               a. Kebaikan yang akan diperolehi
    Terangkan…                        b. Merujuk kepada pernyataan
   b. Mengapa disuruh / digalakkan /                positif
    dituntut                         c. Sifat-sifat positif yang dapat
   c. Sebab perlunya mengamalkan /                 dihasilkan / dilakukan
    melakukan                         d. Isi jawapan adalah berlawanan
                                   dengan skima 2.


CONTOH JAWAPAN :
 TERHADAP       KATA KUNCI                CONTOH JAWAPAN
                     Iman bertambah kuat.
                     Meningkatkan keimanan & ketaqwaan.
             IMAN
                     Aqidah terpelihara.
                     Berada pada landasan yang betul
                     Ilmu akan bertambah.
              ILMU
                     Ilmu diberkati.
                     Amalannya diterima oleh Allah.
             AMAL      Sentiasa mengingati Allah.
  INDIVIDU                Rajin melaksanakan tuntutan Allah.
                     Dikasihi Allah.
          GANJARAN ALLAH     Mendapat ganjaran syurga.
                     Mendapat keberkatan daripada Allah.
                     Akan disanjungi masyarakat
            PANDANGAN
                     Dihormati / disukai masyarakat
            MASYARAKAT
                     Disayangi rakan.
             MARUAH     Maruah diri terpelihara.
              REZEKI     Rezeki akan bertambah.
             HUBUNGAN     Hubungan silaturrahim akan terjalin.
            SILATURRAHIM    Mengukuhkan hubungan silaturrahim.
             KEADAAN /    Masyarakat hidup dalam suasana aman dan harmoni.
             SUASANA     Perpaduan dapat diwujudkan.
MASYARAKAT       MASYARAKAT    Masyarakat bekerjasama dan tolong menolong
                     Maruah umat Islam terjaga.
             MARUAH
                     Umat Islam akan disanjung oleh umat lain.
                     Umat Islam bertambah kuat.
             LAIN-LAIN
                     Masyarakat berakhlak mulia.
             POLITIK     Politik Negara akan stabil.
                     Keadilan dapat ditegakkan.
             SOSIAL
                     Negara dihormati dan digeruni.
  NEGARA
                     Negara bertambah maju.
             EKONOMI     Ekonomi Negara teguh / mantap / berkembang.
                     Pembangunan pesat dan berkembang.
TIPS : Gunakan kata kunci yang berbeza bagi mengelak kehilangan markah disebabkan
ulangan isi.                                                   2
Ummimursyidasmkputra
                                   Latih Tubi Modul Skima Umum
                                                  2010

MODUL SKIMA UMUM 2
SOALAN YANG BERKAITAN DGN : AKIBAT / IMPLIKASI / KESAN NEGATIF / KEBURUKAN / BAHAYA
/ SEBAB LARANGAN / SEBAB PENGHARAMAN (ISU NEGATIF)


 KATA TUGAS SOALAN :                  FOKUS JAWAPAN :
    a. Apakah/ Nyatakan / Jelaskan/           a. Keburukan yang akan diperolehi
     Terangkan…                    b. Merujuk kepada pernyataan negatif
    b. Mengapa diharamkan….               c. Sifat-sifat negatif yang terhasil
    c. Sebab perlunya meninggalkan            d. Balasan buruk atas situasi yang tidak
     perbuatan…. / menghindari              baik.
     perbuatan….                    e. Isi jawapan adalah berlawanan
                                dengan skima 1.

CONTOH JAWAPAN :
 TERHADAP       KATA KUNCI                CONTOH JAWAPAN
                     Iman menjadi lemah / Melemahkan iman seseorang.
             IMAN      Aqidah rosak.
                     Berada pada landasan yang salah / berada dalam kesesatan.
                     Ilmu akan berkurang.
             ILMU
                     Ilmu tidak diberkati.
                     Amalannya akan ditolak.
             AMAL
                     Malas melaksanakan tuntutan Allah.
  INDIVIDU                Dilaknat / dibenci / dimurkai Allah.
          BALASAN ALLAH     Mendapat ganjaran neraka.
                     Hilang keberkatan hidup.
                     Akan dibenci masyarakat.
            PANDANGAN
                     Dipandang hina masyarakat.
            MASYARAKAT
                     Dibenci rakan.
             MARUAH     Maruah diri tercemar.
              REZEKI     Rezeki akan berkurang.
             HUBUNGAN     Hubungan silaturrahim akan terputus.
            SILATURRAHIM
             KEADAAN /   Masyarakat hidup dalam keadaan kucar kacir.
             SUASANA   Perpaduan tidak dapat diwujudkan.
 MASYARAKAT       MASYARAKAT   Hilang semangat kerjasama dan tolong menolong dalam masyarakat
                    Maruah umat Islam tercemar / tergadai.
           MARUAH
                    Umat Islam akan dihina oleh umat lain.
                    Umat Islam akan menjadi lemah.
           LAIN-LAIN
                    Masyarakat berakhlak buruk.
           POLITIK     Politik Negara tidak stabil.
                    Keadilan dapat ditegakkan.
           SOSIAL      Negara dipandang rendah.
                    Maruah Negara tercemar.
  NEGARA
                    Ekonomi Negara merosot.
           EKONOMI      Pembangunan menjadi lembap.
                    Negara mundur.
           LAIN-LAIN     Musuh Negara akan mengambil kesempatan.
TIPS : Gunakan kata kunci yang berbeza bagi mengelak kehilangan markah disebabkan ulangan isi.                                                   3
Ummimursyidasmkputra
                                     Latih Tubi Modul Skima Umum
                                                    2010

MODUL SKIMA UMUM 3
SOALAN YANG BERKAITAN DGN : PUNCA / FAKTOR / SEBAB / (ISU KEKURANGAN & KELEMAHAN)

 KATA TUGAS SOALAN :             FOKUS JAWAPAN :
   a. Apakah/ Nyatakan /          a. Kelemahan individu (diri/keluarga)
    Jelaskan/ Terangkan…         b. Kekurangan masyarakat / negara
   b. Mengapa masih             c. Merujuk kepada perkara yang berlaku sebelum isu.
    berlaku….               d. Boleh diklasifikasikan kepada beberapa kata kunci
                       e. Isi jawapan adalah berlawanan dengan skima 4
CONTOH JAWAPAN :
   BIDANG        KATA KUNCI                   CONTOH JAWAPAN
                         Iman yang lemah dan kurang mantap.
               Iman        Putus asa dengan rahmat Allah.
                         Memandang ringan azab Allah.
                         Cetek pengetahuan agama
                         Jahil mengenai larangan agama
               Ilmu
                         Tidak memdalami ilmu agama
                         Kurang didikan agama.
                         Mengabaikan perintah Allah.
                         Suka melakukan maksiat
              Amalan        Membelakangkan al Quran.
                         Tidak beramal dengan cara hidup Islam
  INDIVIDU                   Tidak menghayati ajaran Islam.
                         Mengikut kehenak hawa nafsu
                         Terpengaruh dengan kemewahan dunia
                         Membaca/menonton bahan-bahan lucah
              Hawa nafsu       Ingin memiliki kekuatan yg luar biasa
                         Ingin mencuba sesuatu
                         Ingin mati cara yang cepat.
                         Gagal memperolehi perkara yg dihajati.
              Ekonomi        Hidup susah atau miskin.
                         Iri hati/dengki/ dengan kelebihan orang lain.
            Sifat mazmumah      Bersifat dendam/ buruk sangka kepada orang lain.
                         Bersifat tamak /Ingin kaya dengan cepat
                         Ibubapa tidak memberi pendidikan agama yang sempurna.
              Pendidikan
                         Tidak mengamalkan cara hidup Islam dalam keluarga.
             Kasih sayang      Ibu bapa tidak memberikan kasih sayang yang secukupnya.
  KELUARGA                   Ibu bapa tidak mengawal tingkah laku buruk anak-anak.
              Kawalan
                         Ibu bapa terlalu mengongkong pergerakan anak-anak.
              Teladan        Ibu bapa tidak menunjukkan tingkah laku yg baik kpd anak-anak.
            Keadaan keluarga     Keluarga yang kukar kacir/ Porak peranda.
                         Hukuman tidak setimpal/ ringan.
             Perundangan       Penguatkuasaan undang-undang yang tidak mantap.
                         Tidak ada tindakan tegas oleh pihak berkuasa.
                         Negara mundur/ tidak maju.
              Ekonomi
                         Taraf hidup rakyat yang rendah.
 MASYARAKAT         Politik       Poltik tidak stabil/ Negara tidaka aman
  NEGARA          Sosial        Berlaku banyak gejala sosial.
                         Pelbagai bahan media yang mudah didapati.
             Media masa
                         Pengaruh media masa yang tidak terkawal.
                         Berkawan dengan kawan-kawan yang tidak baik.
            Kawan/ persekitaran
                         Pengaruh persekitaran yang tidak baik.
              Adat resam       Pengaruh adat resam/ nenek moyang yang masih diamalkan.
                                                      4
Ummimursyidasmkputra
                                   Latih Tubi Modul Skima Umum
                                                  2010

MODUL SKIMA UMUM 4
SOALAN YANG BERKAITAN DGN : CARA MENGATASI / CARA MENGELAK / CARA PENYELESAIAN / CARA
MENJAUHI / USAHA / PERANAN / LANGKAH ATASI (ISU TINDAKAN / PERBUATAN)

 KATA TUGAS SOALAN :            FOKUS JAWAPAN :
  a. Apakah/ Nyatakan /           a. Tindakan yang perlu diambil oleh individu,
    Jelaskan/                 masyarakat, kerajaan.
    Terangkan…cara             b. Mengandungi kata kerja / perbuatan yang sesuai.
  b. Bagaimanakah cara……          c. Boleh diklasifikasikan kepada beberapa kata kunci.
CONTOH JAWAPAN :                d.
 TINDAKAN       KATA KUNCI                 CONTOH JAWAPAN
                     Berusaha memantapkan iman dengan mendekatkan diri kepada
             Iman
                     Allah.
                     Mempelajari / mendalami ilmu pengetahuan agama.
              Ilmu
                     Rajin menghadiri majlis ilmu keagamaan / akademik
                     Melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas.
                     Segera meninggalkan perbuatan maksiat.
             Amalan      Mendampingi Al-quran dengan cara membaca & mengamalkannya.
 INDIVIDU                Beramal dengan cara hidup Islam.
                     Menghayati ajaran Islam dalam segenap urusan kehidupan.
                     Mengawal hawa nafsu dengan cara berpuasa dan amalan sunat.
            Hawa nafsu     Mengikis sifat cintakan dunia dengan kehidupan yang sederhana.
                     Membaca / menonton video yang bermanfaat.
             Ekonomi     Berusaha menambahkan pendapatan dengan cara yang halal.
                     Menjauhi perasaan iri hati / dengki dengan kelebihan orang lain.
         Sifat mahmudah
                     Mengamalkan sifat mahmudah.
                     Ibubapa memberi pendidikan agama yang sempurna.
            Pendidikan
                     Mengamalkan cara hidup Islam dalam keluarga.
                     Ibu bapa memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada ank-
            Kasih sayang
                     anak
                     Ibu bapa mengawal tingkah laku buruk anak-anak.
 KELUARGA
             Kawalan     Ibu bapa perlu member i kebebasan yang sewajarnya kepada anak-
                     anak.
            Teladan      Ibu bapa menunjukkan tingkah laku yg baik kpd anak-anak.
            Keadaan      Ahli keluarga perlu bekerjasama bagi mewujudkan keluarga
            keluarga     bahagia.
                     Kerajaan mewujudkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan.
            Perundangan    Pihak berwajib perlu menguatkuasaan undang-undang .
                     Pihak berkuasa mengenakan tindakan yang tegas terhadap pesalah.
                     Kerajaan berusaha memajukan Negara .
             Ekonomi     Kerajaan melaksanakan program bagi meningkatkan taraf hidup
                     rakyat.
                     Melantik ketua dan pemimpin yang adil bagi menjamin kestabilan
             Politik
MASYARAKAT                politik.
 NEGARA          Sosial     Mengadakan program rakan muda bagi membanteras gejala sosial.
                     Memperketatkan penghasilan bahan media yang merosakkan
            Media masa     minda masyarakat.
                     Kerajaan mengawal pengaruh media massa.
             Kawan/      Kerajaan berusaha mewujudkan persekitaran yang yang baik
            persekitaran    dengan prasarana yang lengkap.
                     Memberi pendidikan kepada masyarakat tentang adat resam nenek
            Adat resam
                     moyang yang tidak boleh diamalkan.


                                                   5
Ummimursyidasmkputra
                                           Latih Tubi Modul Skima Umum
                                                          2010

CONTOH JAWAPAN LAIN :
                      Tindakan diri/ masyarakat kepada orang lain
o    KATA KUNCI                        CONTOH JAWAPAN
                  Memberi nasihat /teguran/ kesedaran kepada mereka yang terjebak dengan maksiat.
  o
  1   Dakwah         Mengadakan kempen tertentu (mesti dinyatakan contoh kempen)

                  Mengajak ke majlis agama/ menghadiri majlis ilmu
                  Mengadakan kursus (nyatakan contoh kursus)
  o
  2    Didikan
                  Memberi didikan agama yang sempurna

  3  Kasih sayang       Ibu bapa hendaklah memberi kasih sayang dan perhatian sepenuhnya.
                  Mendenda/menghukum/ menguatkuasa undang-undang
  4   Hukuman         Mengenakan hukuman yang berat dan setimpal.

                  Menghapus/ mengawal/ menjaga/ pelihara/ baiki/ bina semula
                  Ibu bapa mengawal kegiatan anak-anak mereka.
  5  Basmi / kawal
                  Menghapuskan tempat- tempat yang menjadi punca

                  Media massa perlu menyebarkan maklumat yang bermanfaat.
                  Pemerintah / ibubapa / guru/ ketua kampung/ Imam/ kementeriaan/ polis perlu
  6   Peranan
                  memainkan peranan yang sewajarnya (nyatakan peranan secara khusus)

  7   Teladani        Ibu bapa mempamerkan/ menunjukkan contoh tauladan yang baik
                  Mengadakan program Qiamullail, Khemah ibadat, Kem motivasi, rehlah, perkhemahan,
  8   Program         dsb

                  Laporkan kepada pihak berkuasa (jabatan agama / polis/ imam/ guru kaunseling dll)
    Hubungi pihak
  9
     tertentu


  b                       Tindakan diri kepada diri sendiri
                 Meningkatkan / menambah/ menguatkan/ mantapkan iman
  1    Iman         Takut kepada azab Allah
                 Berpegang teguh dengan al Quran dan hadis
                 Menambah/ meningkatkan ilmu
                 Menghadiri kursus / forum / bengkel (nyatakan contoh kursus yg bersesuaian)
  2    Ilmu         Mempelajari ilmu agama
                 Belajar ilmu akidah daripada sumber /kitab Ahli Sunah Wal Jamaah
                 Mempelajari ilmu daripada guru yang muktabar
                 Melakukan ibadat fardhu dengan sempurna
                 Melakukan amalan/ ibadat sunat
      Amal         Membaca al Quran/ berzikir/ berselawat
                 Melakukan Qiamullai/solat taubat / solat tahajjud
                 Mendampingi ulamak/ guru/ rakan yg baik
  3    Doa         Solat hajat/ doa/ bertawakal
                 Berubah dari sifat malas kepada sifat rajin dsb
                 Mengamalkan sifat mahmudah.
  4  Ubah sikap       Menjauhi sifat mazmumah
                 Menjauhi rakan yang buruk akhlaknya.
                 Menjauhi tempat maksiat.
                 Mentaati perintah/ menjauhi larangan/ mengingati Allah
  5  Perintah Allah
                 Menjauhi golongan yang melakukan maksiat/ larangan Allah
                                                           6
Ummimursyidasmkputra
                                Latih Tubi Modul Skima Umum
                                               2010

TIPS DAN PANDUAN UMUM 1
KATA TUGAS SOALAN

    1. KATA TUGAS : NYATAKAN / JELASKAN / SENARAIKAN
          - Jawapan yang diberi tidak perlu huraian / contoh

    2. KATA TUGAS : HURAIKAN / TERANGKAN / BINCANGKAN / BERI HUJAH
          - Jawapan memerlukan huraian, keterangan serta contoh yang sesuai.


CONTOH SOALAN

  1. Jelaskan DUA kesan buruk ajaran sesat kepada masyarakat.

     Ulasan soalan :
        Kata tugas : Jelaskan (tidak perlu huraian)
        Kehendak soalan : kesan buruk
        Fokus : masyarakat
      K.KUNCI          ISI JAWAPAN               HURAIAN
      KEADAAN    Masyarakat hidup dalam keadaan kucar
                                           x
     MASYARAKAT kacir
      LAIN-LAIN   Umat Islam menjadi lemah                   x

  2. Terangkan DUA kesan buruk ajaran sesat kepada masyarakat.

     Ulasan soalan :
        Kata tugas : Terangkan (perlu huraian / contoh / keterangan)
        Kehendak soalan : kesan buruk
        Fokus : masyarakat
      K.KUNCI         ISI JAWAPAN               HURAIAN
                                  Kerana wujudnya pelbagai
      KEADAAN    Masyarakat hidup dalam keadaan kucar
                                  ajaran yang bertentangan
     MASYARAKAT kacir
                                  dengan Islam
                                  Kerana perpecahan dalam
      LAIN-LAIN   Umat Islam menjadi lemah
                                  kalangan umat Islam

  3. Jelaskan DUA kelebihan memberi hadiah dan sedekah kepada individu muslim.

     Ulasan soalan :
        Kata tugas : Jelaskan (tidak perlu huraian)
        Kehendak soalan : kelebihan
        Fokus : individu
      K.KUNCI          ISI JAWAPAN               HURAIAN
     GANJARAN
             Mendapat keberkatan daripada Allah              X
       ALLAH
     PANDANGAN
             Akan disayangi masyarakat                  x
     MASYARAKAT


                                                7
Ummimursyidasmkputra
                                Latih Tubi Modul Skima Umum
                                               2010

  4. Terangkan DUA kelebihan memberi hadiah dan sedekah kepada individu muslim.
    Ulasan soalan :
       Kata tugas : Terangkan (perlu huraian / contoh / keterangan)
       Kehendak soalan : kelebihan
       Fokus : individu

      K. KUNCI       ISI JAWAPAN                 HURAIAN
     GANJARAN                       Kerana membelanjakan rezeki
          Mendapat keberkatan daripada Allah
      ALLAH                        pada jalan yang halal.
     PANDANGAN
          Akan disayangi masyarakat          Kerana sikapnya yang pemurah.
     MASYARAKAT


  5. Jelaskan DUA faedah beradab terhadap Negara.
    Ulasan soalan :
       Kata tugas : Jelaskan (tidak perlu huraian)
       Kehendak soalan : faedah
       Fokus : umum

      K. KUNCI       ISI JAWAPAN                  HURAIAN
     PANDANGAN
          Akan mendapat sanjungan masyarakat                x
     MASYARAKAT
     SUASANA
          Masyarakat hidup aman damai                   x
     MASYARAKAT


  6. Terangkan DUA faedah beradab terhadap Negara.
    Ulasan soalan :
       Kata tugas : Terangkan (perlu huraian / contoh / keterangan)
       Kehendak soalan : faedah
       Fokus : umum

      K. KUNCI      ISI JAWAPAN                   HURAIAN
     PANDANGAN
          Akan mendapat sanjungan masyarakat      Kerana berakhak mulia
     MASYARAKAT
                                 Kerana masing-masing
     SUASANA
          Masyarakat hidup aman damai         mempunyai semangat cintakan
     MASYARAKAT
                                 Negara.

     TIPS MEMBERI HURAIAN :
        Sambungkan jawapan anda dengan kata hubung ‘agar’, ‘kerana’, ‘dengan cara’,
        ‘demi’ dan sebagainya.
        Jangan memberi huraian dengan cara mengulang soalan. Contoh :
          - Soalan : Terangkan dua faedah beradab terhadap Negara.
          - Jawapan salah : “Akan mendapat sanjungan masyarakat kerana beradab
            terhadap negara.


                                                8
Ummimursyidasmkputra
                                   Latih Tubi Modul Skima Umum
                                                  2010

TIPS DAN PANDUAN UMUM 2
SOALAN PENGAJARAN :


         Soalan pengajaran lebih kerap terdapat dalam kertas 2.
         Fokus jawapan : berkaitan dengan perkara yang pelajar telah pelajari / iktibar / cara
         bertindak daripada isu yang berkaitan.
         Pelajar bebas membina jawapan sendiri tetapi mesti berkait dengan tema dan isu
         yang terdapat dalam soalan.
          Jawapan perlu dimulakan dengan :
         - Kita hendaklah….
         - Umat Islam wajib….

CONTOH SOALAN :
  1. Ayat ini menerangkan tentang tanggungjawab dan matlamat hidup mukmin. Jelaskan DUA
   pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas.
       AYAT              ISI JAWAPAN
                                        HURAIAN
     PENGAJARAN
   Kita hendaklah   Melaksanakan tanggungjawab sebagai mukmin        x
   Umat Islam
             Mempunyai matlamat hidup yang jelas           x
   hendaklah

  2. Terangkan DUA pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas.
      AYAT          ISI JAWAPAN
                                        HURAIAN
    PENGAJARAN
    Kita     Melaksanakan tanggungjawab sebagai       Agar umat Islam dipandang
    hendaklah   mukmin                      tinggi oleh umat yang lain
    Umat Islam                          agar mudah mencapai cita-
           Mempunyai matlamat hidup yang jelas
    hendaklah                                 cita.

  3. Hadis ini menjelaskan tentang pengurusan masa. Jelaskan DUA pengajaran yang dapat
    diambil daripada hadis di atas.
      AYAT            ISI JAWAPAN
                                       HURAIAN
    PENGAJARAN
            Bijak menggunakan masa yang
    Kita mestilah                               x
            diperuntukkan.
    Umat Islam
            Mengambil peluang beramal ketika sihat.          x
    perlu

  4. Terangkan DUA pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas.
      AYAT          ISI JAWAPAN
                                       HURAIAN
    PENGAJARAN
           Bijak menggunakan masa yang           Dengan melakukan perkara-
    Kita mestilah
           diperuntukkan.                  perkara yang berfaedah.
    Umat Islam                          Supaya dapat menjadi bekal
           Mengambil peluang beramal ketika sihat.
    perlu                              untuk hidup di akhirat.


                                                   9
Ummimursyidasmkputra
                                    Latih Tubi Modul Skima Umum
                                                   2010

LATIH TUBI 1 : HIKMAT /FAEDAH / KEBAIKAN / FADILAT


  A. SOALAN SUBJEKTIF

  1. Nyatakan DUA hikmat menunaikan ibadat haji terhadap individu.

Kata Kunci                      Isi / Huraian
 IMAN

 ILMU


  2. Terangkan DUA kebaikan menghayati budaya infak dalam masyarakat.(SPM 2004)
 Kata Kunci                    Isi / Huraian
 GANJARAN
  ALLAH
PANDANGAN
MASYARAKAT

  3. Terangkan DUA hikmat Allah menguji manusia dengan penderitaan.(SPM 2004)
Kata Kunci                     Isi / Huraian
 IMAN

 AMAL


   4. Huraikan DUA hikmat beradab ketika berada di tempat rekreasi.
  Kata Kunci                     Isi / Huraian
 HUBUNGAN
SILATURRAHIM
  KEADAAN
 MASYARAKAT

  5. Apakah sebab kita perlu beradab ketika berzikir.
Kata Kunci                      Isi / Huraian
 AMAL
GANJARAN
 ALLAH

  6. Terangkan DUA kebaikan beradab ketika berhias diri.
Kata Kunci                     Isi / Huraian
  7. Nyatakan DUA hikmah Islam mewajibkan umatnya menutup aurat.(SPM 2006)

Kata Kunci                      Isi / Huraian
                                                    10
Ummimursyidasmkputra
                                    Latih Tubi Modul Skima Umum
                                                   2010

B- LATIH TUBI SOALAN OBJEKTIF


 1.   Tujuan utama pengharaman perbuatan sihir terhadap masyarakat ialah untuk menjaga
     A    Kekuatan ekonomi.
     B    Maruah agama Islam.
     C    Akidah individu muslim.
     D    Perpaduan dalam masyarakat.

 2.   Antara berikut manakah bukan hikmat dikenakan hukuman bunuh kepada orang yang murtad
     A    Menjaga kesucian agama Islam
     B    Merugikan ekonomi umat Islam
     C    Menghalang perbuatan murtad berterusan.
     D    Menghindari masyarakat daripada berpecah belah

 3.   Meniru semasa peperiksaan adalah dilarang kerana ia merupakan perbuatan.
     A    Syirik
     B    Nifak
     C    Kufur nikmat
     D    Menipu dan berbohong

 4.   Menuduh perempuan baik berzina hukumannya ialah sebatan sebanyak 80 kali.
     Apakah hikmat hukuman tersebut.

     A    Menakutkan orang ramai.
     B    Membanteras perbuatan jenayah.
     C    Menunjukkan kebaiakan ajaran Islam.
     D    Memperlihatkan keadilan syariat Islam.

 5.   Berikut merupakan hikmat taubat yang dilakukan secara ikhlas kerana Allah kecuali.
     A    Dapat ketenangan jiwa.
     B    Dosa diampun oleh Allah
     C    Dapat beribadat dengan sempurna.
     D    Dapat penghormatan daripada Allah.

 6.   Antara perkara berikut, manakah bukan kesan iman dalam kehidupan manusia
     A    Sentiasa mematuhi peraturan sekolah
     B    Berminat menguasai ilmu Sains dan Teknologi
     C    Tidak mengambil dadah untuk mengatasi tekanan hidup
     D    Berani mengambil sebarang tindakan untuk kepuasan diri

 7.   Mengapakah Islam menyuruh umatnya menjauhi perkara-perkara nifak?

     I    Melemahkan perpaduan masyarakat
     II    Menghalang perkembangan teknologi
     III   Menghancurkan kekuatan umat Islam.
     IV    Menghilangkan sikap percaya mempercayai.

     A    I, II dan III
     B    I, II dan IV
     C    I, III dan IV
     D    II, III dan IV
                                                    11
Ummimursyidasmkputra
                                   Latih Tubi Modul Skima Umum
                                                  2010

LATIH TUBI 2 : AKIBAT / KESAN BURUK / IMPLIKASI DLL

  A. SOALAN SUBJEKTIF

    1.  Mengumpat dan memfitnah sangat dilarang dalam Islam. Berikan DUA hujah anda. (SPM 2004)
Kata Kunci                     Isi / Huraian
    2.  Terangkan DUA implikasi perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang. (SPM 2005)
Kata Kunci                     Isi / Huraian
    3.  Jelaskan DUA kerugian orang yang mengabaikan adab-adab terhadap Rasulullah. (SPM 2006)
Kata Kunci                     Isi / Huraian
    4.  Apakah akibat perbuatan syirik terhadap individu muslim. (SPM 2005)
Kata Kunci                       Isi / Huraian
    5.  Terangkan DUA sebab Islam melarang umatnya berhasad dengki. (SPM 2008)
Kata Kunci                     Isi / Huraian
    6.  Apakah implikasi perbuatan berbohong kepada individu.
Kata Kunci                     Isi / Huraian
    7.  Terangkan DUA kesan buruk mengamalkan ajaran sesat terhadap individu .(SPM 2004)
Kata Kunci                    Isi / Huraian
                                                   12
Ummimursyidasmkputra
                                      Latih Tubi Modul Skima Umum
                                                     2010

   B.  SOALAN OBJEKTIF

1.     Di antara berikut, manakah pernyataan yang merosakkan iman?
      I    Mempercayai kewujudan syaitan
      II   Menolak kewujudan alam barzakh
      III   Mempercayai perkara-perkara khurafat
      IV   Meyakini bahawa alam adalah semulajadi

      A    I,II DAN III
      B    I,II DAN IV
Spm     C    I,III DAN IV
04     D    II,III DAN IV


2      Berikut adalah akibat perbuatan syirik khafi terhadap individu kecuali …
      A    Rosak akidah
      B    Hilang kawan
      C    Dibenci masyarakat
      D    Sukar menerima pandangan orang lain


3      Perbuatan sihir akan mengakibatkan
      1.
      I   Akidah rosak
      II   Hidup senang
      III  Dibenci masyarakat
      IV   Dikagumi masyarakat

      A    I dan II
      B    I dan III
      C    IIdan IV
      D    III dan IV4      Berikut adalah kesan-kesan ke atas orang yang murtad kecuali

      I    Tidak boleh dikebumikan di tanah perkuburan Islam
      II    Tidak boleh mewarisi harta pusaka
      III   Tidak boleh berjual-beli
      IV    Tidak boleh menjadi wali

      A    I ,II dan III
      B    I ,II dan IV
      C    II,III dan IV
      D    I, III dan IV


5     Berikut merupakan akibat berbohong terhadap masyarakat kecuali
      A    Berlaku huru hara
      B    Masyarakat dipandang hina
      C    Perpaduan dapat diwujudkan
      D    Masyarakat lemah dan mundur
                                                      13
Ummimursyidasmkputra
                                     Latih Tubi Modul Skima Umum
                                                    2010

LATIH TUBI 3 : FAKTOR / SEBAB / PUNCA


  A. SOALAN SUBJEKTIF

       1. Terangkan DUA sebab pembakaran secara terbuka masih dilakukan .(SPM 2005)
Kata Kunci                     Isi / Huraian
       2. Jelaskan DUA faktor yang boleh mengurangkan semangat jihad.
Kata Kunci                      Isi / Huraian
       3. Huraikan DUA faktor dalaman yang mendorong ke arah kekufuran.
Kata Kunci                     Isi / Huraian
       4. Jelaskan DUA faktor khurafat masih diamalkan oleh masyarakat Islam.
Kata Kunci                       Isi / Huraian
       5. Mengapa masih terdapat orang yang tidak menjaga kekemasan diri?
Kata Kunci                     Isi / Huraian
       6. Jelaskan DUA sebab masih terdapat umat Islam yang berhias diri tidak mengikut syariat?
Kata Kunci                      Isi / Huraian
       7. Terangkan DUA sebab yang menghalang seseorang itu daripada mendapat hidayah Allah.(SPM K2 2006)
Kata Kunci                       Isi / Huraian
                                                     14
Ummimursyidasmkputra
                                   Latih Tubi Modul Skima Umum
                                                  2010

  B.  SOALAN OBJEKTIF

1     Berikut merupakan faktor yang mendorong berlakunya perbuatan khurafat kecuali…

     A    Kurang kasih sayang ibu bapa.
     B    Terpengaruh dengan adat nenek moyang
     C    Tidak memiliki iman yang teguh.
     D    Tiada pembenterasan daripada pihak berkuasa


2     Antara sebab segelintir umat Islam masih minum arak ialah

     I    Mudah didapati
     II    Menjaga kesihatan
     III   Menenangkan fikiran
     IV    Tiada penguatkuasaan undang-undang

     A    I dan II
     B    I dan IV
     C    IIdan III
     D    III dan IV

3     Berikut adalah faktor berlakunya kekufuran di kalangan masyarakat melainkan :-


     A    Menafikan kewajipan membayar zakat
     B    Lalai dengan kemewahan dunia
     C    Malas untuk mengerjakan sembahyang
     D    Melakukan perkara-perkara maksiat


4     Antara faktor utama yang menyebabkan seseorang itu membunuh diri ialah

     A    Ingin mati dengan cara yang mudah
     B    Gagal memperolehi sesuatu
     C    Putus asa dengan rahmat Allah
     D    Tidak mahu hidup lama dunia

5     Antara yang berikut manakah yang merupakan faktor-faktor berlakunya perbuatan sihir dalam
     masyarakat:

     I    Perasaan dendam terhadap orang lain.
     II    Ingin memiliki kekuatan yang luarbiasa
     III   Irihati dengan kelebihan orang lain
     IV    Lebih mempercayai kekuatan azimat atau tangkal.

     A    I ,II dan III
     B    I, III dan IV
     C    II , III dan IV
     D    I, II dan IV
                                                   15
Ummimursyidasmkputra
                                  Latih Tubi Modul Skima Umum
                                                 2010

LATIH TUBI 4 : CARA MENGATASI / USAHA / LANGKAH / PERANAN


A. SOALAN SUBJEKTIF

  1. Apakah peranan ibu bapa dalam menangani masalah perkahwinan yang tidak mengikut undang-
    undang?(SPM 2005)
Kata Kunci                    Isi / Huraian
  2. Apakah tindakan umat Islam masa kini untuk mengembalikan kegemilangan lampau?(SPM 2005)
Kata Kunci                     Isi / Huraian
  3. Bagaimana kita boleh menajamkan akal fikiran agar kita dapat berfikir dengan matang?(SPM 2005)
Kata Kunci                     Isi / Huraian
  4. Bagaimanakah anda dapat memupuk semangat jihad dalam diri?(SPM 2006)
Kata Kunci                   Isi / Huraian
  5. Terangkan DUA cara mencegah remaja daripada merosakkan kemudahan awam.(SPM 2004)
Kata Kunci                    Isi / Huraian
  6. Apakah usaha yang perlu dilakukan sekiranya rakan anda suka melakukan perbuatan
    mempersendakan agama? (SPM 2004)
Kata Kunci                      Isi / Huraian
  7. Cadangkan DUA usaha untuk membendung perbuatan Qazaf berleluasa dalam masyarakat.
Kata Kunci                   Isi / Huraian
                                                  16
Ummimursyidasmkputra
                                 Latih Tubi Modul Skima Umum
                                                2010

B. SOALAN OBJEKTIF

1.    Di antara berikut yang manakah langkah-langkah yang digariskan oleh Ahli Sunnah
     Waljamaah untuk memelihara akidah.

     I    Mempelajari ilmu daripada guru yang muktabar
     II    Menjauhkan diri daripada pengamal ajaran sesat
     III   Membataskan sumber syariah kepada fahaman Qadyiani
     IV    Menolak semua hadis yang bukan diriwayatkan oleh Ahlul Bait

     A    I DAN II
     B    II DAN III
Spm    C    I DAN IV
05    D    III DAN IV

2.    Di antara berikut, manakah pernyataan yang merupakan langkah-langkah membasmi
     amalan khurafat dalam masyarakat.

     I    Memberi kesedaran tentang bahaya khurafat
     II    Membiarkan ia lenyap sedikit demi sedikit
     III   Memusnahkan tempat-tempat amalan khurafat
     IV    Melakukan ibadat dengan ikhlas

     A    I DAN II
     B    I DAN III
     C    II DAN III
     D    III DAN IV


3.    Di antara berikut, manakah langkah-langkah berkesan untuk menangani ajaran sesat
     yang menular dalam masyarakat Islam.

     I    Melengkapkan diri dengan ajaran Islam yang sebenar
     II    Membataskan sumber syariat hanya kepada Al-Quran sahaja
     III   Menerima hadis yang diriwayatkan oleh Ahli Bait sahaja sebagai sumber hukum
     IV    Melaksanakan program pemulihan aqidah

     A    I DAN II
     B    II DAN III
     C    III DAN IV
     D    I DAN IV
                                                 17
Ummimursyidasmkputra
                                   Latih Tubi Modul Skima Umum
                                                  2010

LATIH TUBI 5 : SOALAN YANG MEMPUNYAI KATA TUGAS ‘TERANGKAN’ & ‘HURAIKAN’


  1. Terangkan DUA tanggungjawab ulul amri dalam sebuah Negara Islam. (SPM 2009)
Kata Kunci                    Isi / Huraian
  2. “Akal yang sihat terdapat pada tubuh badan yang sihat”. Terangkan pendapat anda tentang
    pernyataan di atas.
Kata Kunci                      Isi / Huraian
  3. Huraikan DUA kemungkaran yang telah dilakukan oleh umat terdahulu sehingga mereka dibinasakan.
Kata Kunci                    Isi / Huraian
  4. Terangkan DUA kepentingan solat yang dilakukan dengan sempurna.
Kata Kunci                     Isi / Huraian
  5. Terangkan DUA perbuatan isteri yang dianggap nusyuz.
Kata Kunci                     Isi / Huraian
  6. Huraikan DUA ciri seseorang yang bertambah imannya.
Kata Kunci                     Isi / Huraian
  7.  Terangkan dua sebab al-Quran diturunkan kepada manusia. (SPM K@ 2007)

Kata Kunci                      Isi / Huraian
                                                   18
Ummimursyidasmkputra
                                   Latih Tubi Modul Skima Umum
                                                  2010

LATIH TUBI 6 : SOALAN PENGAJARAN


  1. Khalifah Umar Al-Khattab terkenal dengan gelaran Al-Farouk. Bagaimanakah anda mencontohi sifat
    tersebut dalam kehidupan sebagai seorang pelajar?
 AYAT PENGAJARAN             ISI JAWAPAN                HURAIAN
 Saya perlu

 Saya mesti


  2. Hadis ini menjelaskan tentang sifat-sifat mazmumah yang boleh menghancurkan umat Islam.
    Terangkan DUA pengajaran yang boleh diamalkan dalam masyarakat. (SPM K2 2006)
 AYAT PENGAJARAN              ISI JAWAPAN               HURAIAN
 Kita hendaklah

 Umat Islam hendaklah


  3. Ayat di atas menerangkan bahawa Raslullah saw melakukan sesuatu perkara berpandukan wahyu dan
    Allah membuat perumpamaan antara orang yang buka dan celik. Terangkan DUA pengajaran yang
    boleh diamalkan dalam kehidupan seharian.(SPM K2 2006)
 AYAT PENGAJARAN            ISI JAWAPAN                HURAIAN
 Kita hendaklah

 Umat Islam hendaklah


  4. Ayat di atas menyatakan antara ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah swt ialah sujud
    kepada Allah swt. Terangkan DUA pengajaran yang boleh damalkan untuk mendapat keredhaan Allah.
    (SPM K2 2006)
 AYAT PENGAJARAN              ISI JAWAPAN                HURAIAN
 Kita hendaklah

 Umat Islam hendaklah


  5. Hadis di atas , Rasulullah mengingatkan umat Islam bahawa kehidupan dunia ini bersifat sementara.
    Jelaskan DUA pengajaran yang dapat diambil untuk memperoleh kebahagian dunia dan akhirat.
 AYAT PENGAJARAN              ISI JAWAPAN                HURAIAN
 Kita hendaklah

 Umat Islam hendaklah


  6. Huraikan DUA pengajaran yang dapat dicontohi daripada kegigihan imam Syafie menuntut ilmu
 AYAT PENGAJARAN           ISI JAWAPAN                 HURAIAN
 Kita hendaklah

 Umat Islam hendaklah
                                                   19
Ummimursyidasmkputra

								
To top