Belangrijke aandachtspunten bij by pengxiuhui

VIEWS: 326 PAGES: 4

									Best Price Plaza Inkooptips
Postbus 386, 6710 BJ Ede


Belangrijke aandachtspunten bij aankoop van koffie

    De doelgroep, wijze van koffieverstrekking (de koffie zetsysteem).
    Het benodigde volume versus snelheid en kwaliteit.
    Integrale kosten (afschrijving/huur/bruikleen, onderhoud, ingredienten,
    garniteren,hulpmiddelen).
    Voortschrijdende controle prijsstelling op marktconformiteit.
    Dropgrootte / leverfrequentie afstemmen op wensen c.q. mogelijkheden.
    Betrek bij de integrale calculatie ook de garnituren (suiker,melk, koekjes) en de hulpmiddelen
    (servies, disposables).
    Betalingscondities.Beoordeling koffie en koffiezetsystemen


Doelstelling
De doelstellingen van een beoordeling van koffiezetsystemen zijn:
 Beoordeling van het gebruik van de koffiezetsystemen in termen van integrale kosten en kwaliteit;
  Inventarisatie van alternatieve koffiezetsystemen die aansluit op het operationele proces;
  Inventarisatie van de consequenties hiervan, zoals; de te gebruiken ingrediënten, afbreukrisico,
  opbrengsten, kosten van apparatuur en onderhoud;
  Analyse van de mogelijkheden, kansen en consequenties.

Mogelijkheden
Er kan grofweg gebruik worden gemaakt van vier soorten koffie, te weten;
   liquid (diepvries)koffie;
   espressobonen;
   snelfilterkoffie;
   instantkoffie.


In deze uiteenzetting worden de verschillende koffiezetsystematieken nader geanalyseerd. Wanneer
men deze systematieken met elkaar vergelijkt, is het mogelijk om samen met een integrale
kostenberekening een onderbouwde keuze te maken ten aanzien van de koffiezetsystematiek, met de
daarbij behorende soort koffie.

Voor- en nadelen van de koffiezetsystematieken

Liquid (diepvries) koffiesysteem
De Liquid koffiezetsystemen bieden een combinatie van kwaliteit en kwantiteit die over het algemeen
als redelijk wordt beoordeeld. Het systeem maakt koffie, met een hoge snelheid en een redelijke
kwaliteit. De diepvries koffiezetsystemen werken met een vloeibaar koffieconcentraat. De koffie wordt
na het distilleren luchtdicht verpakt en dan onmiddellijk diepgevroren. Daardoor blijven smaak en geur
bewaard tot het moment van koffiezetten.
De verpakkingen van de diepvrieskoffie zijn zeer hygiënisch en eenvoudig te verwisselen. Het verlies
met diepvrieskoffie is nagenoeg nihil. De bacteriologische omstandigheden zijn, wanneer het pak
diepvrieskoffie langer dan vijf dagen in de apparatuur zit, navenant. De diepvries koffiezetsystemen
zijn geschikt voor horecaoutlets met een middelgrote koffieconsumptie.

Voor- en nadelen van liquidkoffie


Voordelen:                   Nadelen:
   breed assortiment mogelijk;        * (relatief) dure koffie;
   geen koffieverlies;            * minder representatief;
   weinig schoonmaak;            * koppeling apparatuur en ingrediënten;
   hoog gebruiksgemak;           * fabrikant gebonden;
   constante kwaliteit;           * bij langdurige stilstand verlies van aangebroken
   geen afval;                verpakking.
   kost weinig tijd om koffie te zetten.

Volautomatische koffiezetsystemen met espressobonen
De koffiezetsystemen met espressobonen bieden een combinatie van kwaliteit en kwantiteit voor een
breed assortiment koffie (espresso, cappuccino, koffie crème en dergelijke) die over het algemeen als
zeer goed wordt beoordeeld. Het systeem maakt verse koffie, met een hoge snelheid en een zeer
hoge kwaliteit. De koffiezetsystemen werken met espresso- of koffiebonen. De bonen worden direct
na het branden verpakt. Daardoor blijven smaak, geur en versheid nagenoeg onbeperkt bewaard tot
het moment van koffiezetten. De verpakkingen van de espressobonen zijn zeer hygiënisch en
eenvoudig te verwisselen. Het verlies met espressobonen is nihil.


De koffiezetsystemen met espressobonen zijn bijzonder geschikt voor activiteiten met een middelgrote
koffieconsumptie waarin met name veel aandacht voor diversiteit en kwaliteit is.


Voor- en nadelen van koffiebonen
Voordelen:                   Nadelen:
   breed assortiment mogelijk;       * (relatief) dure apparatuur en onderhoud;
   geen koffieverlies;           * afval (koffiedik);
   hoog gebruiksgemak;           * schoonmaak van apparatuur.
   hoge kwaliteit;
   zeer vers gezette koffie.

Zetsystemen met snelfiltermaling in een volautomatische machine
De koffiezetsystemen met snelfiltermaling bieden een combinatie van kwaliteit en kwantiteit voor
“gewone” koffie die over het algemeen als goed wordt beoordeeld. Het koffiezetsysteem werkt met
gemalen koffie. De koffie wordt na het branden, gemalen en vacuüm verpakt. Daardoor blijven
smaak, geur en versheid nagenoeg onbeperkt bewaard tot het moment van koffiezetten. Vanaf het
moment dat de vacuümverpakking is geopend, gaat de kwaliteit van de snelfiltermaling achteruit
omdat er oxidatie plaatsvindt. De verpakkingen van de snelfiltermaling zijn hygiënisch.
Dit koffiezetsysteem met snelfiltermaling is bijzonder geschikt voor gelegenheden met een
middelgrootte tot grootte koffiebehoefte, in relatie tot vergaderingen en/of feesten en partijen. (veel
volume in een kort tijdsbestek).

Voor- en nadelen snelfilterkoffie volautomatisch gezet
Voordelen:                    Nadelen:
   relatief goedkope koffie;         *  afval;
   gebruiksgemak;              *  verlies van koffie;
   constante kwaliteit;           *  relatief dure apparatuur en onderhoud;
                         *  afval.

Zetsystemen met snelfiltermaling handmatig gezet (Bravilor/Animo)
Het verlies (waste) met deze zetsystematiek is afhankelijk van degene, wie de koffie zet. De ene
medewerker gebruikt meer koffie voor dezelfde hoeveelheid gereed product als de andere
medewerker. Daarnaast kan het personeel zich eerder vergissen in de hoeveelheid gereed product dat
benodigd is. De kwaliteit van het gereed koffieproduct loopt achteruit en moet naar enige tijd worden
weggegooid. Dit koffiezetsysteem met snelfiltermaling is geschikt voor activiteiten met een grootte
koffiebehoefte in een korte periode. Hier is met name veel aandacht voor een “gewoon” kopje koffie.


Voor- en nadelen snelfilterkoffie
Voordelen:                    Nadelen:
  relatief goedkope koffie en apparatuur;   * mogelijk wisselende kwaliteit van de koffie;
  gebruiksgemak;                * verlies van koffie;
  weinig onderhoud;              * handmatig zetten, kost meer tijd en aandacht;
                         * afval.

Koffiezetsystemen met instantkoffie
De koffiezetsystemen met instantkoffie bieden een combinatie van snelheid, toegankelijkheid en
kwantiteit voor koffie. De kwaliteit wordt over het algemeen als redelijk beoordeeld. De verpakkingen
van de instantkoffie zijn hygiënisch. Er treden met instantkoffie geen verliezen op. De
koffiezetsystemen met instantkoffie zijn geschikt voor het activiteiten waarbij wisselende vraag naar
koffie is en waarbij de kwaliteit van de koffie geen USP is.

Voor- en nadelen instantkoffie
Voordelen:                         Nadelen:
   gebruiksgemak;                    * (relatief) dure koffie;
   24 uur per dag verkrijgen van koffie;        * minder representatief;
   minimaal onderhoud;                 * kwaliteit van koffie is redelijk.
   tijdsbesparing (personeel);
   geen verlies/afval
   relatief goedkope apparatuur en onderhoud.
Overzicht van opbrengst per kilo c.q. liter koffieproduct


 Artikel                Eenheid    Opbrengst
 Diepvries Cafitesse traditional    Liter     21 ltr
 Diepvries Cafitesse prestige      Liter     21 ltr
 Roodmerk stand.            Kg       23 ltr
 Roodmerk snelf.            Kg       23 ltr
 Fresh Brew               1 kg      23 ltr
 Espressobonen             1 kg      21 ltr
 Instant koffie, afhankelijk welke   1 kg      67 - 90 ltr

Met de huidige gegevens, is het mogelijk de koffiezetsystemen met elkaar te vergelijken. Hierbij wordt
ook gekeken naar de aanschaf van apparatuur en onderhoud.

Vergelijking kosten koffie van de koffiezetsystemen

In het onderstaande overzicht is een indicatie weergegeven van de kosten per liter koffie (gereed
product) aangegeven, per volume, per koffiezetsystematiek. In dit kostenoverzicht zijn afschrijving,
onderhoud en de kosten van de koffie verwerkt. Er is geen rekening gehouden met personeelskosten
en eventueel verlies van koffie.

Volume koffie   Espressobonen   Snelfilter koffie Snelfilter koffie Instantkoffie  Diepvrieskoffie
gereed product   Volautomatische  Volautomatische handmatig              Cafitesse
per machine    machine      machine      Animo / Bravilor
1000 ltr.      €      2,68 €       2,82 €       0,65 €     1,02 €     1,59
2000 ltr.      €      1,54 €       1,53 €       0,45 €     0,77 €     1,12
3000 ltr.      €      1,17 €       1,10 €       0,38 €     0,69 €     0,96
4000 ltr.      €      0,98 €       0,89 €       0,35 €     0,64 €     0,88
5000 ltr.      €      0,86 €       0,76 €       0,33 €     0,62 €     0,84
6000 ltr.      €      0,79 €       0,67 €       0,31 €     0,60 €     0,81
7000 ltr.      €      0,73 €       0,61 €       0,30 €     0,59 €     0,78
8000 ltr.      €      0,69 €       0,57 €       0,30 €     0,58 €     0,76
9000 ltr.      €      0,66 €       0,53 €       0,29 €     0,58 €     0,75
10.000 ltr.     €      0,63 €       0,50 €       0,29 €     0,57 €     0,74Wilt u uitgebreid(er) advies, maak dan gebruik van ons telefonische consult, dé methode om op maat
inkoopinformatie te verkrijgen.

Best Price Plaza beschikt ook over standaard inkoopdocumenten, die u kunt gebruiken voor het
structureren van uw inkoop naar uw leveranciers toe. Bel voor deze documenten met: 030-7508848,
Jos Haverkamp.

								
To top