Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

USB langattomassa lähiverkossa

VIEWS: 17 PAGES: 35

									USB langattomassa lähiverkossa

    Diplomityöseminaariesitelmä
         2.6.2005

       Antti Huopaniemi
    antti.huopaniemi@pp.inet.fi
        040-5000495
              Motivaatio

• kotona langaton lähiverkko

• kannettavat työasemat: Windows 2000, Windows XP/Linux, Linux,
 myös yksi PDA

• erinäisiä USB-laitteita: monitoimikone
 (tulostin/skanneri/faksi/kopiokone), CD-polttoasema, digikamera

• USB-laitteen käyttö vaatii fyysisen liittämisen, kömpelöä

• miksei yleiskäyttöistä langatonta USB:tä?
                Kysymyksiä

•  onko ylipäätänsä mahdollista toteuttaa USB langattomassa lähiverkossa?

•  mitä esteitä tai rajoituksia langaton lähiverkko aiheuttaa?

•  mitä tarvitaan USB:n toteuttamiseksi langattoman lähiverkon yli?

•  miten paikallisesti liitetylle USB-laitteelle tarkoitettu data voidaan ohjata
  verkkoon?

•  suorituskyky, viive, luotettavuus, tehokkuus?

•  hallinta, samanaikaisuus?

•  voiko langattomassa lähiverkossa oleva USB-laite toimia ikään kuin se olisi
  paikallisesti liitetty (samat laiteajurit, ei muutoksia sovelluksiin)? Miten tässä
  tapauksessa tietoturva ja palvelujen löytäminen?
                 Työhön...
Ei halutunlaista ratkaisua olemassa, joten:

•  selvitä, miten USB toimii

•  selvitä, miten I/O toimii Windows 2000/XP ja Linux-käyttöjärjestelmissä

•  selvitä, miten em. käyttöjärjestelmät tukevat USB:tä ja miten USB-laitteet
  tulevat osaksi käyttöjärjestelmän kytke-ja-käytä-, virranhallinta- ja
  valvontatomintoja

•  datan ohjaus verkkoon paikallisen laitteen sijasta toteutettu
  verkkokäyttöjärjestelmissä, voiko hyödyntää?

•  voiko hyödyntää olemassa olevia palvelunhakuprotokollia?

•  voisiko ongelman ratkaista jollakin muulla verkkoteknologialla?
                 USB-väylä

•  teollisuusstandardi oheislaitteiden liittämiseksi tietokoneisiin

•  monipuolinen mutta yksinkertainen, halpa, suorituskykyinen

•  1,4 miljardia USB-laitetta toimitettu helmikuuhun 2003 mennessä, arvio 4,3
  miljardia USB-laitetta vuoteen 2007 mennessä, vuonna 2007 arvoidaan
  toimitettavan 860 miljoonaa laitetta (Lähde: In-Stat/MDR, helmikuu 2003)

•  väylän nopeudet: low-speed: 1,5 Mbit/s, full-speed: 12 Mbit/s ja high-speed:
  480 Mbit/s

•  kaapelin maksimipituus: 5 m (3 m low-speed), voi syöttää myös virran
  laitteelle (5 V, max 500 mA)

•  käyttötarkoitukset: kaiuttimet, mikrofonit, puhelimet, modeemit,
  näppäimistöt, hiiret, tabletit, ohjainsauvat, keskittimet, digitaalikamerat,
  muistitikut, CD/DVD-asemat, tulostimet, skannerit
USB-”oheislaite”
                 USB-topologia

                      Host

                     Root Hub                  Tier 1
                                           Tier 2
                      Hub 1                 Hub 2        Function     Function    Tier 3
         Hub 3      Hub 4       Function     Function     Tier 4                                           Tier 5
      Function       Hub 5      Function                                           Tier 6
             Hub 6        Hub 7
                                 Compound
                                 Device


                            Function           Tier 7
max. 127 laitetta!

                            Lähde: Universal Serial Bus Protocol Specification, s. 16
          USB-siirtomenetelmät

• halllinta (control transfer): oheislaitteen hallintaan ja määritysten
 asettamiseen/lukemiseen, ei datan siirtoon. Tiedonsiirto luotettava.

• bulkki (bulk transfer): ei-aikakriittiseen tiedonsiirtoon, motto: ”siirrä,
 kun ehdit”. Tiedonsiirto luotettava. Esimerkki: tulostimet, skannerit

• keskeytys (interrupt transfer): periodinen, rajoitettu latenssi.
 Tiedonsiirto luotettava. Esimerkki: näppämistöt, hiiret

• isokroninen (isochronous transfer): periodinen, ennalta sovittu
 kaistan tarve ja latenssi. Virhetilanteessa ei uudelleenlähetystä,
 oletuksena pieni bittivirhetiheys. Esimerkki: multimediasovellukset
USB-laitteen ohjelmarajapinnat
    Device

     Configuration 1


        Pipe

            Interface 1         Pipe

            Interface 2
     Configuration 2


        Pipe

            Interface 1
               USB I/O

                    Client
                                Data
                    Software


                                     USBD Interface
                                IRPs


                      USBD


                                     HCD Interface                      HCD       Transfers
               Transaction
                               Trans-
                 Transaction List       actions


                       Transaction
IRP: I/O Request Packet

USBD: USB Driver            Host
                    Controller
HCD: Host Controller Driver
                               Packets                    USB                           Lähde: Universal Serial Bus Protocol Specification, s. 59
                      USB I/O


            Pipe                  Pipe
IRP 1  Transaction  Transaction  Transaction  IRP 2  Transaction  Transaction  Transaction
      1-0      1-1      1-2          2-0      2-1      2-2
      Token, Data    Token, Data             Token, Data  Token, Data
 Frame   Handshake     Handshake       Frame    Handshake   Handshake
  1     (1-0)       (2-0)         2      (2-1)     (1-1)
                           Lähde: Universal Serial Bus Protocol Specification, s. 63
         Langattomat lähiverkot

• eli WLAN

• IEEE 802.11-standardi

• 802.11a: max. nopeus 54 Mbit/s, toimii 5 GHz-taajuudella,
 modulointi OFDM

• 802.11b: max. nopeus 11 Mbit/s, toimii 2.4 GHz-taajuudella,
 modulointi DSSS. Tunnetaan myös nimellä Wi-Fi.

• 802.11g: max. nopeus 54 Mbit/s, toimii 2.4 GHz-taajuudella,
 modulointi joko DSSS tai OFDM.

• tietoturva: WEP, TKIP, CCMP, IEEE 802.1X
Microsoft Windows 2000/XP I/O-
     komponentit
      Lähde: Solomon & Russinovich: Inside Microsoft Windows 2000, s. 528
     Microsoft Windows 2000/XP I/O

• kaikki laite-I/O kohdistuu virtuaalitiedostoihin
• jokaisella tiedostolla tiedosto-objekti, joka sisältää mm. attribuutit
 tiedostonimi ja laiteobjekti
• laiteobjekti esittää laitetta järjestelmässä. Laiteobjektissa viittaus
 ajuriobjektiin, joka sisältää tarvittavat tiedostojärjestelmän operaatiot
 (avaa, sulje, lue, kirjoita,...)
• PDO (Physical Device Object): USB-väylän ja väyläajurin näkemä
 laitteen laiteobjekti
• FDO (Functional Device Object): laiteajurin näkemä laitteen
 laiteobjekti
• FiDO (Filter Driver Object): suodatinajurin näkemä laitteen laiteobjekti
Microsoft Windows 2000/XP I/O
     Lähde: Solomon & Russinovich: Inside Microsoft Windows 2000, s. 598
         Oney: Programming the Microsoft Windows Driver Model, s. 85
               Linux-ydin
             The System Call Interface
                                          Kernel
 Process    Memory      File-      Device     Networking     subsystems
 mgmt      mgmt       systems     controlConcurrency,  Virtual     Files and    Ttys and    Connectivity    Features
multitasking  memory     directories:  device               implemented
                the VFS     access

                File system           Network
 Architecture  Memory             Character
                types              subsystems
 independent  manager             devices              Software
 code                                       support
                Block              IF drivers
                devices
                 Disks     Consoles    Network
  CPU     Memory
                 and      etc.      interfaces
                 CDs


                           Lähde: Rubini & Corbet: Linux Device Drivers, s. 5
               Linux I/O


• jokaisella tiedostolla tiedosto-objekti, joka sisältää viittauksen (f_op)
 VFS-tiedosto-operaatioihin, joita laite tukee
• versio 2.4 ja uudemmissa /devfs-virtuaalitiedostojärjestelmä VFS:n
 alla, jolloin tiedosto-objekti viittaa suoraan laiteajurin listaan
 toteutetuista VFS-operaatioista, VFS-operaatiot kohdistetaan
 virtuaalitiedostoon
• vanhemmissa monimutkaisempi ratkaisu: fyysiset laitetiedostot,
 laitteen tunnistus pää- ja alinumeroiden (major number/minor number)
 avulla
        Linux I/O – devfs

                       Header Files


     fd             f_op
          File           Device and
Process
          Object          Driver Identification


                       USB Device
              f_dentry
                       Structure


         Dentry           Probe Function
         Object

                       Disconnect Function
              d_inode


                       Open Function
         Inode
         Object
                       Read Function
              i_sb
                       Write Function
         Superblock
         Object
                       Release Function


                       Delete Function


          Disk           Supported VFS
          File           File Operations


                       USB Device Driver
                       Definition


                       Initialization and Exit
                       Functions         Device Driver
     Linux I/O – pre devfs
      fd            f_op
         File              Device
Process
         Object             Driver
                              open
                       fops
             f_dentry             read
                              write
                              release
         Dentry
         Object


             d_inode
                       def_blk_fops
                       (def_chr_fops)
                   f_op
         Inode                   open
                       fops
         Object
                              read
                              write
              i_sb
                              release

        Superblock
        Object
                         blkdevs
                         (chrdevs)

                              name
                       1
                              fops
          Disk
          File                  name
                       2
                              fops
                          ...
Esimerkki uudelleenohjauksesta – Microsoft CIFS

              Client
              application

              Kernel32.dll


               Ntdll.dll
  User Mode                                       User Mode


  Kernel Mode                                      Kernel Mode

         Cache    Redirector          Cache
                                      Server FSD
         Manager    FSD             Manager
              Protocol driver        Protocol driver  Local FSD
              (TDI transport)        (TDI transport)  (NTFS, FAT)                       Network
                                        Disk
                      Lähde: Solomon & Russinovich: Inside Microsoft Windows 2000, s. 804
Microsoft Windows 2000/XP USB-ajuripinot
            Lähde: Microsoft Windows Driver Development Kit
Microsoft Windows 2000/XP USB-laiteobjektipinot
              Lähde: Microsoft Windows Driver Development Kit
Linux USB-alijärjestelmä
                  Applications


 User-space libraries:
 jUSB, libusb


                System Call Interface                    User Space


           VFS                                 Kernel Space

                                Net        ioctls
 Block Devices      Char Devices             Devices


           USBFS


             USB Device Drivers / Class Drivers


                   USB Core


 UHCI Host Controller      OHCI Host Contoller      EHCI Host Controller
    Driver             Driver            Driver


                  PCI Bus Driver
Digi International AnyWhere USB
          Lähde: Digi International AnyWhere USB-esite
         Cypress WirelessUSB

•  SoC (System-on-a-Chip), joka voidaan integroida USB-laiteohjaimiin
•  toimii 2,4 GHz-taajuudella
•  nopeus 62,5 kbit/s
•  kantama 10-50 m riippuen mallista
•  tuki vain HID-laitteille
                   Lähde: Cypress WirelessUSB LS Radio Module Datasheet
      NAIST USB/IP Project

       Client                     Server
                Virtual Connection
                 Management
   Device Control Manager             Device Control Manager
   USB Device Drivers                  Stub Driver
                USB Requests

   USB Core Driver                  USB Core Driver


   Virtual Host Controller
                           USB Host Controller Driver
   Interface (VHCI) Driver
                            USB Host Controller
Vain Linux-ympäristö!
                              USB Devices
                        Lähde: NAIST USB/IP Project – WWW-sivu
           Wireless USB (WUSB)

• USB-väylän laajennus nopeaan langattomaan verkkoon
• käyttää UWB-teknologiaa, taajuusalue 3.1-10.6 GHz
• max. nopeudella 480 Mbit/s kantama 3 m, 110 Mbit/s-nopeudella
 kantama 10 m
• tietoturva ja virranhallinta huomioitu
• yhteensopiva langallisen USB:n kanssa

         IP      Non-IP     Other     Peripheral
         Networking  Peer-to-Peer  Applications  Interconnect
         (UPnP)    (W1394)            (WUSB)
                 Convergence Layer             WiMedia

    Common
     UWB
    Radio         IEEE 802.15.3 UWB MAC
    Platform                               MBOA

                IEEE 802.15.3a UWB Phy                                           Lähde: Intel Corporation
                Esitetty ratkaisu

Service Discovery / Access Control Client  Service Discovery / Access Control Server


    System Call Interface            System Call Interface File System Driver                        File System Driver  USB Device/                             Remote USB
              TCP/IP        TCP/IP                 Function
  Class Drivers                            Device Driver


 Remote USB                            USB Bus/Host
 Bus / Host       Network Driver    Network Driver              USB Logical
                                  Controller      Device
 Controller Driver                        Driver


        PCI Bus                    PCI Bus


              Network        Network
                                     USB Host
              Interface       Interface                USB Bus
                                     Controller
              Card         Card                   Interface        Client                    Server           USB Device
              Esitetty ratkaisu
Service Discovery / Access Control Client        Service Discovery / Access Control Server


    System Call Interface                  System Call Interface File System Driver                              File System Driver  USB Device/                                   Remote USB
               TCP/IP             TCP/IP                 Function
  Class Drivers                                  Device Driver


 Remote USB                                  USB Bus/Host
 Bus / Host                                            USB Logical
             Network Driver         Network Driver    Controller
 Controller Driver                                         Device
                                        Driver


        PCI Bus                          PCI Bus


              Network             Network
                                           USB Host    USB Bus
              Interface            Interface        Controller
              Card               Card                   Interface        Client                          Server           USB Device

           Pipe Bundle (to an interface)

           Default Pipe (to Endpoint Zero)
Palvelun löytäminen ja varaaminen

Service Discovery / Access Control Client  Service Discovery / Access Control Host


    System Call Interface            System Call Interface File System Driver                        File System Driver  USB Device/                             Remote USB
              TCP/IP        TCP/IP                 Function
  Class Drivers                            Device Driver


 Remote USB
 Bus / Host       Network Driver    Network Driver       USB Core    USB Logical
 Controller Driver                                   Device


        PCI Bus                    PCI Bus


              Network        Network         USB Host
              Interface       Interface                USB Bus
                                     Controller
              Card         Card                   Interface        Client                    Server           USB Device
            Putken laajentaminen
Service Discovery / Access Control Client  Service Discovery / Access Control Host


    System Call Interface            System Call Interface File System Driver                        File System Driver  USB Device/                             Remote USB
              TCP/IP        TCP/IP                 Function
  Class Drivers                            Device Driver


 Remote USB
 Bus / Host       Network Driver    Network Driver       USB Core    USB Logical
 Controller Driver                                   Device


        PCI Bus                    PCI Bus


              Network        Network
                                     USB Host    USB Bus
              Interface       Interface        Controller
              Card         Card                   Interface        Client                    Server           USB Device
       Suorituskyky ja luotettavuus

• langattoman lähiverkon käytännön nopeus vain noin puolet
 nimellisnopeudesta <-> USB full-speed (12 Mbit/s) ja high-speed (480
 Mbit/s)
• seuraukset alhaisemmasta nopeudesta ja latenssista?
• USB-spesifikaation määrittelemät maksimiviiveet
• hallintaputket: ok, eivät aikakriittisiä
• bulkkiputket: ok, eivät aikakriittisiä. Ylikuormitus?
• keskeytysputket: toimivat, mutta eivät ehkä täytä käyttäjän
 vastevaatimuksia
• isokroniset putket: ongelmallisia, viive ja ylikuormitus?
• sovelluksen ja laiteajurin ajastimet?

• luotettavuus: TCP kuljetusprotokollana, uudelleenlähetys
 virhetilanteessa
                      Tietoturva

Service Discovery / Access Control Client   Service Discovery / Access Control Host


    System Call Interface             System Call Interface File System Driver                         File System Driver  USB Device/       TCP/IP         TCP/IP        Remote USB     Function
  Class Drivers                             Device Driver


 Remote USB
 Bus / Host                                       USB Logical
             Network Driver     Network Driver       USB Core
 Controller Driver                                    Device


        PCI Bus                     PCI Bus


              Network         Network         USB Host
              Interface        Interface                USB Bus
                                      Controller   Interface
              Card          Card        Client                     Server           USB Device
               Johtopäätökset

•  onko ylipäätänsä mahdollista toteuttaa USB langattomassa lähiverkossa?
   – kyllä, vrt. NAIST USB/IP Linux-ympäristössä. Windows-ympäristössä
    dokumentoimattomat funktiot ja tietorakenteet saattavat tuottaa ongelmia.

•  mitä esteitä tai rajoituksia langaton lähiverkko aiheuttaa?
   – aikakriittiset sovellukset, jotka hyödyntävät keskeytys- ja isokronista siirtoa, eivät
    ehkä toimi halutulla tavalla. Yleensäkin suurta hetkellistä kaistanleveyttä vaativa
    siirto ongelmallinen.

•  mitä tarvitaan USB:n toteuttamiseksi langattoman lähiverkon yli?
   – esitetty ratkaisussa

•  miten paikallisesti liitetylle USB-laitteelle tarkoitettu data voidaan ohjata
  verkkoon?
   – esitetty ratkaisussa

•  suorituskyky, viive, luotettavuus, tehokkuus?
   – USB-spesifikaation viivevaatimukset täyttyvät. Laiteajurien ja sovelluksien viiveen
    sieto? Luotettavuus saavutetaan TCP-kuljetusprotokollalla suorituskyvyn
    kustannuksella.
               Johtopäätökset

•  hallinta ja samanaikaisuus?
   – toteutettava yhteistyönä Service Discovery/Access Control- ja Remote USB
    Bus/Host Controller Driver/Remote USB Driver-ohjelmien välillä

•  voiko langattomassa lähiverkossa oleva USB-laite toimia ikään kuin se olisi
  paikallisesti liitetty (samat laiteajurit, ei muutoksia sovelluksiin)? Miten tässä
  tapauksessa tietoturva ja palvelujen löytäminen?
   – voi, laitteen fyysisen liittämisen sijasta valitaan ohjelmallisesti haluttu resurssi.
    Laitteen fyysisen irrottamisen sijasta vapautetaan ohjelmallisesti kyseinen
    resurssi. Nämä toiminnot lataavat/poistavat muistista alkuperäiset laiteajurit.
    Modifioidut USB-ajurit tukevat käyttöjärjestelmän kytke-ja-käytä-, virranhallinta- ja
    valvontatoimintoja.
   – hallinnan helppous ja hyvä tietoturva ristiriitaisia tavoitteita.

								
To top