Docstoc

Nesne Tabanl Programlamaya Giri

Document Sample
Nesne Tabanl Programlamaya Giri Powered By Docstoc
					Nesne Tabanlı
Programlamaya Giriş

       BTP 324

      Fatih Üniversitesi
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
        Bölümü


                    1
Dersin Genel İçeriği

  Nesne Tabanlı Programlama Temelleri

  Nesne Tabanlı Tasarım

  Nesne tabanlı uygulamalarda Java
  dilini nasıl kullanabiliriz?


                     2
Ders İçin Gerekli Olan

   Kitap
   – Türkçe kaynak:Java Herkes İçin, Alfa
    Yayınları
   – İngilizce kaynak: Java How to Program
    ,Deitel&Deitel, 5 Edition
   Java Virtual Machine (1.4.2 )
   – http://java.sun.com
   Text Editör
   – Eclipse

                        3
Notlandırma

  %30  Vize ve uygulama vizesi
  %40  Final
  %20  Proje-ödev
  % 10  derse katılım ve devam

  – devam % 70
                  4
  Önemli Notlar
  Lablarda ve teori derslerinde bonus sorulara cevap verenleri
  ödüllendirme

  Vizelere katılmayanlar için ek sınavın yapılamayacağını bilme
  Mazeret sınavlarının vize ve final sınavlarından daha zor ve farklı
  olduğunu bilme

  Ofis saatlerini değerlendirme
   – Pazartesi 11.00- 12.00 ,Perşembe 15.00-16.00, Cuma : 14.00- 15.00

  Çalışmanızı ve gayretinizi hocanıza dönem içinde gösterme

  Dönem sonunda hocanızdan kişisel ödev veya proje talebinde
  bulunmama

                                   5
Aklınıza Takılanlar??
Derse geçmeden önce!!
            6
Zor Sorular

  Nesne Tabanlı Programlama Nedir?
  (Object-Oriented Programming)

  Niçin bu kadar popüler?
  – NTP kendisinden önce varolan tüm
   dillerden farklı, devrim yaratan bir
   düşüncedir.


                       7
NTP Neden bu kadar
Popüler?
  Birkaç sebep:
  – Üretkenliğini ve verimliliğini hızlı bir
   şekilde kanıtladı.
  – Varolan dillerden kolaylıkla geçiş yapıldı.
  – Problemlerin çözümüne nesnesel bakmayı
   yani insan anlayışı bakışı getirdi.                          8
Yeni Model

  Model :Örnek/Modeldünyanın nasıl
  çalıştığını anlamamıza yardım eder.
  – Bir örnek cümle fiil çekiminin nasıl
   yapıldığını hatırlatır.
  – Newton modeli (kuralları) niçin elmanın
   ağaçtan düştüğünü açıklar.
  Bunları programlama dili ile nasıl
  anlatabiliriz?

                         9
NTP Modeli
  Bilgisayar Bilimlerinde bir model
  elementlerin nasıl bilgisayar programında
  tasarlandığını ve elementlerin birbirleriyle
  nasıl haberleştiğini açıklar.
  NTP bir modeldirDünyayı algılama yolu
  NTP iletişim halinde olan topluluklar gibi
  yapılanırobjeler.
  Her obje bir hizmet (service) yada diğer
  üyelerin kullanacağı bir olay (action)
  gerçekleştirir.

                          10
NTP’ prensiplerinin
Açıklaması
 Herşey bir objedir.
 Objeler birbirlerine ulaşan mesajlar yada istekler
 oluştururlar.
 Her objenin kendi hafızası vardır.
 Her obje bir sınıfın örneğidir. Sınıf benzer
 objeleri gruplayan tasarıdır.
 Sınıf, obje ile ilgili davranışların tanıtıldığı yerdir.
 Sınıflar tek köklü ağaç yapıları içinde organize
 edilirler.Bu yapıya miras hiyerarşisi denir.


                              11
NTP içeriğini açıklayan bir örnek –
Şehir dışındaki bir arkadaşa çiçek
yollamak
  Bunu kendim yapamam. Öyleyse kendi
  Çiçekçimi kullanayım.Çiçekçime (adı Flo)
  arkadaşımın adresini verdim, ne kadarlık bir
  çiçek yaptırmak istediğimi, ne tür çiçek
  istediğimi söyledim.
  Flo arkadaşımın şehrindeki çiçekçi ile kontak
  kurdu.O da çiçekleri yaptırdı ve taşımacı ile
  anlaşarak çiçeği teslim etti.

                        12
Çiçekçi Örneği Devam

  Eğer düşüncemizi daha geniş tutsa idik
  başka insanlarda bu işlemin içine
  gireceklerdi. Çiçek yetiştiricisi,
  aranjmanı yapan kişi ve daha başka
  insanlar...
  Problemimizin çözümü için insanların
  birbiri ile iletişimde olması gerektiğini
  gördük.
                      13
Objeler

  Herşey bir obje

  Örnekler olayları oluşturur.

  Kendim, arkadaşım, çiçekçi,
  arkadaşımın şehrinde olan çiçekçi,
  şoför, çiçek aranjmanı, çiftçi
                     14
Mesajlar

  Objeler birbirlerine mesajlar iletirler.

  Bir örnek bu mesajı kabul edebilir
  (accept) ve geri dönüşte bir olay
  gerçekleştirip bir değer geri
  döndürebilir.


                        15
Mesajlar ve Metodlar
  Olay başlatma: Bir objeye ait bir mesajı gönderme
  olayın sorumluluğu altındadır.

  Mesaj, olay için istek olarak kodlanır ve isteğin
  taşınması için gerekli başka bilgiler mesaja eklenir.

  Mesaj giden obje alıcıdır. Eğer alıcı mesajı kabul
  ederse, alıcı istenen olayı gerçekleştirmekle
  sorumludur.


                              16
Bilgi Soyutlama

  Benim bilmem gereken sadece objenin
  kabul edeceği mesaj ismidir.

  Benim isteğimin nasıl gerçekleştiğinin,
  hangi olaylarla gerçekleştiğini hakkında
  bir bilgim yok.

  Ama taşıyıcı obje bu işi
  gerçekleştirmekle sorumlu.       17
Alıcılar
  Mesajlar kullandığımız fonksiyonlardan farklı olarak
  çağrılırlar:
  – Mesajda mesajı kabul edecek alıcıya göre tasarlanma var.
   /Bildiğimiz fonksiyonlarda alıcıya göre tasarlanma
  – Alıcıya göre aynı mesaj farklı yorumlanabilir. (Polimorfizm)
      Karen (arkadaşıma) çiçek yollayabilir
      Flo (arkadaşıma) çiçek yollayabilir (metodlar farklı)
      Alice(arkadaşıma) çiçek yollayamaz
       – Metod yok
       – İsteği anladı ama hatalı cevap verdi.
                                   18
Farklı Olaylar
public class ActionTester {

  Florist flo = new Florist();
  Wife beth = new Wife();
  Dentist ken = new Dentist();
  HumanBeing myFriend = new HumanBeing();

  public static void main(String[] args) {

      flo.sendFlowersTo(myFriend); // will work
      beth.sendFlowersTo(myFriend); // probably will work
      ken.sendFlowersTo(myFriend); // probably will not
  work

  }
}
                                 19
Bilgisayarlar ve
Programlar
  Mesajın hangi alıcıya gideceği program
  çalışma anına kadar bilinmez.
  Mesaj ile kod arasındaki bu işe late
  binding yani geç bağlanma denir.
                     20
Sorumluluklar

  NTP temel konu sorumlu olunan
  davranışları tanımlama

  Geleneksel programlar genellikle
  veriler üzerinde kodlama yaparlar
  – Bir dizide değer değiştirme..
  NTP ise veriler (objeler) bir hizmet
  oluşturmak için talep edilir.
                      21
Sorumluluklar

  “Ask not what you can do to your data
 structures, but what your data structure can
 do for you”
                      22
Tekrarlanan Tasarı

  Her objenin kendi hafızası vardır.
  Her obje minyatür bilgisayar gibi işler
  – her özel işlemci ayrı bir iş yapar.
                     23
Sınıflar
  Flo  Bir çiçekçiden istediğim tüm davranışları
  sergileyebilmeli
  Çiçekçi  Genel bir model
  Flo ise bu modelin bir örneği, tüm kurallara itaat
  eden
  Her obje bir sınıfın örneğidir.Sınıflar objeleri
  gruplarlar.
  Sınıf objelere ait davranışların tanımlandığı yerdir.
  Tüm objeler bir sınıfın örneğidirler. Ve tüm
  objeler sınıfta tanımlanan aynı metodları
  kullanırlar.


                            24
Sınıf Hiyerarşisi
          25
Miras
  Sınıflar tek köklü ağaç yapısıyla organize
  olurlar.Buna miras hiyerarşisi denir.
  –  Bir sınıf için tanımladığım bilgi (veri ve/veya
    davranış) ondan türeyen daha alt düzeydeki
    sınıflar için de tanımlıdır.
  –  Flo is-A Florist is-A Shopkeeper Flo is a more
    specialized form of the category Shopkeeper.
    Any Knowledge about Shopkeeper is also
    true for Florist and hence Flo                           26
Overriding (İptal etme)
  Subclasses can alter or override information
  inherited from parent classes:
  – All mammals give birth to live young
  – A platypus is an egg-laying mammal
  Subclass have a method with the same
  name as the method in parent class and
  states the search rule to match a specific
  method
  – If no appropriate method in subclass go up to
   parents until either a method is found or the
   parent class chain is exhausted.
                           27
Özet

  NTP programlama dillerine eklenecek kadar
  kolay bir özellik değildir. Yeni bir düşünme
  yoludur.
  NTP programa birbiri ile ilişkideki topluluklar
  gözü ile bakar. Belli bir amaç için varolan ve
  bir görevi olan her şeye obje der.
  Obje veri ve davranışları ile kapsülleşmiş
  olarak oluşur.

                         30
Özet

  Sınıf, bir grup nesne tarafından
  paylaşılacak olan yapı ve davranışları
  tanımlar.
  Belli bir sınıfın her nesnesi, sanki o
  sınıfın bir kalıp ile damgalanmış gibi
  sınıf tarafından tanımlanan yapı ve
  davranışı gösterirSınıf örnekleri
  Sınıfın kod ve verilerine üye denir.
                       31
Özet

  Sınıf tarafından tanımlanan veriye üye
  değişken denir
  Bu veri üzerinde iş göre koda üye
  metot denir.
  Sınıfın davranışları metotlar tarafından
  tanımlanır.


                      32
Özet

  Miras, bir nesnenin diğer bir nesnenin
  özelliklerini kazanmasıdır.
  Polimorfizm ise bir arabirim- çok
  metot kavramı ile açıklanır. Aynı
  metodun farklı alıcılara göre farklı
  davranması
  – Köpek – koklama
     Koklama(kedi)  havlar, kovalar
     Koklama (yiyecek)  salya akar, kaba koşar.

                            33

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:48
posted:5/12/2010
language:Turkish
pages:31