Borang Claim by notoriousbig

VIEWS: 768 PAGES: 1

									                                   NO AKAUN BANK :        BIMB 000000000000000

          UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
          KAMPUS MACHANG, KELANTAN
          ( BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK )

             TUNTUTAN SYARAHAN SAMBILAN BAGI BULAN :

PERINGATAN                         NAMA PENSYARAH         :
1 Tuntutan ini hendaklah dikemukakan dalam 2 salinan.    ALAMAT             :


2 Tuntutan hendaklah dikemukakan bersama-sama dengan
 jadual kedatangan pelajar dan disahkan oleh Koordinator
                              PROGRAM            :
 PPL/Ketua Kursus pada setiap 1 haribulan
                              KURSUS             :
                              KOD KURSUS           :
3 Tuntutan hendaklah sampai ke Bahagian HEA pada atau    GAJI POKOK           :
 sebelum 05hb tiap-tiap bulan untuk dibuat pembayaran                     (Bagi Kakitangan Kerajaan)
 pada 27hb.
                              JENIS & CC KENDERAAN      :


4 Tuntutan hendaklah disertakan bersama dengan surat    NO. PEKERJA          :
 tawaran. (Setiap kali tuntutan dikemukakan)
                              NO KAD PENGENALAN       :


   Tarikh                    Jumlah                               Tambang Teksi
            Dari     Hingga          Butiran perjalanan       Jarak (KM)
Syarahan/Tutorial                 Jam                               (Lampirkan Resit)
  23.2.2007     8.00 pg    10.00 pg      2  Rumah/Kelas PLK/Rumah          10
   JUMLAH                       2                      101 Tandatangan Pensyarah     :             Tuntutan Syarahan     RM 100.00 X      2  jam   RM  200.00
                              Tuntutan Tutorial     RM    25.00 X      jam   RM
 Tarikh             :             Tuntutan Perjalanan    RM     0.29 X 10 km       RM   2.90
                              JUMLAH BESAR                          RM  202.90


2 Disahkan oleh         :
 Ketua Program /                            UNTUK KEGUNAAN BAHAGIAN KEWANGAN
 Koordinator
                              Disemak oleh        :
 Tarikh             :             (b.p. Penolong Bendahari Kanan)


3 Diluluskan oleh       :              Tarikh           :
 (Pengarah/Timbalan Pengarah)
                              Jumlah Bayaran Sebenar   :
 Tarikh             :

								
To top