Industri Kapital säljer Consolis till LBO France

Document Sample
Industri Kapital säljer Consolis till LBO France Powered By Docstoc
					Press Release                               11 december 2006

        Industri Kapital säljer Consolis till LBO France


Industri Kapital säljer Consolis till LBO France. Consolis är marknadsledare i Europa
inom prefabricerad betong. Consolis har huvudkontor i Bryssel och en försäljning på
1,2 miljarder euro med ett rörelseresultat (EBITDA) på 123 miljoner euro 2006.
Företaget har över 8 000 anställda.

I oktober 2005 förvärvade Industri Kapital Bonna Sabla, den franska marknadsledaren inom
prefabricerade betonglösningar som huvudsakligen verkar på den offentliga
servicemarknaden inom vattenledning, sanitet, anläggning, stadsmiljö och järnvägsslipers. I
november 2005 slog Industri Kapital samman verksamheterna inom Bonna Sabla och finska
Consolis Oy, den ledande tillverkaren och leverantören av prefabricerade betongelement
såsom golv, bärande element och väggar på de nordiska marknaderna och i Nederländerna,
Polen och de baltiska länderna. Den utökade koncernen heter i dag Consolis och är Europas
största tillverkare av prefabricerade betongelement med över 100 produktionsenheter i 23
länder.

Kombinationen av Bonna Sabla och Consolis skapade en koncern med ett brett produktutbud
och en unik geografisk närvaro med ledande marknadspositioner på alla betydande europeiska
marknader. Koncernen har också framgångsrikt expanderat på växande marknader, i
synnerhet de baltiska länderna och östra Europa. Samtidigt har Consolis åstadkommit en
betydande effektivisering av verksamheten genom en omorganisation och synergier inom
koncernen.

Christopher Masek, Partner på Industri Kapital säger; ”Sammanslagningen är ett klassiskt
exempel på hur Industri Kapital stödjer utvecklingen av en ledande verksamhet med en stark
geografisk närvaro genom att använda en förvärvsstrategi och samtidigt förbättra den interna
effektiviteten. Vi är särskilt nöjda med att ha varit med om att skapa en europeisk ledare med
både franska och nordiska rötter. Den här investeringen har varit med om en dramatisk
värdeökning de senaste tolv månaderna och gett oss och våra med-investerare nästan tre
gånger investerat kapital och en tresiffrig IRR.”

Philippe Milliet, koncernchef för Consolis säger; “IK har varit en utomordentlig partner som
såg potentialen i att kombinera de två regionala europeiska ledarna Bonna Sabla och Consolis
och som gav oss redskapen för att genomföra sammanslagningen. Den nya Consolisgruppen
står nu beredd att dra nytta av de många strukturer som skapats för att kunna realisera den
tänkta korsbefruktningen. LBO France med sin kunskap om byggnadsmaterialbranschen
kommer säkerligen att hjälpa oss att implementera det här programmet. Vi är också
intresserade av de nära kopplingar vi framöver kan få med två av deras portföljbolag, Nexity
och Cogedim, som verkar vara bland de ledande inom fastighetsutveckling och därför
representerar perfekta kunder för de produkter vi skapar.”
Thomas Boulman, från LBO France, säger: "Vi tycker det är spännande att förvärva Consolis
som tydligt är den europeiska marknadsledaren i sitt segment med förstklassig ledning och
fina möjligheter till fortsatt utveckling. Consolis är nu en paneuropeisk koncern och
välbalanserad i termer av geografi och diversifiering av verksamheterna och med många
möjligheter till tillväxt. Vi betraktar det som en sällsynt tillgång och kommer fullt att stödja
dess ledning när den genomför sin tillväxtstrategi åren som kommer.”

Transaktionen är villkorad av sedvanliga konkurrensprövningar.

Industri Kapital:
Christopher Masek, Partner
Tel: +44 20 7304 7127

Charlotte Laveson, Information
Tel: + 46 8 678 95 51

Consolis:
Philippe Milliet, VD
Tel: +32 2 290 3600

LBO France:
Robert Daussun och Thomas Boulman, Partners
Tel: +33 1 40 62 77 67

Industri Kapital
Industri Kapital är ett europeiskt private equity-bolag med nordiska rötter som förvaltar nära
fyra miljarder euro. Sedan 1989 har Industri Kapital förvärvat 61 europeiska bolag. Dagens
portfölj omfattar 24 bolag med en samlad omsättning på nära 8,6 miljarder euro. Industri
Kapital investerar primärt i medelstora bolag med starka kassaflöden och potential till
lönsamhetsförbättring som är verksamma på mogna marknader med underliggande tillväxt.
För mer information: www.industrikapital.com

Consolis
Consolis är marknadsledare inom prefabricerad betong i Europa. Det nya Consolis skapades
genom att kombinera Consolis Oy Ab och franska Bonna Sabla i november 2005. Consolis är
den största leverantören av prefabricerade betonglösningar och tillverkare av bärande
prefabricerade betongelement i Europa. Bolagen i Consolisgruppen har över 100
produktionsenheter i 23 länder med ledande positioner på sina respektive marknader. Consolis
har en försäljning på 1.2 miljarder euro och över 8 000 anställda. För ytterligare information:
www.consolis.com

LBO France
Grundades 1985 och är en av huvudaktörerna på den franska utköpsmarknaden. De senaste
investeringar inkluderar Materis, Terreal, Actaris, Wheelabrator, Cegelec, WFS and Poult.
För mer information: www.lbofrance.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:7
posted:5/12/2010
language:Swedish
pages:2