Docstoc

mb

Document Sample
mb Powered By Docstoc
					CUVINTE DIFICILE ARANJATE PE DOMENII DE DIFICULTATE
mb       îmbăta     schimbător   acompania    component
ambala     îmbătrâni    scrumbie    acompaniament  componenţă
ambalaj    imbecil     septembrie   ampicilină   comporta
ambarcaţiune  îmbelşuga    simbol     amplasa     comportament
ambasadă    îmbietor    simbolic    amplifica    composta
ambasador   îmbina     somnambul   amplificator  compostor
ambii     îmblăni     strâmb     amprentă    compot
ambiţie    îmblânzi    strâmba    anotimp     compoziţie
ambiţiona   îmboboci    strâmbătate  astâmpăr    compozitor
ambiţios    îmbogăţi    strâmbătură  astâmpăra    compresă
ambreiaj    îmbolnăvi    sumbru     câmp      compresor
ambulanţă   îmbrăca     ţambal     campanie    comprima
asambla    îmbrăcăminte  tămbălău    câmpie     compune
bambus     îmbrânceală   tambur     camping     cumpănă
boambă     îmbrânci    tamburina   campion     cumpăra
bomba     îmbrăţişa    tamburină   campionat    cumpărător
bombă     îmbrobodi    ţâmburuc    câmpuşor    cumpărături
bombăneală   îmbuca     tembel     cimpanzeu    cumplit
bombăni    îmbucătură   timbru     cimpoi     descompleta
bombarda    îmbucurător   tomberon    companie    descompune
bomboană    îmbujora    tombolă    compara     dimpotrivă
bombonieră   îmbulzeală   trâmbiţă    comparaţie   exemplar
brambura    îmbulzi     trâmbiţaş   compartiment  exemplu
bramburi    îmbuna     trambulină   compas     ghimpe
bumbac     îmbunătăţi   trombon    compasiune   împăca
catacombă   îmbutelia    tromboni    compatibil   împacheta
cimbrişor   jambieră    tumbă     compătimi    impact
cimbru     jambon     umbla     compensa    împăduri
combate    limbă      umblat     compensaţie   împăia
combina    limbaj     umblătură   competent    impar
combină    limbuţă     umbră     competenţă   împărat
combinaţie   membru     umbrelă    competiţie   împărăteasă
combustibil  noiembrie    umbreluţă   competitiv   împărăţie
dâmb      octombrie    umbri     complet     împărtăşanie
decembrie   plimba     umbros     completa    împărtăşi
dumbravă    porumb     zâmbăreţ    complex     împărţeală
hambar     porumbel    zâmbet     complexat    împărţi
hamburger   recombina    zâmbi     complexitate  imparţial
îmbâcsi    romb      zambilă    complica    imparţialitate
îmbăia     sâmbătă     zâmbitor    complicaţie   împărţitor
îmbălsăma   sâmbure     zâmbitură   complice    impas
îmbărbăta   sâmburel    zgâmboi    complicitate  împătri
îmbărbătător  sâmburos    zimbru     compliment   împătura
îmbarca    schimb             complot     împături
îmbârliga   schimba     mp       complota    impecabil
imperceptibil  împrotivă    scumpuşor    alimenta   ataşament
imperfect    improviza    simpatic    alimentar   atent
imperfecţiune  improvizaţie  simpatie    alimentaţie  atentă
imperiu     imprudent    simpatiza    alimentator  atentat
impermeabil   imprudenţă   simplifica   alint     aţinti
împiedeca    împrumut    simplitate   alinta    atlantic
împieliţa    împrumuta    simplu     alintător   avânt
împietri     impuls     simpozion    alintătură  avantaj
împinge     impulsiv    simptom     altminterea  avantaja
împinsătură   impulsivitate  stâmpăr     altminteri  avantajos
împlânta     impunător    ştampilă    amănunt    aventura
împleti     impune     ştampila    aminte    aventură
împletici    împunge     subîmpărţi   aminti    aventurier
împletitură   împunsătură   tâmpenie    amprentă   avertisment
implica     împuşca     tâmplă     amuzament   badminton
implicaţie    împuşcătură   tâmplar     amuzant    bântui
împlini     împuţi     tâmplărie    angajament  binecuvânta
implora     incompetent   tampon     antebraţ   calmant
împodobi     incompetenţă  tampona     antenă    cânt
împopoţona    incomplet    temperament   anterior   cânta
important    întâmpina    temperatură   antic     cântar
importanţă    întâmpla    templu     anticariat  cântăreţ
imposibil    întâmplător   timp      antichitate  cântări
imposibilitate  întimpina    timpan     anticorp   cântător
impostor     lampă      timpuriu    antidot    cântec
împotmoli    limpede     trompă     antilopă   cântecel
împotriva    limpezi     trompetă    antiradar   cantină
împotrivă    neastâmpăr   trompetist   antrena    cantitate
împotrivi    neastâmpărat  umple      antrenament  cantitativ
împotrivitor   pompa      umplutură    antrenor   canto
impracticabil  pompier     vampir     antreu    canton
împrăştia    preîntâmpina  vicecampion   antricot   cantonament
imprecis     primprejur           anturaj    captivant
împrejmui    prompt     nt       aparent    carantină
împrejur     promptitudine  abonament    apartament  carburant
impresie     rampă      absent     apetisant   cărunt
impresiona    răscumpăra   absenta     aranjament  casant
impresionant   recompensa   accent     argint    cement
împresura    recompensă   accentua    argintar   cementa
împreună     şampanie    accident    argintărie  cent
împrieteni    şampon     accidenta    argintiu   centaur
imprima     scump      acompaniament  argument   centimetru
imprimantă    scumpătate   acoperământ   armament   centra
împroşca     scumpenie    adolescent   arogant    central
împroşcătură   scumpete    agent      aşezământ   centralist
împrospăta    scumpi     alarmant    asistent   centraliza
împrotiva    scumpişor    aliment     atacant    centralizator
centru      contribui   eveniment    imprimantă    întări
centură     contribuţie  eventual    imprudent    întăritor
ciment      control    eventualitate  înainta     întăritură
cimenta     controla    evident     înaintaş     întârzia
ciont      controlor   excelent    înainte     intelectual
clasament    contur     executant    înaintea     inteligent
client      contura    exigent     înăuntru     inteligenţă
comandament   corigent    existent    încălţăminte   întemeia
comandant    crizantemă   experiment   incandescent   intens
comenta     crocant    experimenta   încânta     intensitate
comentariu    crunt     faliment    încântător    intenţie
comentator    cuminte    falimentar   incident     intenţiona
comerciant    curent     fântână     incompetent   intercepta
compartiment   cuvânt     fantastic    inconştient   interes
competent    dantelă    fantezie    incontestabil  interesa
compliment    danteluţă   fantomă     incontinuu    interesant
component    dantura    fascinant    încontinuu    interferon
comportament   dantură    fenta      încrunta     interior
concentra    demonta    fentă      încruntătură   intern
concurent    demontabil   fermenta    independent   interna
condiment    dentist    fierbinte    indiferent    internaţional
condimenta    deodorant   filament    ineficient    interpret
confrunta    detergent   fosforescent  infanterie    interpreta
consecvent    diamant    frământa    infanterist   intersecţie
conservant    diluant    frecvent    înfierbânta   interval
conştient    dintâi     frecventa    influent     interveni
conştientiza   dinte     frontieră    înfrunta     intervenţie
cont       dirigintă   fruntaş     înghionteală   interviu
contabil     diriginte   frunte     înghionti    interzice
contabilitate  distant    garanta     îngrăşământ   întimpina
contact     divertisment  geamantan    ingredient    întina
container    document    geantă     ininteligibil  întinde
conte      documentar   gentuţă     înlăuntru    întineri
contesta     echipament   gigant     înmormânta    întins
contestaţie   efervescent  gigantic    inocent     întipări
continent    eficient    grăunte     insistent    intitula
continua     elefant    guvernant    înspăimânta   întoarce
continuu     elegant    halucinant   înspăimântător  întocmai
contor      element    hidrocentrală  instantaneu   întocmi
contoriza    elementar   identic     instrument    intona
contrabas    emigrant    identifica   intact      intonaţie
contract     emoţionant   identificabil  întâi      întotdeauna
contradicţie   energizant   ignorant    întâlni     întovărăşi
contradictoriu  enervant    îmbrăcăminte  întâmpina    intoxica
contrar     entuziasm   împlânta    întâmpla     intoxicaţie
contrast     eşapament   important    întâmplător   intra
contrazice    evantai    impresionant  întărâta     intrat
întreba     pantof      resentiment  sminti      ţinti
întrece     părinte     restant    solicitant    ţintişoară
întredeschide  plăcintă     restaurant   solvent     tolerant
întreg     plantă      rezident    somnolent    tont
întrerupător  poantă      rezistent   şontorog     torent
întrerupe    practicant    riscant    sortiment    traficant
întrevedea   preasfânt    romantic    speculant    transparent
întruna     preîntâmpina   romantism   spinteca     transplant
intui      premiant     rudiment    spintecător   trântă
intuiţie    preşedinte    rudimentar   spintecătură   trânti
întuneca    preventiv    rugăminte   spontan     trântitură
întunecime   prezent     salvamont   spontaneitate  trântor
întunecos    prezenta     salvamontist  sprint      trântori
întuneric    prezentator   şantaj     sprinta     tratament
înuntru     printre     şantaja    sprinten     trepidant
învăţământ   proeminent    santal     sprinter     unguent
inventa     proiectant    şantier    spumant     unt
inventator   prudent     santinelă   stimulant    untdelemn
inventiv    punte      sărăntoc    stresant     untură
inventivitate  puntişoară    savant     strident     unturos
înveşmânta   purulent     scadent    student     urgent
jurământ    puţintel     scânteia    subalimenta   urgenta
labirint    rafinament    scânteie    subalimentaţie  vacant
laborant    răspântie    scânteietor  sublocotenent  vânt
lanternă    raţionament   secant     subpământean   vânticel
legământ    realimenta    sedentar    substantiv    vântişor
lent      reaminti     sediment    suculent     vântuleţ
lentilă     recensământ   sedimenta   suficient    vântura
liant      recent      segment    suflantă     variantă
locotenent   reclamant    segmenta    sufocant     ventil
mărunt     reflectorizant  sentiment   supliment    ventila
medicament   reghiment    sentimental  suplimenta    ventilaţie
mentă      regiment     sentinţă    suplimentar   ventilator
mentalitate   reglementa    sergent    talent      ventuză
mentolat    regulament    serpentină   talentat     versant
minte      regulamentar   sfânt     tanti      veşmânt
moment     reîntâlni    siflant    temperament   vestimentar
monument    reintegra    simţământ   tenta      vestimentaţie
munte      reîntregi    simţimânt   tentacul     vibrant
muntean     relaxant     sintetic    tentant     violent
muntos     rentabil     sintetiza   tentaţie     voluntar
neatent     repetent     sintetizator  tentativă    voluntariat
neglijent    reprezenta    sinteză    terasament    zăcământ
nemaiîntâlnit  reprezentant   smântână    termocentrală  zvânta
nuntă      reprezentanţă  smântânică   testament    zvânturat
pământ     reprezentaţie  smântânos   ţintă
pantalon    reprezentativ  sminteală   ţintaş      nc
adânc       concret     încăpăţâna   încolţi     luncă
adâncă      concura     încăpăţânat   incomod     mânca
adâncime     concurent    încăpea     incomoda    mâncăcios
africancă     concurenţă   încărca     incompetent   mâncare
americancă    concurs     încărcător   incompetenţă  mâncărime
ancheta      crâncen     încărcătură   incomplet    mincinos
anchetă      crâncena    încărunţi    înconjur    minciună
anchetator    credincios   incaş      înconjura    muncă
ancora      croncăi     încasa     înconjurător  muncitor
ancoră      croncăni    încât      inconştient   necredincios
arunca      croncănit    încătuşa    incontestabil  necuviincios
aruncător     dincoace    incendia    incontinuu   opincă
aruncătură    dincolo     incendiar    încontinuu   poruncă
atuncea      duşmancă    incendiu    încorda     principal
atunci      elveţiancă   începător    incoruptibil  principe
bădărancă     enciclopedie  începe     încotro     principesă
banc       europeancă   început     încovoia    provincie
bancă       extinctor    încerca     încrede     prunc
bancar      financiar    încercui    incredibil   prunculeţ
bancher      francez     incert     încredinţa   pruncuşor
banchet      funcţie     incertitudine  încremeni    pruncuţ
banchetă     funcţiona    încet      încreţi     punct
bancnotă     funcţionar   înceta     încreţitură   puncta
băncuţă      genunche    încetini    încrezător   punctaj
bocanc      genuncher    încetinitor   încrezut    punctişor
budincă      genunchi    încetişor    încrucişa    punctual
cancelar     grăuncior    încheia     încrunta    punctualitate
cancelarie    hoţomancă    încheietură   încruntătură  punctuaţie
cancer      îmbrânceală   închide     incuba     punctuleţ
cancerigen    îmbrânci    închina     incubator    puştancă
canceros     îmbrâncitură  închinător   încuia     putincios
cancioc      încă      închipui    încuietoare   rânced
cinci       încăiera    închiria    inculpa     râncezeală
cincilea     încălca     închisoare   incult     râncezi
cincisprezece   încâlci     închizătoare  încumeta    ranchiună
cincisprezecele  încâlcitură   închizător   încununa    ranchiunos
a         încăleca    incident    încuraja    rărunchi
cincizeci     încălţa     incisiv     încurajator   româncă
cincizecilea   încălţăminte  înclina     încurca     romancier
coincide     încălzi     înclinaţie   încurcătură   sancţiona
coincidenţă    încălzitor   include     incursiune   sancţiune
concedia     incandescent  inclusiv    încuviinţa   sârguincios
concediu     incandescenţă  încoace     îngenunchea   săteancă
concentra     încânta     încolăci    instinct    sconcs
concepe      încântător   încolo     invincibil   sincer
concert      incapabil    încolona    italiancă    sinceritate
concluzie     incapacitate  incolor     lance      sprânceană
sprâncenat   ascunde     cufunda     îndemnizaţie  înduioşa
sprinceană   bandă      cuprinde    îndeosebi    înduioşător
stâncă     bandaj     curând     îndepărta    îndulci
stâncos     bandaja     depinde     independent   îndulcitor
stăncuţă    banderolă    desfunda    independenţă  îndupleca
şuncă      bandit     dictando    îndeplini    îndura
supraîncălzi  blând      extinde     îndesa     îndurător
supraîncărca  blândeţe    fiindcă     îndestula    îndurera
tanc      blond      flămând     îndestulător  industrial
ţânc      bolund     fund      index      industriaş
ţanc      bondar     fundă      indian     industrie
ţărancă     brânduşă    fundal     indica     înfunda
ţărăncuţă    calendar    fundaş     indicaţie    înfundătură
teanc      calendaristic  fundaţie    indicator    îngândura
tencui     când      fundătură    indice     întinde
tencuială    candelă     gând      indiciu     inunda
ţigancă     candelabru   gândac     indiferent   inundaţie
ţigăncuşă    candida     gândăcel    indiferenţă   irlandez
trăncăneală   candidat    gândi      indigestie   izbândă
trăncăni    candidatură   gânditor    indigna     jandarm
trunchi     cândva     ghindă     indigo     legendă
trunchiuleţ   cilindric    grandios    îndigui     legendar
ucraineancă   cilindru    grindă     indirect    mandibulă
unchi      ciondăneală   grindina    indisciplina  mandolină
vinclu     ciondăni    grindină    indisciplină  mândreţe
violoncel    colinda     handbal     indiscret    mândri
vrâncean    colindă     handbalist   indiscreţie   mândrie
vrânceancă   comandă     handicap    indiscutabil  mândru
zdruncina    comanda     handicapa    indispensabil  merinde
zdruncinătură  comandament   incandescent  indisponibil  mondial
zinc      comandant    incandescenţă  indispoziţie  nicicând
        condamna    incendia    indispune    oglindă
nd       condensator   incendiar    individ     pândă
abandon     condiment    incendiu    individual   pretinde
abandona    condimenta   îndărătnic   îndoi      pretutindeni
agendă     condiţie    îndată     îndopa     prichindel
alandala    condiţiona   îndatora    îndrăgi     prinde
altcândva    conducător   îndeajuns    îndrăgosti   profund
altundeva    conduce     îndeaproape   îndrăzneală   prund
amândoi     conductă    îndelete    îndrăzneţ    prundiş
amenda     conductor    îndeletnicire  îndrăzni    rând
amendă     confunda    îndelung    îndrepta    rândaş
apendicită   confundabil   îndemâna    îndreptar    rândui
aprinde     coresponda   îndemână    îndruma     rânduială
arenda     corespondenţă  îndemn     îndrumar    rânduleţ
arendă     corespunde   îndemna     îndrumător   rândunel
arendaş     crescând    indemnizaţie  induce     rândunică
răspândi    suspenda     apt       opt       actual
răspunde    tândală     aptitudine   pieptăna    actualitate
răzgândi    tandreţe     aştepta     prompt     actualiza
recomanda    tandru      captiv     promptitudine  adjectiv
recomandabil  ţandură     captiva     proptea     afecta
recondiţiona  telecomanda   captivant    propteală    arctic
redobândi    telecomandă   captivitate   propti     arhitect
referendum   tendon      captura     proptitor    arhitectură
revendica    tindă      captură     readapta    aspect
reverend    tinde      căptuşeală   recepta     atractiv
rindea     trandafir    căptuşi     receptiv    bacterie
rotund     trandafiraş   copt      receptivitate  cactus
rundă      trandafirel   cuptor     receptor    caracter
salamandră   trandafiruţ   cuptoraş    reptilă     caracteristică
sanda      trândav     deştept     ruptură     caracteriza
sandală     trândăvi     drept      săptămână    caracterizabil
sandvici    trândăvie    dreptaci    săptămânal   colecta
sandviş     tunde      dreptate    şapte      colectă
scafandru    unda       dreptunghi   şaptesprezece  colectiv
scanda     undă       elicopter    şaptezeci    colectivitate
scandal     unde       eucalipt    sceptic     conductă
scandalagiu   undeva      faptă      sceptru     conductor
scandaliza   undiţă      făptaş     sculpta     conecta
scandalos    vagabond     făptură     sculptor    conector
scândură    vagabonda    friptură    sculptură    conflict
scândurea    vagabondaj    imperceptibil  sept      constructor
scândurice   vandal      inacceptabil  şeptar     contact
scânduriţă   vandalism    inapt      septembrie   contract
scufunda    verandă     incoruptibil  septicemie   contradictoriu
scund      vinde      îndrepta    simptom     corect
secund     vindeca     îndreptar    şoaptă     corecta
secunda     vindecător    înfăptui    şopteală    corectitudine
secundar    zgândări     înfrupta    şopti      ctitor
simandicos            înnopta     şoptitor    defect
sindicalist   pt        înţelept    supt      defecta
sindicat    abrupt      intercepta   tiptil     detecta
şindrilă    accept      lăptar     treaptă     detectiv
sindrom     accepta     lăptăreasă   treptat     detector
sonda      acceptabil    lăptărie            dicta
sondă      adapta      lapte      ct       dictando
şovăind     adaptabil    lăptic     act       direct
splendid    adaptabilitate  lăptişor    activ      distractiv
splendoare   adaptor     lupta      activa     doctor
ştrand     adept      luptă      activitate   doctoriţă
suferind    adopta      luptător    actor      efect
supraponderal  adoptiv     miazănoapte   actorie     efectua
surprinde    alăpta      noapte     actriţă     electric
electrician   prefectură    structură    vocala dublă  huidui
electricitate  preinfarct    subiect     alee      huiduială
electriza    proiect     subiectiv    diaree     huli
electrocasnic  proiecta     subiectivitate  dumneei    huligan
electromagnet  proiectant    suspect     gheenă     hurduca
electromecanic  proiector    suspecta     idee      hurducătură
electromotor   protector    tact       reechilibra  husă
electronic    punct      tactică     reeduca    huşte
electronist   puncta      tacticos     reevalua    huţa
exact      punctaj     tactil      reexamina   huţuţa
exactitate    punctişor    telespectator  reexpedia   hal
extinctor    punctual     tractor     tranşee    hală
factură     punctualitate  tractorist    albii     halat
fractura     punctuaţie    verdict     ambii     halbă
fractură     punctuleţ    victimă     fiică     haleală
fruct      reactiv     victorie     fiindcă    hali
fructifer    reactiva     victorios    fiinţă     haltă
galactic     reactivitate           încuviinţa   haltera
hectar      reactor     cons. dublă   înştiinţa   halteră
impact      reactualiza   hobby      necuviincios  halterofil
imperfect    reconstructiv  accelera     prii      halucinant
impracticabil  rect       acceleraţie   represalii   halucinaţie
inactiv     redacta     accent      rozalii    halva
inactivitate   redactor     accentua     scriitor    halviţă
indirect     reflecta     accept      sfii      ham
infecta     reflector    accepta     sfiicios    hamac
infractor    reflectoriza   acceptabil    ştiinţă    hamal
insectă     reflectorizant  acces      ştiinţific   hambar
insectar     respect     accesibil    vâjii     hamburger
inspector    respecta     accesibilitate  vâjiit     hamei
inspectorat   respectabil   accident     viişoară    hamster
instinct     respectiv    accidenta    viitor     han
instructiv    respectuos    inacceptabil   viitură    handbal
instructor    restructura   inaccesibil   alcool     handbalist
intact      retroproiector  succes      alcoolemie   handicap
intelectual   sectă      succesiune    alcoolic    handicapa
lectură     sector      succesiv     alcoolism   hangar
nectar      sectorist    vaccin      zoo      hangiţă
obiect      select      vaccina     zoolog     hangiu
octombrie    selecta     romm       zoologie    hanorac
picta      selectiv     înnebuni     continuu    haos
pictor      spectacol    înnoda      incontinuu   hapciu
plictiseală   spectator    înnoi      încontinuu   hapsân
practic     stalactită    înnopta     reziduu    har
practică     strict      înnora             harababură
practicant    stricteţe    reînnoi     disparitie h  harap
prefect     structura             haihui     harfă
harnic      hol       rucsac     exerciţiu    inox
harpon      holba      sconcs     exersa     intoxica
harponier    holdă              exigent     intoxicaţie
hartă      holeră      X       exigenţă    lexic
haşura      holtei      anxietate   exista     lux
haşură      hop       anxios     existent    luxos
haţ       hopa       aproxima    existenţă    maxilar
hau       hopai      aproximaţie  exmatricula   maxim
haz       hora       aproximativ  exotic     ortodox
hazliu      horn       auxiliar    expedia     oxigen
haznă      hornar      ax       expediţie    pix
hazuliu     horoscop     axion     experienţă   prefix
heleşteu     hoţ       box      experiment   pretext
hemoragie    hotă       boxa      experimenta   proximitate
henţ       hotar      boxă      expert     reexamina
hepatită     hotărâtor    boxer     expira     reexpedia
herghelie    hotărî      claxon     explica     reflex
hering      hotel      claxona    explicaţie   reflexolog
hernie      hoţie      claxonat    exploda     reflux
heroină     hoţoman     complex    explozibil   relaxa
herpes      hoţomancă    complexat   explozie    relaxant
hertz      şah       complexitate  exploziv    saxofon
heruvim              conexiune   export     saxofonist
hexagon     nm        crucifix    exporta     saxon
hingher     înmâna      exact     expoziţie    sex
hochei      înmormânta    exactitate   expresie    sexolog
hi        înmuguri     exagera    exprima     sexologie
hibă       înmuia      examen     expune     sexual
hidroavion    înmulţi     examina    extensie    sexualitate
hidrobicicletă  înmulţitor    examinator   exterior    sexy
hidrocentrală           excavator   exterioriza   sufix
hidromasaj    cv        excelent    extern     taxa
hienă      acvariu     excelenţă   externa     taxă
hieroglifă    acvatic     excepţie    extinctor    taxi
himeră      acvilă      excepţional  extinde     taximetrist
hingher     consecvent    exces     extra      text
hit       consecvenţă   excesiv    extracţie    textil
hitlerist    frecvent     exclama    extrage     toxic
hoardă      frecventa    exclamaţie   extraordinar  toxicitate
hobby      frecvenţă    exclude    extraterestru  xerocopie
hoby       radiofrecvenţă  excursie    extrem     xerox
hochei      relicvă     executa    fix       xeroxa
hohot      secvenţă     executabil   fixa      xilofon
hohoti      subacvatic    executant   galaxie
hoinar              execuţie    hexagon
hoinări     cs        exemplar    index      ie
hoit       îmbâcsi     exemplu    inexplicabil  ied
iederă     chef     remorcher    spaghete    sprinceană
ieduţ      chefui    ridiche     stingher    stâlceală
ieftin     chefuleţ   schelet     supraveghea   suceală
iepuraş     chei     schemă     supraveghetor  surcea
iepure     cheie     schematic    veghe      tăcea
iepuroaică   cheiţă    scheuna     veghea     toceală
iepuroi     chel     scheunat            ulcea
ierarhie    cheli     sechelă     ce       vâlcea
ierbar     chelie    sechestra    aicea      vrâncean
ierbos     chelnăr    sechestru    atuncea     vrânceancă
ierbuţă     chelnăriţă  şmecher     bălăceală    zăcea
ieri      chelner    şmecherie    boceală     zăpăceală
ierna      chelneriţă  ştachetă    briceag
ierta      cheltui    ştachete    cacealma    ge
iertător    cheltuială  ştecher     cea       ciomăgeală
ieşi      cheltuitor  tichet     ceafă      damigeană
ieşit      chema     ureche     ceai      degeaba
iesle      chemător   urechea     ceainărie    geacă
iezi      chenar    urechelniţă   ceainic     geam
iezişor     chestie            ceapă      geamăn
        chestiona   ghe       ceară      geamantan
ei       chestionar  gheară     cearcăn     geamăt
ea       chestiune   gheată     cearceaf    geană
el       cochet    gheaţă     ceardac     geantă
era       cocheta    gheenă     cearşaf     mărgea
erbicid     cuţulache   ghem      ceartă     ragea
erbivor     deochea    ghemotoc    ceas      răgea
eu       descheia   ghemui     ceaşcă     săgeată
ele       despacheta  ghemuit     ceasornic
        echer     ghemuleţ    ceasornicar   ae
che       escrocherie  ghepard     ceasornicărie  Aer
ancheta     eticheta   gheţar     ceată      aerisi
anchetă     etichetă   gheţuş     ceaţă      aerobic
anchetator   genunche   ghetuţă     cocean     aeronavă
bancher     genuncher   golgheter    dulceaţă    aeroplan
banchet     hochei    herghelie    gâlceavă    aeroport
banchetă    împacheta   hingher     îmbrânceală   deal
baschet     încheia    înghemui    liceal
baschetbalist  încheietură  înghesui    licean
bricheta    îngenunchea  înghesuială   luceafăr
brichetă    jachetă    îngheţ     ocean
bruscheţe    jachetuţă   îngheţa     plăcea
buchet     lichea    jgheab     răceală
bucheţel    mochetă    leghe      răsuceală
cheag      ochelari   lighean     scotoceală
chebap     pachet    privighetoare  smâceală
chec      rachetă    şmirghel    sprânceană

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:14
posted:5/12/2010
language:Romanian
pages:11