Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Licht voor later ATAG ZonLichtSystemen Combinatiemogelijkheden CV vermogen en tapwaterprestaties by somewhereinthemiddle

VIEWS: 355 PAGES: 2

									                      Licht voor later                                ATAG ZonLichtSystemen                                                                                         ATAG
                                                             Combinatiemogelijkheden
                                                             (CV-vermogen en tapwaterprestaties bij tapwater van 600 ).
                                                                                                                                                                ZonLicht-
                                                                                                                    Kijk voor nog meer
                                                                                                                   (technische) informatie
                                                                                                                  over ATAG producten op
                                                                                                                                                                Systeem
                                                                                                                  www.atagverwarming.nl
                                                                                                                    en/of vraag de uitge-
                                                                                                                  breide brochure aan via
                                                                                                                   de Consumentendienst                                    De keuze voor
                                                                                                                                                                jarenlang
                                                                                                                    0800-1670 (gratis).

                                                             ATAG Enigma Combi        ATAG Blauwe Engel Combi     Niet ATAG CV-Combi-
                                                             24kW tot 28/35kW
                                                             EcoNorm 110 ltr
                                                                             24kW tot 51kW
                                                                             EcoNorm 110 ltr
                                                                                             toestel NZ-keur met
                                                                                             EcoNorm 110 ltr                                                            wooncomfort
                                                             6,0 ltr/min tot 9,0 ltr.    6,0 tot 12,5 ltr/min.      afhankelijk van
                                                                                             Combitoestel.

                                                                                                                                                                Als geen ander kent ATAG de waarde
                                                                                                                                                                van aangename warmte. Warmte is

               De werking van een thermisch                                                                                                                                    wooncomfort. Daarom staan kwali-

                         zonne-energiesysteem                                                                                                                              teit, functionaliteit en duurzaamheid
           Een thermisch zonne-energiesysteem benut zonlicht voor het verwarmen van water. De          ATAG Blauwe Engel Solo     ATAG Blauwe Engel Solo     ATAG ZonneGasCombiII                                                         voorop bij alle producten die ATAG
        naam van het systeem doet echter lijken alsof hiervoor persé zon nodig is voor de verwarming       15kW tot 35kW          15kW tot 35kW          15kW tot 35kW
      van het water. Dit is niet zo. Daglicht kan al voldoende zijn voor de verwarming van water en         EcoTop 110 ltr         HotTop 200 ltr         200 ltr                                                                ontwikkelt. Zo zijn de ATAG
                                                             6,0 tot 8,0 ltr/min.      8,0 tot 9,0 ltr/min.      10,5 tot 16,5 ltr/min.
    zelfs bij bewolking kan het systeem worden geactiveerd.                                                                                                                                 ZonLichtSystemen al meer dan
   Een zonne-energiesysteem bestaat uit een zonnecollector van gemiddeld 3m2 en een boiler. Het CV-
   toestel fungeert alleen als naverwarmer. De zonnecollectoren warmen op door zonlicht en dragen de          ATAG ZonLichtCollectoren                                                                                       twintig jaar toonaangevend en is
  opgenomen warmte over aan het water dat door de collector stroomt. Een spiraalvormige warmtewissel-
                                                             Ligging                                                                                                ATAG marktleider op het gebied
 aar draagt deze warmte in de boiler over op het tapwater. Het collectorwater staat dus niet rechtstreeks in
                                                             In onderstaande illustratie ziet u opbrengsten in relatie tot
 verbinding met het tapwater. Mocht het water nog niet de gewenste temperatuur hebben, dan vindt                                                                                                                van zonne-energiesystemen. De
                                                             de oriëntatie en de hellingshoek van de collector.
naverwarming plaats door het CV-toestel. ATAG kent drie verschillende systemen:
                                                                                                                                                                keuze voor ATAG is daarom een be-

                                                                                                                                                                wuste keuze. Voor een optimaal
                                          3
                                                                                                                                         8A.10.87.01/03.04 Wijzigingen voorbehouden.
                                                                                                                                                                woonklimaat en natuurlijke warmte

                       2                                                                                     2,73 m 2
                                                                                                                  2,73 m 2
                                                                                                                        2,83 m 2
                                                                                                                             4,23 m  2
                                                                                                                                  4,23 m   2
                                                                                                                                                                op basis van duurzame energie.
                                                                                              collector pannendak
                                                                                                            Verticaal   Hor.    Vierkant Verticaal  Hor.

                                          3. Zonne-energie ten behoeve van                                   A hoogte z ichtbaar   mm   2470    1170    1740    2590    1740

  1                                          warm tapwater en centrale
                                            verwarming.
                                                                                             B breedte z ichtbaar  mm   1170    2470    1740    1740    2590


                                          • De onderste (zon)spiraal verwarmt  Vergunning
                      2. Zonneboiler met Solo-toestel                                                         collector         2,73 m2 2,83 m2     4,23 m2
                                            het boilerwater.          Per 1 januari 2003 is geen vergunning meer nodig voor het
                       Een gedeelte van het tapwater                                                         plat dak          Hor.  Vierkant      Hor.
                                          • Het CV-water wordt verwarmd     plaatsen van een zonne-energiesysteem, maar u moet wel
                       wordt naverwarmd door een
                                            door de middelste spiraal.     aan enkele voorwaarden voldoen. Kijk hiervoor op        A hoogte z ichtbaar   mm   1170    1740    1740
                       CV-spiraal boven in de zonneboiler
                                                             www.vrom.nl/docs/publicaties/wonen23280.pdf.          B breedte z ichtbaar  mm   2470    1740    2590
 1. Zonneboiler met Combi-toestel       en wordt direct uit de boiler getapt. • Het bovenste gedeelte van het
  Het tapwater wordt door de        Ruimere tapwaterprestaties dan      tapwater wordt naverwarmd door
  zonneboiler (voor)verwarmd en via de   bij 1:                  de bovenste spiraal en wordt
  warmwatervoorziening van het CV-    - ATAG EcoTop ZonLichtBoiler        direct uit de boiler getapt.
  toestel naverwarmd. Tapwater-     - ATAG HotTop ZonLichtBoiler        Grote tapwaterprestaties:
  prestaties zijn afhankelijk van het                       - ATAG ZonneGasCombiII
  vermogen van het betreffende Combi-
  toestel:
 - ATAG EcoNorm ZonLichtBoiler
          toekomst
   Met de zon de toekomst                                                                                                                                   ATAG ZonneGasCombi II

                                                                                                         ATAG Zon,
                                                                                                         het duurzame
                                                                                                         alternatief

                                                                                                                        Milieuvriendelijk            Zonne-energie
                                                                                                                       Een eenmaal geplaatst ATAG
                                                                                                                     ZonLichtSysteem vraagt bijna geen                warmwater.
                                                                                                                                                voor CV en warmwater.
                                                                                                                          onderhoud meer.
                                                                                                                      Het unieke terugloopsysteem is
                                                                                                                       vorstveilig. Dit betekent een
                                                                                                                      milieuvriendelijk systeem omdat

                                                                      ATAG EcoNorm                                           schadelijke anti-vriesmiddelen

   D  ou c h e n ,
                                                                                                                          overbodig zijn.
                                                                                                                     De collector heeft geen opstaande                                                  Lage temperatuurverwarming

   koken, verwarming aan en
                                                                          horizontale ZonLichtBoiler
                                                                                 Koop”
                                                                             de“Beste Koop”
                                                                                                                      randen, zodat een vervuild glas-
                                                                                                                      oppervlak door regen of sneeuw
                                                                                                                       voldoende wordt gereinigd.
                                                                                                                                                       D  e S-HR ZonneGasCombiII is
                                                                                                                                                       een ATAG Blauwe Engel CV-toestel en
                                                                                                                                                                                        Een ZonneGasCombi is bij uitstek
                                                                                                                                                                                     geschikt voor zogenaamde lage-
                                                                                                                                                                                    temperatuurverwarming. Daaronder
                                                                                                                                                                                    verstaan we bijvoorbeeld vloer-, wand-
   's avonds laten we de lampjes gezellig branden.                                                                                                                            ZonLichtBoiler samengebouwd tot één toestel.        en plafondverwarming en extra grote


   Met z'n allen verbruiken we dagelijks veel energie. De fos-
                                                    Een thermisch zonne-energie-
                                                    systeem is een zeer rendabele
                                                  gebruikswijze van duurzame energie.
                                                                                   De ATAG EcoNorm horizontale ZonLichtBoiler is in januari
                                                                               2003 door de Consumentenbond verkozen tot 'Beste Koop'. Dus
                                                                                                                                                      Dankzij de integratie is het mogelijk gratis zonne-
                                                                                                                                                    energie in de ZonLichtBoiler maximaal te benutten voor
                                                                                                                                                                                    radiatoren. Dankzij de verwarming via
                                                                                                                                                                                    de zon en de 'lage' afgifte-temperatuur
                                                                                                                                                                                     hoeft het CV-toestel nog maar heel
                                                    Zelfs in Nederland waar de zon                                                    Waardevermeerdering                 zowel centrale verwarming als de warmwatervoorziening. Het systeem weinig na te verwarmen tot de
                                                                                                                                                                                        gewenste temperatuur.
   siele brandstoffen die we daar nu voor gebruiken zijn eigenlijk erg milieu-           vaker niet dan wel schijnt is het         de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit!                      woning
                                                   winstgevend; alleen daglicht kan al                                                                     is vergelijkbaar met een gasgestookt S-HR toestel, maar gebruikt veel minder gas en
                                                                           Dit is de derde keer dat ATAG scoort in een consumentenbondtest! Al in          Investeren in een zonne-
                                                   voldoende zijn om het systeem te                                                  energiesysteem betekent op alle     bespaart hierdoor op energiekosten en het milieu. Ten opzichte van bijvoorbeeld een
   vervuilend én worden steeds kostbaarder. Bovendien zal deze vorm van ener-                  activeren.          1997 kwam het Blauwe Engel CV-toestel als 'Beste uit de test' en in 2001         fronten een waardevermeerde-
                                                   Dat betekent gratis warmwater en                                                                       VR-toestel kunt u met de ZonneGasCombiII tot 700 m3 aardgas per jaar besparen.
                                                                        had het Enigma CV-toestel de meeste pluspunten.                       ring van uw woning. Uw huis
   gie ooit opraken. Daarom is thermische zonne-energie zo'n prettig alternatief. De               warmte.                                                        wordt energiezuinig verwarmd,      Warm tapwater
                                                                       Volgens de Consumentenbond is de EcoNorm bij een warmwaterverbruik vanaf           waardoor de stookkosten een      De boiler in het toestel heeft een warmtewisselaar gevuld met water. Deze staat rechtstreeks in verbinding met
                                                                      110 liter per dag ook nog eens het voordeligst. De EcoNorm is horizontaal,          stuk lager zijn. Dit betekent een
   zon levert namelijk 50 keer zoveel energie als we jaarlijks in ons land aan gas, elektri-                                                                      verlaging van de maandelijkse     de collector op het dak waar het water door heen wordt gepompt. Het door (zon)licht verwarmde water stroomt
                                                                      zodat de boiler zelfs op de kleinste plaatsen, zoals onder een schuin dak, geplaatst      lasten. Uw woning is daarmee      daarna terug in de boiler en draagt de warmte over aan het tapwater. Mocht het water nog niet de gewenste
   citeit en benzine verbruiken. Bovendien is het onuitputtelijk, niet vervuilend én gratis.                      kan worden. De EcoNorm wordt gebruikt als 'voorverwarmer' en kan op elk ATAG            voorloper op de toekomst.
                                                                                                                                         temperatuur hebben, dan verwarmt het CV-gedeelte bij.
                                                                      Combi-toestel met NZ-label (naverwarming zonneboiler) worden aangesloten. Dus
                                                                                                                                         Centrale verwarming
   Om alvast de toekomst vooruit te zijn, en kosten en milieu te sparen, is nu hét moment om                      u kiest altijd voor een combinatie van de beste producten!
                                                                                                                                         De middelste warmtewisselaar in de ZonLichtBoiler zorgt voor een bijdrage aan de gevraagde CV-temperatuur en
                                                                                      € ct/m 3
                                                                                                                                         wordt eventueel naverwarmd door het CV-gedeelte in het toestel. De ZonneGasCombi kan op ieder centraal
   na te denken over de aanschaf van een zonne-energiesysteem. Een ATAG ZonLichtSysteem.          Gaskeur NZ
                                                                           Besparingen                                                         verwarmingssysteem worden aangesloten, ook op vloer- of wandverwarming.
                                                    Voor naverwarming heeft u
                                                                        Naar verwachting zullen de
                                                    een Combi-toestel nodig met
                                                                         gasprijzen blijven stijgen
                                                       het 'Gaskeur NZ'
                                                                            (zie grafiek).
                                                    (naverwarming zonneboiler).
                                                                         Om besparingen op gas-
                                                    Let hier goed op bij aanschaf
Investering in een zonne-energiesysteem                                                    verbruik te realiseren is een
                                                     van een zonne-energie-
Omdat aardgas steeds duurder wordt is de aanschaf van                               systeem.            zonne-energiesysteem de                                                                              Energie Prestatie Advies
                                                                        juiste keuze. Een gemiddeld
een zonne-energiesysteem nu al verantwoord (zie grafiek). Met een                     De ATAG Blauwe Engel
                                                                       huishouden kan namelijk met bron: Energie in cijfers (excl. BTW)                                             Een comfortabel huis met lagere energiekosten is onder andere door een zonne-energiesysteem te realise-
                                                    Compact en de Enigma (met
huishouden van vier personen kunt u tot 700m3 aardgas per jaar besparen.                ombouwset NZ) zijn van dit       een ATAG ZonLichtSysteem                                                             ren. Als u nog meer energie wilt besparen, is het EPA advies interessant voor u. EPA staat voor Energie Prestatie
De keuze voor een zonne-energiesysteem hangt wel af van een aantal zaken: het type                                 tot 50% besparen op                                                            Advies en is een deskundig advies van een onafhankelijk adviseur over de mogelijkheden om energie te besparen in
                                                        label voorzien.
                                                                         verwarming van tapwater.
dak (plat of schuin), de oriëntatiemogelijkheden op de zon, de reeds bestaande installatie, de                                                              Kenmerkend voor alle ATAG CV-toestellen en boilers is       uw woning. Dit advies bestaat uit energiebesparende maatregelen op gas en elektra en in hoeveel tijd de investeringen
vereiste capaciteit, het doel (bijvoorbeeld voor verwarming en/of warm tapwater), subsidie-                                                                    het gebruik van RoestVastStaal. Dit staal is      kunen worden terugverdiend.. Voor meer informatie over het EPA advies kijkt u op www.vrom.nl/epa of u belt met Milieu
mogelijkheden en jaarlijks verbruik. Het systeem moet geschikt zijn voor uw huis en in de loop van de tijd                                                        onderhoudsarm en zorgt voor een langere levensduur                                             Centraal: tel 0900-1719 (€ 0,15 per min).
zijn vruchten af kunnen werpen. Er zijn meer mogelijkheden dan u denkt. Laat u uitgebreid adviseren.                                                              met een gegarandeerd Super Hoog Rendement.                   Informeer ook bij uw gemeente, provincie en energiebedrijf naar eventuele premies of aanbiedingen.

								
To top