Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

COMPUTER ENGINEERING IN ELECTRICAL SYSTEMS _CEES_ - DOC

VIEWS: 14 PAGES: 29

									    COMPUTER ENGINEERING IN ELECTRICAL SYSTEMS (CEES)

Studentowi zostanie przekazana rozbudowana wiedza w dziedzinie informatyki: zarówno w
zakresie oprogramowania jak i sprzętu, wiedza dotycząca nowoczesnych metod sterowania,
analizy i modelowania obwodów elektrycznych, przetwarzania sygnałów, pomiarów itp.
Uzyska również wiedzę w zakresie podstawowych urządzeń elektrotechnicznych i
elektronicznych (maszyny i napęd elektryczny, układy energoelektroniczne), procesów
technologicznych tj. procesy elektrotermiczne, procesy wytwarzania, przesyłu i rozdziału
energii elektrycznej, układów sterowania itp.
Na tej podstawie absolwent specjalności CEES będzie inżynierem o dużej wiedzy w zakresie
praktycznej informatyki, którą będzie umiał wykorzystać do sterowania różnych znanych mu
obiektów, układów i procesów elektrotechnicznych.

                       SEMESTR 7
              pięć przedmiotów obowiązkowych i jeden obieralny

L.p.  Nazwa przedmiotu     Wykład  Laboratorium  Konwersatorium/lab.  Punkty    Uwagi
                  h      h     komputerowe/projekt kredytowe
                                  h
 1   Electrical machines      30     30                5 E
    and micro-machines
    (prof. J. Rusek)
 2   Advanced circuit theory    30     30               5    E
    (prof. M. Ogorzałek)
 3   Power electronics       30     30                 5
    (prof. M. Tondos)
 4   Measurement of        30     30               5 E
    electrical and non-
    electrical quantities
    (prof. T. Sidor )
 5   Electric Power        30     30                 5
    Systems
    (dr Andrzej Jackowicz-
    Korczyński)
 6   Signal theory         30     30                 5    obieralny
    (prof. T. Zieliński)
 7   Computer-aided        30     30                 5    obieralny
    analysis of electronic
    systems
    (dr Zbigniew Galias)
                  180     180                 30

                         SEMESTR 8
                 cztery przedmioty obowiązkowe i dwa obieralne

 8   Microcomputer         30     30               5 E
    systems in industry
    (mgr P. Kwasnowski)
 9   Engineering          30              30        5
    programming in Visual
    C++.
    (prof. Jan Rusek)
 10  Advanced power        30     30               5 E
    electronics converter
    (KANiUP)
 11  Signal processing       30     30               5    E
    algorithms
    (prof. T. Zieliński)
 12  Electric drives        30     30                 5    obieralny
    (KANiUP)
  13  Statistical methods in   30     30                 5    obieralny
     measurement data
     analysis
     (prof. J. Gajda)
  14  Electric power quality   30     30                 5    obieralny
     (prof. Z. Hanzelka)
  15  Numerical methods of    30     30                 5    obieralny
     electrical engineering
     (KANiUP)
                  180     150        30        30

                         SEMESTR 9
                 Trzy przedmioty obowiązkowe i trzy obieralne

  16  Control system       30     30               5 E
     opimization
     (KANiUP)
  17  Computer methods of     30     30               5 E
     identification
     (prof. J. Gajda)
  18  Automation of        30               30      5    E
     industrial processes
     (P. Kwasnowski)
  19  Numerical modeling of    30     30                 5    obieralny
     electrical power
     systems
     (dr J. Furgał))
  20  Computer Analysis of    30               30        5    obieralny
     Electronic Measuring
     Systems
     (prof. T. Sidor)
  21  Electrothermy        30     30                 5    obieralny
     (dr Z. Waradzyn)
  22  Building automation     30               30        5    obieralny
     systems
     (mgr P. Kwasnowski)
  23  Nonlinear systems      30     30                 5    obieralny
     (prof. M. Ogorzałek)
  24  Programmable        30               30        5    obieralny
     industrial controllers
     (mgr P. Kwasnowski)
                  180     180        120        30

                         SEMESTR 10

  25  Laboratorium        15
           *
     problemowe
  26  Praca dyplomowa

*
   5 monotematycznych wykładów (3h) wybranych przez studentów spośród
  zaproponowanych przez pracowników Wydz. EAIiE (na podstawie liczby uzyskanych
  głosów).


              _________________________________________
   1  Electrical machines and    30      30
     micro-machines
     (prof. J. Rusek)

           ELECTRICAL MACHINES AND MICRO MACHINES
              (Maszyny i mikromaszyny elektryczne1)

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: prof. Jan Rusek

Lectures
Single phase and three phase transformers:
    equivalent circuits,
    steady-state equations,
    phasor diagrams.
Three phase synchronous machines:
    Park’s transform and equivalent circuits,
    steady-state equations,
    phasor diagrams,
    synchronization.
    reactive power control.
Induction machines:
    squirrel cage and slip ring rotor,
    torque-speed characteristics,
    starting up,
    speed control,
Two-phase servo induction motors.
Single-phase capacitor motors.
Commutator machines:
    shunt-connected DC machines,
    series-connected DC machines,
    ac-commutator machines,
    dc-brushless micromachines.
Stepper motors:
    permanent-magnet, variable-reluctance and hybrid steppers,
    unipolar and bipolar supply,
    damping of commutation overvoltages,
    full-step and half-step operation,
DC and AC tachometers.
Resolvers.
Selsyns, including transformer link.
Static converters for driving systems:
    power electronics elements,
    controlled rectifiers,
    inverters,
    cycloconverters.
Tutorials
Calculations of transformers’ parameters and characteristics.
Calculations of torque, currents power and reactive power of synchronous machines.
Calculations of torque and currents of induction machines.
Calculations of torque and currents of dc and ac commutator machines.

1
  Nie jest odpowiednikiem przedmiotu w języku polskim.
 2  Advanced circuit theory   30     30
    (prof. M. Ogorzałek)
                 ADVANCED CIRCUIT THEORY

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: prof. Maciej Ogorzałek

Lectures (30 hours)

Nonlinear circuit elements. Nonlinear models.
Differences between linear and nonlinear networks.
Operating points and equilibrium points. Multistability.
Generation of periodic solutions.
Time-invariant and time-varying circuits.
Analysis of large-scale networks and neural networks - circuit theory approaches.
Nonlinear discrete-time circuit analysis.
Network functions and stability, Bode plots, Nyquist plots, open-circuit and short-circuit
stability.
Parasitic nonlinear behavior.
Two-ports, multi-ports and reciprocity.
Tellegen's theorem and sensitivity, adjoint network concept.
 3  Power electronics      30      30
    (prof. M. Tondos)                 POWER ELECTRONICS
                     (Energoelektronika)

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: prof. Maciej Tondos


The purpose of the lecture is to introduce to problems of practical and emerging power
electronic converters made feasible by new generation of power electronic devices.
Lecture consists of: describing of operation priciples of power electronic devices (non-fully
and fully controlled), overview of basic topologies power electronic systems and examples of
power electronic appliances.
 4  Measurement of electrical    30     30
    and non-electrical quantities
    (prof. T. Sidor )   MEASUREMENT OF ELECTRICAL AND NONELECTRICAL QUANTITIES
             (Pomiary wielkości elektrycznych i nie elektrycznych)

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: prof. Tadeusz Sidor

Units and Standards. Measurement errors.
Analogue and digital measuring instruments. Ammeters, Voltmeters,
Wattmeters. Energy counters.
D.C. and A.C. bridges. Potentiometers.
Digital measurement fundamentals. Sampling and quantizing.
Sample and hold circuits. A/C converters.
Basic transducers of nonelectrical quantities. Strain gauges, capacitive and
inductive transducers.
Transducer interfacing. Instrumentation amplifiers.
Amplitude and frequency modulation measuring systems.
Separation circuits.
Integrated sensors.

Students will design, build and test simple electronic measuring devices.
 5  Electric Power Systems    30       30
    (dr Andrzej Jackowicz-
    Korczyński)

                ELECTRIC POWER SYSTEMS
                   (Elektroenergetyka)

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: dr Andrzej Jackowicz-Korczyńśki

Types of power generation plants
   fossil fuels (coal, petroleum, natural gas),
   geothermal
   nuclear
   water
   wind
   solar (thermal or electric)
   chemical (fuel cells, batteries)

Transmission and distribution networks
   urban
   rural
   industrial

Substations
   step-up, step-down transmission
   distribution
   gas- and air-insulated
   high-voltage switching
   grounding and lightning
   fire protection
   converter (AC/DC)

Overhead lines, cables lines and transformers
   three-phase
   single, double, and multi-phase AC lines
   compact-lines
   DC lines
   oil-immersed transformers
   grounding transformers

Electrical load, voltage drop
   electrical load flow
   voltage drop
   electrical load management

Reactive power compensation
   capacitors
   banks of capacitors

Conductors heating
    ampacity
    overloads

Symmetrical short-circuit and earth fault current
   faults
   compensation of earth fault current
   effects of single/double phase short-circuit

Steady state and transient system stability

Electrical power quality
   THD
   frequency stability

Tutorials
Calculations of current flow in simple networks.
Calculations of equivalent circuit model parameters of transformer.
Calculations of voltage drop in several distribution networks.
Calculations of compensating capacitance and power factor (PF).
Calculations of electric power quality factors (THD).
   6   Signal theory        30     30                 obieralny
      (prof. T. Zieliński)                       SIGNAL THEORY


Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: prof. Tomasz Zieliński


Lecture

Introduction to signal theory: signal classification, signal spaces, basis functions,
fundamental definitions - statistical moments, auto and cross correlation, Fourier transform,
Fourier series, power spectral density, signal modulation. Analog signal and systems:
mathematical description of analog systems (differential and integral equations), linear time-
invariant systems, impulse response, convolution, Laplace transform, transfer function,
frequency response, analog filters design. Discrete signals and systems: mathematical
description (difference input-output equations), signal sampling (time discretisation, value
quatisation, analog signal reconstruction - sampling theorem), Z transform, transfer function,
discrete Fourier transform, fast Fourier transform algorithms, orthogonal transforms
examples, design of non-recursive (finite impulse response FIR) and recursive (infinite
impulse response IIR) digital filters: window method, Remez algorithm, bilinear transform
method, special digital filters (median filters, phase shifters, differentiators), filters structures
(including lattice filters), convolution algorithms (direct, fast and fast overlap-save/add
methods), signal interpolation and decimation, frequency analysis principles of periodic
(Fourier series), stationary (Welch and Blackman-Tukey methods) and non-stationary (time-
frequency analysis: short-time Fourier and Wigner transforms) signals.

Laboratory

1.    Signal generation (harmonics, impulses, noises, modulations).
2.    Signal parameters computation.
3.    Design of analog filters using transfer function zeros and poles placement (Laplace
     transform).
4.    Design of analog Butterworth and Chebyshev filters.
5.    Design of digital filters using transfer function zeros and poles placement (Z transform).
6.    Design of recursive Butterworth and Chebyshev digital filters using bilinear transform
     method.
7.    Design of non-recursive digital filters using window method.
8.    Discrete Fourier transform.
9.    Fast Fourier transform.
10.   Frequency analysis: FFT and periodogram.
11.   Time-frequency analysis: short-time Fourier and Wigner transform.
11.   Convolution: direct, fast (via FFT) and fast overlap-save/add methods.
12.   Special filters: median filters, Hilbert transform as a phase shifter - analytic signal,
     differentiators.
13.   Interpolation and decimation of discrete signals.
   7  Computer-aided analysis of   30      30              obieralny
     electronic systems
     (dr Zbigniew Galias)        COMPUTER-AIDED ANALYSIS OF ELECTRONIC SYSTEMS
           (Analiza komputerowa obwodów elektrycznych)

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: dr. Zbigniew Galias

Lectures
Computer models of electronic elements,
    classification of models,
    models of diodes, transistors, operational amplifiers;
Topology of electronic systems,
    computer generation of Kirchhof's equations;
Node analysis of linear and nonlinear networks,
    formulation of node equations for resistive networks;
    finding solutions of node equations for linear circuits,
    Gauss elmination, LU decomposition, Cholesky decomposition;
Analysis of nonlinear circuits,
    Newton algorithm;
Computer-aided formulation of state equations,
    numerical integration of state equations for linear and nonlinear circuits,
Sensitivity analysis,
Sparse matrices in analysis of electronic circtuits,

Tutorials - computer simulations   8  Microcomputer systems in    30      30
     industry
     (mgr P. Kwasnowski)             MICROCOMPUTER SYSTEMS IN INDUSTRY
              (Systemy mikrokomputerowe w przemyśle2)


Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: mgr Paweł Kwasnowski


Industrial microcomputers. Bus standards. Compact, modular and distributed systems.
Distributed I/O and distributed processing. Field bus standards. Example of embedded system


2
  Jest odpowiednikiem przedmiotu w języku polskim.
– PC104 standard. Real time operating systems. Industrial networks. Programming. Direct
Digital Control. Examples of application of multilevel industrial control systems.
   9  Engineering programming    30             30
     in Visual C++.
     (prof. Jan Rusek)

            ENGINEERING PROGRAMMING IN VISUAL C++
             (Programowanie inżynierskie w Visual C++3)

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: prof. Jan Rusek

Lectures
Visual C++ environment: AppWizard, AppStudio, ClassWizard. Creating applications.
Functions, strings, pointers, references, tables, function name overloading.
Memory allocation: operators new and delete.
Classes: member variables and functions. Constructor and destructor.
Loops: for, do and do-while. Condition instruction if and the switch.
Inheritance. Public, private and protected variables. Directive #include.
Logical and bit-wise “and” and “or’. Defining single-argument operators.
Creating SDI applications: classes CmyApp, CMainFrame, CmyDoc and CmyView.
Adding own classes and communication between various classes.
Function OnDraw. Drawing rectangles ellipses and inscriptions. Color adjustment.
Initializing of classes in OnInitialUpdate.
Buttons and Create function. Creating bitmap resources and covering buttons.
Use of class CPtrArray for storing data in CmyDoc.
Use of CFileDialog and CFile to read from or write to external files.
Adding and editing icons for Toolbar. Writing to title bar.
Serving COMMAND and UPDATE_COMAND_UI commands.
Massage maps. Class CArchive and serialization.
Serving keyboard and mouse. Functions Capture, ReleaseCapture and ClipCursor.
Printing and PrintPreview. Print engine. Logical and device coordinates.
Resizing, mapping and translating window’s and viewport’s origins.
Device Context, compatible DeviceContext and compatible Bitmap.
Use of functions BitBlt and StretchBlt.
Adding new menu and new menu items. Serving notification messages.
Dialog boxes, Tab controls. Selecting graphical objects .
Passing text and bitmaps to clipboard. Reading text or bitmap form clipboard.
Registering with Windows user’s clipboard format.
Storing graphics in enhanced metafile format.
Application SDI with two views in split window: drawing pane and edit pane.

Tutorials (30 hours)
Creating a Win32 Console Application program. Development of loops and i/o procedures.
Creating a SDI application. Covering a CBitmapButton-objects with bitmaps. Using a ClassWizard to
develop serving routines for Windows messages. Copying onscreen-drawn figures to a printer.
Serialization of texts and figures. Use of CArchive to import data from file. Writing to bitmap in a
compatible memory device context. Using a “rubber band” to indicate a to-be-zoomed rectangle.
Serving clipboard in both the text and device independent bitmap format. Registering user’s clipboard
format.
3
  Jest odpowiednikiem przedmiotu w języku polskim.
  10  Advanced power electronics   30      30
     converter
     (KANiUP)

     ADVANCED POWER ELECTRONICS CONVERTERS AND CONTROL
          (Zaawansowane układy energoelektroniczne4)

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: dr inż. Adam Penczek

Lectures
Advanced topologies and control methods of power electronics converters:
   -    single-phase and three-phase voltage and current inverters with PWM and vector control
   -    multilevel converters,
   -    multicell converters,
   -    matrix converters,
Selected power electronics systems:
   -    power quality improvement: active filters, STATic COMpensator (STATCOM), PFC
      step-mode circuits,
   -    uninterruptible power supply (UPS)
   -    contactless electrical energy transmission system
   -    motion systems
    * energy storage in a spinning mass,
    * modern induction motor motion (methods DFT, DFTC)
Modern solution in practical control circuits of power electronics converters:
   -    digital signal processors (DSP) for control
   -    advanced programmable logic devices (FPGA, CPLD)
   -    programmable analog devices (FPAA)
   -    advanced industrial controllers (Mooler solution)
Tutorials
Electronics circuit simulation software – IsSPICE
   -    construction rules of models of power electronics systems,
   -    analyzing of selected power electronics converters with control circuits (the same circuits
      like in lab exercises)
DSP controllers programming tools and activiting process:
   -    tools for digital signal processors programming (Texas Instruments) – demonstration of
      processors and DSP controllers dedicated for power electronics control,
   -    tools for advanced programmable logic devices applications - FPGA, CPLD simulation
      and programming software

Single-phase active filter * (DSP control)
Three-phase rectifier-active filter and STATCOM compensator * (DSP control)
Contactless electrical energy transmission system
Three-phase inverter * (DSP control)
Single-phase Power Factor Correction step-mode AC to DC converter
Vector frequency inverter controlled by modern PLC (Mooeler)
Three-phase thyristor bridge with modern control with reactive power reduction * (DSP controller)
Multicell converter

* each laboratory converter has analogical simulation model

4
  Nie jest odpowiednikiem przedmiotu w języku polskim.
 11  Signal processing       30     30
    algorithms
    (prof. T. Zieliński)
               SIGNAL PROCESSING ALGORITHMS
                 (Algorytmy przetwarzania sygnałów)


Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: prof. Tomasz Zieliński

Lecture (30 h)

Filters: non-linear (median), adaptive (LMS, normalised LMS, RLS), adaptive observers (weighted
RLS and Kalman). Frequency analysis: time-frequency analysis of time-varying non-stationary
signals (short-time Fourier, Wigner and wavelet transforms, filter banks), high-resolution frequency
estimation (Prony, Pisarenko, MUSIC and ESPRIT methods), MA, AR and ARMA parametric
modelling of discrete signals. Discrete transforms: sine, cosine, Hartley, Hadamard-Walsh, Hilbert,
Mellin, Radon, Hough. Selected topics: time delay estimation, signal deconvolution, signal shape
recognition, principles of image analysis and processing, 1-D and 2-D signal compression. Exemplary
applications: analysis and processing of speech and ECG signals, signal detection in impulse
echography (ultrasonography, defectoscopy, radiolocation), geoseismic signal deconvolution, signal
modulation and demodulation in telecommunication, compression algorithms for speech, audio,
images and video (ADPCM, LPC, CELP, JPEG and MPEG). DSP hardware and software: signal
acquisition cards, digital signal microcontrolers and processors (fixed-point and floating-point):
architectures, and programming, integrated computer environments (Matlab and Simulink, LabView
and LabWINDOWS).

Laboratory
1. (N)LMS adaptive filters and their applications.
2. Least square estimation: direct and recursive method.
3. Time-frequency signal analysis: wavelet transform and filter banks.
4. High-resolution frequency estimation: Pisarenko and MUSIC algorithms.
5. Parametric modelling of speech signal: AR model and Durbin method.
6. Pitch estimation of speech signal: autocorrelation and AMDF functions.
7. LPC-10 speech compression algorithm.
8. Time delay estimation and echo detection. Signal cepstrum.
9. System impulse response estimation. Signal deconvolution.
10. Signal shape recognition: Mellin transform.
11. Image analysis (2-D FFT) and filtering. 2D-filter design.
12. Image compression: discrete cosine transform.
13. Digital signal processor programming.
 12  Electric drives       30      30                obieralny
    (KANiUP)                ELECTRIC DRIVE SYSTEMS.
                  (Napęd elektryczny)

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: dr. Aleksander Dziadecki


    Introduction
      Electric drives as power convertion systems. Physical basics. Multi – disciplinary
      aspects.

    DC- Motor Drives
     DC machine. Structure. Equivalent circiut. Modes of operation.
     Power processing units. Switch-mode convertes. Thyristor rectifiers.
     Control systems.

    AC-Machine Drives.
     AC Machines. Methods of analysis.

    Induction Motor Drives.
     Principle of operation. Equivalent circuits. Machine parameters and tests. Soft-
     start. Speed control. Voltage-fed and current-fed induction motor systems.
     Frequency control: Power processing units, control methods, vector control.
     Inverter cascade.

    Synchronous Motor Drives.
     Frequency-controlled systems. „Brushless DC-Motors”. Power processing units.
     Control systems.

    Permanent-Magnet Synchronous Machine Drives.
     Principle of operation. Power processing units. Control systems.

    Other electric drives.
     Micromotors. Step motors. Reluctance motors.
  13  Statistical methods in     30      30              obieralny
     measurement data analysis
     (prof. J. Gajda)       STATISTICAL METHODS IN MEASUREMENT DATA ANALYSIS
            (Statystyczna analiza danych pomiarowych5)


Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: prof. Janusz Gajda


Classification of measuring signals according to their statistical properties. Definition of basic
parameter and characteristics of the ergodic stochastic signals. Interpretation of the basic
characteristics. Application of the point estimation and interval estimation methods in
determination of estimates of those parameters and characteristics. Estimators of basic
parameters and characteristics of random signals: mean value and variance, probability
density function, autocorrelation and cross correlation function, power spectral density and
mutual spectral density, coherency function, transmittance. Analysis of the statistical
properties of those estimators. Determination of the confidence intervals of basic statistical
parameters for assumed confidence level. Statistical hypothesis and their verification. Errors
of the first and second order observed during the verification process.
5
  Jest odpowiednikiem przedmiotu w języku polskim.
  14  Electric power quality     30      30               obieralny
     (prof. Z. Hanzelka)

                  ELECTRIC POWER QUALITY
                   (Jakość energii elektrycznej6)

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: prof. Zbigniew Hanzelka

Introduction
    Basic definitions,
    Electromagnetic compatibility and power quality
    Classification of electromagnetic disturbances
    Cost of poor power quality
    Power quality monitoring
    International and European standardisation
    Power quality under conditions of the power market.
Continuity of supply
    Introduction
    Definitions
    Sources of disturbances
    Effects of disturbances
    Mitigation methods
    International, European and other standards and regulations
    Measurement techniques and instrumentation
    Methods of analysis
    Contractual recommendations
Voltage unbalance
    Introduction
    Description of the phenomenon, definitions
    Causes of the unbalance
    Effects of the unbalance
    Compensation methods
    Limit values (international standards and regulations)
    Methods for calculation and measurement of unbalance factors
    Coupling of asymmetrical loads. Case analysis
    Contractual recommendations
Voltage and current harmonics
    Introduction
    Basic definitions
    Sources of harmonic emission
    Effects of voltage and current distortion
    Mitigation methods of voltage and current harmonic
    International, European and other standards and regulations
    Measurement techniques and instrumentation
    Methods of analysis
    Overview of contractual provisions
    Requirements of international and selected national recommendations (IEC, EN, ANSI, EdF
    (France), Italy, Germany, ….)
    Contractual recommendations, analysis of legal aspects of supply quality related to voltage
    and current harmonics

6
  Jest odpowiednikiem przedmiotu w języku polskim.
Voltage control
    Introduction
    Definitions
    Sources of disturbances
    Effects of disturbances
    Mitigation methods
    Standards and regulations
    Measurement techniques and instrumentation
Voltage fluctuations
    Introduction
    Definitions
    Description of the disturbance
    Sources of voltage fluctuations
    Effects of voltage fluctuations
    Mitigation of voltage fluctuations
    Standardisation of voltage fluctuations
    Measurement techniques and instrumentation
    Overview of international and selected national contractual provisions
Voltage dips and short interruptions
    Introduction
    Definitions
    Description of the disturbance
    Effects of voltage dips and short interruptions
    Remedial measures
    Improvement of the equipment immunity
    Measurement of voltage dips and short interruptions
    Methods of analysis
    Standardisation
    Contract
Reactive power compensation
Capacitor switching process
Application of power electronics to power transmission and distribution systems
    Static Var Compensator (SVC)
    Thyristor Controlled Series Compensator (TCSC)
    Static Compensator (STATCOM)
    Static Synchronous Series Compensator (SSSC)
    Unified Power Flow Controller (UPFC)
    Other FACTS Devices
    Custom Power Equipment
  15   Numerical methods of     30     30                  obieralny
      electrical engineering
      (KANiUP)
         NUMERICAL METHODS OF ELECTRICAL ENGINEERING

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: KANiUP


Lectures concern mathematical and computer modeling and simulation of dynamical linear
and nonlinear systems, described by differential equations, both continuous and discrete time:

    processes and methods for model formulation, development and validation
    analysis and stability of dynamic systems
    comparisons of methods for numerical modeling and symbolic modeling
    uncertainties in modeling
    automation of modeling and software aid for modeling
    solving stiff and non-stiff differentials equations using different numerical integration
     methods
    dynamic models of electrical engineering systems

All computer laboratories will be conducted with the use of MATLAB/Simulink and MAPLE V
programs.
 16  Control system opimization   30      30
    (KANiUP)
           CONTROL SYSTEMS OPTYMIZATION
                (Optymalizacja układów sterowania)

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: KANiUP

The subject of the lecture is optimization of finite dimensional system. Optimization of continuous and
discrete time systems is discussed.
The lecture introduces the following issues:
   Linear Quadratic problems,
   Maximum Principle,
   Parametric optimization of PID controllers,
   Discretization of continuous time controllers,
   Nonlinear programming,
   Robus control,
   Introducing to nonlinear control,
   Optimization in artificial intelligence.
Additionally the problems of quantization effects in digital control systems, saturations of controllers
and examples of practical realization of control laws are presented.
Laboratory experiments in MATAB-SIMULINK software are undertaken and supplied with real time
control systems presentation.
  17  Computer methods of      30      30
     identification
     (prof. J. Gajda)
             COMPUTER METHODS OF IDENTIFICATION
               (Komputerowe systemy identyfikacji7)

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: prof. Janusz Gajda


Basic notions, stages of identification process, identification process and measurement,
structure of identification process, parametric and nonparametric identification, deterministic
and stochastic identification problems.  Overview of the stochastic identification methods. 
Model quality criteria, unbiased and effective estimators, covariance matrix.  Information
matrix and lower variance bound of estimators in different identification problems.  Model
measurability matrix, estimation and interpretation of the elements of measurability matrix. 
Measurability criteria, their geometric interpretation, examples of measurability analysis. 
Optimization of the identification process.  Model measurability vs. error and uncertainty of
measurement.  Experiment design.
7
  Jest odpowiednikiem przedmiotu w języku polskim.
  18  Automation of industrial    30          30
     processes
     (P. Kwasnowski)             AUTOMATION OF INDUSTRIAL PROCESSES
              (Automatyzacja procesów technologicznych8)

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: mgr Paweł KwasnowskiPosition of automation system in industrial process. Connections between energy distribution
systems and control systems. Standard topologies. Examples. Control modes. Control levels.
Architecture of multilevel control systems. Components of modern automation system. Signal
converters and conditioners. Controllers. PLCs. Industrial computers. Software. Methodology
of design, implementation, start-up and maintenance of automation systems. Real industrial
example – multilevel control system of blast furnance.
8
  Jest odpowiednikiem przedmiotu w języku polskim.
 19  Numerical modeling of    30      30                  obieralny
    electrical power systems
    (dr J. Furgał))
     NUMERICAL MODELLING OF ELECTRICAL POWER SYSTEMS
           (Modelowanie w elektroenergetyce)

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutiorials: 30
Responsible lecturer: dr Jakub Furgał

Principles of numerical modelling of basic electrical power devices. Numerical models of overhead
transmission lines and cable ones. Creating of models of power transformers, electrical machines,
reactors, breakers, surge arresters.
Practical use of models of electric devices in selected computer programs. Modeling of electrical
networks by use of the Matlab and the EMTP/ATP. Simulations of typical transient states in electric
power systems.
 20  Computer Analysis of      30                30         obieralny
    Electronic Measuring
    Systems
    (prof. T. Sidor)
     COMPUTER ANALYSIS OF ELECTRONIC MEASURING SYSTEMS
          (Analiza komputerowa elektronicznych systemów pomiarowych)

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: prof. Tadeusz Sidor

Matrices analysis of electrical circuits. Incidence matrix, fundamental cycle matrix.
Formulation of network equations for DC, AC and time domain analysis.
Algorithms for circuit equation solutions.
Circuits models of electronic components. Diodes, Transistors, OpAmps.
Analysis of rectifying circuits, half and full wave rectifiers.
Analysis of power A, B, AB class amplifiers. Determination of THD distortions.
Designing of low-pass, band-pass and high-pass analog filters.
Analysis of linear oscillators. Wien two-port oscillator with AGC circuit. Phase-shifter
oscillator.
Voltage to frequency converters. Sigma-Delta modulators.
Frequency to voltage converters. Phase lock loops.

Students will be introduced to MICROCAP 7 “Electronic Circuits Analysis Program” and perform
simulation of the circuits covered in the lectures.
  21  Electrothermy         30      30                 obieralny
     (dr Z. Waradzyn)

                       ELECTROHEAT
                        (Elektrotermia9)
Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: dr Zbigniew Waradzyn

Overview of electric heating methods:
    Resistance heating
    Radiator heating
    Electrode heating
    Arc heating
    Induction heating
    Capacitive heating
    Microwave heating
    Plasma heating
    Electron impact heating
    Laser heating
    Ion heating
    Ultrasonic heating
Induction heating
    Propagation of electromagnetic wave in a conductor
    Determination of current and power density distributions and total power in a heated
    workpiece
    Mains frequency induction heating
    Inverters for induction heating:
        series resonant inverter
        parrallel current-fed resonant inverter
        other inverter circuits
Resistance heating
    Calculation of heating elements
    Materials used for resistance heaters
    Heat-resisting and insulating materials
Arc heating
    Electric arc properties
    High-current carrying system
    AC and DC arc furnaces
    Automatic control of electrode movement
Capacitive and microwave heating
    Heating of dielectrics in high frequency electric field
    Power volume density and temperature distribution
    Depth of penetration of high frequency electromagnetic wave into dielectrics
Ultrasonic, laser, electrone and plasma heating
    Principle of operation of heating equipment
    Main characteristics and field od use


9
  Nie jest odpowiednikiem przedmiotu w języku polskim.
Electrical space heating
    Heat storage devices
    Floor heating
   22  Building automation      30          30        obieralny
     systems
     (mgr P. Kwasnowski)                BUILDING AUTOMATION SYSTEMS
                  (Systemy automatyki budynków10)

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: mgr Paweł Kwasnowski


Building technical infrastructure systems: energy distribution, HVAC, security. Automation
tasks. Application of distributed control systems. Standards in building automation systems:
BACnet, EIB, LonWorks. Examples of control tasks and system integration in LonWorks
technology. Functional devices standards. Examples of commercially available building
automation systems.
10
   Jest odpowiednikiem przedmiotu w języku polskim.
 23  Nonlinear systems      30     30                  obieralny
    (prof. M. Ogorzałek)Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: prof. Maciej Ogorzałek

Lectures (30 hours)

Basic concepts used in nonlinear dynamics (trajectories, limit sets, atractors, homoclinic
trajectories, concept of strange attractor).
Chaotic systems.
Strange attractors observed in physical systems.
Measurements in chaotic systems. Observations of chaotic trajectories. Basic properties of
chaotic oscillations. Lapunov exponents and the concept of dimension.
Bifurcations. Stability of periodic orbits. Period doubling. Routes to chaos. „Devil’s
staircase”.
Smale’s horeseshoe map and its propserties.
Mathematical tools for proving existence of chaos. (Li-Yorke theorem, Sharkovski theorem,
Shilnikov theorem, Melnikov method).
Spectral analysis of chaotic motion.
Chaos generator as a source of noise with prescribed properties.
Numerical methods for analysis and simulation of chaotic systems.
Fractal dimension – concept of a fractal. Basic methods for generatng fractal structures (sets).
Cantor set, Mandelbrot set, Julia sets.
Iterated Function Systems (IFS).
Synchronization of chaotic systems Control of chaos.
Applications of chaotic signals and systems in information coding and information
transmission.
Fractal image compression and processing.
   24  Programmable industrial    30          30       obieralny
     controllers
     (mgr P. Kwasnowski)            PROGRAMMABLE INDUSTRIAL CONTROLLERS
            (Programowalne Systemy Sterowania Przemysłowego11)

Total hours of lectures: 30
Total hours of tutorials: 30
Responsible lecturer: mgr Paweł Kwasnowski


Introduction to Programmable Controllers, Concept, Configurations, Processors, I/O Systems,
Programming Languages, Implementing and Programming the PLC Systems, Local Area
Networks, Guidelines for Installation, Start-up, Documentation and Maintenance, PLC
Selection Guidelines, Popular PLCs Overview.
11
   Nie jest odpowiednikiem przedmiotu w języku polskim.

								
To top