Docstoc

Nytt piller mot baksmlla minskar

Document Sample
Nytt piller mot baksmlla minskar Powered By Docstoc
					Ny svensk brustablett mot baksmälla
Dagen efter kostar på –
både för individen och samhället
Huvudvärk, svettningar och illamående är oftast straffet dagen efter man druckit
alkohol. Hos vissa ses samma symtom redan efter ett par glas vin. Symtomen går
dock att lindra.
- ReVigör är inget hokus pokus utan en hälsosam återställare som kompenserar
kroppen med det den förlorar vid alkoholintag, säger alkoholforskaren, medicine
doktor Olle Haglund, som är forskaren bakom brustabletten ReVigör. Den minskar
också risken för att folk tar en återställare innehållande alkohol dagen efter.

Vid alkoholintag händer det mycket i kroppen och dagen efter finns det flera märkbara bevis
på detta. Kroppen har förlorat vatten och salter vilket gör oss trötta och okoncentrerade.
Alkohol framkallar bildning av ökad mängd inflammatoriska ämnen i olika delar av kroppen
vilket bidrar till huvudvärk och andra obehag. Ökad puls och illamående är andra vanliga
symtom.

Samtliga symtom går dock att lindra genom att förse kroppen med de ämnen som går
förlorade samt tillföra ämnen som ökar välbefinnandet. I ReVigör ingår till exempel
antioxidanten quercetin som hämmar inflammations- och histamineffekter som uppstår.
- Varje substans i ReVigör är välgörande även på lång sikt. Forskning pekar på att lindring av
baksmälla även minskar risken för en ”återställare” dagen efter, något som annars kan öka
risken för alkoholmissbruk och olyckor, säger alkoholforskaren Olle Haglund.

En klinisk studie på ReVigör visar att de som tog tabletterna i samband med alkoholintag
hade mindre huvudvärk och svettningar samt bättre reaktionsförmåga och minne dagen efter
jämfört med placebogruppen som fick sockerpiller.

Det är inte bara den enskilde personen och dess omgivning som har nytta av att baksmällan
lindras, även samhället i stort gynnas positivt. Studier visar att sjukskrivningar på grund av
bakfylla är kostsamma. I USA beräknas att den årliga kostnaden är 100 miljarder kronor
medan man i Finland uppskattar att en miljon arbetsdagar årligen går förlorade på grund av
finnar som lider dagen efter.

- En utbredd uppfattning i vårt lutherska samhälle är att dricker man alkohol så skall det
minsann också kännas. Att risken för bakfylla håller alkoholkonsumtionen i schack är inte ett
hållbart argument, de positiva minnena av alkohol överskuggar oftast de negativa som
bakfyllan för med sig, avslutar Olle Haglund.

ReVigör består av tre brustabletter som tas tillsammans med vatten före festen, före
sänggående och på morgonen efter. Från och med vecka 34 finns ReVigör att köpa i
välsorterade hälsokostbutiker, VI-butiker och 7/Eleven-butiker i Stockholm samt via nätet:
www.revigor.se. Priset för en engångsdos är cirka 40 kronor.
För mer information, kontakta Olle Haglund, alkoholforskare och medicine doktor,
tel. 070-530 67 65 eller Claes Julin, VD, ReVigör Norden, tel. 070-527 69 58.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:9
posted:5/10/2010
language:Swedish
pages:2