Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Oglasi

VIEWS: 797 PAGES: 1

									                                                     Oglasi
          POSAO              Vukovaru, s okuænicom 533 m. Upitati na:     BOROVO SELO, kuæa i ugostiteljski objekt,     LIJEVA SUPODERICA, plac od 469 m2, sa       DJEÈJI KREVETIÆ, stoliæ za dnevni bora-
DISTRIBUTER, tražimo (AZENA) distribute-      01/6192-403.                   lokal 72 m2, sve novo. Dvorana za svatove,     svim komunalijama i graðevinskom dozvo-      vak i stol za blagovaonicu. Tel.: 032/443
re za Vukovarsko – srijemsku županiju. Tel:     KUÆU s okuænicom i garažom u Vukovaru.      120 m2. Upitati na: 032/438 - 820.         lom. Upitati na: 091/531-3894           420.
091/502-8606.                    Cijena po dogovoru. Tel.: 01/309-8099.      BOROVO SELO, peterosoban, s balkonima,       LIPOVAÈA, plac na Lipovaèi, 734 m2. Inf:     DJEÈJI BICIKL (za veæe dijete). Tel.:
KUHARICA u mirovini traži posao u struci ili    BOROVO NASELJE, kuæa 190 m2, s podru-      gornji kat kuæe, poseban ulaz, struja, voda,    032/421-051. Cijena po dogovoru.         098/901-9008.
voðenje domaæinstva, briga ili pomoæ starijoj    mom, okuænicom i 360 m2, garažom s dvo-     telefon, terasom 30 m, radionicom i servi-     PLAC u Vukovaru, 204 m2, Ribarska ulica,     DRVENU GRAÐEVINSKU STOLARIJU
osobi, èuvanje djece. Tel.: 032/410-201.      rišnom zgradom, odmah useljiva, ulica      som za prodaju i zamjenu ispušnih sustava.     nekada broj 24. (bivša Strossmayerova,      “Industrogradnja”, balkonska vrata, 140 x
POMOÆNI KUHAR sa završenom struènom         Voæinska 12 (kod škole). Tel.: 098/346-653.   Borovo selo, Mala 6. Tel: 098/889-422.       blizu Zavoda za zapošljavanje). Blizu je cen-   210, s griljama, prozor, 100x140, s griljama.
spremom, traži posao. Tel.: 098/921 86 43      BOROVO NASELJE, visokoprizemnicu s        BOROVO SELO, katnicu u Borovu selu,        tar grada, uz samo šetalište. Inf: 032/525-    Tel: 099/532-453.
ili 098/928 62 88.                 podrumom, garažom, vrtom, odmah uselji-     centar. Tel.: 032/432-036.             279 ili 01/6140 473.               DRVENA GARNITURA: trosjed, dvije fotelje,
POMOÆ u kuæi, nudim. Tel.: 032/422-825.       vu, 150 m2. Naselje Budžak 23. Cijena      BOROVO, u Gajiæevoj ulici 65., kuæu s veli-    POPOVAÈA, gradilište u užem centru        2 gar. kutne od pliša, jedna kutna na raz-
Zvati od 19 do 21 sat, svaki dan.          80.000 DEM. Tel.: 031/ 560-120.         kom okuænicom. Tel.: 098/190-8325.         Popovaèe, 18x58, prodajem ili mijenjam za
                                                                                                     vlaèenje, šivaæi stroj, dva kreveta, trosjed od
ŽELITE zaraditi novac u slobodno vrijeme      BOROVO NASELJE, obiteljska kuæa, Ulica      DALJ, kuæu u Dalju, odmah useljiva, s go-     Vukovar. Tel: 032/423-002.
                                                                                                     pliša, regal, dva prozora 140x140, francuski
prodajom informacija putem pošte. Sve in-      dvanaest redarstvenika (bivša Borovska) s    spodarskim objektima. Cijena 35.000 DEM.      PRILJEVO, plac na Priljevu, 940 m2. Tel.:
                                                                                                     ležaj. Tel. : 032/ 837-775.
formacije na: 031/590 – 669.            okuænicom 800 m2, prodajem. Tel: 091/567     Tel.: 032/439-582.                 091/561-5264.
                          87 83 i 01/201-0056.               ERDUT, kuæa u Erdutu, odmah useljiva. Tel:     SAVULJA, plac s voænjakom, na Savulji, 200    ELEKTRIÈNI ŠTEDNJAK, mali frižider, stol i
           USLUGE             LIPOVAÈA, kuæa na Lipovaèi, Grobljanska     032/422-869.                    metara od Dunava kod Salaša. Tel.:        èetiri stolice. Sve iz obnove. Tel.: 032/422-
ÈUVALA bih umirovljenike u Borovu naselju      9. Tel.: 032/425-354.              IVANKOVO, vrlo povoljno prodajem novu,       091/575-4126.                   405.
ili dalje, ili im donosila kruh u jutarnjim sati-  LUŽAC, manja kuæa i plac 555 m2. Mob:      komfornu obiteljsku kuæu u Ivankovu,        SLAVIJA, plac 500 m2 sa srušenom kuæom,      HIDROPAK, novi, neiskorišten, njemaèkog
ma. Tel.: 032/421-525.               098/ 927 4576.                  odmah useljiva. Mob.: 099/561 670.         komunalijama, graðevinskom dozvolom i       proizvoðaèa. Tel.: 032/438-127.
ÈUVALA bih djecu, kod svoje kuæe. Tel.:       MITNICA, kuæu u Vukovaru, Mitnica, M.      IVANKOVO, dvije kuæe u Ivankovu, Bošnjaci     moguænošæu izlaza na dvije ulice. Adresa:     KREVET s madracem. Sve novo. Tel:
032/413-473.                    Krleže 30. Kuca katnica, 10,5 x 11,5 m, plac   161. Tel.: 091/790-8803.              Stanka Vraza 23. Cijena 8.000 EUR. Tel.:     032/410-540.
DEMIT fasade, postavljamo brzo i kvalitet-     1.155 m2. Moguæa prilagodba za stambeno     LOVAS, nova kuæa, 50 m2. Moguænost ot-       032/414 738.                   KREVET S MADRACEM za jednu osobu i
no, povoljno. Inf. 098/901 48 96.          – poslovni prostor. Informacije na: 098/218-   plate na više obroka. Tel.: 032/413-922.      SOTIN, plac kod nogometnog igrališta.       jednodijelni sudoper s elementom. Tel.:
DUBINSKO strojno èišæenje i pranje tepiha,     730 ili 032/444 – 559.              MAKARSKA RIVIJERA, kuæa, prodajem         Upitati na: 032/512-285.             098/539-906.
tepisona, tapeciranog pokuæstva, unutrašn-     MITNICA, katnica, sa garažom, bazenom,      hitno. Površina 150 m 2 i vrt 290 m 2. Od     ŠARENGRAD, povoljno prodajem plac u        KAMIN i sudoper od obnove (novi). Može i
josti automobila, kamena i slièno, povoljno     centralno u Vukovaru kod caffe bara Matija.   plaže udaljena 20 metara. Tel.: 021/629-230.    Šarengradu za vikendicu sa voænjakom i vi-    zamjena za vrata 210x70 i prozor 130x98.
obavljam. Tel.: 032/410-750.            Tel.: 032/413-493 ili 098/936 5435.       MIKLUŠEVCI, novija kuæa sa svim gospo-       nogradom, površine 2.774 m2. Cijena po      Tel.: 032/ 518-120.
GLAZURE, postavljamo brzo i kvalitetno i      MITNICA, obnovljena kuæa na Mitnici, bivša    darskim zgradama na placu od pola jutra i 5    dogovoru. Tel.: 032/444-665.           KALJEVA PEÆ, tamnosmeðe boje. Tel.:
povoljno. Inf.: 098/901 48 96.           Ul. 12.4.1945 br. 70, sada Hrvatske nezavi-   jutara zemlje u komadu, prodajem ili mijen-    U   ŠIREM    SREDIŠTU     GRADA,
HAUSMAJSTOR, s dugogodišnjim iskust-                                                                                   098/540-354.
                          snosti 70. Tel: 032/444-656.           jam za kuæu u Vukovaru. Tel: 032/414-059.     Augustinèiæeva, prodajem plac, 204 m2.      KOLICA Chicko i kolica Dino Cadri, povolj-
vom, montira namještaj i obavlja popravak      MITNICA, katnica u ulici Hrvatske nezavi-    MIKLUŠEVCI, ruševna kuæa u centru         Tel.: 032/831-486 (naveèer) ili 032/413-592
sitnih kuæanskih aparata. Tel: 091/582-8473.                                                                               no prodajem. Tel: 032/754-640.
                          snosti 128 u Vukovaru, prodajem ili mijenjam   Mikluševaca. Tel: 032/730-108.           (tijekom dana).
KERAMIÈAR vrhunski postavlja sve vrste                                                                                  KREVET, svijetle boje, novi s ortopedskim
                          za kuæu ili stan u Puli. Informacije na:     MOHOVO, starija kuæa s velikim dvorištem i     ZELENA ULICA, plac u Zelenoj ulici 8.
keramièkih ploèica po katalogu ili osobnoj                                                                                madracem. Tel.: 032/413-462.
                          032/441-163, 091/794-73-04.           vrtom. Upitati na: 032/413-439.          Upitati na: 032/438-895.
želji. Moguænost izrade više vrsta bordura,                                                                                KROVNI PROZOR 70x100, normalni sa
                          MITNICA, kuæu na Mitnici, visokoprizemni-    OPATOVAC, kuæa katnica uz Dunav, 90 m2,               AUTOMOBILI
cvjetnih ornamenata, ruža, ptica, konja i sliè-   ca, useljiva. Tel.: 01/3831069.         pogodna za turizam. Cijena 22.000 EUR,                                žaluzinama 100x120, 60x60. Jeftinije 30
no. Nazvati na: 098/ 175 - 4195.                                                            FIAT UNO 1,3, diesel, 1988. godište, regi-    posto. Tel.: 091/512-4944.
                          MITNICA, katnica s garažom i bazenom,      može dogovor. Tel.: 032/525-073 ili 098/196    striran do kraja godine. Upitati na: 098/195-
KERAMIÈAR, Milenko Glavaš, kvalitetno        prodajem ili mijenjam za nekretninu u dru-    1904.                                                LEDENICU od 320 litara Gorenja, prodajem
postavlja keramièke ploèice. Upitati na:                                                        9155.                       ili mijenjam za ledenicu ladièar. Tel.:
                          gim dijelovima Hrvatske. Tel: 01/3453 881 ili  OPATOVAC, starija kuæa s okuænicom i pra-     FORD ESCORT-karavan, 1988 godište, re-
032/421 279 ili 098/689 628.            098/9289 696.                  teæim objektima. Cijena po dogovoru.                                 032/413-493 ili 098/936 5435..
KERAMIÈKE PLOÈICE, postavljam kera-                                                           gistriran do travnja 2003. mijenjam za graðe-
                          MITNICA, katnica, površine 10x9m, Splitska    Pobliže informacije cijelog dana na: 032/439                             PEÆ, calorex na kruto gorivo. Cijena povolj-
mièke ploèice i laminat. Kvalitetno i povolj-                                                      vinski materijal (grede, parkete, ploèice) ili
                          1 A. Tel:032/438-190.              631.                                                 na. Tel.: 032/414-354.
no. Tel.: 091/ 546 - 9208.                                                               prodajem na èekove graðana. Tel.: 043/217-
                          MITNICA, katnica, nedovršena u Vukovaru,     TOVARNIK, starija kuæa s novoureðenim       766.                       STOL za blagovaonicu i èetiri stolice, dvoja
KUPILI ste raèunalo! Imate od 8 do 60 godi-     bivša Petrovaradinska bb, iza Veterinarske    dvorišnim jednosobnim stanom i gospodar-                               vrata. Tel.: 425-116.
na, ne znate s njim raditi ili imate problema.                                                     FORD FIESTA 1,3, 1984. godište. Tel.:
                          stanice. Tel: 098/591 770 ili 032/438-401.    skim zgradama (novija gradnja), na parceli     098/845 492 ili 032/410 224.           STROJ za proizvodnju punila za jorgane i ja-
Povoljan struèni servis i savjeti. Instrukcije   PRILJEVO, kuæu u Vukovaru, Priljevo 71,     od 2.220 m2. Pogodno za povratnike, ako      FORD ESCORT, 1993. godište , benzin,       stuke. Cijena 2.000 EUR. Inf.: 031/561 010.
samo 25 kuna /sat. Informacije na: 032/450     prometna ulica, lokacija povoljna za sve     pravo na obnovu koriste na ovoj parceli.      prodajem komplet ili u dijelovima. Tel:      STROJ za mljevenje spužve, idealno za ta-
– 145 ili 098/91 22 372.              vrste obrta. Tel.: 032/430-312.         Upitati na: 032/410-382 ili 098/269 –916.     032/301-164 ili 098/540-744.           petare. Cijena 1.500 EUR. Mob.: 098/372
LAMINAT, postavljam kvalitetno i po povolj-     SAJMIŠTE, kuæa s lokalom u Vukovaru, u      VINKOVCI, kuæu sa tri stana u centru        FORD ESCORT 1,6 , godina proizvodnje       341.
noj cijeni. Imam višegodišnje iskustvo. Tel.:    blizini vojarne. Cijena povoljna. Tel.:     Vinkovaca, na okuænici 3.500 èetvornih me-
091/567-2595.                                                                      1993., puna oprema, crne boje, prodajem.     VISEÆA KUHINJA u cijelosti ili po komadu,
                          091/2051-304.                  tara, uz Bosut. Moguæe kompenzacije i kre-     Cijena po dogovoru. Nazvati: 032/837-137     stol i èetiri stolice, štednjak, plinsku bocu,
LAMINATNE PODOVE, (oko 10 dekora),         SAJMIŠTE, visokoprizemnica, garaža, po-     dit. Obavijesti na tel: 032/363-359 ili na adre-
prodajem, dovozim i po dogovoru postavl-                                                        ili 098/1720-795.                 pocinèanu žicu 150x25, regal i dvosjed na
                          drum. Tel.: 032/428-402.             si Matije Gupca 12., Vinkovci.           JEEP SUZUKI SAMURAI CABRIO, 1991. go-
jam. Tel: 031/504-327 ili 091/522-2559.                                                                                  razvlaèenje. Tel.: 031/290-384.
                          SAJMIŠTE, kuæu katnicu, Sajmište. Tel.:              VIKENDICE            dište. Inf. 098/694-043.
MONTIRAM i popravljam uljne plamenike                                                                                   ZAMRZIVAÈ-LADIÈAR, perilica rublja i mali
                          051/ 704-339 ili 091/ 549 2380. Zvati poslije  DEVASTIRANA VIKENDICA i voænjak na         JEEP SUZUKI SAMURAI CABRIO, 1990. go-
za centralno grijanje. Tel.: 099/567-947.                                                                                 hladionik. Tel.: 032/ 839-025.
                          20 sati.                     Dunavu, povoljno prodajem ili mijenjam.      dište, 1000m3, 33 kW, motor sreðen gene-
MOLERAJ, vršimo brzo i kvalitetno, povolj-     SAJMIŠTE, katnica s okuænicom. Kvalitetna                                                             IZNAJMLJIVANJE
no. Inf.: 098/901 48 96.                                       Voda, struja, telefon. Kumroveèka bb. Upitati   ralno. Tel: 099/561-836.
                          gradnja. Tel: 098/822-177.            na: 01/34 53 881 ili 098/928 9696.         KADET E, 1987. godište, svježe registriran,    IZDAJEM APARTMAN na moru za dvije
PARKETI, postavljam, brusim i lakiram par-     SAJMIŠTE, kuæu sa centralnim grijanjem,                                                        osobe, u Karinu. Tel.: 098/162-6549.
kete. Moguæa prodaja i dostava. Tel.:                                NEDOVRŠENA VIKENDICA na Vuèedolu,         metalik zelena boja. Cijena 2.700 EUR. Inf.:
                          nusprostorijama i manjom okuænicom.       iznad bungalova, površine 350 m2. Tel.:      032/754 006.                   SOBE s upotrebom kuhinje, 100 metara od
098/163-6871.                    Potpuno èitava. Tel: 032/413-177.        032/428-331.                    LADU SAMARU, u voznom stanju. Godište       mora, Crikvenica. Mob.: 091/525 1276 ili
POPRAVLJAM stare i obavljam zamjenu         SAJMIŠTE, kuæa katnica. Tel: 091/549 23     MANJA VIKENDICA i voænjak od 1.300 m2,       1989. Tel.: 525-055.               091/567 8927.
novih roleti, te montiram venecijanere, traka-   80.
ste zavjese, tende. Tel.: 098/788-834.                                na potezu Lužac – Bogdanovci. Za informa-     MERCEDES 813 kamion-”kiper” u dobrom                ZAMJENA
                          SOTIN, Hrvatske nezavisnosti 48. Tel.:      cije nazvati: 032/425 – 018.            stanju. Tel.: 098/169-8720.
POPRAVLJAM kuæanske ureðaje. Na poziv        032/512 117.                                                                     ÈETVEROSOBAN STAN u Borovu naselju,
dolazim odmah. Tel.: 410-758 ili 098/176-                              VIKENDICA s voænjakom i vinogradom na       OPEL-VECTRA – CUPE 2,0 TDL, puna         80 m2, mijenjam za dva manja (obnovljena).
                          SOTIN, stara kuæa s lokalom u središtu mje-   Dalj planini. Radi informacija nazvati:      oprema. Godina proizvodnje 1997. registri-
3414.                        sta (Sotinskih žrtava 2). Mob: 098/424 –                                                       Nazvati: 032/422-064.
PRIJEVOZ ŠLJUNKA I PIJESKA, te graðe-                                021/606 295.                    ran do sijeènja 2003. Tel.: 098/612.977.
                          307.                                                                         DVA MALA STANA, obnovljena mijenjam za
vinskog materijala, sve povoljno. Tel.:                               VUÈEDOL, stroga vikend zona, srušena        OPEL-CORSA bijela 1,2, model, 1991. go-
                          SOTIN, staru kuæu sa okuænicom 2.969 m2,                                                       jedan veæi (Borovo naselje). Ponude na:
098/346 020.                                             kuæa (gruntovno evidentirana), parcela       dište, oèuvan. Registriran do ožujka 2003.
                          u Sotinu, ulica Borisa Kidrièa 51. Tel:                                                        032/422-378.
RADIM sve vrste spuštenih stropova i pre-                              2.600 m2, od Dunava i restorana 200 m       Prodajem ili mijenjam za “golf” D 2 uz nado-
                          032/306-411.                   asfaltom, postoji moguænost cijepanja par-     platu 032/512-168.                DVOSOBAN STAN u Borovu naselju mijen-
gradnih zidova. Tel.: 098/936-5435         VUKOVAR, prodajem kuæu, namještenu, ne-                                                        jam za Vukovar. Tel. 023/381-650.
SOBOSLIKARSKE I LIÈILAÈKE RADOVE,                                  cele, vlasništvo 1/1. Tel.: 032/413-467.      PASSAT CAR, 1,9 TD, ‘93. godište, prva
                          posredno pored Vile “Fatma”. Inf.: 052/814                             boja, centralno, glazba, maglenke, odlièno    KUÆU u Moroviæu (Vojvodina) na zemljištu
povoljno obavljam. Tel.: 099/546 686.        427 ili 098/698 170.                      PLAC - PRODAJA
                                                                            stanje. Cijena 6.300 EUR. Tel.: 091/582-     690 m 2 za kuæu u Vinkovcima ili Vukovaru.
TAPETAR – izvrsno presvlaci sve vrste tape-                             PLAC u Vukovaru, Radnièka 33. Zvati poslije
                              OŠTEÆENE KUÆE - PRODAJA                                   8473.                       Tel.: 306-595.
ciranog namještaja, te izraðuje novi po                               15 sati. Tel.: 032/443-780.
                          SRUŠENU KUÆU, Bogdanovaèka 16, plac                                 PEUGEOT 205, 1988. godište, registriran do    KUÆA u Vukovaru, A. Cesarca 135., mijen-
narudžbi. Tel.: 032/736-200 ili 736-214.                               PLAC sa srušenom kuæom, površine 339
                          395 m2. Tel. 01/2946158.                                      ožujka 2002., benzinac, mala potrošnja,      jam za garsonijeru u Vukovaru ili Borovu na-
TRAŽIM ozbiljnu osobu (po moguænosti iz                               m2 u Dugoj ulici (bivša O. Keršovanija) 22.
Borova naselja), koja bi me dohranila. Imam     URUŠENU KUÆU, Kumroveèka bb. Tel:        Tel. : 032/410-540 ili 414-389.          hitno prodajem. Upitati na: 032/430-057      selju. Nazvati: 032/428-027.
obnovljenu kuæu. Nazvati na: 032/417-501.      032/443-469.                   PLAC-ruševni objekt, 87 m 2, Ulica sv. Bone    PEGEUOT 106 XN, 1993. godište. Cijena                 RAZNO
UKRASNI ELEMENTI, povoljno izraðujem        RUŠEVNU KUÆU, A. Cesarca 67. (kod        u Vukovaru u blizini Gimnazije. Tel.: 444-     2.650 EUR. Tel: 098/372-341.           BETONSKA GALANTERIJA, betonski valo-
ukrasne elemente za kovanu ogradu. Tel.:      Vojarne). Tel.: 032/413-225.           363.                        RENAULT 4 godište 1985., prije tri godine
                                                                                                     vi, stupovi za ogradu i voænjake, žardinjere
099/537 - 054.                   PORUŠENU KUÆU s placom u Vukovaru,        BOROVO NASELJE, plac 800 m2 s uruše-        uraðena “generalka”. Registriran do kolovo-
                                                                                                     za cvijeæe, ploèe za stazu, labudove u dvije
VEZEM stolnjake i salvete, pišem tekstove,     Pionirska 68. Tel.: 032/413-068.         nom kuæom, s dobro održanom garažom i       za. Tel.: 417-296.
                                                                                                     velièine i još puno drugih proizvoda od beto-
radim dodatni posao kod kuæe. Tel.: 091/      POLUSRUŠENU KUÆU, s okuænicom i         nusprostorijama u Vukovaru, Vinogradska      RENAULT 4 u voznom stanju i jedan za dije-
                          voænjakom od 728 m2 , u Vukovaru, T.                                love ili mijenjam za motokultivator. Tel.:    na, prodajem. Najpovoljnije cijene u Župani-
789 9627.                                              27. Upitati na: 098/ 920 5220.                                    ji. Inf: 098/622 369 ili 032/548-036.
ŽBUKANJE objekata obavljamo kvalitetno,       Gorete 42. Upitati na: 032/442-313 ili      BOROVO NASELJE, plac 600 m2, sa osta-       032/417-533.
                          098/313-903.                                            ŠKODU FAVORITE, 1991. godište, registri-     BILIJAR, original Leonard, crne boje u od-
brzo i povoljno s vašim ili našim materijalom.                            cima ruševina. Tel.: 051/243 102 ili 098/257                             liènom stanju, prodajem i pikado. Inf.:
Tel.: 098/901 48 96.                DEVASTIRANU kuæu sa svim komunalija-       459.                        rana do travnja. Cijena 1.200 EUR-a. Tel.:
                          ma, na “Drvenoj pijaci”, Kaèiæeva 23.,                               032/422-845 ili 099/465-169.           032/417 333.
         RAÈUNALA                                      BOROVO NASELJE, plac u Ulici dvanaest
                          Vukovar. Tel.: 032/442-975.                                     VECTRU 1,6 16 V godište 1998., metalik      BRODICA, 7,3 m dužine, 1,8 m širine, regi-
NOVA RAÈUNALA i komponente, povoljno                                 redarstvenika 79. Tel: 032/438 – 001 ili
                          DEVASTIRANU KUÆU, ispod cijene,                                   sivi. Tel: 032 386-509,098/186-7074.       striranu, prodajem zajedno s transportnom
prodajem. Inf.: 01/331 2519.                                     091/514 85 38.
                          Bogdanovaèka ulica. Tel: 01/29 46 158.      BOROVO NASELJE, graðevinski plac 437        YUGO 45, 1983. godište i rezervni dijelovi.    prikolicom. Inf: 098/731-840.
“PENTIUM 75”. Tel: 032/525-055.           OŠTEÆENU KUÆU, 210m2, u Jadranskoj                                 Tel.: 032/418 - 210 ili 098/921 8643.       GLISER Fletcher-sport, Mercury, 65 ks, pri-
                                                   m2, Bosanska 37. Cijena po dogovoru. Tel.:
         ZDRAVLJE              ulici u B. naselju. Nazvati: 032/422-331.    410-652                      YUGO 45, 1986. godište, u dobrom stanju.     kolica, cerada, radio, u odliènom stanju. Tel.:
AZENA ljekoviti biljni preparati pomažu kod     OŠTEÆENU KATNICU – dvojnicu, podrum       BOROVO NASELJE, plac u Lièkoj ulici,        Mob.: 091/518 4499.                098/936-5435 ili 032/413 493.
bolesti srca, krvnih žila, živaca, dišnih, pro-   ispod cijele kuæe, sve komunalije, plac oko   blizu nove crkve, 800 m2, prodajem ili mijen-   VW PASSAT 1,6 diesel, godina proizvodnje     GROBNICU, novu, na vukovarskom Novom
bavnih, mokraænih i ginekoloških organa, te     500 m2, na Mitnici, Ulica hrvatske nezavi-    jam za bolji osobni automobil uz nadoplatu.    1985., dobro oèuvan. Tel.: 032/441-073.      groblju, parcela 14, red 6, grobnica 10. Inf.:
poremeæaja imuniteta i alergijskih tegoba.     snosti 156. Tel: 01/66 06 046.          Tel.: 091/5920-226.                    POLJOPRIVREDA I DRUGO           091/522 2377.
Zdravstveni savjeti svakodnevno na:         SAJMIŠTE, kuæa sa podrumom, ošteæena u      BOGDANOVCI, plac s porušenom kuæom i        MOTOKULTIVATOR, novi s frezom i kosili-      GROBNICU na Novom groblju za dvije
091/502-8606.                    ratu. Ulica A. Cesarca 38 a, s okuænicom     dva jutra zemlje u Bogdanovcima. Tel.:       com, tanjuraèu, drljaèu i traktor. Tel. :     osobe, prodajem. Upitati: 0038121 461715.
        KUÆE – PRODAJA            3.500 m2. Tel.: 023/381 – 650.          021/630-466.                    089/467-613.                   GROBNICU na Novom vukovarskom grobl-
CENTAR GRADA, kuæa u bivšem Naselju         SRUŠENU KUÆU na Vuèedolu, gruntovno       BOGDANOVCI, povoljno prodajem plac u        NOJEVI PILIÆI, vrlo povoljno prodajemo      ju, prodajem za dvije osobe. Tel.: 01/615
Boško Buha 67. (sada Vukovarski vitezovi).     evidentirana, 2.600 m2, parcela, 200m asfal-   Bogdanovcima. Tel.: 032/421 453.          kvalitetne nojeve piliæe, a popratna literatura  2771.
Odmah useljiva, sreðena, 120 m2, centralno     tom do Dunava. Moguæe cijepanje na dva      CENTAR GRADA, plac sa srušenom           besplatno. Tel.: 032/832 071 ili 098/799     HRASTOV AMBAR za žito – star stotinu go-
grijanje. Inf.: 032/414-616.            dijela. Tel.: 032/413-467.            kuæom, velièine 470 m2, u ulici Vijeæa       390.
                          SRUŠENU KUÆU – PLAC 12x36 metara,                                                           dina, dobro oèuvan. Tel.: 410-382.
NEDOVRŠENU kuæu, visokoprizemnicu s                                 Europe 67. (Proleterska). Cijena 20.000      PETROVCI, 5,5 jutara zemlje u blizini       KOŠNICE, tri komada, nastavljaèe s kom-
mansardom, velièine 6x12m, prodajem         bivša    Prvomajska    16.,  prema   DEM. Inf.: 091/567- 3636.             Petrovaca, Brestovo, prodajem. Tel.: 01/33
                          Bogdanovcima. Tel.: 031/208-052.                                                           pletnom opremom, videorekorder Philips,
ispod cijene. Tel.: 032/441-895. Zvati poslije                            CENTAR GRADA, plac - ruševina u centru       59 475.                      japansku štrikaæu mašinu i ikonu svete
17 sati.                              KUPOVINA             Vukovara, Samostanska br.3., prije bila      PILIÆE i ljekovita jaja japanskih prepelica,
                                                                                                     Petke. Tel.: 032/444-981.
KUÆU u Vukovaru, Bogdanovaèka ulica 14.       DVOSOBAN STAN ili stanarsko pravo u       kuæa, velièine oko 20x30 m. Pogodno za sve     te opremljene kaveze za uzgoj japanskih
                                                                                                     LIMENA GARAŽA. Cijena 1.600 DM. Dalj.
Tel: 098/1841-771.                 Borovu naselju. Ponude: 098/ 901 48 96.     vrste trgovina i ugostiteljstvo. Tel: 01/660-   prepelica. Zvati poslije 18 sati na: 032/736-
                                                                                                     Tel.: 032/590-646.
NOVOIZGRAÐENU prizemnicu s potkrovl-              KUÆE IZVAN VUKOVARA          7774 ili na 032/413-976.              153.
jem, oko 200 m2. Tel: 032/414-190.                                  DVIJE PARCELE od 3.150 m2 za gospodar-       PRASIÆI i jariæi težine po 20 kilograma. Tel.:  MOTOCIKLE, SUZUKI GSX 1100- 85. go-
                          BOBOTA, manja obiteljska kuæa. Tel.:                                                         dište, registriran, uredan. Tel.: 091/531
NOVA KUÆA, ulica bivša Proleterska. Cijena     031/376-075.                   sku djelatnost na priljevu (kod silosa), pro-   032/736-371. Petrovci.
na upit. Tel.: 091/584 2529.                                     dajem ili mijenjam. Upitati na: 01/ 34 53 881   PURICI domaæi – 15 kuna, tri tjedna stari –    3894.
                          BAPSKA, hitno i povoljno prodajem kuæu u
MANJU USELJIVU kuæu u ulici A. Cesarca                                ili 098/928 9696.                 20 kuna, mjesec i pol – 30 kuna. Tel.:      ODIJELO ZA MOTOCIKLISTU, malo rablje-
                          Bapskoj, Križnog puta 16, i vikendicu na
55., kod vojarne. Cijena 28.000 DEM. Upitati                             GRAÐEVINSKO ZEMLJIŠTE, oèišæeno,          032/754 – 640.                  no. Cijena 200 EUR. Tel.: 091/531-3894.
                          Lovci, kod Iloka. Cijena po dogovoru. Tel.:
na: 043/217-766 ili 099/500-698.                                   hitno i povoljno prodajem. Sve potrebne ko-    RUŽMARIN za svatove, 1 kuna komad. Tel.:     POSLOVNO – STAMBENA zgrada u
                          032/590-690 ili 098/1696-453.
NA MILOVU BRDO, najljepše mjesto u                                  munalije. Tel.: 091/531 3894.           032/881 231.                   Osijeku, 280 m2, vrhunski izgraðena. Cijena
                          BOROVO SELO – CREPULJA, Vuka
gradu, prodajem dvije kuæe na jednom        Karadžiæa bb, visoka prizemnica. Upitati na:   GRADILIŠTE u Bršadinu, velièine 900 km,      TRAKTORSKA boèna kosilica IMT. Tel.:       105.000 EUR. Tel.: 031/378 238 ili 098/539
placu. Tel.: 032/414-701.              099/540 218.                   sa strujom, vodom, temeljima i dozvolom za     032/442-356.                   900.
VISOKO PRIZEMNICA, sa lokalom, gospo-        BOROVO SELO, manja kuæa. Upitati na:       gradnju. Tel.: 032/417-427. Nazvati poslije    TRI JUTRA ZEMLJE u Vukovaru i tri èetvrti-    PROZOR 130x120, vrata i šivaæi stroj “lado”.
darskim objektima, vrtom, plinsko grijanje.     032/444-144.                   20 sati.                      ne jutra posebno, nedaleko Vojarne. Tel.:     Te.: 032/414-224.
Tel.: 032/444-484.                 BOROVO SELO, kuæa u Borovu selu se pro-     MITNICA, graðevinsko zemljište na Mitnici,     032/413-431.                   STOLARSKI STROJ, kombinirka s drvenim
KATNICA S POTKROVLJEM, u ulici Borisa        daje ili mijenja, u dobrom stanju sa svim pra-  Hrvatske nezavisnosti 2. Tel.: 032/410-616      POKUÆSTVO I ELEKTRIÈNI UREÐAJI         postoljem, prodajem. Tel: 032/413-465.
Kidrièa 5. Tel.: 01/4811-359 ili 091/518-      teæim objektima i prikljuècima. Tel.: 042/815-  ili 098/712-947                  DJEÈJU SOBU, vrlo ušèuvanu prodajem za      STROJ za plastificiranje vizitki, prodajem.
2446.                        092.                       LIJEVA BARA, plac oko 500 m 2. Inf.:        1.200 kuna. Tel.: 032/590-982.          Mob.: 091/518 4499.
OBITELJSKU KUÆU, nedovršenu u                                    032/413-225.


  vukovarske novine • 05. srpnja 2002.                                                                                                     #

								
To top