Docstoc

Lesmateriaal Periode 1

Document Sample
Lesmateriaal Periode 1 Powered By Docstoc
					                   Lesmateriaal Periode 1
                   Algemene natuurwetenschappen
                   St. Bonifatiuscollege, Utrecht
                   bronnenboek: Solar vwo, 2e editie
                   Schooljaar 2008-2009 – 4 vwo / 5 havo


naam:                De plaats van ANW
klas:
                   Natuurwetenschap en onderzoek
   Probleem of
  onderzoeksvraag
            Eerdere
           waarnemingen
           en resultaten            Bekende
            kennis en
             theorie
      Hypothese
     Nieuwe theorie?
                   De vijf ANW-vragen:
                      Hoe beïnvloeden natuurwetenschap, techniek en samenleving elkaar?
     Experiment            Hoe pas je natuurwetenschappelijke kennis toe?
     en resultaten
                      Hoe ontstaat natuurwetenschappelijke kennis?
                      Hoe weet je wat waar is?
                      Mag alles wat kan? Hoe bepaal je jouw standpunt?
      Conclusie
    Hypothese fout/goed

                   Paul Boddeke, , Frank Holtslag, Kees Hooyman, Carolien Kootwijk,
                   Lodewijk Koster, Erwin Kunnen en Wouter Tinbergen
     Leswijzer Periode 1 – de plaats van ANW, Natuurwetenschap en onderzoek


    datum Presentatie          klassikaal               Zelfstandig / groep
                      Inleiding: Waar gaat ANW over?     1 t/m 4
 1                                         PO1a
                      Inleiding: De vijf ANW-vragen      groepsopdracht (5 t/m 11)
 2


 3                     Natuurwetenschap en de maatschappij   12 t/m 19

                      Natuurwetenschap en de maatschappij   20 t/m 24
 4                     Natuurwetenschap en onderzoek      25 t/m 29

 5                     Natuurwetenschap en onderzoek      30 t/m 40


 6                     De natuurwetenschappelijke methode   41 t/m 46

                                          PO 1b voorbereiden
                      Zelf een onderzoek uitvoeren
 7                                         Schrijven onderzoeksplan
                      Bedenken onderzoeksplan
                                          54 t/m 59

 8                     Inzetten van het experiment


 9                     Hoe geloofwaardig is een onderzoek   47 t/m 53

                      Bekijken resultaten
                                          Voorbereiden presentatie
 10                     Voorbereiden presentatie
                                          Schrijven verslag
                      Schrijven verslag

 11                     Presentaties PO1b            Inleveren verslag


 12                     Voorbeeld: kraamvrouwkoorts       60 t/m 66


 13                     Reguliere en alternatieve geneeskunde  67 t/m 78   Manier van werken: Bij ANW werken we steeds uit deze leerlingenbundel. De methode SOLAR is
   daarbij ons bronnenboek. Deze bestaat uit twee delen. Naast de exemplaren in het lokaal voor gebruik
   tijdens de les, staan er ook in de mediatheek enkele exemplaren. Actuele artikelen worden verspreid via een
   krantje Natuurwetenschappen-in-het-nieuws.
   Deze leerlingenbundel is opgebouwd rond kernvragen. Deze vragen geven de kern en zo het doel van de
   les aan. Na het maken van de opdrachten, kun je een antwoord geven op die kernvragen. Bij elkaar geven
   deze antwoorden een goede samenvatting van de toets stof. Bij de toets mag je deze bundel gebruiken.


Onderdelen PTA        Inhoud                          gewicht

Toetsen T1, T2 en T3     Bundel en de lesinhoud van de betreffende periode      3x4

PO1, PO2 en PO3        Elke PO bestaat uit deelopdrachten             3x2

PO4              Presentatie over actuele artikelen               2

   TOETS:   Bij de toets mag je deze bundel gebruiken, met daarin uitsluitend met de hand
         geschreven antwoorden.

   Teksten zonder bronvermelding komen uit Solar vwo, 2e editie.                                                        2
                         De plaats van ANW
                         1 Inleiding: Waar gaat ANW over?

                         ANW wordt meestal gezien als een combinatievak van natuurkunde,
                         scheikunde en biologie. Maar dat is het niet. Wat is het dan wel?
                         ANW staat voor algemene natuurwetenschappen. Het woord „algemeen‟
                         betekent dat het over natuurwetenschappelijke kennis gaat die voor iedereen
                         van belang is. Natuurwetenschappelijke kennis heeft namelijk een grote
                         invloed op ons (dagelijks) leven.
                         De onderwerpen die aan bod komen, zijn afkomstig uit de biologie,
                         natuurkunde en de scheikunde, maar ze worden op een andere manier
                         benaderd. Er is ook veel aandacht voor „vers natuurwetenschappelijk
                         nieuws‟.


     Kernvraag 1               Over welke onderwerpen gaat ANW? Waarom zijn die onderwerpen
                         gekozen?
     Kernvraag 2               Om welke 3 redenen is actualiteit bij ANW zo belangrijk?
                         Inleiding: de wereld 25 jaar geleden
                         Vijfentwintig jaar geleden was je nog niet geboren, maar je ouders zaten
                         waarschijnlijk in de schoolbankjes. De wereld zag er beslist anders uit dan
                         nu, en niet alleen omdat het veel drukker is geworden. In de afgelopen 25
                         jaar zijn er tal van dingen ontstaan, vaak door toepassing van
                         wetenschappelijke kennis.
                       1  Noem enkele producten die er 25 jaar geleden niet waren, en waar nu bijna
                         iedereen mee te maken heeft.
                         Over vijfentwintig jaar zitten misschien jouw kinderen in de schoolbankjes.
                         Dan zal er opnieuw veel veranderd zijn.
                       2  Noem enkele onderwerpen waarvan je verwacht dat er over 25 jaar veel
                         veranderd zal zijn.
De wereld 25 jaar geleden: bierbrouwer
Freddy Heineken wordt ontvoerd en de
Amerikaanse ruimtesonde Pioneer 10
verlaat ons zonnestelsel met aan boord een
plaquette met informatie over onze aarde.
                         Periode 1 – De plaats van ANW                         3
                   De onderwerpen van ANW
                   Een goede indruk van de onderwerpen die bij ANW aan de orde komen, krijg
                   je als je door een recent exemplaar van de ANW-krant NATUURWETENSCHAP
                   IN HET NIEUWS bladert. Deze BONI-krant wordt vier keer in het jaar
                   samengesteld.
                 3  Noem enkele onderwerpen die in NATUURWETENSCHAP IN HET NIEUWS aan
                   bod komen.                 4  Leg kort uit waarom men deze onderwerpen heeft uitgekozen voor ANW?
                   ANW en actualiteit
                   Actualiteit speelt een belangrijke rol binnen ANW, en dat is niet alleen
                   omdat de onderwerpen van ANW vaak in het nieuws zijn. De actualiteit laat
                   ook zien dat de wetenschap nog lang niet „klaar‟ is. Van sommige gebieden,
                   zoals de werking van de hersenen, weten we eigenlijk nog maar heel weinig.
                   Daarnaast kunnen de ontdekkingen van vandaag een grote invloed hebben
                   op jouw toekomst, net zoals de huidige samenleving is gebouwd op eerdere
                   ontdekkingen. Er zijn ook vaak discussies over nieuwe ontwikkelingen,
Actueel onderwerp: Zenuwcellen    omdat niet iedereen het ermee eens is. Denk daarbij aan voorbeelden als
gekweekt uit stamcellen       klonen en genetische manipulatie.
      PO1a
      Groepsopdracht
      3 personen        Actualiteit
                    Iedereen selecteer thuis drie artikelen uit „NATUURWETENSCHAP IN
                    HET NIEUWS‟:


                       I.  Eén artikel over een onderwerp dat volgens jou van grote invloed
                         kan zijn op jullie toekomst.
                       II. Eén artikel dat gaat over een onderwerp waarbij grote
                         verschillen van mening bestaan.
                       III. Eén artikel dat gaat over een nieuwe ontdekking.

                     Print deze artikelen uit en neem ze mee naar school.

                    Laat elkaar de geselecteerde artikelen lezen en bespreek ze kort.
                    Selecteer per groepje het artikel met de grootste invloed op jullie
                    toekomst.
                    Selecteer per groepje het artikel met de grootste verschillen van mening.
                    Selecteer per groepje het artikel met de meest verrassende of meest
                    spraakmakende nieuwe ontdekking.
                    Bespreek deze keuzes m.b.v. de onderstaande aanwijzingen en vragen.
                    Leg bij artikel I duidelijk uit wat de invloed op het dagelijks leven is, of
                    hoe dat je (dagelijks)leven verandert.
                    Geef bij artikel II duidelijk aan welke meningen er bestaan over het
                    onderwerp. Waar komen deze verschillen vandaan?
                    Leg bij artikel III duidelijk uit waardoor het onderzoek (of de
                    ontdekking) volgens jullie spraakmakend, opzienbarend of verassend is.
                    Geef aan hoe het jullie dagelijks leven zal veranderen.
                    Lever de artikelen met commentaar uiterlijk de volgende les in.
                    Per uitleg minimaal 50 en maximaal 100 woorden gebruiken!
                   Periode 1 – De plaats van ANW                        4
           De plaats van ANW
           2 Inleiding: De vijf ANW-vragen

           Bij ANW gaat het niet zozeer om de natuurwetenschappelijke kennis zelf, als
           wel om natuurwetenschappelijke kennis in relatie met de maatschappij. Je
           zou ANW een soort maatschappijleer van de natuurwetenschappen kunnen
           noemen.
           Tijdens de lessen ANW wordt dan ook op een andere manier met
           natuurwetenschappelijke kennis omgegaan dan bij biologie, scheikunde of
           natuurkunde. Bij deze vakken staat de kennis zelf centraal.
           ANW gaat wèl uit van natuurwetenschappelijke onderwerpen, maar je leert
           daarbij bepaalde vragen te stellen. Deze vragen kun je vinden op de voorkant
           van deze bundel.


Kernvraag 3      Op welke manier geven de vijf ANW-vragen het verschil aan met de
           vakken biologie, natuurkunde en scheikunde?
Kernvraag 4      Wat heb je aan ANW? En als je het profiel NG/NT hebt? Of het profiel
           EM/CM?
           De vijf ANW-vragen
             1. Hoe beïnvloeden natuurwetenschappen, techniek en
              samenleving elkaar?
             De samenleving verandert voortdurend door de invloed van kennis en
             toepassingen. Een nieuwe ontdekking kan een grote invloed hebben op jouw
             toekomst. Soms zijn de rollen omgekeerd, en bepaalt de samenleving welk
             onderzoek gedaan mag worden, of welke techniek verboden wordt.
             2. Hoe pas je natuurwetenschappelijke kennis toe?
             Nieuwe ontdekkingen leiden vaak tot nieuwe producten of toepassingen, maar
             dat gaat niet altijd vanzelf. Welk probleem wordt ermee opgelost? Wie heeft er
             belang bij de toepassing?
             3. Hoe ontstaat natuurwetenschappelijke kennis?
             Hierbij gaat het over de onderzoeker en de manier waarop het onderzoek
             wordt uitgevoerd. Hoe komt een onderzoeker aan zijn idee? Hoe is het
             onderzoek opgezet? Wie bepaalt welk onderzoek gedaan wordt?
             4. Hoe weet je wat waar is?
             Soms lees je een bericht en twijfel je over de betrouwbaarheid ervan. Wie heeft
             het onderzoek uitgevoerd? Welk belangen spelen er bij het resultaat?
             5. Mag alles wat kan? Hoe bepaal je jouw standpunt?
             Niet alle nieuwe ontwikkelingen worden met open armen ontvangen. Soms
             ondervinden mensen rechtstreeks nadeel van een nieuwe techniek of
             wetenschappelijke toepassing, en soms hebben mensen ethische en/of morele
             bezwaren tegen het toepassen van nieuwe mogelijkheden.


  Groepsopdracht

           Periode 1 – De plaats van ANW                             5
5 personen    De vijf ANW-vragen en de actualiteit
         Je gaat nu de vijf ANW-vragen toepassen op een actueel
         natuurwetenschappelijk thema: het gebruik van stamcellen.

          Bekijk het filmpje via de volgende link:
          http://www.vk.tv/video/516943/omstreden-onderzoek-naar-
          stamcellen.html
          Bekijk ook onderstaand blokje informatie over stamcellen.
       5  Leg in één heldere zin uit op welke manier heeft dit stamcel-onderzoek
         invloed op jouw toekomst (ANW-vraag 1)?
       6  Bedenk twee verschillende toepassingen van dit stamcel-onderzoek en geef
         aan welke groep(en) mensen belang hebben bij deze toepassingen (ANW-
         vraag 2).

                         7  Noem een aantal zaken die in het kader van het stamcel-onderzoek
         onderzocht (moeten) worden (ANW-vraag 3)?
         Periode 1 – De plaats van ANW                       6
8  Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Hubrecht-laboratorium. Bezoek de
   site van dit laboratorium (http://www.niob.knaw.nl/informatie.html).
   Lijkt je dit een betrouwbare onderzoeksinstelling (ANW-vraag 4)? Geef aan
     waarom wel of waarom niet.
9  Spelen bij dit type onderzoek nog bepaalde belangen een rol, denk je (ANW-
   vraag 4)? Geef aan welke belangen en wie daarbij betrokken zijn.
10  Noem twee ethische bezwaren tegen dit type onderzoek. Geef ook twee
   voordelen aan dit type onderzoek. Weeg voor jezelf af of je dit onderzoek de
   moeite waard vindt.

        Bezwaar 1:

        Bezwaar 2:

        Voordeel 1:

        Voordeel 2:        Eigen afweging:
11  Welke van de vijf ANW-vragen lijkt jouw het meest van toepassing op dit
   voorbeeld van het stamcel-onderzoek? Beargumenteer je antwoord.
   Periode 1 – De plaats van ANW                       7
          De plaats van ANW
          3 Natuurwetenschap en de maatschappij

          De eerste twee ANW-vragen zijn:
           Hoe beïnvloeden natuurwetenschappen, techniek en samenleving
            elkaar?
           Hoe pas je natuurwetenschappelijke kennis toe?

          Deze vragen laten zien dat natuurwetenschappelijk onderzoek niet
          losgekoppeld kan worden van wat er in de maatschappij gebeurt.
          Natuurwetenschappers zijn tenslotte ook mensen die onderdeel uitmaken
          van die maatschappij. Aan de ene kant beïnvloeden resultaten van
          natuurwetenschappelijk onderzoek de manier waarop wij (kunnen) leven.
          Aan de andere kant bepaalt de samenleving welke natuurwetenschappelijk
          onderzoek gedaan wordt (of gedaan MAG worden).


Kernvraag 5     Welke invloed hebben natuurwetenschappen en techniek op de
           samenleving?
Kernvraag 6     Welke invloed heeft de samenleving op wetenschap en onderzoek?
          Invloed van natuurwetenschappen op de samenleving
          In 2007 is er onder leiding van de natuurkundige Robbert Dijkgraaf een
          zogenaamde bètacanon opgesteld. Het was een reactie op de canon van de
          Nederlandse Geschiedenis die eind 2006 werd uitgebracht. Deze canon
          bevatte alle gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis die elke
          Nederlander zou moeten weten omdat ze van groot belang waren voor het
          ontstaan van ons land zoals we dat nu kennen.

          Wetenschappelijk Nederland vond dat het tijd was voor een bètacanon.
          Hiermee zou moeten worden benadrukt dat ook de natuurwetenschappen
          een grote invloed hebben gehad op de maatschappij zoals wij die kennen.
          “Enige kennis van de exacte vakken en hun geschiedenis is ook een kwestie
          van cultuur”, aldus Robbert Dijkgraaf.          Bekijk nu het filmpje van Ronald Plasterk (nu minister van Onderwijs en
 Ronald Plasterk  Wetenschappen):
          http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/31489289/items/3
          2543766/media/32549379/
          Periode 1 – De plaats van ANW                        8
12  Wat houdt de bètacanon precies in?
13  Wat is de overeenkomst tussen de bètacanon en de canon van de
   Nederlandse Geschiedenis?
14  Wat zijn de drie belangrijkste verschillen?
   Bekijk het filmpje dat gemaakt is over de wc.
   http://www.vk.tv/video/515073/betacanon-de-wc.html

15  Omschrijf in eigen woorden welke natuurwetenschappelijke kennis nodig is
   geweest voor de ontwikkeling van de wc.
16  Omschrijf in eigen woorden welke invloed de wc heeft gehad op onze
   huidige maatschappij.
   Op de website http://extra.volkskrant.nl/betacanon/ is alles te vinden over
   de bètacanon. Daar staat ook de complete lijst van onderwerpen die voor
   deze canon geselecteerd zijn. Deze 50 onderwerpen staan ook op de volgende
   bladzijde in een tabel weergegeven.

   Periode 1 – De plaats van ANW                      9
                     Op de site http://extra.volkskrant.nl/betacanon/ kun je elk onderwerp
                     aanklikken en erover lezen. Waarschijnlijk zullen niet alle onderwerpen jou
                     iets zeggen. Misschien dat je docent in de klas een aantal van deze
                     onderwerpen kan verduidelijken. De volgende opdrachten helpen je om er
                     met je medeleerlingen en je docent bij stil te staan.
De 50 natuurwetenschappelijke
onderwerpen in de bètacanon
                   17  Bekijk de lijst van 50 onderwerpen. Stel een top 5 samen van de
                     natuurwetenschappelijke onderwerpen die volgens jou de grootste invloed
1.    'Nul staat voor niets'
2.    Plaattektoniek:
                     hebben gehad op de huidige maatschappij. Probeer goed uit te leggen
wegdrijven zo snel als een        waarom je juist deze 5 onderwerpen gekozen hebt.
vingernagel groeit
3.    De WC              1.
4.    De Transistor
                     2.
5.    Energie
6.    Darwin             3.
7.    Algoritmen – wat we       4.
(niet) kunnen berekenen          5.
8.    Het Brein
9.    De Kernbom
10.    Cognitie            Motivatie:
11.    Quantum
12.    Fotosynthese
13.    Enzymen
14.    Symbolen en Formules
15.    Klimaat en Weer
16.    De Oerknal
17.    Ecosysteem
18.    Fout
19.    Het Standaardmodel
20.    Plastic
21.    Periodiek Systeem
22.    Pavlovreactie
23.    Micro-organismen      18  Vergelijk jouw top 5 met die van je tafelgenoten. Noteer overeenkomsten en
24.    Newton             verschillen. Probeer per tafelgroep één gezamenlijke top 5 samen te stellen
25.    Levensduur           (of eventueel met de hele klas).
26.    GPS
27.    Geld
28.    Einstein            1.
29.    Catastrofen           2.
30.    De Normale verdeling      3.
31.    Dijken - werken tegen
water
                     4.
32.    Entropie            5.
33.    DNA
34.    Landbouw            Motivatie:
35.    Seks
36.    Oceaanstromingen
37.    Elektromagnetisme
38.    Voorouders
39.    Beri-beri
40.    Avogadro
41.    Chaos
42.    Robots
43.    De computer
44.    Het Zonnestelsel
45.    Telefoon
46.    9.192.631.770 trillingen  19  Noem minstens 2 onderwerpen die ze volgens jou ook in de lijst hadden
in een atoom               kunnen opnemen. Leg uit waarom.
47.    Taal
48.    Techniek en
stadsontwikkeling
49.    De Fiets
50.    Nanotechnologie
                     Periode 1 – De plaats van ANW                       10
                    Invloed van de samenleving op de natuurwetenschappen
                    De resultaten van natuurwetenschappelijk onderzoek hebben een grote
                    invloed op onze huidige samenleving. Wie bepaalt echter welk onderzoek
                    gedaan wordt? Of gaan natuurwetenschappers hun eigen gang? En wie
                    bepaalt wat er met de resultaten van het onderzoek gebeurt?
                    Onderstaand artikel geeft een voorbeeld van hoe de maatschappij
                    randvoorwaarden stelt aan wetenschappelijk onderzoek, of het zelfs verbiedt.


                       nadat hij zijn besluit kenbaar had    reeds bestaande stamcellen mocht
Veto van Bush tegen              gemaakt. Hij overschrijdt een morele   worden gebruikt.
                       grens   die  onze   beschaafde
stamcelonderzoek               samenleving moet respecteren. Bush
                                            Analisten houden er rekening mee dat
                                            het onwrikbare standpunt van Bush
                       werd tijdens zijn toespraak in het    nadelig zal uitpakken voor diens
Wet overschrijdt morele            Witte Huis omringd door kinderen die   Republikeinse partijgenoten bij de
grens                     zijn geboren uit stamcellen die in    Congresverkiezingen.        De
NRC, 20 juli 2006               vruchtbaarheidsklinieken nooit zijn   Republikeinse kandidaten zouden
                       gebruikt.                verdeeld kunnen raken over de keuze
De  Amerikaanse   president       Bush veto kwam een dag nadat de     tussen hun vaak conservatieve kiezers
George W. Bush heeft gisteren         Senaat had ingestemd met het       - die tegen het onderzoek zijn - en de
een wetsvoorstel ter verruiming        wetsvoorstel, dat federale subsidie   meerderheid van de Amerikanen die
van      stamcelonderzoek        mogelijk  maakt   voor  medisch  blijkens peilingen vóór zijn. De
geblokkeerd door voor het eerst        onderzoek met stamcellen die uit     prominente Republikeinse senatoren
sinds zijn aantreden gebruik te        menselijke embryos afkomstig zijn.    John McCain en Bill Frist - de laatste
maken van zijn vetorecht.           Het ook door de Republikeinen      is Republikeins leider in de Senaat -
                       gecontroleerde     Huis    van  staan op dit punt tegenover de
Het omstreden presidentsbesluit
                       Afgevaardigden     keurde   het  president.
gaat   waarschijnlijk  een
                       wetsvoorstel vorig jaar al goed.     Tegenstanders beschouwen onderzoek
belangrijke rol spelen bij de
verkiezingen   voor   het        Het Huis probeerde gisteren direct het  met stamcellen uit embryos vaak als
Amerikaanse   Congres,  in        veto van Bush ongedaan te maken,     vernietiging van ongeboren leven.
november.                   maar behaalde niet de daarvoor      Voorstanders menen dat onderzoek
                       vereiste tweederde meerderheid. Kort   bijdraagt aan het vinden van
Deze wet zou steun betekenen voor het
                       na zijn aantreden, in 2001, verklaarde  medicijnen tegen een ziekte als
nemen van onschuldig leven in de
                       Bush al dat slechts een klein aantal,  Alzheimer.
hoop medische voordelen te vinden
voor anderen, zei Bush gistermiddag


                20 Wat is de belangrijkste reden voor Bush om tegen stamcelonderzoek te zijn?
                    Het standpunt van Bush is een politieke keus, maar lijkt ingegeven door de
                    mening van kiezersgroepen die vaak hun stem geven aan Republikeinen. In
                    de één na laatste alinea worden ze „conservatieve‟ kiezers genoemd.

                21   Welke achtergrond hebben deze conservatieve kiezers hoogstwaarschijnlijk
                    en welk type argumenten gebruiken deze mensen om stamcelonderzoek te
                    verbieden?
                22   Wat zou een Amerikaans staatsburger komende november ervoor kunnen
                    zorgen dat er géén onderzoek gedaan wordt naar stamcellen.                23   Noem een andere manier waarop een groep mensen kan zorgen dat er geen
                    stamcelonderzoek wordt gedaan.                24   Op welke manier kan de maatschappij ervoor zorgen dat
                    natuurwetenschappers bepaald onderzoek wél gaan uitvoeren?                    Periode 1 – De plaats van ANW                          11
          Wetenschappelijk onderzoek
          4 Natuurwetenschap en onderzoek

          De derde ANW-vraag luidt: Hoe ontstaat natuurwetenschappelijke kennis?
          Om kennis te ontwikkelen doen wetenschappers aan onderzoek. In deze
          paragraaf komt aan de orde welke soorten natuurwetenschappelijk
          onderzoek er zijn, waar in Nederland onderzoek plaatsvindt en waar het geld
          vandaan komt om onderzoek te financieren.


Kernvraag 7     Welke soorten onderzoek zijn er? En waar vindt het plaats?
Kernvraag 8     Door wie wordt het onderzoek betaald?
          Verschillende soorten onderzoek
          Eén manier om onderscheid te maken tussen verschillende soorten
          onderzoek is te kijken naar het doel van het onderzoek.
          Er zijn dan twee typen onderzoek:

           Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
           Onderzoek dat vrijwel uitsluitend op nieuwe kennis gericht is, zonder
           dat daarmee direct een probleem kan worden opgelost of een nieuw
           product kan worden ontwikkeld, wordt fundamenteel wetenschappelijk
           onderzoek genoemd.       25  Fundamenteel onderzoek lijkt volgens de beschrijving hierboven niet echt
          „nuttig‟ te zijn. Bedenk twee mogelijke redenen waarom toch fundamenteel
          onderzoek gedaan wordt.

             1.             2.
           Toegepast wetenschappelijk onderzoek
            Natuurwetenschappelijk onderzoek kan ook gericht zijn op het
            ontwikkelen van een nieuw product, het verbeteren van bestaande
            producten of het oplossen van een algemeen maatschappelijk
            vraagstuk. Het onderzoek is dan gericht op toepassing van kennis.
            Dit soort onderzoek wordt toegepast wetenschappelijk onderzoek
            genoemd.

          Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                 12
               De bovenstaande scheiding tussen fundamenteel en toegepast onderzoek is
               in prakrijk niet altijd duidelijk aan te geven. Een bedrijf dat een bepaald
               product ontwikkelt, kan dat pas doen als er nieuwe kennis beschikbaar is, en
               voert dan eerst fundamenteel onderzoek uit.
               Andersom komt ook voor. Microgolven werden bijvoorbeeld in de Tweede
               Wereldoorlog al gebruikt in radar-apparatuur om vliegtuigen op te sporen.
               Door een toevallige waarneming (een stuk chocola smelt als het in de
               nabijheid van een radar wordt gehouden) leidde tot de toepassing van
               microgolven als hittebron in een magnetron: bestaande kennis leidde
               toevallig tot een nieuwe toepassing

               Nog een voorbeeld staat in onderstaand artikel:

Uitzaaiingen kanker        Onderzoekers   van   het      belang. Maar inzicht in het ontstaan
                                      van uitzaaiingen is belangrijk, omdat
                  Nederlands Kanker Instituut
door te actief gen         (NKI) hebben een gen ontdekt      kanker vooral een dodelijke ziekte is
                  dat, als het overactief is,       als   de  oorspronkelijke,  lokaal
NRC, 26 augustus 2004                           groeiende tumor uitzaait naar andere
                  uitzaaiingen van een kanker
                  veroorzaakt.              plaatsen in het lichaam en daar verder
                                      groeit.
                  De ontdekking is voorlopig alleen van
                  fundamenteel-wetenschappelijk


            26  Welke fundamenteel-wetenschappelijke ontdekking wordt in dit artikel
               genoemd?
            27  Tot welke toepassing(en) kan deze fundamenteel-wetenschappelijke
               ontdekking in de toekomst leiden?
            28 Leg in eigen woorden uit waarom fundamenteel onderzoek belangrijk is.
            29  Leg de grap van onderstaande cartoon uit met behulp van de begrippen
               fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek.
               Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                     13
  Waar vindt onderzoek plaats?

  Universiteiten
  Een groot deel van het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd op de
  universiteiten. Universiteiten voeren meestal fundamenteel onderzoek uit,
  gericht op het vergaren van kennis. Tegenwoordig wordt steeds meer
  toepassingsgericht onderzoek gedaan. Een voorbeeld is het onderzoek naar
  klimaatsveranderingen of nieuwe medicijnen.

  Onderzoeksinstituten
  Daarnaast zijn er tal van grote onderzoeksinstituten zoals het KNMI, TNO,
  RIVM, FOM, het Nederlands Kanker Instituut en vele andere. Het onderzoek
  dat hier verricht wordt is deels fundamenteel, deels toegepast. Er zijn ook
  veel kleine, onafhankelijke en vaak commerciële onderzoeksinstellingen, met
  name op het gebied van milieumetingen. Het onderzoek dat bij deze kleine
  commerciële instellingen verricht wordt, is vrijwel altijd toegepast.

  Bedrijven
  Grote bedrijven zoals Philips, AKZO of DSM hebben eigen aparte afdelingen
  waar onderzoek gedaan wordt. Dit onderzoek richt zich op mogelijke
  commerciële toepassingen. Toch wordt op deze afdelingen verrassend veel
  fundamenteel onderzoek gedaan. Vaak ontwikkelen deze bedrijven nieuwe
  producten waarvoor het nodig is om nieuwe (natuurwetenschappelijke)
  kennis te ontwikkelen.


  Wie betaalt het onderzoek?
  Onderzoek doen kost veel geld. Dit geld kan komen van de overheid. Alle
  universiteiten in Nederland krijgen van de overheid rechtsreeks geld voor
  onderzoek. Universiteiten kunnen zelf bepalen aan welk onderzoek ze dit
  geld willen uitgeven.
  Ook kan de overheid geld geven aan instanties die het vervolgens als subsidie
  verder kunnen verdelen. Het NWO (Nederlandse organisatie voor
  Wetenschappelijk Onderzoek) is zo‟n instantie. Onderzoekers (meestal
  verbonden aan een universiteit of onderzoeksinstituut) kunnen dan een
  aanvraag indienen om geld te krijgen voor hun onderzoek. Ze sturen dan bij
  hun aanvraag een helder en goed gemotiveerd onderzoeksplan mee. Het
  NWO bepaalt welke onderzoeken financieel ondersteund worden.
  Onderzoek kan ook door het bedrijfsleven worden gefinancierd of door de
  Europese Unie (EU).


  Het gevaar van belangenverstrengeling
  Voor universiteiten wordt geld uit het bedrijfsleven een steeds belangrijkere
  inkomstenbron voor het uitvoeren van onderzoek. De overheid stimuleert
  universiteiten zelfs om actief te zoeken naar dit type geldbronnen.

30 Welk belang heeft de overheid dat universiteiten geld proberen binnen te
  halen vanuit het bedrijfsleven?
  Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                   14
                     Het gevaar van geld afkomstig van bedrijven is dat er belangenverstrengeling
                     ontstaat. Bedrijven willen graag resultaat zien van onderzoek en kunnen dan
                     eisen stellen aan de manier waarop resultaten geïnterpreteerd en gebruikt
                     worden.
                     De KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen,
                     maakt zich grote zorgen om deze vorm van financiering van onderzoek, en
                     gaat daarom een keurmerk invoeren (zie artikel hieronder).

                       toeneemt doordat publiek gefinancierde      opdrachtgever bepaalt wat en wanneer wordt
De zuivere waarheid krijgt          onderzoeksinstituten steeds afhankelijker zijn  gepubliceerd.'
een keurmerk                 van externe opdrachten.             Bensing is bezorgd over de toekomst van het
                       Af en toe komen er excessen naar buiten,     gezondheidsonderzoek.     `Door    de
KNAW wil onderzoekers gaan          maar het gros van de machinaties en       privatisering dreigt veel onderzoek te worden
beschermen tegen toenemende          manipulaties blijft verborgen. Vaak gaat het   tot kennis in handen van concurrerende
                       om subtiele druk. Zoals de opdrachtgever die   zorgverzekeraars. Daardoor komt steeds meer
druk van derden om resultaten te       het jammer vindt dat er ook geen klein      onderzoek onder geheimhoudingsclausules,
verfraaien                  positief punt uit de data te halen valt, omdat  terwijl het wordt gefinancierd met publiek
Volkskrant, 29 oktober 2005          hij anders een vervolgonderzoek had willen    geld. Dat belemmert de democratische
                       subsidiëren. Wetenschappelijk onderzoek be-   controle op de zorg.'
                       hoort compromisloos te zijn in methoden,     Onderwijsminister    Van   der  Hoeven
Een iets positievere toon en er komt
                       gegevensverzameling en conclusies.        ondersteunt    de   `Verklaring   van
vervolgonderzoek,       zegt   de
opdrachtgever.     Zo   raakt  de  Steeds meer tijdschriften vragen auteurs hun   wetenschappelijke onafhankelijkheid', zei ze
wetenschappelijke integriteit in het     financieringsbron te geven en te verklaren dat  donderdag bij het in ontvangst nemen van het
geding. Het KNAW stelt daarom een       er geen belangenconflicten zijn. Niet in elk   KNAW-advies. Ze gaat universiteiten en
`Verklaring,    van  wetenschappelijk  vakgebied is dat gebruikelijk. Daarom stelt de  onderzoeksinstellingen vragen de verklaring
onafhankelijkheid' voor.           KNAW een 'Verklaring van wetenschappelijke    toe te passen bij al hun contractonderzoek. Ze
Wetenschap op bestelling heet het jongste   onafhankelijkheid' voor. Voor wie wil dat zijn  verklaarde de verklaring ook van toepassing
advies van de KNAW, de Koninklijke      studie als onafhankelijk, betrouwbaar en     op al het contractonderzoek in opdracht van
Nederlandse Akademie van Wetenschappen.    wetenschappelijk, wordt aangemerkt.       haar ministerie. En ze gaat haar collega's van
Het gaat over de druk die opdrachtgevers   Belangrijk ook is dat opdrachtgevers zich    andere ministeries overhalen om ook met de
uitoefenen   op   wetenschappers  om  achter  de  onafhankelijkheidsverklaring   verklaring te werken.
onwelgevallige resultaten om te buigen tot  stellen. Te beginnen met de overheid.`De
minder negatieve uitkomsten of onderzoek in  door ministeries gehanteerde algemene
de la te laten verdwijnen. Een fenomeen dat  bepalingen voor onderzoek stellen dat de                   31  Wat houdt de „Verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid‟ in?
                   32  Geldt deze verklaring alleen voor bedrijven of ook voor de overheid?
                   33  Wat zou er volgens het artikel kunnen gebeuren met resultaten die slecht
                     zijn voor het bedrijf dat het onderzoek heeft laten uitvoeren?
                               De KNAW maakt zich niet voor niets zorgen. In de media
                               verschijnen de laatste tijd steeds vaker berichten over
                               onderzoeksfraude, bijvoorbeeld vanuit de farmaceutische
                               industrie waar met medicijnen veel geld wordt verdiend. Het
                               is ook niet zo verwonderlijk dat een farmaceutisch bedrijf
                               graag zijn ontwikkelingskosten (van soms wel één miljard
                               euro!) van een medicijn snel wil terugverdienen.

                               Het artikel op de volgende bladzijde is daar een voorbeeld
                               van.
                     Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                           15
                     Volgens het blad leidde de weglating   bijwerkingen  dat  Merck   had
`Merck knoeide met            tot onjuiste conclusies, waarbij het   uitgevoerd, omdat het bedrijf al in
studie Vioxx'               risico van Vioxx werd onderschat. Het  2000 over de hartaanvallen had
                                          kunnen weten.
                     tijdschrift  publiceert  dit  type
NRC, 9 december 2006           mededelingen alleen als er sprake is   De redactie van The New England
                     van ,,aanzienlijke twijfel over de    Journal of Medicine meent dat
ROTTERDAM,    9   DEC. Het      oprechtheid of integriteit'' van een   gegevens over 3 van 12 hartaanvallen
Amerikaanse   farmaceutische      wetenschappelijke studie die eerder in  bij patiënten die Vioxx slikten, uit een
bedrijf Merck heeft vijf jaar       het tijdschrift verscheen. Dit is een  oorspronkelijk artikel zijn gewist. Dat
geleden bewust gegevens over       zeer uitzonderlijke maatregel.      gebeurde vlak voordat de publicatie bij
hartaanvallen weggelaten uit een     Merck haalde het reumamedicijn      het blad werd ingediend, zo zou
omvangrijke   studie   naar     Vioxx in oktober vorig jaar van de    blijken uit onderzoek van een
bijwerkingen    van    het     markt, omdat uit onderzoek bleek dat   computerdiskette. Merck zegt dat de
reumamedicijn   Vioxx.   Dat     het een verhoogde kans gaf op een    gegevens over de 3 hartaanvallen
schreef   het   invloedrijke     hartaanval. Wetenschappers uitten    weggelaten zijn, omdat ze buiten de
medische tijdschrift The New       een maand later in het medische     afgesproken duur van de studie vielen.
England Journal of Medicine        tijdschrift The Lancet al scherpe
gisteren  in  een   officiële     kritiek op het onderzoek naar
alarmmededeling.              34   Op welke manier heeft het bedrijf Merck het onderzoek naar het
                  reumamedicijn beïnvloed?
              35   Op welke manier verdedigt het bedrijf haar handelswijze?
              36   Waarom heeft het bedrijf dan toch het medicijn van de markt gehaald?
                  Nobelprijs
                  De Nobelprijs is een jaarlijkse geldprijs voor wetenschappers die een
                  opmerkelijke prestatie hebben geleverd op het gebied van de Natuurkunde,
                  Scheikunde, Fysiologie of Geneeskunde, Letterkunde, Economie en
                  bevordering en behoud van de Vrede. De prijs geldt in de hele wereld als de
                  grootste wetenschappelijke onderscheiding. Hoewel het met de prijs
                  verbonden bedrag niet onaanzienlijk is, is het prestige en de erkenning die
                  men door het winnen van een Nobelprijs krijgt voor de meeste winnaars de
                  belangrijkste beloning.
                  De prijs is bij testamentaire beschikking ingesteld door de schatrijke
                  Zweedse industrieel Alfred Nobel. De prijs, tegenwoordig 10 miljoen
                  Zweedse kronen (ca. 1,1 miljoen euro), is bedoeld ter ondersteuning van
                  verder onderzoek, zonder dat de prijswinnaar zich met de financiering
                  daarvan hoeft bezig te houden.

                  De laatste Nederlandse Nobelprijswinnaars waren de natuurkundigen
                  Gerardus „t Hooft (rechtsboven) en Martinus Veltman (linksonder), die in
                  1999 de prijs kregen voor een theoretische ontdekking die zij in 1971 gedaan
                  hadden.

              37   Voor welk soort onderzoek zal de Nobelprijs meestal uitgereikt worden,
                  fundamenteel of toegepast? Leg je antwoord kort uit.
                  Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                       16
   Het geld dat met het verkrijgen van de Nobelprijs verdiend wordt, is
   vergeleken met het geld dat bedrijven vaak in een onderzoek steken helemaal
   niet zo veel.

38 Welk belangrijk voordeel heeft het dan voor een wetenschapper om geld via
  de Nobelprijs te krijgen in plaats van geld via een bedrijf?
39  Voor welke ontdekking zou jij een Nobelprijs geven? Licht je antwoord toe.
40 Ontwerp hieronder een postzegel over jouw winnende ontdekking.
  Duidelijk moet zijn waardoor deze ontdekking de Nobelprijs heeft verdiend.
   Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                 17
                       Wetenschappelijk onderzoek
                       5 De natuurwetenschappelijke methode

                       Om kennis te ontwikkelen doen wetenschappers dus aan onderzoek. Er
                       bestaan internationaal afspraken over de manier waarop onderzoek gedaan
                       moet worden. Daarbij staan drie begrippen centraal: experiment, theorie en
                       hypothese.


    Kernvraag 9              Hoe werkt natuurwetenschappelijk onderzoek?
    Kernvraag 10             Waarom zijn theorie én experiment zo belangrijk voor goed onderzoek?
    Kernvraag 11             Waarom is een goede hypothese belangrijk voor goed onderzoek?
BIOTHERM
                       Theorie en experiment
Biotherm werd in 1950 opgericht en      Bij goed natuurwetenschappelijk onderzoek zoals dat tegenwoordig wordt
biedt een uitgebreide lijn
                       uitgevoerd, spelen theorie én experiment een belangrijke rol. Je zou kunnen
lichaamsverzorgingsproducten.
Biotherm is ontstaan na de          zeggen dat een experiment bewijst dát iets op een bepaalde manier werkt.
ontdekking van een              Een theorie geeft de achterliggende verklaring waaróm het op een bepaalde
verbazingwekkend actief ingrediënt      manier werkt. Goed wetenschappelijk onderzoek dat in vaktijdschriften
dat werd gevonden in de           wordt gepubliceerd, voldoet vaak aan deze twee voorwaarden: ze zijn
thermaalbronnen diep in het hart       theoretisch goed onderbouwd én ze worden ondersteund door middel van
van de Franse bergen: Puur          goed opgezette experimenten.
Plankton Thermaal Extract, een
natuurlijke substantie die essentiële
sporenelementen, mineraalzouten       In reclames wordt tegenwoordig vaak geschermd met opmerkingen als
en vitamines bevat. Na 20 jaar        „wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat…‟. Voor een leek is vaak
onderzoek heeft Biotherm een
                       slecht te beoordelen in hoeverre het om „goed‟ wetenschappelijk onderzoek
exclusieve biologische
productietechniek gepatenteerd om      gaat. Lees als voorbeeld het hiernaast afgebeeld stukje tekst. Het is afkomstig
dit echte bronwaterconcentraat te      van de website van l‟Oréal, een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in
distilleren in zijn puurste, meest      allerlei lichaamsverzorgingsproducten.
actieve vorm.
                    41  In hoeverre overtuigen „theorie‟ en „experiment‟ jou van de werking van
Biotherm-producten combineren de
uitzonderlijke kalmerende,          Biotherm-producten?
herstellende en stimulerende
eigenschappen van Puur Plankton
Thermaal Extract, met pure,
natuurlijke, bioactieve ingrediënten,
voor op maat gemaakte
schoonheidsresultaten.
Biotherm is het voorkeursmerk
geworden voor vrouwen en mannen
die behalve een zichtbaar zuivere
huid die straalt van vitaliteit, ook     Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                   18
innovatieve cosmetica willen die
past bij hun gemoedstoestand en
hun leefwijze.
                    De natuurwetenschappelijke methode
                    De vraag of het onderzoek naar de Biotherm-producten op de juiste wijze is
                    uitgevoerd, is eigenlijk niet te beantwoorden. Daarover worden op de website
                    geen gegevens gepubliceerd.

                    Voor consumenten is dit waarschijnlijk ook niet heel erg belangrijk. Voor
                    hen geldt wellicht dat de uitstraling of de reputatie van het bedrijf veel
                    belangrijker is bij de aanschaf van dergelijke producten.

                    Toch is het goed om te weten dat je in natuurwetenschappelijke kringen
   Probleem of           alléén „geloofd‟ wordt als je op een goede manier gebruik maakt van theorie
  onderzoeksvraag          en experiment om je beweringen te ondersteunen. Wetenschappers maken
                    daarbij vaak gebruik van de zogenaamde „natuurwetenschappelijke
                    methode‟, een begrip dat je ook in veel schoolboeken zult tegenkomen. Het
                    lijkt dan alsof alle natuurwetenschappers op dezelfde manier werken, en dat
                    kennis alleen op die manier tot stand komt. Dat blijkt absoluut niet het geval
           Eerdere     te zijn. Toch is het wel handig om eens naar een schema van de
          waarnemingen    natuurwetenschappelijke methode te kijken.
          en resultaten

                    De wetenschappelijke methode houdt in dat de volgende stappen worden
                    doorlopen bij het vergaren van kennis:
           Bekende
           kennis en     Formuleer een probleem of een vraag over een fenomeen dat je wilt
            theorie      beschrijven (onderzoeksvraag).
                     Verzamel gegevens (uit boeken of eerder gedane waarnemingen), en doe
                     eventueel een aantal proefmetingen.
                     Denk na over de verzamelde gegevens en metingen en verzin een
                     hypothese die de metingen en andere gegevens kan verklaren.
     Hypothese            Voorspel op basis van de hypothese iets dat je nog niet eerder hebt
    Nieuwe theorie?          gemeten (voorspelling: “Als… , dan…”).
                 B   Controleer of test dat de voorspellingen uitkomen door de juiste nieuwe
                     metingen uit te voeren (experiment).
    Experiment            Evalueer of de hypothese juist kan zijn (conclusie). Als niet alle
A   en resultaten           voorspellingen uitkomen, dan was de hypothese onjuist. Vorm in zo'n
    Nieuwe theorie?          geval een nieuwe hypothese (pijl A). Als de voorspellingen juist waren,
                     maak dan meer voorspellingen en test de hypothese nog meer. Als die
                     ook kloppen, mag je aannemen dat de theorie klopt (pijl B).
     Conclusie
   Hypothese fout/goed
                 42  Om welke twee redenen is een goede hypothese belangrijk voor goed
                    onderzoek?
                 43  Welke stap ontbreekt in het schema hiernaast? Zet deze stap er op de juiste
                    plaats tussen.


                    Het schema hiernaast is een model; een vereenvoudiging van de
                    werkelijkheid. Vaak gaat de ontwikkeling van theorie en experiment
                    tegelijkertijd door verschillende onderzoeksgroepen over de wereld. Of
                    ontdekt de onderzoeker tijdens het experiment iets nieuws, en past daarop
                    zijn onderzoek aan. Soms ontstaat een ontdekking „toevallig‟ tijdens een
                    experiment (zo is bijvoorbeeld penicilline ontdekt, zie kader hieronder).

                    Lees het stuk over Fleming en beantwoord dan vraag 44, 45 en 46.

                    Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                    19
Zo'n 75 jaar geleden, in 1928, stuitte de Schotse Sir Alexander Fleming (zie foto) bij toeval
op een stof die de groei van bepaalde bacteriestammen verhindert. Voor deze revolutionaire
ontdekking van penicilline, het antibioticum waarmee de mens de biologische strijd tegen de
bacterie opende en sindsdien miljarden infecties de kop indrukte, kreeg Fleming - samen
met twee collega-onderzoekers - in 1945 de Nobelprijs.

          Sir Alexander Fleming, professor aan St. Mary's Hospital Medical School
          van London University, was al vroeg in zijn medische leven geïnteresseerd in
          bacteriën en antiseptische (bacteriedodende) middelen. In de nazomer van
          1928 deed hij tijdens onderzoek aan stafylokokken - bacteriën die
          huidinfecties kunnen veroorzaken - een vreemde ontdekking. In een van de
          petrischalen op zijn werktafel waarin hij stafylokokken kweekte, was een
          schimmel gegroeid. Rond die schimmel, zag Fleming, was een bacterievrije
          zone gevormd en hij concludeerde dat de bacteriën waren opgelost door de
          druppels gele vloeistof die de schimmel had uitgescheiden.

Tijdens vervolgexperimenten constateerde de Schotse bacterioloog dat de schimmelcultuur de
groei van de bacteriën verhinderde, zelfs als het concentraat achthonderd keer was verdund.
Fleming doopte de bacteriedodende substantie 'penicilline', naar de naam van de schimmel:
Penicillium chrysogenum.

Pas in 1944 slaagden scheikundigen van Amerikaanse farmaceutische bedrijven erin penicilline in
grote hoeveelheden te produceren, zodat het bruikbaar werd als geneesmiddel. Dat dit zo lang
duurde, kwam omdat penicilline nogal labiel is en goed oplosbaar in water - en daardoor moeilijk
chemisch te zuiveren of te concentreren. Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog werd
penicilline op grote schaal ingezet voor de behandeling van gewonde soldaten. In 1945 kregen Sir
Fleming en zijn collega's Sir Howard Florey (arts) en Ernst B. Chain (chemicus) de Nobelprijs
voor hun revolutionaire ontdekking van het 'eerste' antibioticum.            44  Formuleer de onderzoeksvraag die hoort bij de vervolgexperimenten van
               Fleming.
            45  Formuleer een hypothese als antwoord op de onderzoeksvraag van
               Fleming.
            46  Formuleer een voorspelling die volgt uit de hypothese van Fleming (een
               voorspelling heeft altijd de structuur “Als……, dan……”!!)
               Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                  20
        Wetenschappelijk onderzoek
        6 Hoe geloofwaardig is een onderzoek?

        De vierde ANW-vraag is: Hoe weet je wat waar is?
        Deze vraag gaat over de geloofwaardigheid van de uitkomsten van een
        onderzoek. Soms lees je een bericht en twijfel je over de betrouwbaarheid
        ervan. Misschien verwacht je dat de kennis die voortkomt uit
        wetenschappelijk onderzoek goed in elkaar steekt, dat het wel waar moet
        zijn, maar dat is niet altijd het geval. Het is niet eenvoudig om te beoordelen
        wat waar is.


Kernvraag 12  Hoe kun je beoordelen of een onderzoek goed is opgezet? Wanneer
        „geloof‟ je het resultaat van een onderzoek?
Kernvraag 13  Wanneer „geloof‟ je een onderzoeker?
        Betrouwbare onderzoeksopzet
        Als een onderzoeker de resultaten van zijn onderzoek in een
        wetenschappelijk tijdschrift publiceert dan beschrijft hij ook in details hoe
        het onderzoek is opgezet en uitgevoerd. Dat is belangrijk omdat
        wetenschappers elkaar controleren. Elke andere wetenschapper (die in
        hetzelfde vakgebied werkzaam is) mag proberen de conclusie van het
        onderzoek onderuit te halen, door bijv. het tegendeel te bewijzen. Of aan te
        tonen dat het onderzoek onzorgvuldig of niet valide is uitgevoerd.
        Een betrouwbare opzet van het onderzoek is dus erg belangrijk, en dat gaat
        veel verder dan de natuurwetenschappelijke methode. Uiteraard hoort bij
        een goed onderzoek een hypothese die toetsbaar is. Daarnaast zijn er nog wel
        enkele andere factoren te noemen waaraan je kunt beoordelen of een
        onderzoek goed is opgezet:

         Het experiment is zo beschreven dat het door onderzoekers over de hele
         wereld herhaald kan worden.
         Het onderzoek is gebaseerd op een groot aantal metingen, zo mogelijk
         met een controlegroep. De metingen zijn gedaan over een groot
         meetgebied.
         Bij het onderzoek is geïnventariseerd welke andere factoren of
         omstandigheden van invloed kunnen zijn op datgene wat onderzocht
         wordt.
         De omstandigheden waaronder het onderzoek gedaan is zijn tijdens het
         onderzoek constant gebleven, of er is gecontroleerd of die
         omstandigheden invloed zouden kunnen hebben.


        Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                    21
47  Leg uit dat het belangrijk is dat het experiment zo beschreven is dat het
   door andere onderzoekers herhaald kan worden.
48 Waarom is het belangrijk dat een experiment gebaseerd is op een groot
  aantal metingen?


49  Leg uit wat het belang is van een controlegroep.
50  Waarom is het belangrijk dat de omstandigheden waaronder het onderzoek
   gedaan is, constant zijn gebleven?
   Geloofwaardig onderzoekspublicatie
   Als een onderzoeksinstelling de resultaten van een onderzoek publiceert in
   een (wetenschappelijk) tijdschrift dan wil dat nog niet zeggen dat iedereen de
   uitkomst gelooft. Dat geldt ook voor artikelen in de krant waarin staat dat
   „uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ….‟.
   Hoe kun je nu beoordelen of de resultaten betrouwbaar zijn? Bij een
   wetenschappelijk tijdschrift zijn er altijd ook andere wetenschappers die het
   onderzoek beoordelen, maar ook dat is geen garantie. Als het onderzoek goed
   is opgezet dan wil dat nog niet zeggen dat anderen de conclusie van het
   onderzoek zullen geloven. Omgekeerd zul je ook vaak merken dat slordig of
   onzorgvuldig onderzoek toch door een grote groep mensen geaccepteerd
   wordt. En daarvoor geldt dat zolang iedereen het gelooft, dan is het ook de
   waarheid. Totdat iemand het tegendeel bewijst.
   Kennelijk spelen bij het beoordelen van de betrouwbaarheid meerdere
   factoren een rol. Zo zal een artikel in een heel serieus wetenschappelijk blad
   (zie afbeeldingen hiernaast) eerder geloofd worden dan een artikel in de
   Story of de Privé. Enkele factoren die in elk geval een rol spelen:

    Wie heeft het onderzoek uitgevoerd? Wat is de reputatie van de
    onderzoeker?
    Welke instelling heeft het onderzoek uitgevoerd? Een universiteit of een
    (semi-)commercieel bedrijf? Wat is de reputatie van de instelling?
    Waar zijn de resultaten gepubliceerd? In een serieus wetenschappelijk
    blad of op een website?
    Wie hebben aan het onderzoek betaald?
    Wie hebben er belang bij de uitkomst van het onderzoek?

   Daarnaast worden de resultaten van onderzoek sneller geaccepteerd als ze
   aansluiten bij wat algemeen aangenomen of verwacht wordt.

51  Waarom is het belangrijk om te kijken in welk tijdschrift de resultaten
   gepubliceerd zijn?
   Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                   22
                      Zelf een onderzoekspublicatie beoordelen
                      Als het goed is het je nu een lijstje met factoren waarmee je de
                      betrouwbaarheid van een onderzoekspublicatie kunt beoordelen. Dit lijstje
                      testen we aan de hand van een voorbeeld. Het onderstaande artikel beschrijft
                      de resultaten van een onderzoek. Lees eerst het artikel zorgvuldig door.

   Valse voeding           wordt en dat hij de opbrengst
                    van  het   patent  voor
                                      dwenen. Of dat ze opgeslagen
                                      en onbereikbaar waren.
                                                        Nutrition   kwam   er
                                                        december vorig op terug en
                                                                       in
   NRC, 8 mei 2004          onderwijsdoeleinden gebruikt.                      sindsdien rumoeren verdacht-
                                      Chandra's onderzoek bij 96
                    Hij was hoogleraar im-       gezonde 65-plussers verscheen    makingen en reacties van
   De beschuldigingen tegen     munologie aan de Memorial      in het wetenschappelijke tijd-   Chandra in de nieuwssecties
   emeritus             University in St John's in New   schrift Nutrition, (sept. 2001)   van          medisch-
   voedingshoogleraar  dr.     Foundland, Canada. In 2002     met Chandra als enige auteur.    wetenschappelijke     bladen
   Ranjit Kumar Chandra       ging hij met pensioen en      Een auteur bij zo'n studie is ei-  (bijvoorbeeld British Medical
   verscherpen. De vraag is     vestigde zich in India. Alle    genlijk al verdacht. Chandra    Journal, 10 jan, 21 febr).
   of hij zijn laatste grote     ruwe meetgegevens (de scores    rapporteerde dat na een jaar
   onderzoek wel echt heeft     van afgenomen tests, de       de cognitieve vaardigheden
   uitgevoerd.  Hij  sug-     gegevens van de deelnemers     van de supplementgebruikers
   gereerde daarin dat een      van zijn voedselsupplementen    significant waren verbeterd.
   voedselsupplement   65-     onderzoek zijn weg. De univer-   Hoofdredacteur Richard Smith
   plussers beschermt tegen     siteit heeft ze kwijt gemaakt bij  van de British Medical Journal
   de ziekte van Alzheimer.     een verhuizing van zijn kan-    liet zijn collega van Nutrition
   Chandra heeft een patent     toor, was Chandra's laatste     daarop weten zeer verbaasd to
   op het supplement. Zijn      verklaring, tegen de New York    zijn over de publicatie, omdat
   dochter brengt het op de     Times (6 mei).           de referees van de BMJ het
   markt als het supplement
                    Eerder zei hij dat ze bij een    manuscript hadden afgewezen.
   Javaan50
                    `ongeauthoriseerde inval' door   De    statistiek was   te
   (www.javaan50.com).
                    de universiteit waren ver-     onwaarschijnlijk om waar te
   Chandra verklaart dat hij er                     kunnen zijn. De redactie van
   zelf financieel niet beter van


                   52  Hoe geloofwaardig is dit onderzoek? Noteer zoveel mogelijk argumenten
                      waarom het onderzoek wél, en waarom het niet geloofwaardig is.
President Bush doet de wetenschappelijke onderzoeken naar het
broeikaseffect af als onzin. Exxon Mobil is één van de grootste
oliemaatschappijen van de Verenigde Staten…                   53  Leg de „grap‟ van bovenstaande cartoon in het kort uit.
                      Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                             23
                    Wetenschappelijk onderzoek
                    7 Zelf een onderzoek uitvoeren


Kernvraag 14              Via welke stappen verloopt de weg van onderzoeksvraag (of probleem)
                    tot geaccepteerde theorie?
Kernvraag 15              Uit welke werkzaamheden bestaat het werk van een wetenschappelijk
                    onderzoeker?
                    Om het belang van theorie, experiment en hypothese te onderzoeken ga je
                    zelf een onderzoek uitvoeren. Over het onderzoek schrijf je een kort verslag
                    en je houd een korte presentatie voor de klas waarbij theorie, experiment en
                    hypothese aan bod komen. Net als een echte wetenschapper moet je niet
                    alleen een onderzoek uitvoeren, maar je moet de uitkomst ook presenteren
                    en daarbij je publiek overtuigen. Er zijn drie belangrijke doelen:

                     Je moet laten zien dat je een goed onderzoek kunt opzetten. Stel een
                     duidelijke hypothese op. Gebruik theorie én experiment. Pas je theorie
                     aan als de resultaten daartoe aanleiding geven en ontwikkel indien nodig
                     zelf een stukje theorie.
                     Je moet je publiek overtuigen van de betrouwbaarheid van de uitkomst
                     van het onderzoek. Houd een helder verhaal, ondersteun het met harde
                     gegevens en laat zien dat theorie en experiment bij elkaar kloppen.
                     Je moet de presentaties van de andere onderzoekgroepen kritisch
                     volgen. Je stelt kritische vragen over de gevolgde methode.

                    Als voorbereiding op het uitvoeren van deze opdracht, lees je eerst
                    onderstaand artikel en beantwoord daarna de vragen 54 t/m 59.

                       Dat denk ik wel, zegt biochemicus en   groot publiek, met films, websites,
Presenteer die                arts Piet Borst, werkzaam bij het     computergames of tentoonstellingen.
                       Nederlands Kanker Instituut-Antoni    De prijs is een initiatief van NRC
wetenschap!                  van Leeuwenhoek Ziekenhuis in       Handelsblad.
NRC, 5 juni 2007               Amsterdam. Hij is al jaren vaste     Borst: “Het idee dat hoe slimmer de
                       columnist in de bijlage W&O van NRC    onderzoeker is, hoe moeilijker de
Ellen de Bruin                Handelsblad.               presentatie van zijn onderzoek te
                       Net als vorig jaar is Borst jurylid van  volgen zou zijn, dat is echt
Goed    onderzoek    goed       de Academische Jaarprijs, voor het    achterhaald. Mensen die heel goed
presenteren   wordt  in  de       populariseren van wetenschappelijk    onderzoek doen zijn heel slim. Zij
wetenschap steeds belangrijker.        onderzoek. Deze prijs, een geldbedrag   hebben in het algemeen ook inzicht in
In de VS kunnen krantenstukken        van 100.000 euro, wordt morgen voor    wat er nodig is om hun onderzoek over
leiden tot extra onderzoeksgeld.       de tweede keer uitgereikt aan de     het voetlicht te krijgen. De echte nerds
                       universitaire     onderzoeksgroep   vallen vaak binnen de universiteit al
Kunnen goede wetenschappers hun        (wetenschappers én studenten) die het   af. Jezelf marketen wordt in de
onderzoek óók goed vertalen voor het     beste voorstel heeft ingediend om het   wetenschap    steeds   belangrijker
grote publiek?                eigen wetenschappelijke onderzoek     gevonden. Ik spendeer zelf ook veel
                       onder de aandacht te brengen van een                    Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                        24
tijd om van de mensen in mijn lab        komen, omdat ze daardoor meer geld     interactieve tentoonstelling over al
goede sprekers te maken.”            voor nieuw onderzoek kunnen        dan niet bedreigde talen, en met een
De jury van de Academische Jaarprijs       binnenslepen. Volgens Borst speelt dat   expositie over het medicinaal gebruik
kijkt naar de kwaliteit van het         in Nederland minder. In Amerika      van slangen- en hagedissengif. De
onderzoek     én   van    de     draagt     het     particuliere  Erasmus   Universiteit  Rotterdam
communicatieplannen. Wij willen een       liefdadigheidscircuit veel meer bij aan  kwam met een voorstel voor een
groep belonen die internationaal         de financiering van wetenschappelijk    tentoonstelling over sekseverschillen:
toonaangevend    onderzoek   heeft     onderzoek dan in Nederland. In       seXY chromosomen. De Universiteit
gedaan, dat is belangrijk. Maar         Nederland kun je beter een voorstel    Maastricht wil een website bouwen om
uiteindelijk is de aantrekkelijkheid van     indienen bij NWO - de Nederlandse     het grote publiek duidelijk te maken
de presentatie voor het publiek de        Organisatie voor Wetenschappelijk     hoe gemakkelijk het is om valse
doorslaggevende factor, aldus Borst.       Onderzoek, die het overheidsgeld      herinneringen uit te lokken bij
                         verdeelt.  En   NWO    is  niet  mensen: hun te laten geloven dat iets
Volgens Borst is het populariseren van      geïnteresseerd in wat er over je in de   wat niet gebeurd is, wél heeft
de wetenschap van belang voor          krant   staat,   maar   in   je  plaatsgevonden. Maar liefst drie
onderzoekers   én   publiek.  De     wetenschappelijke publicaties.       universiteiten dienden een voorstel in
maatschappij heeft er recht op om te                            over klimaatverandering. De TU Delft
zien wat er met overheidsgeld gebeurt,      Borst: “Een aarzeling die ik bij de
                         opzet van de prijs heb, is dat alleen   wil historische en toekomstige
maar ik vind het ook belangrijk dat                             zeespiegels  uitbeelden   in  een
mensen zien hoe de wetenschap de         universiteiten kunnen meedoen. Het is
                         jammer dat een aantal van de beste     installatie op het strand van Katwijk,
Nederlandse cultuur verrijkt. Er zit                            de Universiteit Utrecht stelt voor
ook een recruteringselement in: het is      Nederlandse   onderzoeksinstituten,
                         buiten   universiteiten, niet  in   lesmateriaal    over   geologisch
belangrijk om de jeugd te laten zien                            onderzoek te ontwikkelen voor op
dat het leuk werk is, de wetenschap.       aanmerking komt.”
                                              middelbare scholen, en de Vrije
In de Verenigde Staten is het voor        De Universiteit Leiden is dit jaar     Universiteit wil een klimaatgame
onderzoekers daarnaast óók belangrijk      tweemaal genomineerd voor de        maken: het broeikaseffect als spelletje.
om met hun resultaten in de media te       Academische Jaarprijs: met een                  54   Om welke twee redenen is het volgens dit artikel belangrijk dat een
                      wetenschapper zijn onderzoek goed kan presenteren aan het grote publiek?
                  55   Wat is de belangrijkste geldbron voor onderzoekers in Nederland?
                  56   Op grond waarvan wordt dit geld toegekend?
                  57   Noem een voor- en een nadeel van deze manier van financieren.
                  58   Wat is de belangrijkste geldbron voor onderzoekers in Amerika?
                  59   Noem een voor- en nadeel van deze manier van financieren.
Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                                             25
PO1b
Groepsopdracht
3 personen    Bacteriën zijn overal…………………………………… op het Boni

         Bacteriën zijn overal. Ieder persoon draagt ongeveer een kilo bacteriën met
         zich mee. Er vindt in de wetenschap veel onderzoek naar bacteriën plaats.

          Lees het artikel op bladzijde 27 om ideeën te krijgen voor een goede
          onderzoeksvraag
          Bedenk een vraag die je op school kunt onderzoeken.
          Stel vervolgens een hypothese op.
          Bedenk vervolgens een voorspelling.
          De volgende stap is dat je bedenkt hoe je de vraag en hypothese zo kunt
          onderzoeken dat de resultaten bestrouwbaar zijn (valide onderzoek). Je
          bedenkt dus een goed onderzoeksplan waarmee je je hypothese kunt
          testen.
          Lever bij je docent je onderzoeksvraag, hypothese, voorspelling en
          onderzoeksplan in (waarschijnlijk via de elo). Hij of zij fungeert als het
          ware als het NWO en keurt de onderzoeksplannen goed voordat je
          middelen krijgt om te beginnen met je experiment.......         Nog enkele tips vooraf...
          Je kunt een bacterie niet zien met het blote oog. Dat is het lastige van dit
          onderzoek. Je kunt de materialen ongezien besmetten. Je zult zorgvuldig
          en steriel moeten werken. Steriel werken is werken zonder besmetting
          van andere micro-organismen (die je niet wilt onderzoeken). Voor het
          onderzoek heb je een steriele voedingsbodem, steriele watten
          staafjes, lucifers, een stift en een stoof nodig. Vraag aan je docent als je
          meer materialen nodig hebt.
          Op de voedingsbodem verzamel je met een vochtig wattenstaafje
          materiaal van de plekken die je wilt onderzoeken. De voedingsbodem
          wordt vervolgens enkele dagen in een broedstoof gelegd waar de
          bacteriën zich kunnen vermenigvuldigen. Elke bacterie groeit daarbij uit
          tot een kolonie (een stipje op de bodem). Tel het aantal kolonies én het
          aantal verschillende soorten.
          Om met één experiment meerdere situaties te kunnen vergelijken wordt
          de voedingsbodem verdeeld in verschillende gebieden. Elk gebiedje kun
          je voor één situatie gebruiken, maar er moet ook één gebiedje gebruikt
          worden als controlegebied. Er zitten ook bacteriën in de lucht die op de
          voedingsbodem kunnen komen. Hoe kun je daar voor corrigeren?
         Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                   26
                      van deze bacteriën uit. Die komen     Leraren onder de
De vieze plekken op             vervolgens tussen je vingernagels of
                      op de deurklink terecht, waardoor een   bacteriën
kantoor                   ander onherroepelijk zal worden      Telegraaf, 31 augustus 2005
NRC, 21-04-2007               besmet.
                      Een beetje toilethygiëne op kantoor    Er zijn veel vieze beroepen, maar het be-
Op een toetsenbord zitten meer       kan dus zeker geen kwaad. Beumer:     roep van leraar spant de kroon. De
bacteriën dan op een gemiddelde       Handen wassen met koud water is al     leraar wordt omringd, bekropen en
wc-bril.   Onderzoeksbureaus       voldoende. Toch blijkt uit onderzoek    besnuffeld door maar liefst 110.000
meten de kwaliteit van het         dat 30 procent van de mensen na het    micro-organismen     per   vierkante
binnenmilieu op kantoor.          toiletbezoek hun handen niet wast -    centimeter.   Aangever    van   dit
De huisstofmijt nestelt zich in de     overigens is ook aangetoond dat      onsmakelijke nieuws is de universiteit
bureaustoel. De airco blaast miljoenen   mannen hun handen minder vaak       van Arizona, die onderzoek deed naar
bacteriën regelrecht het gezicht in. En   wassen dan vrouwen, en daarover      de reinheid van werkplekken van
schimmels aan de binnenkant van het     tevens vaker liegen.            diverse   beroepsbeoefenaars.    Het
koffieapparaat   verspreiden    zich  Op de werkplek bevinden de meeste     ministerie van Onderwijs, altijd in
ongestoord.   Ondertussen    typen  bacteriën zich op plaatsen met een     voor   nieuws    over  de   eigen
miljoenen   werknemers   op   een  ruw oppervlak: dus niet op de       beroepsgroep, gaf het door in het eigen
toetsenbord dat het aantal micro-      toiletbril, maar wel op de bureaustoel   blad   O.   De   E.coli  ofwel
organismen van de gemiddelde        of de vloerbedekking. Schimmels kom    hamburgerziekte, de staphylococcus
toiletbril ruimschoots overstijgt.     je vooral tegen op plaatsen die      aureus, maar ook de salmo-
Nadat onderzoekers constateerden dat    langdurig vochtig blijven, zoals in    nellabacterie    (afkomstig    van
gebrek aan hygiëne van invloed kan     onbereikbare onderdelen van het      verjaarstraktaties)    belagen    de
zijn op de productiviteit en het      koffiezetapparaat. Beumer: In een     schooljuf en schoolmeester.
ziekteverzuim is een groeimarkt       Utrechts bedrijf gooiden werknemers    In vergelijking met de advocaat en de pu-
ontstaan    voor    particuliere   ooit water in de luchtroosters omdat    blicist heeft de leraar de meeste kleine
onderzoeksbureaus die op kantoren de    ze de kantoorlucht te droog vonden.    'vrienden', hij wordt door twintig keer
kwaliteit van het binnenmilieu meten.    Daar kun je aardig ziek van worden.    zo veel bacteriën omringd.
Als veel werknemers op een bepaalde     Desondanks denkt Beumer dat het      Favoriete plekken van de onzichtbare
afdeling ziek thuis zitten, is de kans   gebrek aan productiviteit op de      belagers: de hoorn van de telefoon, het
groot dat een extern bedrijf wordt     werkvloer niet gebaat zal zijn bij extra  bureaublad en het toetsenbord. Na de
ingeschakeld om metingen van het      aandacht aan het kantoorklimaat.      lunchpauze was er nog een piek waar te
kantoorklimaat te verrichten.        Moet je dan voortaan je handen       nemen in de toch al respectabele
Een van die bedrijven, Intersafe-      wassen na het gebruik van andermans    hoeveelheid micro-organismen. De
Groeneveld, constateerde vorig jaar     toetsenbord? Daar word je gestoord     universiteit rekende hen weliswaar tot
dat op meer dan 40 procent van de      van. Nee, als de productiviteit      nuttige, maar eveneens tot de
onderzochte   werkplekken    meer   tegenvalt, ligt dat meestal aan een    schadelijke buurtgenoten, waarvan een
bacteriën in de lucht zitten dan      ander klimaat..              teveel verontrustende gevolgen zou
wenselijk is. Dat kan leiden tot                            kunnen hebben.
allergische klachten, irritatie aan de
luchtwegen of verkoudheid, zegt
teamleider laboratorium Jan-Paul
Monster.
Het is de vraag of een schonere
werkplek ook daadwerkelijk tot een
lager ziekteverzuim kan leiden. Dat is
onzin, denkt dr. Rijkelt Beumer,
levensmiddelenmicrobioloog aan de
Wageningen Universiteit: Op één
gram menselijke huid zitten 1 tot 10
miljoen  bacteriën.  Die  stuiven
constant op uit onze jaszakken,
broekspijpen en decolletés en komen
overal terecht. Soms zitten er wat
meer, soms wat minder. Maar bijna
allemaal zijn het goedaardige beestjes
die   ons   beschermen    tegen
kwaadwillende indringers.
                                             Het  kweken     van   micro-
Juist op vieze plekken zitten volgens                           organismen
Beumer   doorgaans   de   meest
vriendelijke bacteriën. Er zitten zo nu                          Voor onderzoek worden
en dan inderdaad ook wel wat                               micro-organismen gekweekt
lastpakken tussen, waar je doodziek                            in petrischalen met een
van wordt, maar ook die hou je te
vriend en ga je niet onnodig
                                             gelei als voedingsbodem.
bestrijden. Zulke types heb je in elke                          De micro-organismen
vriendengroep.                                      groeien binnen enkele
Helemaal onzin is de bewering dat je                           dagen uit tot zichtbare
ziek kunt worden van viezigheid                              kolonies.
echter niet. Zo zorgt het noro-virus
jaarlijks bij een half miljoen
                                             Op de foto hiernaast zie je
Nederlanders  voor   een   flinke                          een groot aantal bacterie-
buikgriep. Beumer: Als je met dit virus                          kolonies, en onderaan een
bent besmet, poep je enorme aantallen                           grote schimmelvlek.


Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                                            27
        Wetenschappelijk onderzoek
        8 Voorbeeld: kraamvrouwkoorts

        Een beroemd voorbeeld van een onderzoeker die door zijn wetenschappelijke
        omgeving niet geloofd werd is Semmelweis, de ontdekker van de oorzaak van
        kraamvrouwkoorts. In de tijd van Semmelweis was de kraamvrouwkoorts
        een belangrijke oorzaak van het overlijden van vrouwen vlak na de bevalling.


Kernvraag 14  Wanneer „geloof‟ je een onderzoeker?
        Ignaz Semmelweis
        Ignaz Semmelweis (zie foto) was een Hongaarse arts. Hij kwam in 1844 als
        aanstaand arts werken bij het 'Allgemeines Krankenhaus' in Wenen. Het was
        een nieuw academisch ziekenhuis met twee kraamafdelingen. Op de ene
        afdeling werden vroedvrouwen opgeleid, op de andere onder leiding van dr
        Johan Klein werden medisch studenten in de verloskunde bekwaamd.
        Kraamvrouwenkoorts was een veelvoorkomende ziekte waaraan tot wel 25%
        van de kraamvrouwen in ziekenhuizen in die tijd overleed. Alleen diegenen
        die zich geen thuishulp kon veroorloven bevielen in het ziekenhuis. De
        bestaande theorie schreef kraamvrouwenkoorts toe aan het miasma: een
        samenloop van “”atmosferische, tellurische, kosmische condities" ofwel door
        de lucht overgedragen (atmosferische) aardse (tellurische) en jaargetijde
        afhankelijke (kosmische) condities.
        Patiënten werden op verschillende dagen tot de beide kraamafdelingen
        toegelaten. De sterfte op de vroedvrouwenafdeling was een factor 4 lager dan
        die op de academische opleiding. Semmelweis concludeerde hiermee dat de
        jaargetijde afhankelijke verklaring niet kon kloppen.
        Na het testen (toetsen) en verwerpen van een aantal andere hypothesen (o.a.
        overbezetting, dieet, ventilatie, vuil linnengoed, het belletje van de priester)
        kwam Semmelweis uiteindelijk op het goede spoor…        Ígnaz Semmelweis – als theatherstuk
        De videoband bestaat uit een toneelstuk voor twee personen: de nog jonge
        Semmelweis en directeur Klein van het Algemeines Krankenhaus in Wenen.
        De video toont hoe Semmelweis op zoek ging naar de oorzaak van
        kraamvrouwenkoorts. Directeur Klein was aanhanger van de dan geldende
        theorie over het miasma: de oorzaak van alle infectieziekten.

         Lees eerst vraag 60 t/m 65.
         Bekijk daarna de film.
         Probeer tijdens het kijken de antwoorden op de vragen te noteren.
        Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                    28
                60 Noem enkele oorzaken uit de video die volgens directeur Klein van invloed
                 zijn op het aantal vrouwen dat overlijdt aan de kraamvrouwenkoorts.
                61  Noem enkele mogelijke oorzaken van kraamvrouwenkoorts uit de video die
                  Semmelweis onderzocht heeft.
                62  Welke van boven opgeschreven mogelijkheden was de uiteindelijke oorzaak
                  van kraamvrouwenkoorts?


                63  Hoe ontdekte Semmelweis de bron van de kraamvrouwenkoorts?
                64  Hoe was de kraamvrouwenkoorts volgens Semmelweis te voorkomen?


                65  Waarom werd Semmelweis niet geloofd of zelfs tegengewerkt?
                  a. Geef minstens twee oorzaken die blijken uit de video.                  b. Markeer de vier oorzaken die in onderstaande tekst genoemd worden.

Vanwege Semmmelweis' liberaal politieke sympathieën tijdens een revolutiepoging in 1848 werd hij ontslagen, maar
in feite vanwege rancune van zijn chefs in het ziekenhuis. Tussen 1850 en 1856 werkte hij in een ander ziekenhuis
in Boedapest waar hij met zijn bij studenten en staf impopulaire methode - herhaaldelijk wassen in bleekwater is
pijnlijk - het sterftecijfer beneden de 1% wist te krijgen, terwijl dat in zijn vroegere ziekenhuis opliep tot wel 34% in
1860.
Tot op dat moment had Semmelweis nooit iets gepubliceerd over zijn bevindingen omdat hij opzag tegen schrijven
in wetenschappelijk Duits. Zijn publicatie Die Ätiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers in 1861
werd door zijn vakgenoten slecht ontvangen. Semmelweis reageerde met persoonlijke aanvallen waarin hij de
medici voor moordenaars uitmaakte. Weer later viel hij paartjes op straat lastig door hen te proberen te overreden
vooral thuis te bevallen.
In 1865 kreeg hij een mentale inzinking en niet lang daarna stierf hij op 47 jarige leeftijd aan bloedvergiftiging van
een wond die hij bij een onderzoek opliep. Semmelweis bleek bij lijkschouwing te lijden aan een vorm van
meningitis die zijn hersenen ernstig aangetast had.
Het duurde echter nog tot rond 1890 voor zijn ideeën over antiseptisch onderzoek ingang vonden. Pas na de
ontdekking door Louis Pasteur van de bacterie kreeg zijn methode de nodige theoretische onderbouwing. Het was
echter Joseph Lister die Semmelweis postuum de eer gaf die hem toekwam.


                66  Semmelweis was een betere onderzoeker dan tal van collega‟s uit die tijd.
                  Geef 2 argumenten.
                  Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                    29
        Wetenschappelijk onderzoek
        9    Reguliere en alternatieve geneeskunde

        Ondanks gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing bij een grote groep
        patiënten, zijn er individuele patiënten die zich door een alternatieve
        therapie prettiger voelen. Ongeveer 15% van alle kankerpatiënten heeft ooit
        een alternatieve behandeling gevolgd. Bijna al deze patiënten kozen deze
        behandeling naast de reguliere aanpak. Hun motief was dat ze het gevoel
        hadden zelf iets voor hun gezondheid te doen.
        Sommige vormen van alternatieve geneeskunde worden vergoed door de
        verzekering, over andere vormen is grote discussie over de betrouwbaarheid.
        Dat maakt het voor de consument niet makkelijker. Hoe kun je weten of iets
        ook echt werkt? Wie kun je vertrouwen?


Kernvraag 23    Welke verschillen zijn er tussen reguliere en alternatieve geneeswijzen?
Kernvraag 24    Hoe worden medicijnen in de reguliere geneeskunde getest?
Kernvraag 25    Wat is het placebo-effect en hoe werkt het?
        Alternatieve geneeswijzen: kwakzalvers of goede tweede?
        Alternatieve behandelingen heten alternatief omdat niet wetenschappelijk is
        aangetoond dat ze werken. „Alternatief' staat in het taalgebruik tegenover
        'gewoon' of 'regulier'. Van een reguliere behandeling zijn door verschillende
        vergelijkende onderzoeken het positieve effect bij een groot aantal patiënten
        aangetoond. Bij 'alternatieve behandelingen' is het positieve effect niet of in
        onvoldoende mate wetenschappelijk bewezen. Vaak ontbreekt vergelijkend
        onderzoek. Uitspraken over het mogelijke resultaat zijn dan ook vaak
        gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Een voorbeeld van een alternatieve
        behandeling is het volgen van een bepaald dieet, bijvoorbeeld het
        Houtsmuller-dieet waaraan sommige kankerpatiënten zich houden. Andere
        alternatieve geneeswijzen zijn: homeopathie, geneeskracht van stenen,
        haptonomie, „Jomanda‟.

        Er bestaat in Nederland een groot aantal alternatieve geneeswijzen. De
        belangrijkste zijn acupunctuur en homeopathie. Daarnaast zijn er
        gebedsgenezers, handopleggers, macrobioten, edelstenen, winti,
        magnetiseur, natuurgeneeskunde, esoterie, healing, paranormale genezers,
        reïncarnatietherapeuten, sjamanisme en nog vele anderen.        Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                     30
67  Noem minimaal twee verschillende redenen waarom mensen een
   alternatieve arts zouden bezoeken.
68 Aan welke alternatieve genezers zou jij eventueel een bezoek brengen als de
  reguliere geneeskunst geen oplossing biedt? En welke alternatieve
  geneeswijze zou jij nooit toepassen? Licht je beide keuzes toe met
  argumenten.
   Onderzoek naar reguliere geneesmiddelen
   De gouden standaard van de reguliere geneeskunst is het dubbelblind
   onderzoek. Elk regulier medicijn moet, nadat het ontwikkeld is en uitvoerig
   op dieren is getest, aan een dubbelblind onderzoek onderworpen worden.

   Dubbelblind onderzoek betekent dat zowel de deelnemende patiënten als de
   deelnemende artsen niet weten welk middel wordt voorgeschreven.
   Onderzoekers coderen de medicijnen en de nepmiddelen op een bepaalde
   manier. Alleen de onderzoekers weten welke code staat voor een medicijn of
   een nepmiddel. Deze nepmiddelen zien er precies hetzelfde uit als het
   medicijn (dezelfde pil, hetzelfde drankje, dezelfde smaak, dezelfde kleur
   etc.). Zo‟n nepmiddel wordt een placebo genoemd.

69  Waarom zouden de patiënten niet mogen weten of zij een medicijn of een
   nepmiddel krijgen toegediend?
70  Waarom zouden de artsen niet mogen weten of zij een medicijn of een
   nepmiddel toedienen?
   Het onderzoek wordt dan als volgt uitgevoerd. Er wordt een grote groep
   patiënten gezocht. Deelnemende artsen krijgen van de onderzoekers de
   gecodeerde pillen (of een andere medicijnvorm). Sommige patiënten krijgen
   op deze manier het te testen medicijn toegediend en de andere het
   nepmiddel. De patiënten worden om de zoveel tijd medisch gecontroleerd.
   Sommige patiënten zullen beter worden, andere niet (zie Solar, bladzijde 20
   voor een duidelijke afbeelding).
   Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                  31
                  71   Formuleer de vraagstelling van een dergelijk onderzoek naar de werking
                      van een nieuw medicijn.


                  72   Formuleer een hypothese die bij bovenstaande vraagstelling hoort.                  73   Formuleer een bijbehorende voorspelling.                  74   Welk resultaat zou er uit het experiment moeten komen, wil je de conclusie
                      kunnen trekken dat het medicijn werkt?
                      Soms blijken patiënten uit de groep die het nepmiddel kregen zich beter te
                      voelen dan patiënten die geen medicijnen kregen toegediend. Dit
                      verschijnsel noemen we het placebo-effect.
                      Patiënten worden dus beter omdat ze denken dat ze een medicijn krijgen. De
                      ziekte „zit dus tussen de oren‟.
                      Onlangs is ontdekt dat dit placebo-effect ook echt door mensen ervaren kan
                      worden. Onze hersenen blijken op een bepaalde manier voor deze ervaring te
                      zorgen.


                         Het gaat om de nucleus accumbens      signaalmolecuul   dopamine)   bij
                         (NAC), een hersengebiedje diep in het   mensen die aangaven dat de pijnstiller
                         brein, dat belangrijk is bij het      werkte tijdens de pijnlijke injectie.
                         verwachten van een beloning, zoals bij   Bovendien bleek dat bij de deelnemers
                         verslaving. Het verband van dit gebied   die tevoren hadden aangegeven dat zij
Neppil werkt door                met het placebo-effect was al gelegd,   veel vertrouwen in het nieuwe middel
                         maar hoe het precies zat was nog niet   hadden, de NAC meer actief werd dan
gebied diep in brein               duidelijk.                 bij de ongelovigen.
NRC, 19 juli 2007                Veertien mensen die aan de studie     Voor een ander onderdeel van de
                         meededen kregen te horen dat het om    studie deden de deelnemers een
Of een neppil of nepinjectie           een onderzoek ging naar de werking     spelletje waarbij geld te winnen was,
werkt, wordt duidelijk door           van een nieuwe pijnstiller. De       in een fMRI hersenscanner. Wie een
activiteit in een hersengebied dat        onderzoekers vertelden hen dat zij     zeer actieve NAC had bij het
verantwoordelijk    is   voor       ofwel het middel, ofwel een nepmiddel   verwachten van winst tijdens het spel,
beloningsgevoelens. Het is ook          zouden krijgen via een infuus, zonder   had ook een actievere NAC na
actief bij verslaving en als ergens       te weten wat het was. In werkelijkheid   toediening van de zogenaamde
geld te verdienen valt.             kregen ze allemaal een nepmiddel.     pijnstiller tijdens pijn, en zei ook
                                              minder pijn te voelen.
Dit schrijven Jon-Kar Zubieta en         De pijn kwam van een twintig minuten
zijn collegas van de University of        lang durende injectie met een 5%      Het onderzoek legt een hersencircuit
Michigan in Ann Arbor, de            zoutoplossing   in  de   grootste  bloot dat - bij sommigen - voor het
Verenigde Staten vandaag in het         wangspier.   Dit   leverde   een  verwachte (placebo) effect lijkt te
vooraanstaande vakblad Neuron.          pijnintensiteit van ongeveer 40, op    zorgen. Zenuwen in die NAC maken
                         een schaal van 1 tot 100. Ter controle   contact  met   allerlei   andere
Iemand bij wie een beloningsgebied in
                         kregen de deelnemers eerst ook een     hersengebieden die ook met het
de hersenen sterk reageert als er geld
te winnen valt, is ook gevoelig voor het     dergelijke   injectie   met   een  placebo-effect in verbinding zijn
                         zoutoplossing die geen pijn gaf. En dit  gebracht. De Amerikanen zien
placebo-effect: zijn (of haar) klachten
                         alles terwijl ze in een PET-        mogelijkheden om het fop-effect te
verbeteren    terwijl  er   geen
                         hersenscanner zaten, nog het best te    meten, of om het te stimuleren met
geneesmiddel is toegediend, maar een
                         vergelijken met een ongemakkelijk     een    werkende     placebopil.
neppil. Niet bij iedereen werkt deze
                         logge versie van de droogkap van de
placebo-reactie in de hersenen even
                         kapper.
goed, maar ze valt nu wel te
onderzoeken, en wellicht te sturen.       Zubieta en de zijnen zagen dat de NAC
                         sterker geactiveerd werd (door het


                  75   Is het bovenstaande onderzoek een voorbeeld van fundamenteel of
                      toegepast onderzoek?                      Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                       32
De kleur van een pil             beoordeelde de kwaliteit van het
                       onderzoek. Rode, gele en oranje pillen
                                            een   pijnstillend
                                            verwerkt.   Dat
                                                       medicijn
                                                       rode
                                                             was
                                                           tabletten
heeft ook een heilzaam            ervaart een patiënt als stimulerend, en  werkzamer tegen pijn zijn dan minder
                       blauwe en groen als kalmerend, is zijn  alarmerend gekleurde pillen bleek ook
effect                    conclusie. De beschikbare literatuur   uit een ander onderzoek waarbij
NRC, 4 januari 1997              was beperkt van omvang en kwaliteit    mensen die een pijnstiller meekregen
                       en laat ruimte voor meer en beter     na een tandheelkundige operatie in
De kleur van een geneesmiddel         onderzoek.   Kleur    doet   er  79% van de gevallen van de pijn af
draagt waarschijnlijk bij aan de       waarschijnlijk meer toe dan tot nu toe  waren als ze een rode pil slikten,
werkzaamheid,       waarbij       vermoed.                 tegenover 73% van de patiënten die
werkzaamheid de som is van het        De farmaceutische industrieën voeren   witte pillen meekregen.
effect van de werkzame stof en        geen werkingversterkend kleurbeleid,   Rood helpt kennelijk goed tegen pijn,
het placebo-effect. Het placebo-       zo leerde De Craen bij een rondgang    maar om ervan in slaap te komen kan
effect is alles wat rond het         langs fabrikanten van in Nederland    een pil beter minder alarmerend
middel wordt gecreëerd om aan         voorgeschreven kalmerende en anti-    gekleurd zijn. Patiënten die een tijdje
de werkzaamheid bij te dragen:        depressieve middelen. Toch zijn      blauwe of oranje slaappillen kregen,
een dokter die zegt dat het wel        kalmerende    geneesmiddelen   in  meldden betere resultaten van de
zal helpen, de serieuze blik van       Nederland vaker groen, blauw of paars   blauwe pillen, zowel bij het inslapen
de   apothekersassistent,   de      dan medicijnen tegen depressies.     als voor de duur van de slaap.
smaak, een familielid die zegt dat      Kleur gebruikt de fabrikant nu vooral   Ook mooi was een onderzoek, ruim 25
het hem ook zo goed heeft           om   tabletten   van  elkaar  te  jaar geleden uitgevoerd, onder 100
geholpen en dus ook de kleur.         onderscheiden. De kleur is bijna altijd  student-proefpersonen die te horen
Anton de Craen, als epidemioloog       toegevoegd en is niet de kleur van de   kregen dat ze ofwel een stimulerend
verbonden aan het Academisch         actieve stof in het geneesmiddel.     ofwel een rustgevend middel zouden
Medisch   Centrum   (AMC)   in     Bij het literatuuronderzoek trof De    krijgen. In werkelijkheid kregen de
Amsterdam, ging met twee collega-       Craen een aantal grappige studies aan.  studenten pillen zonder actieve stof,
epidemiologen     en     een     Uit een onderzoek uit 1974 naar rood,   maar ze waren blauw of roze. Mensen
ziekenhuisapotheker na wat er in de      blauw, groen en geel gekleurde lichte   die blauwe pillen hadden geslikt
medische literatuur bekend is over de     pijnstillers onder reumapatiënten     voelden zich duidelijk minder alert
invloed van de kleur van medicijnen      waarbij drie verschillende actieve    dan mensen die een roze pil kregen.
op het genezingsproces (British        stoffen werden vergeleken met een     66% Van de blauwe-pilslikkers voelde
Medical Journal, 21-28 december). De     neppil, bleek dat een rode neppil net   zich versuft, tegen 26% van de roze-
Craen  spoorde   de  bestaande     zo veel pijnverlichting gaf als de    pilslikkers.
wetenschappelijke artikelen op en       anders gekleurde pillen waarin wel                76   Welke kleur(en) kan een pil het beste hebben als het doel is iemand van de
                    pijn af te helpen?                77   Welke kleur(en) kan een pil het beste hebben als het doel is iemand in slaap
                    te helpen?                78   Is het bovenstaande onderzoek naar de bijdrage van kleur van een
                    geneesmiddel aan de werkzaamheid betrouwbaar?
                79   Geef je mening, waarbij je een argument voor en een tegenargument tegen
                    elkaar afweegt.
Periode 1 – Wetenschappelijk onderzoek                                           33
Ruimte voor eigen aantekeningen
                 34
Ruimte voor eigen aantekeningen
                 35
Ruimte voor eigen aantekeningen
                 36

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:874
posted:5/8/2010
language:Dutch
pages:36