versterkt het beste in mensen PERSBERICHT MAART Prinses Mathilde enthousiast by thebestone

VIEWS: 63 PAGES: 1

									                                    versterkt het beste in mensen

PERSBERICHT                                     6 MAART 2008

      Prinses Mathilde enthousiast over vernieuwend BZN project
         rond waardegerichte aanpak op school en thuis

Tijdens een bezoek aan het hoofdkantoor van Bond zonder Naam in oktober 2007 toonde
prinses Mathilde een uitgesproken enthousiasme voor het vernieuwende project van Bond
zonder Naam rond waardegerichte opvoeding op school en thuis.
“Met kinderen rond waarden werken…hoe doen jullie dat?” vroeg ze. Prompt werd een
afspraak gemaakt.

Op 6 maart 2008 bezocht prinses Mathilde één van de zeven BZN pilootscholen: het Technisch
Instituut Sint-Carolus te Sint-Niklaas in aanwezigheid van gouverneur Denys van Oost-Vlaanderen,
burgemeester Willockx van Sint-Niklaas en Leo Bormans, hoofdredacteur van Klasse.

Dhr. H. Keppens, directeur van de school, dhr. P. Hanjoul, directeur van BZN en mevr. A. Gavriilakis,
beleidsmedewerker BZN lichtten het waardegerichte aanbod van BZN kort toe tijdens een plenair gedeelte
met een 300-tal leerlingen en leerkrachten.

Luisteren…verdiepen…en vervolgens waarden vertalen naar concrete actie. Make talk walk!
De drie componenten van het BZN aanbod rond waardegerichte opvoeding.

Luisteren…naar waar de schoolgemeenschap van wakker ligt op gebied van waarden!
Zo’n 6000 ouders, leerlingen en leerkrachten hebben in 2007 meegewerkt aan een online waardepeiling
die werd uitgevoerd m.b.v. het Cultural Transformation Tool, een instrument om de huidige en gedroomde
waarden van een school in kaart te brengen. Leerlingen vertelden de prinses over de resultaten van deze
bevraging en overhandigden een zelfgemaakt geschenk – als symbool voor de school van hun dromen.
Deze massale luisteroefening naar wat leeft in de schoolgemeenschap is de eerste stap in het BZN aanbod
dat maatschappelijke beweging wil creëren rond waarden in opvoeding en onderwijs. www.valuescentre.com

Verdiepen…via dialoog inhoud geven aan de uitgetekende waarden!
Ouders, leerlingen en leerkrachten gingen – met de resultaten van de waardepeiling - de uitdaging aan om
in dialoog te gaan met elkaar en de gekozen waarden een eigen betekenis te geven. Voor BZN is World
Café de ideale werkvorm om met ouders, leerlingen en personeel in gesprek te gaan, op een dynamische en
efficiënte manier. Prinses Mathilde nam deel aan de 4de gespreksronde en maakte zo samen met 60 andere
deelnemers - waaronder een delegatie uit elk van de 7 BZN pilootscholen - kennis met deze boeiende
methodiek.. In het schooljaar 2008-2009 biedt BZN een World Café aan in iedere pilootschool.
www.theworldcafe.com

Waarden vertalen naar concrete acties… Make talk walk!
Na het dialoog café formuleerden alle aanwezigen concrete acties voor de school en één persoonlijk
engagement dat waarden handen en voeten moet geven. Vanuit het geloof dat je waarden niet ex cathaedra
overdraagt maar door het opdoen van ervaringen, is ‘daadkracht’ de derde en laatste stap in het BZN
aanbod. BZN zet - als veldwerker – initiatieven op die het beste in mensen versterken door waarden als
respect en verdraagzaamheid te vertalen naar concrete acties. Met een sfeervolle receptie – verzorgd door
de leerlingen van Sint-Carolus - werd het bezoek van prinses Mathilde afgesloten. Zij kreeg als
afscheidsgeschenk een geboortekaars mee van BZN voor het aankomend kindje.

Informatie en perscontact:
Informatie      Marjolein Nielen    03 201 22 12      marjolein.nielen@bzn.be
Woordvoerder     Anniek Gavriilakis   0495 10 30 06     anniek.gavriilakis@bzn.be


Bond zonder Naam vzw       Sint-Jacobsmarkt 39, 2000 Antwerpen        www.bznevents.be


Bond zonder Naam is een maatschappijkritische beweging die het beste in mensen versterkt door
waarden zoals respect, integratie en verdraagzaamheid concreet te maken.

								
To top