RINGKASAN EKSEKUTIF CADANGAN PENUBUHAN FAKULTI SEKOLAH INSTITUT by hcb15179

VIEWS: 31 PAGES: 2

									                              LAMPIRAN B-1


         JAWATAN KUASA PENDIDIKAN TINGGI (JKPT)


      RINGKASAN EKSEKUTIF CADANGAN PENUBUHAN
          FAKULTI / SEKOLAH / INSTITUT
1  UNIVERSITI
  PENUBUHAN FAKULTI /
2
  SEKOLAH / INSTITUT
  YANG DIPOHON
3  TAHUN PENUBUHAN
  OBJEKTIF PENUBUHAN
4  FAKULTI / SEKOLAH /
  INSTITUT
5  JUSTUFIKASI
  PROGRAM AKADEMIK
  YANG DICADANGKAN
  UNTUK DITAWARKAN DI
  FAKULTI / SEKOLAH /
6
  INSTITUT (DIPLOMA,
  IJAZAH PERTAMA,
  SARJANA DAN
  KEDOKTORAN)
                  3
   PERTINDIHAN PROGRAM
7
   DENGAN IPTA YANG LAIN
   STRATEGI PELAKSANAAN
8
   (AKTIVITI MENGIKUT
   FASA)
                Tahun      2001   2002  2003  2004  2005
                Pengambilan
9  UNJURAN PELAJAR      Enrolmen
                Keluaran
               a. Implikasi Kakitangan


   IMPLIKASI KAKITANGAN /  b. Implikasi Fizikal
10  FIZIKAL / KEWANGAN

               c. Implikasi Kewangan
               a. Senat


11  TARIKH DILULUSKAN
               b.Lembaga Pengarah Universiti (LPU)
                     4

								
To top