Asigurarea marfurilor pe timpul transportarii by charmingstars

VIEWS: 334 PAGES: 12

More Info
									     Asigurarea marfurilor pe timpul
          transportului
  Are la baza o relatie contractuala prin care asiguratul
  transfera anumite riscuri asiguratorului, platindu-i
  acestuia o suma de bani, denumita prima de
  asigurare, urmand ca in cazul producerii daunelor,
  asiguratorul sa il despagubeasca, conform conditiilor
  contractuale.
  Scopul economic al asigurarilor este de a-l repune pe
  asigurat in situatia patrimoniala in care se afla inainte
  de producerea daunelor
  In cazul in care se efectueaza plata despagubirii,
  asiguratorul se subroga in toate drepturile
  proprietarului si poate intenta actiune juridica
  impotriva persoanelor care se fac vinovate de
  producerea pagubelor (regres)
    Clasificarea politelor de asigurare
 In functie de modul de transmitere:
- Nominativa (netransmisibila)

- La ordin (transmisibila catre terti prin andosare)

 Dupa obiectul asigurat:

- Casco (pentru mijlocul de transport)
- Cargo (pentru marfa transportata)

 Polita Cargo, la randul sau, poate fi:

- Pe calatorie (se asigura un transport determinat de mf)

- Cu alimentare (flotanta) – se stabileste un plafon
 valoric, in cadrul caruia se pot face mai multe
 transporturi)
- De evaluare – evaluarea marfurilor se face dupa
 avariere, pe baza facturilor)
- De abonament – se asigura marfurile transportate intr-
 un interval de timp
         Vamuirea marfurilor
  Regimul vamal – indica, pe de o parte daca si unde vor
  fi platite taxele vamale, iar pe de alta parte daca si in
  ce conditii marfa va fi supusa controlului vamal
  Regimurile vamale sunt de doua tipuri:
-  comune, care se aplica automat, in conformitate cu
  legea vamalasi priveste toate marfurile de import sau
  de export intrate sau iesite in/din teritoriul vamal
  respectiv
-  suspensive, care au ca efect suspendarea platii
  anumitor taxe vamale sau a aplicarii unor masuri de
  control vamal (principalele cazuri vizeaza marfurile
  aflate in tranzit sau in admitere temporara)
        Procedura de vamuire
 Principalele elemente care definesc statutul vamal al
 unei marfi sunt:
- Valoarea in vama

- Pozitia tarifara

- Originea marfurilor

 Valoarea in vama serveste pentru trei scopuri:

- Aplicarea taxei vamale, accizei si TVA
- Stabilirea garantiei financiare de catre org. vamale

- Aplicarea altor masuri de politica comerciala

 La export, valoarea in vama se intelege libera de taxe

 punctul de iesire de pe teritoriul vamal national (TVA se
 restituie exportatorului); Ex: FOB port expeditie
 Respecatand rationamentul, la import valoarea in vama
 este un pret CIF sau CIP (conform regl. OMC)
          Dosarul de vamuire

  Contine:
-  Declaratia vamala (documentul scris, intocmit de
  detinatorul marfii sau de un reprezentant al acestuia,
  prin care se prezinta elementele necesare vamuirii)
-  Factura externa (document de referinta pentru calculul
  valorii in vama)
-  Lista de colisaj (ajuta la efectuarea controlului fizic al
  marfurilor)
-  Certificat de origine
-  Documente de transport
-  Certificat fito –sanitar (daca se solicita)
          Declaratia vamala
  Prin depunerea acesteia se realizeaza:
-  Solicitarea unui regim vamal pentru marfa prezentata
-  Angajamentul de plata al taxelor vamale
-  Asigurarea urmaririi activitatii de comert exterior
  (scopuri statistice)
  Principalele elemente ale declaratiei vamale:
-  Pozitia tarifara din tariful vamal
-  Originea marfurilor
-  Valoarea in vama
  La depunerea declaratiei vamale, autoritatile pot decide
  sa procedeze la verificarea totala sau partiala a marfii,
  iar daca se constata diferente intre rezultatul verificarii
  si cele declarate, marfa poate fi confiscata iar
  declarantul amendat
   Reglementari privind comertul intracomunitar

  Teritoriul vamal al Romaniei apartine teritoriului vamal
  comunitar si se supune Codului Vamal al U. Europene
  schimburile intracomunitare de bunuri nu se mai supun
  controalelor vamale si nici platii taxelor vamale
  numai bunurile din statele terte, care intra in Romania
  pentru prima oara pe teritoriul UE, vor fi supuse
  controalelor vamale
  Acordurile de liber schimb ale Romaniei pana la data
  aderarii la UE si-au pierdut valabilitatea ( ex. cele cu
  Republica Moldova, cu fostele Republici Iugoslave , cu
  Albania).
  Au intrat in vigoare acorduri noi cu tari terte: Canada,
  China, India si Republica Coreea.
  Romania a preluat taxele vamale europene
     Regimuri vamale intracomunitare

  perfectionarea activa sau pasiva intre statele membre
  UE devine prestare de servicii intracomunitare si nu se
  supune unor reguli speciale;
  antrepozitul vamal se constituie numai daca marfa fara
  origine UE ajunge in Romania si nu se vamuieste
  imediat, sau daca pleaca apoi nevamuita intr-un alt
  stat (apartinand UE sau nu);
  importul temporar, tranzitul sau transformarea sub
  control vamal cu marfa din spatiul UE nu va mai exista
  pe viitor. Acestea vor fi tratate ca livrari respectiv
  prestari de servicii intracomunitare.
     Livrarea si achizitia intracomunitara
  Este realizata de catre o firma romanesca, inregistrata ca
  platitoare de TVA, care vinde bunuri in cadrul UE
  Firma romaneasca emite factura in regim de scutire de TVA
  cu drept de deducere, daca face dovada transportului
  bunurilor si beneficiarul marfii comunica un cod valabil de
  inregistrare in scopuri de TVA atribuit de autoritatile fiscale
  din statul caruia ii apartine.
  Persoanele juridice romane care fac o achizitie
  intracomunitara au obligatia:
-  de a comunica furnizorului codul de inregistrare in scopuri de
  TVA, caz in care furnizorul va factura fara TVA;
-  de a plati TVA in Romania prin aplicarea taxarii inverse;
-  de a inscrie TVA-ul romanesc in factura primita de la
  furnizorul din alt stat membru.
-  sa inscrie TVA ca taxa colectata si ca taxa deductibila in
  acelasi decont (exercitandu-si dreptul de deducere a TVA
  daca detine factura in conformitate cu legislatia de TVA )
       Facturarea intracomunitara

  Factura fiscala cu regim special nu mai este obligatorie,
  dar exista obligatia emiterii unei facturi cu un continut
  minimal prevazut la art. 155 alin. (5).
  Factura se realizeaza pana la cea de-a 15-a zi a lunii
  urmatoare celei in care a luat nastere faptul generator
  al taxei (inclusiv pentru avansuri).
  Livrarea/prestarea catre sine se autofactureaza.
  Nu este obligatorie semnarea si stampilarea facturilor
  Nu se emit facturi pentru transportul cu taxi,
  transportul persoanelor cu bilete, comert cu
  amanuntul.
  Se pot emite facturi centralizatoare.
  Se pot emite facturi electronice.
  Se pot emite facturi in numele si in contul
  furnizorului/prestatorului.
                   Accizele
  Accizele se platesc in momentul comercializarii produselor
  accizabile pe piata romaneasca.
  Daca produsele din Romania sunt destinate unei alte piete a UE,
  atunci acciza nu se percepe in Romania.
  Nivelul accizelor practicate in Romania in anul 2007 sunt
  urmatoarele:
        Produs                 Acciza
         Bere              0,748 E/hl grd Plato
     Bere de la prod mici           0,43 E/hl grd Plato
      Vinuri spumoase               34,05%
      Tigarete si tigari          34,5% (ian-iun. 2007)
                         41,5% (iul-dec 2007)
         Cafea               612-3600 EUR/to
         Blanuri                 45%
     Produse din cristal              55%
    Bijuterii din aur si platina           25%
        Parfumuri                10-35%
            Documente
  Pentru schimbul intracomunitar de marfuri, transportul
  trebuie insotit in principiu numai de documentele de
  transport international valabile
  Produsele accizabile care se transporta in spatiul
  comunitar trebuie sa fie insotite in plus si de factura
  sau de avizul de insotire, in baza carora sa se poata
  calcula acciza la destinatie
  La comercializarea in Romania a produselor de origine
  animala sau vegetala din alte state membre UE sunt
  valabile certificatele de sanatate din tara de origine
  respectiv analizele efectuate in tara de origine
  Toate societatile platitoare de TVA sunt obligate sa
  completeze lunar declaratiile INTRASTAT si EXTRASTAT
  si sa le transmita Institutului National de Statistica

								
To top