mapa socials

Document Sample
mapa socials Powered By Docstoc
					En la sociologia i la biologia una població és un grup de persones o
organismes d'una espècie en particular que viuen en una àrea o espai
específic el nombre dels quals es determina per mitjà d'un cens.

La demografia és l’estudi de les poblacions humanes. Diversos aspectes del
comportament humà en les poblacions s’estudien en la sociologia, economia i
geografia. L’estudi de les poblacions fa ús de les lleis de la probabilitat i
estadística i per tant les conclusions dels estudis són representatives del
grup en conjunt i no d’un individu en particular.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:5/7/2010
language:Catalan
pages:1