MATEMATIKA IR KOMPIUTERIAI GEOGRAFIJOJE

Document Sample
MATEMATIKA IR KOMPIUTERIAI GEOGRAFIJOJE Powered By Docstoc
					MATEMATIKA IR
KOMPIUTERIAI
GEOGRAFIJOJE
Paskaitų medžiaga Internete
http://www.kc.gf.vu.lt/Paskaitos/MK/Paskaitos.html
Matematika: kurso turinys
  Mėn D  Tema
  Vas 6  Modeliavimas geografijoje
    12  Logika ir informacijos modeliavimas
    19  Logika ir informacijos modeliavimas
    26  Matematinės logikos pagrindai
    5  Aibių algebros pagrindai
    6  Aprašomosios statistikos elementai
  Kovas
    19  Statistinių tyrimų metodai
    26  Statistinių tyrimų metodai
    2
    9  Geometriniai metodai
    16  Topologijos elementai
    23  Linijų vaizdavimas ir generalizavimas
  Bal
    30  Fraktalai
    7  Tinklai ir grafai
    14  Grafų uždaviniai
       Grafų uždaviniai
  Geg
    21
    28                      Kolokviumas
Matematika: pratybos
1 val.
Uždavinių sprendimas, namų darbų
aptarimas

Galimybė gauti papildomus balus.


          Įsivaizduokime, kad Žemė yra idealus 13000 km
          skersmens rutulys, o jį per pusiaują juosia
          prigludusi netampri virvė.
          Pridėkime prie virvės ilgio 1 metrą.
          Dabar virvės ilgio užtenka kažkiek pakelti ją nuo
          Žemės paviršiaus (vienodai kiekviename taške).
          Ar po virve pralįstų katė?
Matematika: atsiskaitymas
6 užduotys/klausimai, max 10 balų

Išlaikyta, kai rezultatas ne mažiau 5 balų

Forma: raštu
Laikas – 1 val.
Kompiuteriai: kurso turinys
  Mėn D  Tema
    6  Word
    12  Word
    19  Word
  Vas    26  Word –atsiskaitymai
    5  Excel
    6  Excel
  Kovas
    19  Excel –atsiskaitymai
    26  GIS
    2
    9  GIS
    16  GIS
    23  GIS
  Bal
    30  GIS – atsiskaitymai
    7  Photoshop
    14  Photoshop
       Photoshop – atsiskaitymai
  Geg
    21
    28                Galutiniai atsiskaitymai
Tvarka
Tvarkaraščio laikas  Realus laikas9-11 Teorija     9-10:45 (1 pertrauka)
11-12 Pratybos    11-11:45
12-15 Pratybos    12:30-14:45 (be pertraukų)
Grupės (kompiuteriai)

Pasirinkti pagal galimybes:

I – turintys nešiojamus kompiuterius (2 GA)
II – neturintys savo kompiuterių (komp. klasė)
(III) – savarankiškai dirbantys namuose

Pagrindinis darbas namuose. Pratybose – tik
konsultacijos!
Lankymas neprivalomas, tačiau gali būti naudingas

Atsiskaitymas privalomas iki nurodyto laiko.
Turinys (48 val. kompiuterių pratybų)
 Įvadas (darbo su Windows programomis pagrindai)
 MS Word tekstų tvarkymo programa         – 9 val.
      1. MS Word konfigūravimas ir dokumento peržiūra
      2. Paprastas formatavimas ir redagavimas, lentelės, paveikslėliai,
 įterpiami objektai
      3. Dokumento struktūra
      4. Dokumento sritys, sekcijos, nuorodos, profesionalus
 redagavimas
 MS Excel elektroninės lentelės               – 12 val.
      1. Aplinka ir pagrindiniai veiksmai
      2. Formulės ir skaičiuoklės, statistiniai skaičiavimai
 ArcGIS geografinių duomenų bazių valdymo sistema – 15 val.
 Adobe Photoshop grafinio redagavimo programa        – 12 val.
      1. Skaitmeniniai rastriniai vaizdai
      2. Meniu komandos ir pagrindinės paletės
      3. Įrankiai darbui su rastriniais vaizdais
      4. Įrankiai darbui su vektoriniais objektais
Perėjimas prie MS Office 2007
 Microsoft pagalba

 Word:
 http://office.microsoft.com/en-us/word/HA100744321033.aspx

 Excel:
 http://office.microsoft.com/en-us/help/HA101491511033.aspx

 PowerPoint:
 http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint/HA101490761033.aspx

 Outlook:
 http://office.microsoft.com/en-us/outlook/HA102221621033.aspx
Atsiskaitymai
  MS Word           iki 2008 02 26 (20%)
  MS Excel           iki 2008 03 26 (30%)
  ArcGIS / Google Maps     iki 2008 04 30 (40%)
  Adobe Photoshop       iki 2008 05 21 (15%)


Vertinimas
  Kiekvieno atsiskaitymo metu galima surinkti nuo 0 iki
  10 balų.
  Pratybų balas – 4 atsiskaitymų svorinis vidurkis
  Pratybų kursas įskaitomas, jei bendras balas >= 5. Tai
  būtina, norint laikyti egzaminą.
  Pratybų balas sudaro 50% egzamino balo
Užduotys atsiskaitymams
MS Word tekstų redaktorius
Sukurti tinkamos struktūros ne mažiau kaip 5 puslapių
  dokumentą (Jūsų kursinis darbas, referatas ar pan.) su
  lentelėmis, paveikslėliais, bent keliais skyriais ir poskyriais,
  kolontitulais.
Įterpti turinį, paveikslėlių ir lentelių sąrašus.
Mokėti taikyti visas funkcijas, aptariamas Word 0–5 skaidrėse.
Vertinimo kriterijai
Balas  Gebėjimai
5    Pagrindinės meniu funkcijos. Formatuoti tekstą, pastraipą,
    puslapį. Dokumento turinio tvarkymas.
6    Objektų (iliustracijų, lentelių) įterpimas ir formatavimas.
    Formulių redagavimas.
7    Rašybos patikra. Stilių taikymas ir keitimas. Antraštės ir
    objektų sąrašai.
8    Kryžminių nuorodų naudojimas. Paieška ir keitimas naudojant
    specialiuosius simbolius.
9    Dokumentų sekcijos. Dokumentų peržiūra sekant pakeitimus,
    apsauga. Žymės, rodyklių sudarymas
10   Dokumentų   palyginimas,   Word  aplinkos parametrų
    nustatymas
Užduotys atsiskaitymams
MS Excel elektroninės lentelės
Sukurti skaičiuokles, pavaizduoti duomenis diagramomis. Mokėti parinkti
 tinkamiausią duomenų vaizdavimo metodą.
 Balanso modelis: pavyzdžiui, pirmame lape turi būti galimybė įvesti
 kelių rūšių pajamas (pastovus atlyginimas, stipendija, atsitiktinės
 pajamos, banko mokamos palūkanos už indėlį); antrame lape įvedamos
 išlaidos (mokesčiai pagal tarifus, dalimis mokama skola, atsitiktinės
 išlaidos), trečiame lape įvedamos kasdieninės išlaidos ir pajamos
 kiekvienai mėnesio dienai, ketvirtame lape skaičiuojamas balansas.
 Skaičiuoklė hipotezei tikrinti: Grupės statistika, egzamino balų
 prognozė. Sugrupuoti reikšmes į rangus, apskaičiuoti pagrindines
 statistikas. Mokėti interpretuoti rezultatus. Sukurti modelį, skirtą
 prognozuoti kiekvieno studento egzamino balui.

Mokėti taikyti visas funkcijas, aptariamas Excel 0–1 skaidrėse.
Atlikti užduotis, pateiktas Excel 2 skaidrėse
Vertinimo kriterijai
 Balas Gebėjimai
 5   Duomenų įvedimas, formatavimas, formulių naudojimas
    skaičiavimui. Puslapio formatavimas.
 6   Diagramos. Duomenų rūšiavimas ir filtravimas. Sekų
    generavimas.
 7   Formulių kopijavimas. Darbas su puslapiais. Dokumento
    apsauga.
 8   Santykiniai ir absoliutūs adresai. Sąlyginis formatavimas.
 9   Loginės, teksto funkcijos. IF sąlygų naudojimas. Programos
    aplinkos tvarkymas.
 10  Statistinis tyrimas (statistinių funkcijų naudojimas) ir
    rezultatų interpretavimas.
Užduotys atsiskaitymams
  ArcGIS
Atlikti skaidrėse pateiktas užduotis (sukurti žemėlapį, išanalizuoti
  duomenis). Mokėti naudoti paprasčiausias programos
  funkcijas.

  ArcGIS diegimas, pažintis su naudotojo aplinka
  Duomenų įkėlimas ir peržiūra ArcGIS
  Darbas su sluoksniais ir simbolizavimas
  Erdvinės ir neerdvinės užklausos
Vertinimo kriterijai
 Balas Gebėjimai
 5   Duomenų įkėlimas, peržiūra. Objektų identifikavimas.
 6   Objektų išrinkimas, atributų informacijos peržiūra. Darbas
    su sluoksniais.
 7   Objektų vaizdavimas.
 8   Darbas su atributų lentele.
 9   Erdvinės užklausos. Statistinė suvestinė.
 10  Kombinuotos užklausos.
Užduotys atsiskaitymams
  Adobe Photoshop
Mokėti naudoti skaidrėse Photoshop 0–3 aprašytas programos
 funkcijas. Mokėti paaiškinti rastrinio ir vektorinio vaizdo
 savybes.
Tekstų redagavimas
   Vertinimo kriterijai
       Balas Gebėjimai
       5   Pagrindinės meniu funkcijos. Vaizdo įkėlimas, peržiūra,
          dydžio ir failo formato keitimas.
       6   Vaizdo pagrindinių savybių keitimas (šviesumas,
          kontrastas, sodrumas).
       7   Sluoksnių tvarkymas. Darbas su vaizdo fragmentais
          (išrinkimas, kopijavimas, komponavimas).
       8   Spalvų modeliai, jų parinkimas. Spalvų keitimas.
          Tinkamo grafinio formato parinkimas.
       9   Retušavimo įrankiai (įrankių juosta). Filtrų ir efektų
          naudojimas. Programos aplinkos tvarkymas.
       10  Sudėtingas retušavimas.
Galutinis atsiskaitymas
      50%        50%

    kompiuteriai IR matematika

       Pavyzdžiui


       8


       4

       6 (išlaikyta)
Organizaciniai klausimai
 • Grupės sąrašas
 • Grupės seniūnas
 • Programinė įranga
 • Spec. pageidavimai