Alsó tagozatos matematika munkaközösség

Document Sample
Alsó tagozatos matematika munkaközösség Powered By Docstoc
					  ALSÓ TAGOZATOS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG
         2009/2010. TANÉV
              Mottó: „ A matematika egy olyan szép gyertya,
              amely nélkül a világmindenségben eligazodni nem lehet.”


Jelenlegi tagok:                   3. a: Katona Mónika
  1. a: Dudás Istvánné                 b: Sipos Lászlóné
   b: Medra Márta                  c: Tóthné Göcző Judit
   c: Bányai Józsefné                d: Szabó Irén

  2. a: Pásztó Mihályné               4. a: Szilák László
   b: Baliné Szabó Ilona               b: Bukta Pálné
   c: Bicskeyné Miháczi Magdolna           c: Kovácsné Berta Margit
   d: Bádonyiné Olasz Erzsébet            d: Ságiné Szabó Erika


Pedagógiai alapelveink:

  1. Munkaközösségünk minden tagja vállalja, hogy a hatékony munka alapja a nevelő és a
   gyerek közötti kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat. Segítjük egymás munkáját.
   Mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tevékenységekből kivesszük a részünket.
   Tudásunkkal és személyes példamutatásunkkal állunk a tanulók előtt. Iskolánkban
   olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.

  2. A tanulók teljes személyiségének fejlesztése a legfontosabb pedagógiai feladatunk.
   Törekszünk arra, hogy a társadalom igényeinek megfelelő, korszerű, a tudományok
   fejlődésével lépéstartó ismereteket nyújtsunk. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy
   gyermekeink a tanulás technikáját is jól elsajátítsák, öntevékenyek legyenek.
   Igyekszünk kötelesség- és felelősségtudattal rendelkező, a tudást értékként tisztelő, a
   problémák iránt érzékeny gyermekeket nevelni.


Tehetséggondozás, felzárkóztatás

  1. A matematika tantárgyat elsőtől negyedikig heti öt órában tanítjuk. Hagyományosan
   színvonalas matematikaoktatás folyik iskolánkban. Nagy hangsúlyt fektetünk a játék-
   és eszközhasználatra, a megfelelő tanulási környezet kialakítására, a kooperatív
   tanulási technikák alkalmazására. A differenciált rétegmunka, a csoport- és pármunka
   kialakítása valamint a speciális pedagógiai technikák alkalmazása nélkülözhetetlen
   feltétele az integráció sikerének. Ezek módszerek kiválóan alkalmasak a sajátos
   nevelési igényű tanulók bevonására az órákon.
  2. A tanulási nehézségekkel küszködő tanulókra odafigyelünk, számukra a következő
   felzárkóztatást segítő tevékenységeket biztosítjuk:
    egyéni képességekhez igazodó tanórai és tanórán kívüli tanulás megszervezése
    felzárkóztató foglalkozások
    fejlesztő pedagógusok

  3. Biztosítjuk diákjaink számára, hogy versenyképesek legyenek. Minden osztályban
   vannak olyan kisgyerekek, akik képességeiket, kreativitásukat, a tanulás iránti
   elkötelezettségüket tekintve kiemelkednek a társaik közül. A tehetséges gyerekek itt
   vannak a mindennapokban és csak arra várnak, hogy megfelelő foglalkozásokon
   vegyenek részt. Pedagógusaink felvállalják a kiemelkedő matematikai teljesítményt
   nyújtó gyerekek fejlesztését. Számukra tehetségfejlesztő, projekt-jellegű tanítási
   órákat és szakköröket szervezünk. Ezek azonban csak akkor jelentenek különösen
   hatékony megoldást, ha továbblépésre lehetőséget biztosítunk azzal, hogy a különböző
   szintű matematika versenyeken összemérhetik és megmutathatják tudásukat. Ezért
   állandó résztvevői vagyunk az alábbi versenyeknek, ahol tanulóink évről-évre kiváló
   teljesítményt nyújtanak:

     o  BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY
     o  NEMZETKÖZI KENGURU MATEMATIKA VERSENY
     o  ÓSZŐLŐI MATEMATIKAVERSENY
     o  MÁTYÁS TUDÓSAI
     o  CURIE MATEMATIKA EMLÉKVERSENY
     o  ZRÍNYI ILONA MATEMATIKIVERSENY
     o  SZOROBÁNVERSENY
     o  SZÉCHENYI KRT.-I MATEMATIKA VERSENY
     o  HERMAN TÖPRENGŐ
     o  BÁTASZÉKI MATEMATIKAVERSENY
     o  BENDEGÚZ, KVALITÁS LEVELEZŐS VERSENY

Tanulóink harmadik osztálytól számtalan tanulmányi versenyen vehetnek részt. A másodikos
gyerekeknek azonban nagyon kevés lehetőségük van tudásuk kipróbálására. Pedig a kiváló
matematikai gondolkodású gyerekek már korán nagy érdeklődést mutatnak a számok iránt, és
tehetségük már igen korán megmutatkozik. Éppen ezért szerveztük meg HERMAN
TÖPRENGŐ tanulmányi versenyünket. A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola az
1999/2000. tanévben rendezte meg első alkalommal matematika versenyét, melyet Szolnok
város és vonzáskörzete általános iskoláinak második osztályos tanulói számára hirdettük meg.
Megyei szintű versenyünk szervezése, lebonyolítása színvonalasan működik. Szervezője
Katona Mónika és Ságiné Szabó Erika.


Kompetencia alapú oktatás

    1) Iskolánk a TÁMOP-3. 1. 4/08/2-2008-0031- „Kompetencia alapú oktatás
     elterjesztéséért Szolnok” nyertes pályázattal bekapcsolódott a kompetencia alapú
     oktatás megvalósítása érdekében megindult országos innovációs folyamatba.
    2) A matematika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító ”A”
     típusú oktatási programcsomag bevezetésére az alábbi osztályokban kerül sor a
     2009/2010. tanévtől:
     1. b - tanít: Medra Márta      1. c – tanít: Bányai Józsefné
          AZ ELMÚLT NÉHÁNY ÉV EREDMÉNYEI


                 2006/2007. TANÉV
    NÉV      OSZTÁLY     VERSENY      HELYEZÉS     FELKÉSZÍTŐ
                 Herman Töprengő-
Fülöp Ágota       2. a      megyei         1.    Dudás Istvánné
                 Herman Töprengő-
Numerász Péter     2. b      megyei         3.    Medra Márta
                 Herman Töprengő-
Szajkó Gréta      2. c      megyei         6.    Bányai Józsefné
                 Curie Matematika           Bicskeyné
Szabó Richárd      3. c   Emlékverseny-megye      1.    Miháczi Magdolna
                 Curie Matematika           Bicskeyné
Sárkány Patrik     3. c   Emlékverseny-megye      2.    Miháczi Magdolna
                 Curie Matematika           Bicskeyné
F. Tóth Krisztián    3. c   Emlékverseny-megye      3.    Miháczi Magdolna
                 Ószőlői Matematika-
Börcsök Máté      4. a    verseny-megyei       2.    Katona Mónika
                  Mátyás Tudósai-
Börcsök Máté      4. a      megyei         1.    Katona Mónika
                  Mátyás Tudósai-
Ádám Annabella     4. c      megyei         4.    Tóthné Göcző Judit
                 Curie Matematika
Andrási Alex      4. a   Emlékverseny-megye      1.    Katona Mónika
                 Curie Matematika
Torma Béla       4. a   Emlékverseny-megye      2.    Katona Mónika
              2006/2007. TANÉV

    NÉV    OSZTÁLY    VERSENY      HELYEZÉS  FELKÉSZÍTŐ
              Curie Matematika
Börcsök Máté    4. a  Emlékverseny-megye    3.   Katona Mónika
              Curie Matematika
Várnai Viktor   4. a  Emlékverseny-megye    4.   Katona Mónika
              Curie Matematika
Torma Béla     4. a  Emlékverseny-ország    3.   Katona Mónika
              Zrínyi Ilona Matema-
Börcsök Máté    4. a  tikaverseny-megyei    1.   Katona Mónika
              Zrínyi Ilona Matema-
Börcsök Máté    4. a  tikaverseny-országos   3.   Katona Mónika              2007/2008. TANÉV

    NÉV    OSZTÁLY    VERSENY      HELYEZÉS  FELKÉSZÍTŐ
              Ószőlői Matematika-
Szajkó Gréta    3. c  verseny-megyei      2.   Bányai Józsefné
              Ószőlői Matematika-
Fülöp Ágota    3. a  verseny-megyei      4.   Dudás Istvánné
              Curie Matematika
Fülöp Ágota    3. a  Emlékverseny-megye    1.   Dudás Istvánné
              Curie Matematika         Bicskeyné
Pesti Balázs    4. c  Emlékverseny-megye    3.   Miháczi Magdolna
              Curie Matematika         Bicskeyné
Mészáros Máté   4. c  Emlékverseny-megye    3.   Miháczi Magdolna
              Curie Matematika         Bicskeyné
Sárkány Patrik   4. c  Emlékverseny-megye    4.   Miháczi Magdolna
              Nemzetközi Kenguru
Fülöp Ágota    3. a  Mat.verseny- megyei    1.   Dudás Istvánné
              Zrínyi Ilona Matema-
Fülöp Ágota    3. a  tikaverseny-megyei    5.   Dudás Istvánné
              Curie Matematika
Fülöp Ágota    3. a  Emlékverseny-ország    7.   Dudás Istvánné


              2008/2009. TANÉV

    NÉV    OSZTÁLY    VERSENY      HELYEZÉS  FELKÉSZÍTŐ
              Ószőlői Matematika-
Spiegel Rita    3. d  verseny-megyei      4.   Ságiné Szabó Erika
Emih Viktória
Munkácsi Éva
Spiegel Rita        Bolyai Matematika
Urbán-Pap Dóra   3. d  Csapatverseny-megye    1.   Ságiné Szabó Erika
               2008/2009. TANÉV

    NÉV     OSZTÁLY    VERSENY      HELYEZÉS    FELKÉSZÍTŐ
Nagy Réka
Apáti Dorottya
Menyhárt Kristóf       Bolyai Matematika          Kovácsné
Guti Olivér     3. c  Csapatverseny-megye    3.     Berta Margit
Kiss Tamás
Horváth Róbert
Nagy Csaba          Bolyai Matematika
Farkas Sándor    3. a  Csapatverseny-megye    5.     Szilák László
Ádám Csaba
Jakubik Anna
Koncsecskó Péter       Bolyai Matematika
Sánta Máté      3. d  Csapatverseny-megye    6.     Ságiné Szabó Erika
               Zrínyi Ilona Matema-
Spiegel Rita     3. d  tikaverseny - megyei   12.    Ságiné Szabó Erika
Emih Viktória
Munkácsi Éva
Spiegel Rita         Bolyai Matematika
Urbán-Pap Dóra    3. d  Csapatverseny-ország   13.    Ságiné Szabó Erika
               Széchenyi krt. –i
Szabó Elizabeth   2. a  Mat.verseny-megyei    5.     Katona Mónika
               Curie Matematika           Kovácsné
Nagy Réka      3. c  Emlékverseny-megye    3.     Berta Margit
               Curie Matematika           Kovácsné
Apáti Dorottya    3. c  Emlékverseny-megye    4.     Berta Margit
               Curie Matematika           Kovácsné
Menyhárt Kristóf   3. c  Emlékverseny-megye    5.     Berta Margit
               Curie Matematika           Kovácsné
Guti Olivér     3. c  Emlékverseny-megye    6.     Berta Margit


                                Ságiné Szabó Erika
                               munkaközössség - vezező