Al uw belangrijke e-mail zoeken by malj

VIEWS: 27 PAGES: 1

									Al uw belangrijke e-mail zoeken                                      Help
Ondersteuning > Outlook 2003 > Items zoeken en beheren > Zoeken in mappen
                                            Alles weergeven
   Van toepassing op
Microsoft Office Outlook® 2003

Bij de meeste e-mailprogramma's kunt u een prioriteit toewijzen aan de berichten
die u verzendt: normaal (de standaardinstelling), hoog voor dringende berichten
en laag voor minder belangrijke berichten. Wanneer u in Outlook een e-
mailbericht ontvangt met een speciale prioriteit, wordt dit aangegeven met een
pictogram voor hoge prioriteit      of lage prioriteit    .

Terwijl u in Outlook werkt, kunt u ontvangen berichten vanuit het Postvak IN
verplaatsen naar andere mappen. Met de zoekmappen in Outlook 2003 kunt u in
een handomdraai alle berichten zoeken met een hoge of lage prioriteit, ongeacht
de map in het Postvak IN waarin ze zich bevinden.


Belangrijke berichten zoeken met zoekmappen
  1.  Wijs in E-mail de optie Nieuw aan in het menu Bestand en klik vervolgens op Zoekmap.

  2.  Selecteer bij Selecteer een zoekmap de optie Belangrijke e-mail in het gedeelte E-mail lezen.

  3.  Selecteer in de lijst E-mail zoeken in het Outlook-gegevensbestand dat u in deze zoekmap wilt
     opnemen en klik vervolgens op OK.

     Opmerking Zoekmappen zijn specifiek voor één postvak op de Microsoft
     Exchange Server of bestand met persoonlijke mappen (.pst) (bestand met
     persoonlijke mappen (.pst): gegevensbestand voor opslag van uw
     berichten en andere items op uw computer. U kunt een .pst-bestand
     opgeven als standaardlocatie voor e-mailberichten. In een PST-bestand
     kunt u ook reservekopieën van items opslaan en deze sorteren.). Als u
     meerdere Outlook-gegevensbestanden wilt doorzoeken, moet u een
     zoekmap maken voor elk afzonderlijk gegevensbestand.

De nieuwe zoekmap wordt gemaakt onder Zoekmappen in het navigatievenster.
Tip U kunt de zoekmap ook verplaatsen naar de sectie Favoriete mappen boven
aan het navigatievenster door met de rechtermuisknop te klikken op de zoekmap
en vervolgens te klikken op Toevoegen aan Favoriete mappen.

								
To top